KOMMENTAR

Hvordan genfremstilling kan hjælpe med at lukke bæredygtighedscirklen

Canon Camera
Peter Bragg
EMEA Sustainability & Government Affairs Director, Canon Europa

Hver eneste beslutning, vi træffer, har en indvirkning - fra de ting, vi spiser, til de måder, vi vælger at rejse på, det tøj, vi køber, og de produkter, vi bruger. Bæredygtige liv er bygget på handlinger. Som enkeltpersoner kan små bæredygtige ændringer i vores daglige liv tilsammen give en stor reduktion i CO2-udledningen - men den største positive effekt vil uden tvivl blive drevet af adfærdsændringer i regeringer og store organisationer.

Heldigvis er der masser af støtte til rådighed for virksomheder, der ønsker at omfavne en mere bæredygtig tilgang. Med udgangspunkt i deres branche bør organisationerne identificere de områder, der har størst indflydelse - og for at støtte EU's mål om at blive CO2-neutral inden 2050 bør de begynde at vurdere, hvilke investeringer, forskning og innovation, de har de bedste forudsætninger for at støtte.

Uanset branche er der dog ét princip, som organisationer over hele linjen kan tage til sig med stor effekt: genfremstilling.

En mere bæredygtig, cirkulær økonomi

Udtrykket "reducer, genbrug, genanvend" er forbløffende enkelt. Det er nemt at anvende i forretningsdrift såvel som individuelle forbrugervaner. Ved at reducere handlinger, der aktivt skader miljøet, genbruge produkter og materialer, som du ikke kan reducere, og - hvis alt andet fejler - genanvende så meget som muligt, er det muligt at reducere mængden af affald drastisk.

Den cirkulære økonomi er en lignende model til produktion og forbrug. Den er et centralt direktiv i den europæiske Green Deal og er baseret på principperne om at reducere affald, redesigne ressourceintensive produkter og tjenester og nytænke "affalds"-materialer. Det beskriver en økonomi, der er drevet af slutdesignet af produkter. At forlænge livscyklussen for de ting, vi bruger, betyder, at der skal produceres mindre fra bunden - hvilket dramatisk reducerer de emissioner, der er involveret i indkøb og forarbejdning af råmaterialer og i nedbrydning af genbrugte genstande.

Ved at stræbe efter en økonomi, der genererer mindst muligt affald, skaber den cirkulære økonomi en mere bæredygtig tilgang til forbrug. Faktisk er det blevet anslået, at en bred indførelse af cirkulær økonomi i Europa effektivt kunne halvere CO2-udledningen inden 2030.

Genfremstilling inden for teknologi

Teknologibranchen har været betydeligt langsommere til at tilpasse sig denne model for affaldsreduktion - til dels på grund af de unikke kompleksiteter, den står over for i produktionen. Produktionen af teknologier er en ressourcetung proces, der kræver råmaterialer og fremstillingsmetoder, som kan belaste miljøet mere. Samtidig betyder den konstante udvikling, at ønskelige forbedringer og opgraderinger produceres hurtigere end i andre brancher. Virksomheder vil forståeligt nok have de nyeste enheder med flest funktioner.

Genbrug kan derfor synes at være svaret. Desværre har Det Europæiske Miljøagentur offentliggjort tal, der viser, at e-affald konsekvent bliver genanvendt i et omfang, der er langt lavere end kommunalt affald og husholdningsaffald. Denne " tag-fremstil-smid væk"-model er ikke bæredygtig på lang sigt - og det er her, genfremstilling kan hjælpe med at bygge bro over kløften. Genfremstilling bruger en kombination af genbrugte, reparerede og nye dele til at skabe en helt "ny" enhed. I modsætning til renoverede enheder bliver refabrikerede enheder skilt helt ad af ingeniører, udsat for en omfattende industriel rengøring og genmonteringsproces og derefter testet og nulstillet.

Er genfremstillede enheder virkelig "så gode som nye"?

Genfremstillingsprocessen er forskellig fra enhed til enhed, men målet er at bevare så meget af den gamle teknologi som muligt, mens man udskifter de nøglekomponenter, der er nødvendige for at sikre høj ydeevne. Efter en indledende vurdering bliver de dele, der ikke kan genbruges, genanvendt, mens nøglekomponenterne bliver skilt ad, repareret og genopbygget.

Ved at bevare så meget af en enhed som muligt reducerer genfremstillingen den tid og energi, der bruges på at fremskaffe og bearbejde de materialer, der kræves til nye produkter, samtidig med at materialerne stadig bruges til at skabe noget, der i bund og grund er en "ny konstruktion". Disse enheder testes grundigt, tørres af og nulstilles - de fungerer, som et helt nyt produkt ville gøre, med en forventet levetid, der matcher.

Vores altoverskyggende interesse for det nye har historisk set gjort, at genfremstillede produkter er blevet betragtet som "ringere", selv med garanti for optimal ydeevne. Men for virksomheder, der forstår nuancerne i genfremstillingsprocessen, er der en chance for at drage fordel af mere bæredygtige og omkostningseffektive muligheder uden at gå på kompromis med ydeevnen.

På vej mod en bæredygtig fremtid

Den måske største forhindring for den cirkulære økonomimodel er kundernes manglende forståelse af de involverede processer. Tøven omkring genfremstillede enheder er en nøgleindikator for denne misforståelse - og mens printindustrien viser vejen med en voksende efterspørgsel efter genfremstillede kontorprintere, er omfattende genfremstilling i teknologisektoren er endnu ikke igangsat.

Der skal gøres mere for at uddanne virksomheder i fordelene ved genfremstillede enheder - både med hensyn til deres reducerede miljøpåvirkning og reducerede omkostninger. Når først fordelene ved genfremstilling er blevet mere fasttømrede, vil flere producenter være i stand til at omfavne overgangen til en cirkulær produktionsproces. Opbakningen er vigtig, for hvis man vil sikre, at enhederne kan genproduceres med succes i fremtiden, skal man i alle faser være omhyggelig med at vurdere, hvilke dele der kan udskiftes, hvilke komponenter der kan automatiseres, og hvor man kan få elementer til at holde længere.

Det er denne helhedstænkning, drevet af designet, som vil gøre det muligt for teknologisektoren at operere bæredygtigt i fremtiden.

Virksomhederne skal være villige til at investere i disse processer, hvis de skal kunne høste de miljømæssige og økonomiske fordele på længere sigt, og der er et klart behov for mere vejledning fra myndighedernes og regeringernes side for at gøre genfremstilling til en standardpraksis i branchen.

På trods af kompleksiteten er der ingen tvivl om, at genfremstillede enheder vil få en betydelig positiv indvirkning på teknologisektoren. Jo før regeringen, industrien og virksomhederne omfavner det, jo bedre er det for planetens fremtid.

Vil du vide mere om genfremstilling hos Canon?

Læs mere