Hvordan printer jeg fra min Apple-enhed til min PIXMA-printer?

Brug denne vejledning som hjælp til at printe fra din Mac- eller iOS-enhed (iPad, iPhone eller iPod Touch) til PIXMA-printere, der er kompatible med AirPrint.

AirPrint muliggør øjeblikkelig print af fotos, e-mail, websider og dokumenter fra Mac- og iOS-enheder uden installation af drivere eller download af software. Vælg blot en AirPrint-printer, og print.

For at bruge AirPrint skal du have en AirPrint-kompatibel PIXMA-printer og en af følgende Apple-enheder:
Mac

 • OS X 10.7 (Lion) eller nyere
 • MacOS

iOS (med version 4.2 og nyere)

 • iPad
 • iPhone
 • iPod touch

Apple-enheden og PIXMA-printeren, du vil bruge, skal være forbundet til det samme trådløse netværk (benævnes nogle gange WLAN). Se vores installationsvejledninger til oprettelse af trådløs forbindelse på PIXMA for at få hjælp til at tilslutte din PIXMA-printer.

Print fra en iOS-enhed

Bemærk: Følgende skærmbilleder er taget med en iPhone med iOS11.3. Layoutet kan variere en anelse fra din skærm, afhængigt af enheden og den version af iOS, du har installeret, men funktionaliteten vil grundlæggende set være den samme.

 1. Kontrollér, at din Canon PIXMA-printer er tændt og sluttet til det samme trådløse netværk (kaldes nogle gange WLAN) som din Apple-enhed.
  Se vores installationsvejledninger til oprettelse af trådløs forbindelse på PIXMA for at få hjælp til at tilslutte din PIXMA-printer.
 2. Fra en app på din enhed skal du enten trykke på [ , eller ] (afhængigt af den version af iOS, du har installeret) for at få vist menu indstillingerne og derefter gå til og trykke på ikonet [Print].
 3. I [Printer Options] (Printerindstillinger) skal du vælge den PIXMA-model, du ønsker at bruge.
  (I dette eksempel vil vi bruge TS9100-serien).  Bemærk: Sørg for, at du befinder dig inden for rækkevidde af din printer. Alle AirPrint-kompatible printere inden for rækkevidde vil blive vist.


 4. Vælg det antal kopier, du ønsker, og eventuelt andre indstillinger (dobbeltsidede print, farveindstillinger og papirstørrelse), og tryk på [Print] (Print) for at starte med at printe, når du er klar.

Vigtigt:

Nogle apps understøtter ikke AirPrint, og nogle printerindstillinger vises muligvis ikke. Hvis en app ikke giver dig adgang til printerfunktionerne, kan du ikke printe fra den app.

Bemærk:

Printerindstillinger kan afvige, alt efter hvilken app og printer du bruger. Når du trykker på print og vælger et modelnavn, vil de viste printerfunktioner normalt indeholde op til fire følgende muligheder:

 • Printer: Vælg en model, der kan bruges på det trådløse netværk eller WLAN
 • Kopier: Vælg antallet af printkopier
 • Dobbeltsidet print: Hvis modellen understøtter dobbeltsidet print, kan du vælge Til eller Fra
 • Interval: Sideintervallet kan kun bruges med specifikke apps og filtyper (som f.eks. PDF-filer)
 • Farve: Vælg [Black & White] (Sort-hvid) for at aktivere monokrom print.
 • Papirstørrelse: For PIXMA-modeller lanceret før anden halvdel af 2016 vælges papirstørrelsen automatisk i henhold til den app, der bruges på Apple-enheden, og den region, som AirPrint bruges i.
  Når Apples foto-app bruges, er standardpapirstørrelsen 4"x6" eller KG.
  Når dokumenter printes fra Apples Safari-browser, er standardpapirstørrelsen A4 i Europa.
  For printere, der er sat til salg efter 2016, anvendes det papirformat, som vælges direkte på printeren (ved hjælp af betjeningspanelet).

Vigtigt:
Din app understøtter muligvis forskellige papirstørrelser

Hvis du oplever problemer med din PIXMA-printer, når du bruger Apple AirPrint, henvises der til fejlfindingsafsnittet i denne vejledning.

Printning med AirPrint på en Mac (skærmbillederne er taget fra MacOS 10.14.5)

Udseendet/layoutet kan variere en anelse fra din skærm, afhængigt den version af iOS, du har installeret, men funktionaliteten vil være den samme.

 1. Kontrollér, at din Canon-printer er tændt og sluttet til det samme trådløse netværk (kaldes nogle gange WLAN) som din Mac.
 2. Dobbeltklik på ikonet “System preferences” (Systemindstillinger), eller vælg Apple-menu > Systemindstillinger.
 3. Klik på ikonet "Printere og scannere". 4. Klik på "+"-symbolet. 5. Vælg den AirPrint-printer, du vil tilføje, og klik derefter på "Add” (Tilføj).
  (I dette eksempel har vi valgt TS9100-serien). 6. Den valgte printer vil blive føjet til listen over printere.  Hvis du oplever problemer med din PIXMA-printer, når du bruger Apple AirPrint, henvises der til fejlfindingsafsnittet i denne vejledning.
 7. Når den er tilføjet, skal du blot klikke på "Fil" og derefter "Print" for at printe på din AirPrint-printer fra en applikation. 8. Vælg den nyligt tilføjede printer, indstil de ønskede printindstillinger (kopier mm.) og klik derefter på "Print".

Kontrol af printstatus

Når der printes, vises ikonet [Print Centre] (Printcenter) på listen over senest anvendte apps, hvilket kan bruges til at kontrollere printstatus.

 1. For at få vist listen over senest anvendte apps skal du trykke to gange på [Home]-knappen (Startknappen) på Apple-enheden (på iPhone X skal du stryge op fra bunden af skærmen og pause).
  Ikonet [Print Centre] (Printcenter) vises.
 2. Vælg det viste job for at se printoversigten.  Bemærk: Printcenter er kun tilgængelig, når printning er i gang.

Sletning af et printjob

For at slette et printjob med AirPrint skal du bruge en af følgende to metoder:

 1. Fra printeren : Hvis din printer har en LCD-skærm, skal du bruge betjeningspanelet til at annullere printjobbet.
  Hvis printeren ikke har en LCD-skærm, skal du trykke på knappen [Stop] (Stop) på printeren for at annullere printjobbet.

 2. Fra en iOS-enhed: Tryk to gange på [Home]-knappen (Startknappen) (på iPhone X skal du stryge op fra bunden af skærmen og pause), og tryk på ikonet [Print Centre] (Printcenter) for at få vist [Print Summary] (Printoversigt) som vist nedenfor. 3. På skærmen [Print Summary] (Printoversigt) kan du derefter trykke på [Cancel Printing] (Annullér print) for at annullere det aktuelle printjob.
  Hvis du oplever problemer med din PIXMA-printer, når du bruger Apple AirPrint, henvises der til fejlfindingsafsnittet i denne vejledning.

Hvordan scanner jeg til min Mac-computer fra min PIXMA-multifunktionsprinter eller LiDE-scanner ved hjælp af AirPrint?

Hvis du vil scanne dokumenter ved hjælp af din mac, skal du følge nedenstående trin:

 1. Klik på [Apple]-menuen: 2. Klik derefter på [System Preferences] (systemindstillinger): 3. Klik på [Printers & Scanners] (Printere & scannere): 4. Klik på [Scan], og klik derefter på [Open Scanner] (Åben scanner): 5. I scannervinduet skal du klikke på [Show Details] (Vis detaljer): 6. Når oversigtsscanningen er fuldført, kan du ændre eventuelle indstillinger efter behov og derefter klikke på [Scan]:

Fejlfinding for AirPrint (iOS)

Hvis du ikke kan se din AirPrint-printer på listen:

 • For det første skal du sikre dig, at PIXMA-printeren er kompatibel med AirPrint ved at klikke Her.
 • Når du tænder printeren, kan der gå nogle minutter, før printeren kan kommunikere via en trådløs netværksforbindelse (eller WLAN). Kontrollér, at printeren er tilsluttet det trådløse netværk, og prøv at printe igen.
  Se vores installationsvejledninger til oprettelse af trådløs forbindelse på PIXMA for at få hjælp til at tilslutte din PIXMA-printer.
 • Hvis tjenesten Bonjour er deaktiveret på printeren, kan AirPrint ikke bruges. Tjenesten Bonjour er aktiveret som standard fra fabrikken, så den bør være aktiveret, medmindre du tidligere har foretaget ændringer af den. Du kan kontrollere status for Bonjour-tjenesten på din printer ved at printe netværksindstillingsoplysningerne. Da proceduren for at gøre dette varierer afhængigt af modellen, skal du se brugervejledningen for yderligere instruktioner. Hvis du ikke har brugervejledningen, kan du downloade den ved at vælge dit produkt på siden med PIXMA-serien.
 • Kontrollér, at iOS-enheden anvender den nyeste version af iOS, og at den app, du printer fra, er den nyeste version. Se Apples supportwebside for yderligere detaljer.
 • Nogle ældre PIXMA-modeller kræver en firmwareopgradering for at kunne understøtte AirPrint. Sørg for, at din printer har den nyeste firmware installeret. For nærmere oplysninger om, hvordan du opdaterer firmwaren, skal du se i brugervejledningen til dit produkt. Hvis du ikke har brugervejledningen, kan du downloade den ved at vælge dit produkt på siden med PIXMA-serien.

Hvis dokumentet ikke printes, skal du kontrollere følgende:

 • Kontrollér, at printeren er sluttet til det samme trådløse netværk (eller WLAN) som iOS-enheden. Se vores installationsvejledninger til oprettelse af trådløs forbindelse på PIXMA for at få hjælp til at tilslutte din PIXMA-printer.
 • Kontrollér, at printeren har nok papir og blæk.
 • Hvis din printer har en LCD-skærm, skal du kontrollere, at der ikke vises nogen fejlkode/-meddelelse. Hvis der vises en fejlkode/-meddelelse, kan du besøge vores side med PIXMA fejlkoder og -meddelelser.
 • Hvis problemet fortsætter, kan du prøve at bruge en computer til at printe fra, og kontrollere, om dokumentet kan printes normalt på printeren. Hvis dokumentet ikke kan printes, skal du se i brugervejledningen til din model.
  Du kan hente brugervejledningen ved at vælge dit produkt på siden med PIXMA-serien.

  Hvis du stadig oplever problemer med din PIXMA-printer, når du bruger Apple AirPrint, kan du kontakte os for at få yderligere hjælp.

Fejlfinding for AirPrint (Mac)

Hvis du ikke kan se din AirPrint-printer på listen:

 • For det første skal du sikre dig, at PIXMA-printeren er kompatibel med AirPrint ved at klikke Her.
 • Når du tænder printeren, kan der gå nogle minutter, før printeren kan kommunikere via en trådløs netværksforbindelse (eller WLAN). Kontrollér, at printeren er tilsluttet det trådløse netværk (WLAN ), og prøv at printe igen. Se vores installationsvejledninger til oprettelse af trådløs forbindelse på PIXMA for at få hjælp til at tilslutte din PIXMA-printer.
 • Hvis tjenesten Bonjour er deaktiveret på printeren, kan AirPrint ikke bruges. Tjenesten Bonjour er aktiveret som standard fra fabrikken, så den bør være aktiveret, medmindre du tidligere har foretaget ændringer af den. Du kan kontrollere status for Bonjour-tjenesten på din printer ved at printe netværksindstillingsoplysningerne. Da proceduren for at gøre dette varierer afhængigt af modellen, skal du se brugervejledningen for yderligere instruktioner. Hvis du ikke har brugervejledningen, kan du downloade den ved at vælge dit produkt på siden med PIXMA-serien.
 • Kontrollér, at du har de seneste opdateringer installeret til dit operativsystem.
 • Nogle ældre PIXMA-modeller kræver en firmwareopgradering for at kunne understøtte AirPrint. Sørg for, at din printer har den nyeste firmware installeret. For nærmere oplysninger om, hvordan du opdaterer firmwaren, skal du se i brugervejledningen til dit produkt. Hvis du ikke har brugervejledningen, kan du downloade den ved at vælge dit produkt på siden med PIXMA-serien.

Hvis dokumentet ikke printes, skal du kontrollere følgende:

 • Kontrollér, at printeren er sluttet til det samme trådløse netværk (eller WLAN) som din Mac. Se vores installationsvejledninger til oprettelse af trådløs forbindelse på PIXMA for at få hjælp til at tilslutte din PIXMA-printer.
 • Kontrollér, at printeren har nok papir og blæk.
 • Hvis din printer har en LCD-skærm, skal du kontrollere, at der ikke vises nogen fejlmeddelelse. Hvis der vises en fejlkode/-meddelelse, kan du besøge vores side med PIXMA fejlkoder og -meddelelser.


 • Hvis du stadig oplever problemer med din PIXMA-printer, når du bruger Apple AirPrint, kan du kontakte os for at få yderligere hjælp.

Kompatible PIXMA-printere

Se listen over PIXMA-printere, der er kompatible med Apple AirPrint.Vær opmærksom på, at hvis din PIXMA-model ikke er på listen, er den ikke kompatibel med Apple AirPrint.

Du kan få flere oplysninger ved at besøge vores Ofte stillede spørgsmål og vælge dit produkt på listen ovenfor. Hvis du oplever problemer med din PIXMA-printer, når du bruger Apple AirPrint, bedes du kontakte os for at få hjælp.iPad, iPhone, iPod og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. AirPrint™ og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

Du har måske også brug for ...

Feedback