Vilkår og betingelser for brug

LÆS DETTE DOKUMENT, FØR DU BRUGER CANONS EUROPÆISKE WEBSIDE. Ved din brug af Canon Webside accepterer du at være bundet af følgende vilkår og betingelser.

HVIS DU IKKE ACCEPTERER NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER, MÅ DU IKKE BRUGE DENNE WEBSIDE.

1. Accept


Canon Europa N.V. ("Canon") tilbyder webstedet ud fra følgende vilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser"), som løbende kan opdateres af Canon uden forudgående varsel til Dem. Derfor bør De gennemse Vilkår og Betingelser for ændringer, hver gang De bruger webstedet. Når De besøger en side på webstedet, accepterer De, at De er bundet af disse vilkår og betingelser.

2. Canons Websted


På webstedet kan De finde information om Canons produkter og services og De kan sende forespørgsler på yderligere information. Bemærk venligst at dette Canon websted er den danske udgave og at produkter og services kan variere fra land til land. Produkter og services, der fremgår af andre landes websteder, er ikke nødvendigvis tilgængelige i Danmark.

3. Oplysninger om cookies


Læs om vores cookie-politik.

4. Anvendelse


Dette websted tilbydes uden betaling og er beregnet til Deres personlige og ikke-kommercielle anvendelse. Al tilpasset support, De modtager, er beregnet kun til Deres information. Canon forbeholder sig retten til at foretage ændringer af webstedet eller at undlade at tilbyde webstedet eller nogen support, der er leveret i forbindelse med webstedet.

Canon ønsker ikke at modtage fortrolige informationer eller informationer beskyttet af ophavsret via webstedet. Under henvisning til Canons forpligtelser, som beskrevet i punkt 6 Beskyttelse af data, vil intet materiale eller information sendt til Canon via webstedet blive betragtet som fortroligt. Når De sender materiale eller information til Canon, giver De Canon ubegrænset og uigenkaldelig ret til at anvende, reproducere, fremvise, opføre, ændre, sende og distribuere materialet/informationen. Ligeledes tillader De at Canon kan bruge de ideer, koncepter, viden eller teknikker, De indsender.

Det er Deres ansvar, at det materiale De fremsender ikke er, eller med rimelighed kan opfattes som: (i) nedgørende, ærekrænkende, obskønt, stødende, misbrugende, racistisk, diskriminerende eller blasfemisk, (ii) et brud på fortrolighedserklæring eller forretningshemmelighed, (iii) brud på tredjeparts ejendomsret eller på materiale, De ikke har tilladelse til at bruge eller (iv) i strid med anden lovgivning.

Alt materiale (herunder men ikke begrænset til tekst, musik, lyd, fotos, grafik, billeder, video, samlinger af data, digital download og software) på denne Web-side ("Materialet") tilhører Canon og dennes leverandører og er beskyttet af europæiske, japanske og internationale copyright love.

Canon giver Dem lov til at se og downloade Materialet udelukkende til personligt, ikke kommercielt brug under forudsætning af, at De ikke på nogen måde ændrer eller skaber afledte værker af Materialet eller reproducerer eller offentligt fremviser, opfører eller distribuere eller på anden måde benytter Materialet til offentlige eller kommercielle formål. Enhver benyttelse af Materialet på andre hjemmesider eller i computernetværk er forbudt uanset formålet. Hvis De ønsker at benytte Materialet til formål udover ovennævnte, skal De indhente forudgående tilladelse hos indehaveren af copyrighten eller licensgiveren for det omtalte Materiale, dvs Canon, selskabets leverandører eller tredjemand.

Hvis De ønsker direkte at citere dele af indholdet i tekstmateriale, såsom magasiner, så kontakt venligst webmasteren for at få tilladelse på new.media@canon-europe.com. Hvis De ønsker at offentliggøre dele af Materialet på CD eller andet medie, så angiv venligst hvilken del af Materialet, De ønsker at offentliggøre.

De forpligter Dem også til ikke at sende materiale, som med rimelighed kan forventes at opfordre til handling af kriminel art, medfører strafansvar eller på anden måde bryder loven eller tredjeparts ejendomsret noget sted i verden.

5. Ansvarsfraskrivelse


Canon udelukker hermed alle betingelser, garantier, repræsentationer eller andre vilkår for levering eller påstået levering, manglende levering eller forsinket levering af en tjeneste i forbindelse med Canon Webside, eller at Canon Webside er nøjagtig, fuldstændig og opdateret, som undtaget dette afsnit 5 kan have virkning mellem Canon og dig, eller som ellers ville være underforstået eller en del af nærværende Vilkår og betingelser eller enhver tillægskontrakt, enten via lovgivning, retspraksis eller på anden måde. Du forstår og accepterer, at du bruger Canon Webside på eget ansvar, og at Canon ikke garanterer, at websiden opfylder dine krav, eller at Canon Webside er uforstyrret, fejlfri og sikker. Indhold eller tjenester, der leveres via Canon Webside eller i forbindelse med Canon Webside af Canon, leveres "SOM DE ER OG FOREFINDES" og forudsat, at de er til rådighed, og Canon fremsætter ingen erklæringer eller anbefalinger af nogen art, udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til Canon Webside vedrørende indhold eller tjenester, omfattet af eller stillet til rådighed i forbindelse med denne Canon Webside. Canon forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre eller tilbagekalde indhold eller tjenester, der tilbydes som en del af Canon Webside.

6. Erstatningsansvar


Canon, enhver anden part (uanset om denne har været involveret i oprettelse, fremstilling, vedligeholdelse eller levering af dette websted) og enhver anden af Canon-gruppens virksomheder, funktionærer, direktører, medarbejdere, aktieindehavere eller agenter for disse, fralægger sig alt erstatningsansvar og ansvar for ethvert omfang eller enhver type tab eller skader, der måtte overgå Dem eller en tredjepart, (herunder, men ikke begrænset til, alle direkte, indirekte, pønalt begrundede tab, følgeskader eller tab af indtægt, profit, goodwill, data, kontrakter, brug af penge eller tab eller skader, der på nogen måde skyldes eller er forbundet med afbrydelser af virksomhed, og hvad enten der er tale om erstatningsforpligtende retsbrud, herunder uden begrænsning for uagtsomhed, kontraktbrud eller brud på anden vis) i forbindelse med dette websted på nogen måde eller i forbindelse med anvendelsen, umuliggjort anvendelse eller følger af anvendelsen af dette websted, ethvert websted, der er tilknyttet eller materialet på sådanne websteder, herunder men ikke begrænset til tab eller skader på grund af virus, der kan inficere computerudstyr, software, data eller anden ejendom på grund af Deres adgang til, anvendelse af eller gennemsyn af dette websted eller Deres hentning af ethvert materiale fra dette websted eller ethvert websted, der er tilknyttet. Dette berører ikke Deres lovbestemte rettigheder.

Intet i disse Vilkår og betingelser udelukker eller begrænser Canons erstatningsansvar for (i) død eller personskader, der skyldes forsømmelighed, (ii) bedrageri eller (iii) ethvert erstatningsansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses ifølge gældende lov.

7. Fortrolighedspolitikker


Besøg vores fortrolighedsside for at se alle Canons fortrolighedserklæringer.

Se fortrolighedssiden

8. Varemærke


Du må ikke på nogen måde fremvise eller anvende Canons eller Canon-koncernens varemærker eller logoer uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon.

9. Canon Europa N.V.


Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Holland
Tlf. +31 20 545 8545
Fax +31 20 545 8222

CVR-nr./Momsnr. 33166721
VAT-nummer: NL005916343B01

10. Gældende lovgivning


Disse vilkår og betingelser skal overholdes og forstås i overensstemmelse med dansk lovgivning. Opstår der tvist på baggrund af disse vilkår, afgøres de ved de danske domstole.

11. Copyright


Copyright © 2002-2010 af Canon Europa N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Det er strengt forbudt uden Canons samtykke at kopiere, videregive eller genudgive noget materiale eller nogen software, der findes på webstedet for CEWSS eller indgår i efterfølgende support.