GRUNDPRINCIPPERNE FOR FOTOGRAFERING

Sådan styrer du eksponeringen

Få styr på blænde, lukkertid og ISO-indstillinger for perfekte eksponeringer og kreative effekter.

For at forstå eksponering kan det være nyttigt at tænke på dit kamera som et værktøj til at fange lys. Eksponering er ganske enkelt den mængde lys, som vi lader slippe ind. Hvis vi slipper for lidt lys ind i billedet, vil det være mørkt – eller undereksponeret. Med for meget lys kan gøre billedet for lyst – eller overeksponeret.

Omgivende lys reflekteres af genstande og overflader i en scene, og dit objektiv kanaliserer det gennem kameraet og over på sensoren – det er det, der skaber billedet. I Auto eller Motivtilstand er Canon-kameraer meget gode til at bestemme den optimale lysmængde til en afbalanceret eksponering, men vi kan få større kreativ frihed, hvis vi selv tager kontrollen.

Blænde

En hund står på nedfaldne blade i et grønt skovområde. Taget med et Canon RF 50mm F1.8 STM-objektiv ved f/20 for større dybdeskarphed, så både hunden og baggrunden er i fokus.

Disse to billeder har samme eksponering, men med forskellige blændeindstillinger. Brug af en lille blænde til dette billede skaber en større dybdeskarphed med en skarpere baggrund. Taget med et Canon EOS R6 med et Canon RF 50mm F1.8 STM-objektiv ved 1/60 sek., f/20 og ISO20000.

En hund står på nedfaldne blade i et grønt skovområde. Optaget med et Canon RF 50mm F1.8 STM-objektiv ved f/1.8. Den lave dybdeskarphed betyder, at hunden er i fokus, og baggrunden er sløret.

Hvis blænden udvides, reduceres dybdeskarpheden, så meget mindre af billedet er i fokus, og motivet skiller sig ud fra baggrunden og forgrunden. Det er her, et objektiv med en stor maksimal blænde, f.eks. Canon RF 50mm F1.8 STM, viser sig yderst nyttigt. Taget med et Canon EOS R6 med et Canon RF 50mm F1.8 STM-objektiv ved 1/80 sek., f/1.8 og ISO160.

Der er tre faktorer, der gør det muligt for os at kontrollere eksponeringen, kendt som eksponeringstrekanten. Først er der blænden, som er størrelsen på åbningen i objektivet, der lader lys komme igennem og måles som et f-nummer.

Hvert objektiv har en række blændeindstillinger fra stor til lille. Store blændeværdier angives med små numre, såsom f/2.8, hvor der lukkes mere lys ind, hvilket giver en lav dybdeskarphed (øget sløring bag dit fokuspunkt). Små blændeværdier angives med større numre, såsom f/16, hvor der lukkes mindre lys ind, og hvor større områder står skarpere i såvel forgrund til baggrund.

Lukkertid

En hund slentrer langs en grøn sti. Hunden er sløret og ude af fokus, fordi den har bevæget sig, mens lukkeren på Canon EOS R6 var åben.

En hurtig lukkertid er afgørende for at fastfryse øjeblikke med action. Hvis dit motiv bevæger sig hurtigere end din lukkertid, vil det virke sløret som vist. Taget med et Canon EOS R6 med et Canon RF 50mm F1.8 STM-objektiv ved 1/100 sek., f/1.8 og ISO125.

En hund hopper gennem blade i skoven. Selvom den bevæger sig, betyder en hurtig lukkertid på Canon EOS R6, at den stadig er perfekt i fokus.

En lukkertid på 1/1600 sek. fastfryser hundens bevægelse. Taget med et Canon EOS R6 med et Canon RF 50mm F1.8 STM-objektiv ved 1/1600 sek., f/1.8 og ISO1250.

Den anden faktor i vores eksponeringstrekant er lukkertiden, hvilket er den tid, vi tillader lys at ramme sensoren. Jo længere vi holder lukkeren åben, desto mere lys bevæger der sig igennem – ligesom vand, der passerer gennem en hane.

En hurtig lukkertid (sensor åben i kort tid) kan være nyttig til optagelse af fartfyldt action, mens en langsom lukkertid (sensor åben i lang tid) kan bruges til kreative sløringseffekter i bevægelse, f.eks. lysspor eller lysmaling.

ISO og støj

Et Canon EOS R6-kamera er sat på et stativ på en græsklædt bakke, markerne nedenfor er vist i søgeren.

Når du fotograferer landskaber i aftenlys, giver ISO100 dig optimal billedkvalitet, og en lille blænde sikrer skarphed fra for til bag. Men prisen er ofte en langsom lukkertid, som kan kræve brug af et stativ eller et kamera med indbygget billedstabilisering (IBIS).

Den tredje faktor i vores eksponeringstrekant er ISO. Den bestemmer, hvor følsom sensoren er over for lys. Lavere ISO-tal som f.eks. ISO100 resulterer i fotos i bedre kvalitet. Høje ISO-tal gør sensoren mere følsom, så du skal bruge mindre lys for at opnå korrekt eksponering. Men prisen her er øget billedstøj, og ved meget høje ISO-tal vil billedkvaliteten begynde at blive påvirket.

Som hovedregel er det bedst at bruge den lavest mulige ISO, men moderne Canon-kameraer har klassens bedste høje ISO-ydeevne, så du kan optage op til ISO1600 eller mere og stadig tage smukt detaljerede fotos i svagt lys.

Eksponeringstrekanten

De tre vigtigste faktorer i vores eksponering – blænde, lukkertid og ISO – arbejder sammen, så når du ændrer én faktor, skal du afbalancere den med en anden, hvis du vil opretholde den samme eksponering eller lade kameraet kompensere for den. Det kan derfor være nyttigt at betragte dem som trekantens tre sider. Hvis du justerer én af siderne, så skal enten den ene eller begge de andre to sider også tilpasses, medmindre du specifikt forsøger at øge eller reducere eksponeringsniveauerne.

Hvis du for eksempel øger lukkertiden for at fastfryse en bestemt scene, kan dit billede blive undereksponeret. For at kompensere skal du øge blænden eller ISO. På samme måde kræver en reduktion af blænden for at maksimere fokus fra for til bag en reduktion af enten lukkertiden eller ISO. Begynd at tænke på eksponering på denne måde, så vil du hurtigt opdage, at der er en bred kombination af indstillinger, der vil resultere i et foto, der er eksponeret på samme måde, og du har den kreative frihed til at vælge den rigtige kombination til dit motiv eller din scene.

Eksponeringsmetoder

En hånd holder et Canon-kamera ud foran en skovsti, sporet forude vises på skærmen.

En populær fotograferingsteknik er at bruge Manuel (M) metode med Auto ISO. På denne måde kan du indstille lukkertiden og blænden og lade kameraet justere ISO, så den passer til scenen.

En skovsti med træer, der buer hen over fra hver side, og tre figurer, der står i sollys på afstand, taget med et Canon EOS R6.

Med en fin balance mellem skygger og højlys udgør denne stemningsfyldte trætunnel en udfordring for kameraets ydeevne i svagt lys, men heldigvis kan EOS R6 tage fotos i høj kvalitet selv ved høje ISO-værdier. Ved at optage i Manuel med Auto ISO kan vi sikre, at lukkertiden forbliver hurtig nok til at holde kameraet i hånden, mens ISO tilpasser sig det svage lys i scenen. Taget med et Canon EOS R6 med et Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM-objektiv ved 105mm, 1/80 sek., f/7,1 og ISO1600.

Dit Canon-kamera gør det nemt ved at tilbyde flere eksponeringsmetoder, så du kan flytte eksponeringstrekanten på en eller anden måde. I metoden Program (P) styrer du ISO, og kameraet vælger både lukkertid og blænde. Brug metoden Lukkerprioritet (Tv), så kan du ændre lukkertiden, mens du lader dit kamera passe på den samlede eksponering. På samme måde bestemmer du i metoden Blændeprioritet (Av) f-nummeret, og kameraet indstiller den korrekte lukkertid. Du kan vælge Auto ISO eller vælge selv at indstille ISO. Med metoden Manuel (M) kan du indstille en hvilken som helst kombination af blænde, lukkertid og ISO, du ønsker.

EOS R-systemkameraer har også metoden Fleksibel prioritet (Fv), som gør det muligt at skifte mellem styring af blænde, lukkertid, eksponeringskompensation og ISO i samme funktion. Når du ændrer én indstilling, justeres resten automatisk for at opretholde den korrekte eksponering, hvilket gør kontrol over eksponeringen meget hurtigere og nemmere.

Justering af eksponering på denne måde kan give kreative effekter. Hvis du gør dine billeder mørkere, vil farverne blive dybere og give dine billeder en mere stemningsfuld fornemmelse, især ved landskabsfotografering. Ved at øge eksponeringen gør du også skyggerne lysere, og det giver billedet en mere moderne fremtoning.

Eksponeringsbracketing giver dig mulighed for at fange en scene med et antal eksponeringer og vælge det, du synes bedst om efterfølgende. Vælg mellem ±1 og ±3 trin på eksponeringsskalaen, og lad kameraet foretage de nødvendige justeringer af dine indstillinger.

Lange eksponeringer

Et Canon EOS R6-kamera er sat op på et stativ, der vender mod fyrværkeri, der eksploderer over havet.

En eksponering på to sekunder her slører bølgernes bevægelser og lader kameraet fange flere serier af fyrværkeri i et enkelt billede (se hovedbilledet).

Når der er mindre lys, kan det være nødvendigt at holde lukkeren åben i længere tid. Dette er nogle gange en nødvendighed, og på andre tidspunkter et kreativt valg for at tillade bevægelsessløring inden for scenen, måske for at sløre vandets eller skyernes bevægelse. Kameraet skal stå helt stille, så et stativ eller en stabil overflade er afgørende for at undgå kamerarystelser. Selv når du trykker på udløserknappen, kan det give problemer, så det er bedst at bruge en fjernudløser ved hjælp af Canon Wireless Remote Control BR-E1 eller Canon Camera Connect-appen på din telefon til at udløse lukkeren på afstand. Appen giver dig også mulighed for at optage Bulb-eksponeringer, som gør det muligt at holde lukkeren åben i flere minutter eller mere, hvilket er perfekt til at optage fyrværkeri eller stjerner om natten.

Udfordringen ved at optage lange eksponeringer i løbet af dagen er at indstille lukkertiden, så der kan forekomme nok bevægelse. Ideelt set skal man have lukkertider på mere end et par sekunder, så husk at have en lav ISO og lille blænde. Det hjælper også at optage i overskyet vejr, under forhold med meget skygge eller først og sidst på dagen, når lyset er svagere. Alternativt kan du investere i et filter, der fastgøres for enden af dit objektiv og forhindrer nogle typer lys i at komme ind. Et ND-filter (neutral density) – også kaldet gråfilter – fungerer bedst.

Tag eksponeringen et skridt videre

Skærmen på et Canon EOS R6 er foldet udad og viser multieksponeringer, der kombineres.

Den indbyggede funktion til multieksponering i Canon EOS R6 giver dig en visuel effekt i realtid, mens du optager, så du kan komponere dine multieksponeringer til perfektion.

En gruppe træer, hvor solen skinner gennem deres grene, er vist skåret ud omkring bunden i formen af den øverste del af en stående sten, billedet er skabt af en dobbelteksponering i kameraet på et Canon EOS R6.

Dobbelte eksponeringer i kameraet giver ubegrænset mulighed for kreativitet. Til dette billede indstillede vi multieksponeringsmetoden til Additiv og indrammede en stående Sarsen-sten mod en klar himmel og vendte derefter kameraet på hovedet og fangede en gruppe træer. At optage en markant form som denne mod en lys baggrund sikrer, at det andet billede er begrænset til formen på det første. Taget med et Canon EOS R6 med et Canon RF 50mm F1.8 STM-objektiv ved 1/50 sek., f/8 og ISO100.

Når du mestrer din eksponering, er de kreative muligheder uendelige. De fleste spejlløse og digitale spejlreflekskameraer fra Canon har en multieksponeringsmetode, der giver dig mulighed for at blande mere end ét billede. Denne funktion er inspireret af multieksponeringsteknikken fra de dage inden for film, hvor det samme filmbillede ville blive eksponeret to eller flere gange, og den giver dig mulighed for at skabe alle mulige former for fantastiske effekter.

Af de tre indbyggede blandingsfunktioner er Additive mest ligesom filmteknikken, da det kombinerer lysstyrkeværdierne, så hvide områder forbliver hvide. Når du optager med denne metode, skal du se efter dristige former, stærk kontrast og iøjnefaldende silhuetter.

Næste gang du tager dit kamera frem, så prøv at eksperimentere med eksponeringstrekanten, og bemærk, hvordan det forandrer dine fotos.

Skrevet af James Paterson

Relaterede produkter

Relaterede artikler