FORTROLIGHED

Canon Privacy Trust Centre

Canon er en verdensførende innovator og leverandør af billedbehandlingsløsninger
a man looking at a tablet

Canons tilgang til fortrolighed

Respekt for mennesker har altid været kernen i Canon. Dette fundament har skabt de fire søjler i vores tilgang til fortrolighed.

 • Respektfuld

  Canon har en urokkelig forpligtelse til at beskytte vores kunders og vores medarbejderes personlige data. Vi vejledes af virksomhedsfilosofien Kyosei – at leve og arbejde sammen for det fælles bedste.

 • Troværdig

  Som et internationalt brand, som folk har tillid til, forstår vi hos Canon, at vi er nødt til løbende at arbejde for at opretholde denne tillid gennem robuste, tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

 • Etisk

  Canons Privacy Accountability Framework sikrer, at vi gør de rigtige ting på en konsekvent måde til fordel for de personer, der overdrager deres personlige data til os.

 • Faciliterende

  Vi opfordrer vores partnere og leverandører til at opretholde det samme niveau af respekt, tillid og etisk adfærd i forbindelse med databeskyttelse og beskyttelse af personlige oplysninger, som vi forventer af os selv.

et billede af en medarbejder, der arbejder på en bærbar computer

Databeskyttelsesprincipper

Overholdelse af databeskyttelsesprincipper er en grundlæggende byggesten i Canons tilgang til beskyttelse af personlige oplysninger. Se, hvordan de ligger i hjertet af vores databeskyttelsessystem.

Canons løfte om ansvarlighed

Vi påviser compliance gennem systematisk dokumentation, samtidig med at vi hjælper vores kunder med deres egne ansvarsforpligtelser.

two work professionals looking at a document

UDTALELSE FRA GROUP DPO

"Jeg er stolt over, at vores vision om beskyttelse af personlige oplysninger – Beskyttelse af jeres personlige oplysninger – sammen med Canons engagement i etiske forretningsmetoder understøtter Canons tilgang til behandlingen af personlige oplysninger. Vi behandler altid andres personlige date på samme måde, som vi ville forvente, at vores data ville blive behandlet."

Fred Oberholzer, EMEA Privacy Director og Group Data Protection Officer
En mand, der arbejder på en computer

Forvaltning af databeskyttelse

Få mere at vide om, hvordan Canons Privacy Accountability Framework hjælper os med at beskytte jeres personlige data på en konsekvent måde.

Fortrolighedserklæringer

Fortrolighedserklæringer er tilgængelige for hvert land i Europa, Mellemøsten og Afrika på det lokale sprog.

Forespørgsler om beskyttelse af personlige oplysninger, klager og anmodninger

Din anmodning om rettigheder, forespørgsler og klager, kan sendes til Canon ved at bruge nedenstående link. Denne formular bør kun bruges til privatlivsrelaterede spørgsmål. Vi er ikke i stand til at besvare generelle spørgsmål og anmodninger om teknisk assistance med dine Canon Produkter og -tjenester.

Marketingpræferencer

Hvis du gerne vil opdatere marketingpræferencer, kan du gøre dette ved at vælge selvbetjeningsfunktionen nedenfor.

Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

Få mere at vide om de tekniske og organisatoriske foranstaltninger vi træffer for at sikre overholdelse af databeskyttelsesforpligtelserne.

en gruppe personer, der er samlet omkring et bord
Work professional using Hybrid working as-a-service model

Canon som databehandler

Takket være vores robuste portefølje af produkter, services og løsninger kan vi understøtte vores kunder som databehandler.

Canons engagement i bæredygtighed og innovation

Få mere at vide om Canons bæredygtighedsbestræbelser her

a group of work professionals working in an office

Ofte stillede spørgsmål

Få mere at vide om Canons tilgang til beskyttelse af personlige oplysninger og data. For at få flere oplysninger eller for at stille et spørgsmål, der ikke besvares her, bedes I kontakte os ved at skrive til os på DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Hvordan kan enkeltpersoner kontakte Canon for at udøve deres rettigheder som registrerede personer (f.eks. ret til adgang, ret til berigtigelse, ret til sletning)?

Enkeltpersoner kan udøve deres rettigheder ved at skrive til os på DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Hvis jeg har en forespørgsel eller ønsker at indgive en klage, hvordan gør jeg det så?
I kan indsende jeres spørgsmål eller klager vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger ved at skrive til os på DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Hvad er en Data Protection Officer?
En Data Protection Officer sikrer på uafhængig vis, at organisationen anvender de love, der beskytter den enkelte persons personlige data.

Hvem er Canons Data Protection Officer?
Vi har et par Data Protection Officers ("DPO") i Canon Europe Group of Companies. Group Data Protection Officer er Fred Oberholzer, som kan kontaktes på DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com. De andre DPO'er kan kontaktes på nedenstående e-mailadresser:

Canon Europe Group Company Kontakt-e-mail
Canon Deutschland GmbH (CDE) datenschutz@canon.de
Canon Schweiz AG (CCH) datenschutz@canon.ch
Canon Austria GmbH (CAT) datenschutz@canon.at
CBC Dresden GmbH Datenschutz-CBC-Dresden@canon.de
I.R.I.S. GROUP S.A. privacy@iriscorporate.com
Canon Giessen datenschutz@canon-giessen.de
NT-Ware Systemprogrammierung GmbH privacy@nt-ware.com

Hvordan reguleres beskyttelse af personlige oplysninger hos Canon?
Canons Group Data Protection Officer understøttes af et netværk af DPO'er og Privacy Champions, hvis roller og ansvarsområder er klart defineret, hvilket er med til at sikre overholdelse af EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og andre love om beskyttelse af personlige oplysninger og data i hele EMEA.

Canon Europe Group (Canon EMEA) spænder over Europa, Mellemøsten og Afrika. I hele denne store region er der mange forskellige love om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder. Canons Privacy Accountability Framework blev udviklet for at sikre, at overvejelser om beskyttelse af personlige oplysninger behandles på en ensartet og standardiseret måde på tværs af alle vores markeder og for at sikre, at vores virksomhed fungerer gnidningsløst. Kravene fra EU og andre europæiske, mellemøstlige og afrikanske lovgivninger om beskyttelse af personlige oplysninger er blevet indarbejdet i Canons Privacy Accountability Framework.

Foretager Canon risikovurderinger i forhold til personlige data?
Canon EMEA har veldefinerede processer for ledelse, risikohåndtering og compliance. Disse processer omfatter:

• Risikovurderinger for personlige oplysninger

• Konsekvensanalyser af beskyttelse af personlige oplysninger/konsekvensanalyser af databeskyttelse

• Risikovurderinger for leverandører

• Sikkerhedsvurderinger


Vedligeholder Canon RoPA-optegnelser (optegnelser over behandlingsaktiviteter)?
Canon har indført processer for at overholde krav om beskyttelse af personlige oplysninger, herunder vedligeholdelse/opdatering af optegnelser over behandlingsaktiviteter og fuldførelse af PIA (Privacy Impact Assessment)/DPIA (Data Protection Impact Assessment).

Har Canon formelle processer til håndtering af brud på datasikkerheden?
Canon er fast besluttet på at beskytte alle interessenters personlige data, herunder medarbejdere, leverandører og kunder. For at opfylde denne forpligtelse og vores forpligtelser i henhold til gældende databeskyttelseslove har Canon implementeret en "Politik for håndtering af brud". Denne politik forklarer, hvad der udgør et brud på datasikkerheden, og de første skridt, som medarbejderne skal tage, når der opdages et formodet brud på datasikkerheden. Der er en række operationelle retningslinjer, som supplerer denne politik.

Er Canons medarbejdere uddannet i beskyttelse af personlige oplysninger?
Canon-medarbejdere og -leverandører modtager obligatorisk undervisning i beskyttelse af personlige oplysninger og data. Yderligere obligatorisk træning gives til vores Privacy Champions, som er tildelt et særligt ansvar for beskyttelse af personlige oplysninger inden for deres specifikke forretningsområde.

Er Canon-medarbejdere, der har adgang til og behandler personlige oplysninger, forpligtet til at respektere fortroligheden?
Alle Canon-medarbejdere, herunder dem, der arbejder med personlige data for vores medarbejdere, partnere eller kunder, er bundet af fortrolighedsbestemmelser i ansættelseskontrakter. Vigtigheden af fortrolighed styrkes løbende gennem uddannelse og bevidstgørelse.

Overholder Canons leverandører og andre tredjeparter databeskyttelsesbestemmelserne?
Canon kræver, at tredjeparter, herunder leverandører og partnere, som behandler personlige data på vegne af Canon, kontraktligt er forpligtet til at beskytte eventuelle personlige data, de modtager fra Canon, og at de ikke må bruge de personlige data til andre formål end at udføre de services, som Canon har instrueret. Canon har implementeret en risikobaseret compliance-vurdering for leverandører, der håndterer Canon-data eller Canons kunders data.

Hvordan overholder Canon begrænsninger for dataoverførsel i de EMEA-regioner, hvor de opererer?
Canon anvender relevante overførselsmekanismer, f.eks. standardkontraktbestemmelser, hvor det er relevant. I jurisdiktioner, hvor standardkontraktbestemmelser ikke er tilgængelige, overholder Canon lokale krav til beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvor kan man få flere oplysninger om nogle af de emner, der er omtalt i "Canon Privacy Trust Center"?
Hvis I har specifikke spørgsmål vedrørende indhold på disse websider, bedes I kontakte Privacy Officer på DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Relaterede emner

Få mere at vide om, hvordan vi hos Canon støtter og beskytter vores kunder.