Canon Camera Connect-app

canon_connect

Er du klar til at tilslutte på nye måder?

Opret forbindelse mellem dit kamera og din Apple- eller Android-enhed for at fjernoptage og nemt at downloade dine billeder, så de er klar til deling.

Download via App Store
Hent den via Google Play

Opret forbindelse mellem dit Canon-kamera og din smartphone, og få glæde af følgende:

  • Download dine billeder med det samme, så de er klar til deling
  • Fjernbetjen dit kamera fra din telefon
  • Føj GPS-data til dine billeder med dit PowerShot- eller IXUS-kamera

Ofte stillede spørgsmål

Fungerer denne app med alle kameraer?

Kig i kompatibilitetslisten nedenfor for at se, om vores app fungerer med dit kamera.**

Er alle funktioner tilgængelige på alle kameraer?

Nej, ikke alle funktioner er tilgængelige på alle modeller. Kig i kompatibilitetslisten nedenfor for at se, hvilken funktion der er tilgængelig på dit kamera

Hvordan opretter jeg forbindelse mellem mit Canon EOS digitale spejlreflekskamera og min mobile enhed?

1. Tænd for kameraet, og vælg menuknappen.
2. Klik på Indstillinger, og vælg Wi-Fi.
3. Tryk på "Aktivér". Hvis kameraet beder dig om at registrere et kaldenavn, så gør det på dette tidspunkt, og spring de to næste trin over.
4. Vend tilbage til menuen 
5. Vælg Wi-Fi-funktion, og angiv et kaldenavn for kameraet efter eget valg
6. Vend tilbage til menuen, og vælg Wi-Fi-funktion
7. Vælg ikonet "Opret forbindelse til smartphone".
8. Vælg "Kameraadgangspunkt-metode".
9. Vælg "Nem forbindelse"
10. På din enhed skal du gå til Indstillinger, vælge Wi-Fi og derefter vælge netværksnavnet, som vises på kameraet.
11. På din mobile enhed skal du gå til Indstillinger, vælge Wi-Fi og derefter vælge navnet på netværket, som vises på dit kamera.
12. Når du ser din enhed er forbundet med kameraets netværk, skal du åbne Camera Connect-app'en.
13. Du kan se en meddelelse på kameraet, som bekræfter, at der er oprettet forbindelse til din enhed. Tryk på OK, hvis kameraet beder dig bekræfte forbindelse til enheden, og gem konfigurationen i SET1. Du er nu klar til at bruge app'en.
14. Når denne proces er fuldført én gang, behøver du ikke gentage godkendelsen igen. Næste gang du vælger Wi-Fi-funktionen, kan du bruge de samme konfigurationsindstillinger, som du har gemt i den oprindelige indstillingsproces, og oprette forbindelse til kameraet fra din mobile enhed ved at følge trin 11 og 12.

Hvordan opretter jeg forbindelse mellem mit Canon EOS M3, Canon PowerShot eller IXUS og min mobile enhed?

1. Tænd for kameraet.
2. På dit kamera skal du trykke på knappen med mobiltelefonikonet. Hvis dit kamera ikke har denne knap, skal du trykke på Wi-Fi-ikonet under afspilning.
3. Når du har registreret et kaldenavn, skal du vælge det mobiltelefonbillede, der vises på displayet. Kameraet opretter et Wi-Fi-netværk, som din enhed kan oprette forbindelse til.
4. På din enhed skal du gå til indstillinger, vælge Wi-Fi og derefter vælge det netværksnavn, som vises på kameraet.
5. Når du ser din enhed er forbundet med kameraets netværk, skal du åbne Camera Connect-app'en.
6. Du kan se en meddelelse på kameraet, som bekræfter, at der er oprettet forbindelse til din enhed.
7. Du er nu klar til at bruge app'en.
8. Når denne proces er udført én gang, behøver du ikke gentage den. Næste gang du trykker på mobilknappen, kan du gå direkte til trin 4. Alternativt kan du under afspilning trykke på Wi-Fi-ikonet og gå videre til menuen for forbindelseshistorik. Herfra skal du vælge netværksnavnet, som vises på dit kamera.

Hvordan får jeg fotos fra mit kamera over på min telefon eller tablet?

1. Opret forbindelse mellem din mobile enhed og dit kamera, så du har Camera Connect-app'en åben.
2. I app'en skal du trykke på funktionen "Billeder på kameraet", og alle billeder, der er gemt i kameraet vises i app'en.
3. I bunden af app'ens skærmbillede skal du trykke på download-ikonet og vælge de billeder, du vil gemme fra dit kamera på din enhed.
4. For at gemme enkelte billeder skal du blot trykke på det billede, du ønsker. Når du ser det enkelte billede i fuld størrelse, skal du trykke på download-ikonet under billedet.
5. For at gemme flere billeder skal du klikke på pilen i bunden af skærmen og vælge de billeder, du vil gemme.

Hvad kan jeg bruge GPS via Mobile til?

Ved at bruge GPS-data fra din smartphone forsyner GPS via Mobile dit foto med præcise oplysninger, såsom tid og position, da fotoet blev optaget. Så uanset om du arkiverer dine billeder eller uploader dem til Flickr, vil du altid kunne finde de billeder, du tog på nøjagtigt det sted. GPS via Mobile er tilgængelig med PowerShot- og IXUS-kameraer.

Hvordan føjer jeg GPS-data til mine billeder?

GPS via Mobile er kompatibel med PowerShot- eller IXUS-kameraer.

1. Sørg for, at tiden på dit kamera og din enhed er korrekt. Dermed kan dine GPS-data synkroniseres.
2. Åbn Camera Connect-app'en, og vælg Positionsoplysninger.
3. Vælg Start logning.
4. Begynd at tage billeder med din enhed.
5. Når du har taget dit billede, skal du oprette forbindelse mellem dit kamera og din enhed.
6. Camera Connect-app'en registrerer automatisk, at du har startet logning og spørger, om du vil synkronisere alle oplysninger, der er tilgængelige. 
7. I hovedmenuen på din enhed skal du vælge Positionsoplysninger.
8. Vælg Send positionsoplysninger, og tryk på ok.
9. For at få vist GPS-data skal du vælge fotoet på dit kamera og klikke på DISP. Dette vil vise koordinaterne, hvor billedet blev optaget.
10. For at slå GPS-data fra skal du vælge Positionsoplysninger i app'ens hovedmenu på din enhed og klikke på Afslut logning.

Hvordan ændrer jeg kameraindstillingerne i Camera Connect-app'en?

For at ændre kameraets indstillinger skal dit kompaktkamera være i et af de manuelle programmer - M, Av eller Tv.

1. Forbind dit kamera til Camera Connect-app'en.
2. Klik på Fjernoptagelse.
3. Her vil du se en knap nederst på højre side af enheden; Tryk på den, og du vil se forskellige indstillinger som lukkerhastighed, blænde, ISO, kontinuerlig optagelse og selvudløser.
4. Vælg den indstilling, du vil ændre, og rul til venstre eller højre for at justere den.

Det er lykkedes mig at oprette forbindelse til app'en, men når den er åbnet, bliver min Wi-Fi-forbindelse hele tiden afbrudt. Hvad skal jeg gøre?

1. Gå til Wi-Fi-indstillingerne på din enhed, og klik på det netværk, som din enhed skifter til.
2. Vælg Glem dette netværk.
3. Vælg netværksnavnet, som vises på dit kamera.

Hvordan kan jeg få app'en på min telefon eller tablet

Camera Connect-app'en kan downloades gratis fra din enhed. Du skal bare gå til App Store eller Google Play og søge efter "Canon Camera Connect".

Jeg plejede at bruge CameraWindow-app'en, men mit kamera kan ikke oprette forbindelse til den nye Camera Connect-app, selvom den er installeret

Din tidligere forbindelse til din mobile enhed med den gamle CameraWindow-app gemmes i kameraet på listen over forbindelseshistorik. Dette kan ikke bruges igen, da forbindelsen kun er kompatibel med den gamle app på din mobile enhed.

Hvis du har brugt Mobile Device Connect-knappen til at oprette forbindelse til din mobile enhed, skal du:

1. Trykke på menuen og finde fanen Indstillinger (fane, der har et ikon med skruenøgle og hammer).
2. Vælge indstillinger for Mobile Device Connect-knappen.
3. Slette "Registreret destination" (din mobile enhed).
4. Når den er slettet, skal du trykke på Mobile Device Connect-knappen igen og oprette forbindelse til din mobile enhed (husk at åbne den nye Camera Connect-app på din mobile enhed).
5. Når du har gjort dette, husker mobilknappen denne forbindelse til den nye Camera Connect-app, og du kan bruge mobilknappen som før. Du kan også slette den gamle CameraWindow-app for at undgå forvirring.

Hvis du ikke har brugt Mobile Device Connect-knappen, eller hvis dit kamera ikke har den knap, skal du:

1. Trykke på knappen Afspil og derefter vælge knappen med Wi-Fi-ikonet.
2. Oprette en ny forbindelse ved at vælge smartphone-ikonet på skærmen i stedet for at trykke på en tidligere forbindelse på listen for forbindelseshistorik.
3. Fuldføre forbindelsen til din mobile enhed (husk at åbne den nye Camera Connect-app på din mobile enhed).
4. Når du har gjort dette, husker kameraet forbindelsen til den nye Camera Connect-app, og den vil optræde som nyt element på listen for forbindelseshistorik. Du kan også slette den gamle CameraWindow-app for at undgå forvirring.

Hvordan kan jeg oprette forbindelse ved hjælp af NFC?

For at bruge NFC skal du have en Android-smartphone, der er NFC-kompatibel (OS version 4.0 eller senere). Aktivér NFC på din smartphone, og lad den berøre "N-Mark"-logoet på dit kamera.

Nogle modeller kræver, at du:

1. Aktiverer Wi-Fi-funktion på dit kamera via menuen, og kontrollerer, at NFC er aktiveret
2. Går til Indstillinger på din enhed, vælger Wi-Fi og derefter vælger netværksnavnet, som vises på kameraet og trykker på "Forbind"/"Tilslut".
3.Trykker på NFC for at åbne app'en, så vil forbindelsen blive fuldført.

Mit kamera har NFC, men det aktiverer CameraWindow-app'en, hvordan bruger jeg Camera Connect?

Vores Camera Connect-app omskriver automatisk NFC-tags for dig.

Det eneste, du skal gøre, er at oprette forbindelse mellem dit kamera og Camera Connect-app'en***, og en meddelelse om omskrivning af NFC-tagoplysninger vil blive vist, hvorefter du blot skal trykke på OK.

*** For at få flere oplysninger om at oprette forbindelse til Camera Connect-app'en på din mobile enhed skal du se i "Hvordan opretter jeg forbindelse mellem mit Canon EOS digitale spejlreflekskamera og min mobile enhed?" eller "Hvordan opretter jeg forbindelse mellem mit Canon Powershot eller IXUS og min mobile enhed?"

Nogle modeller kræver, at du:

1. Forbinder dit kamera til Camera Connect-app'en.
2. Vælger kameraindstillinger i app'ens hovedmenu.
3. Klikker på Start skrivning.
4. Lader dit kamera berøre din enhed.
5. Omskrivning er derefter udført.

Hvordan nulstiller jeg Wi-Fi-forbindelsen på mit Canon PowerShot- eller IXUS-kamera?

1. Klik på menuknappen på dit kamera.
2. Vælg Wi-Fi-indstillinger.
3. Vælg Nulstil indstillinger
4. Når du får spørgsmålet "Nulstil alle Wi-Fi-oplysninger?", skal du vælge "OK".

Hvordan nulstiller jeg Wi-Fi-forbindelsen på mit Canon digitale spejlreflekskamera?

1. Vælg menuknappen på dit kamera
2. Navigér til den grønne fane med indstillinger
3. Vælg Wi-Fi-funktion
4. Tryk på Info-knappen
5. Vælg Ryd Wi-Fi-indstillinger
6. Bekræft ved at trykke på OK

Hvordan kan jeg indsende feedback?

Vi er ivrige efter at høre din feedback på app'en, uanset om det er godt eller dårligt. Vi vil også gerne høre dine forslag til, hvordan vi kan forbedre den.

Giv os din feedback

Nyttig information

Når Camera Connect-app'en er blevet installeret på din mobile enhed, kan det være nødvendigt at oprette en "ny forbindelse" fra kameraet, for at sikre, at kameraet er tilsluttet den mobile enhed korrekt.


* Med Canon Camera Connect kan du gøre følgende:


[Funktioner og kompatible modeller]

1) Wi-Fi-tilslutning til kameraet for billedoverførsel***, indstilling af Live View-fjernoptagelse og dato/tid.

2) Tilføjelse af positionsoplysninger til billeder fra kameraet

3) Bluetooth-forbindelse med kompatible kameraer


[Understøttende funktioner: 1, 2, 3]

PowerShot SX730 HS **/ G9 X Mark II

EOS 200D**, EOS M6, EOS M5


[Understøttende funktioner: 1, 3]

EOS 6D Mark II, EOS 77D, EOS 800D (fjernudløsning af kameraet via Bluetooth er tilgængelig med BR-E1, sælges separat)


[Understøttende funktioner: 1, 2]

PowerShot SX430 IS / SX432 IS / SX620 HS / G7 X Mark II / SX720 HS / SX540 HS / SX420 IS / G5 X / G9 X / G3 X / SX530 HS / SX 710 HS / SX 610 HS / G7 X / SX60 HS / N2 / G1 X Mark II / SX700 HS / SX600 HS / N100
IXUS 190 / 285 HS / 180 / 182 / 275 HS / 265 HS
PowerShot G16* / S120* / S200* / SX510 HS* / SX280 HS* / N* / A3500 IS* / A3550 IS* / S110*
IXUS 255 HS* / 140* / 135* / 245 HS*


[Understøttende funktioner: 1]

EOS 5D Mark IV, EOS 1300D, EOS 80D, EOS 760D, EOS 750D, EOS 70D, EOS 6D, EOS M10, EOS M3
IXUS 510 HS* / 240 HS*
LEGRIA HF R86* / HF R87*/ HF R88*


* Understøtter ikke Live View-fjernoptagelse.
** Tilføj positionsoplysninger til billeder på kameraet via Bluetooth.
*** CR2-billeder bliver komprimeret til en optimal størrelse for enheden, afhængigt af det benyttede kamera. RAW CR2-filoverførsel i fuld opløsning er ikke tilgængelig.


Operativsystem:
- iOS 9.3/10.3
- Android OS 5.0-5.1/6.0/7.0-7.1


Bluetooth-systemkrav:

For at kunne anvende Bluetooth-forbindelse skal kameraet have en Bluetooth-funktion, og enheden skal have Bluetooth 4.0 eller nyere (understøtter Bluetooth Low Energy-teknologi). Enheder, der understøtter Bluetooth 4.0: iPhone 4s eller nyere, iPad 3. gen. eller nyere, iPod touch 5. gen. eller nyere.


Kompatible filtyper:
- JPEG, MP4, MOV

  1. MOV-filer optaget med EOS-kameraer kan ikke gemmes.
  2. AVCHD-filer optaget med videokamera kan ikke gemmes.

Bemærk:
- Hvis programmet ikke virker ordentligt, kan du lukke programmet ned og prøve igen.
- Vedvarende brug af GPS i baggrunden kan reducere batteriets levetid markant.
- Ved brug af Power Zoom-adapter skal Live View-funktionen slås til.

 

Vilkår og betingelser for brug