A before and after shot of a field of long grass, dark and unedited on the left, showing the lighter version on the left, edited in DPP.

FOTOREDIGERING/EFTERBEHANDLING

Redigering af RAW-billeder med Digital Photo Professional

Overgangen fra at optage JPEG-billeder, der bruges direkte fra kameraet, til at optage RAW-billeder kan virke som et stort skridt, men det er en vigtig del af enhver fotografs rejse. Redigering af fotos behøver ikke være en kompleks aktivitet – med et par justeringer kan du forvandle et gennemsnitsbillede til et kunstværk. Og den gode nyhed? Det er nemmere, end du tror.

Når du indstiller dit kamera til at optage RAW, gemmer det alle de billeddata, der optages af sensoren, uden nogen behandling i kameraet – derfor fylder RAW-filer også meget mere end JPEG-billeder. Det giver dig fleksibilitet til at foretage omfattende billedjusteringer i efterbehandlingen og få den maksimale kvalitet ud af dem. Digital Photo Professional (DPP) er Canons software til redigering af RAW-billeder fra EOS-kameraer og avancerede PowerShot-modeller, der kan optage i RAW. Her vil vi vise dig nogle af de vigtigste redigeringsværktøjer i DPP til raffinering og forbedring af dine RAW-fotos.

DPP opdateres jævnligt, og den nyeste version kan have yderligere funktioner, så kontrollér, om der er opdateringer, og download den seneste version, før du begynder.

Når du starter DPP, får du vist hovedvinduet med eksempler på dine fotos. Vælg et eller flere billeder, og klik derefter på knappen Redigér billede (Edit Image) øverst til venstre, eller gå til menuen Vis (View), og vælg vinduet Redigér billede (Edit Image). (DPP har mange tastaturgenveje, der gør arbejdet hurtigere – du finder dem i manualen).

The main screen of Digital Photo Professional, with previews of 15 nature images.
DPP's hovedvindue viser eksempler på dine billeder, og du kan vælge et eller flere til redigering.

Justering af billedets lysstyrke

An eagle pictured in flight, with shadow and highlight clipping displayed in DPP.
Justér lysstyrken for hele billedet, eller justér skygger og højlys selektivt.

Sne- og strandbilleder bliver nogle gange for mørke, fordi kameraet har forsøgt at kompensere for den ekstreme lysstyrke, man typisk oplever under disse forhold. Hvis du har et billede, der er lidt for mørkt eller for lyst, kan du justere lysstyrken i DPP. Skyderen til justering af lysstyrke i værktøjspanelet ændrer den samlede lysstyrke.

Du kan få hjælp til at identificere, hvilke dele af fotoet der er for mørke eller lyse, ved at klikke på knappen Advarsler om skygge/højlys (Shadow/Highlight warnings) nederst i vinduet. Som standard vil områder med helt sorte skygger vise en blå overlejring, og områder med helt hvidt højlys vil have en rød overlejring, selvom du kan justere de niveauer, som overlejringerne vises på.

Rul ned i værktøjspanelet for at finde værktøjet til at justere skygge og højlys i afsnittet Avanceret (Advanced). Brug disse til at gøre skyggerne lysere og reducere højlys uden at påvirke andre toner i billedet.

An eagle pictured in flight, in a brighter, edited image using DPP.
Ved at justere justeringsknapperne for skygge og højlys er dette billede nu mere afbalanceret.

Justering af hvidbalance

A close-up photo of a pink rose, with the white balance tab open in DPP.
Anvend en anden indstilling for hvidbalance for at gøre farverne i billedet varmere eller koldere.

Farverne skifter i forhold til det omgivende lys, så et neutralt hvidt stykke papir ser mere blåt (køligere) ud tidligt om morgenen og mere orange (varmere) ved solnedgang. Kameraets hvidbalanceindstilling kan justeres til dette, så du kan fange ægte farver eller tilføje et farveskær for at opnå en kreativ effekt. På en kedelig dag kan det f.eks. være en god idé at give dine fotos en varmere tone for at gøre dem mere tiltalende. En fordel ved at optage i RAW-format er, at du kan ændre hvidbalancen, efter at du har taget billedet.

Når du åbner et RAW-foto i DPP, bruger softwaren som standard indstillingen for hvidbalance, som fotoet blev taget med, men du kan ændre dette til en hvilken som helst anden forudindstilling for hvidbalance ved blot at vælge den på rullelisten. Vælg Klik på hvidbalance (Click White Balance), så kan du klikke på en neutral tone i billedet for at nulstille den generelle hvidbalance for billedet ud fra den. Eksperimentér med hvidbalance for at finde ud af, hvad der er bedst til at forbedre hvert foto.

A close-up image of a pink rose with colours enhanced by white balance.
Dette før-og-efter-billede viser forskellen mellem et varmt og et køligt billede. Bemærk, at rosen ser mere orange ud i venstre side af billedet og mere blå i højre side.

Skift udseende på dine fotos med Picture Styles

A picture of a black eagle stood on grass open in DPP with the Picture Styles tab open.
Anvend et helt sæt justeringer på én gang ved hjælp af Picture Styles.

Picture Styles bestemmer det overordnede udseende af dine billeder ved at anvende forudindstillede grupper af justeringer. Nogle er designet til at udjævne hudtoner for mere flatterende portrætter. Nogle af dem skaber nærmere et HDR-look ved at gøre billederne skarpere med forbedret kontrast og mætning osv. Når du åbner et RAW-billede i DPP, anvender det den Picture Style, du brugte, da du tog billedet, men du kan ændre Picture Style og udseendet af dit foto. Hvis du f.eks. vil skifte til sort/hvid på et foto, skal du bruge Picture Stylen Monokrom.

Prøv de forskellige forudindstillede Picture Styles for at se, hvad der fungerer bedst. Du kan også bruge Picture Style Editor til at oprette dine egne unikke Picture Styles og anvende dem på dine fotos.

A black-and-white picture of an eagle open in DPP.
Dette billede får en helt ny udstråling, når Monochrome Picture Style er blevet anvendt.

Få en bedre komposition

A macro photo of an insect on a flower being cropped and levelled in DPP.
Tilpas et billede, og foretag forbedringer på dets komposition ved at beskære og rotere.

Nogle gange, når du tager et billede, er det ikke perfekt komponeret, men du kan bruge beskæringsværktøjet i DPP til at fokusere på hovedmotivet. Klik på beskæringsværktøjet, så kan du i panelet indstille et fast billedformat eller vælge at beskære frit. Klik på billedet, og træk hen over det for at markere den del af billedet, du vil bruge. Flyt markeringen ved at klikke inde i den og trække. Flyt markøren uden for det valgte område for at rotere billedet, så horisonten nivelleres, eller tilføj en dynamisk drejning til dit billede.

A macro shot of an insect on a daisy.
Ved at beskære og rotere dette billede bliver motivet mere klart i fokus.

Reduktion af billedstøj

A photo taken on a river at dusk, with image noise being corrected in DPP.
Fjern billedstøj i billeder, der er taget i svag belysning eller ved høje ISO-indstillinger.

Billedstøj opstår, når du tager billeder under meget svag belysning eller med høje ISO-indstillinger eller begge dele. Det ser ud som et plettet mønster af små prikker over mørke områder i fotoet (luminansstøj) eller i individuelle farvekanaler (krominansstøj). DPP læser de ISO- og eksponeringsoplysninger, der er gemt i RAW-filen, og optimerer automatisk indstillingerne for støjreduktion, så du får en effektiv balance af jævne, rene billeder med gode detaljer. Du kan finjustere indstillingerne under fanen Justér billeddetaljer (Adjust Image Detail) for at bestemme det endelige udseende af dine billeder – for meget støjreduktion vil få detaljerne til at se slørede ud. Det er altid bedst at zoome ind for at se støj og resultatet af en eventuel støjreduktion.

A photo of a river taken at dusk with image noise reduced in DPP.
Reduktion af billedstøj i DPP kan gøre dit billede skarpere.

Skarpere billeder

A close-up photo of a colourful butterfly on a leaf as shot in DPP.
Alle digitale fotos vil drage fordel af en vis skarphedsjustering, men gå ikke for vidt!

Alle digitale billeder drager fordel af øget skarphed, som forbedrer kontrasten i kanterne af detaljerne, så de fremstår skarpere, men skarphed kan ikke løse problemer med et ufokuseret billede.

DPP har to skarphedsværktøjer. For at opnå et hurtigt løft skal du bruge det grundlæggende skarphedsværktøj, men for at få mere kontrol kan du prøve Uskarp maskering (Unsharp Mask), som giver dig mulighed for at justere styrke (Strength), finhed (Fineness) og tærskel (Threshold) separat. Med tre parametre kan du definere mængden af skarphedsjustering og justere, hvilke dele af billedet den påvirker. Du behøver ikke få dem alle sammen til at være ens – eksperimentér for at se effekten af justeringen af hver parameter. For meget skarphedsjustering vil resultere i en glorieeffekt langs kontrastkanter – igen skal du altid zoome ind for at vurdere resultaterne. Billederne skal have mindre skarphed for visning på skærmen og større skarphed for skarpe, detaljerede print.

A sharp close-up photo of a colourful butterfly on a leaf as shot.
Hvis du gør dette billede skarpere, får du en mere markant kant, som får det til at skille sig mere ud fra baggrunden.

Brug indstillingsdata til at gøre redigeringen hurtigere

The options in DPP for saving image adjustments as a recipe.
Gem et helt sæt justeringer som indstillingsdata, og anvend dem alle på én gang på andre billeder.

De indstillinger, du har valgt ved behandling af dit RAW-billede, kan kopieres og derefter indsættes i andre billeder. Dette gør det hurtigere at arbejde med mange lignende optagelser. Gå til Redigér > Vælg (Edit > Select), og kopiér indstillinger for indstillingsdata, vælg de indstillinger, du vil kopiere fra fotoet, og klik på OK. Derefter kan du fra billedbrowservinduet vælge et andet eller flere billeder og indsætte indstillingsdata for dem alle ved hjælp af Redigér > Indsæt indstillingsdata (Edit > Paste recipe).

Indstillingsdata (eller Opskrifter) kan også gemmes i en fil på din computer til senere brug – du skal blot gå til Redigér > Gem indstillingsdata i fil (Edit > Save recipe in file) og derefter anvende de gemte indstillingsdata på et nyt billede ved at gå til Redigér > Læs og indsæt indstillingsdata fra fil (Edit > Read and paste recipe from file).

De ændringer, du foretager i dine billeder, gemmes automatisk i RAW-filen, når du afslutter DPP. Det betyder, at du kan genåbne filen på et senere tidspunkt og stadig kopiere indstillingsdata. Dette gælder også, selvom RAW-filer flyttes til en anden placering – indstillingsdataene følger med RAW-filen.

Oprettelse af behandlede billeder, der skal deles

The options in DPP for batch processing images.
Gem den redigerede RAW-fil som et JPEG- eller TIFF-billede til deling eller print.

Når du er færdig med at behandle en RAW-fil, skal du gemme det endelige, redigerede billede. Du kan vælge mellem to filformater: JPEG og TIFF. JPEG-filer er mindre filer, der er nemme at dele, og som kan åbnes af enhver software. TIFF giver den bedste kvalitet og er ideelt til store print. For et enkelt billede skal du gå til Filer > Konvertér og gem (File > Convert and save), eller for flere billeder skal du vælge dem, du har brug for, og gå til Filer > Batchbehandling (File > Batch process). Vælg filtypen, JPEG eller TIFF, og den placering, billederne skal gemmes på. Med batchbehandling kan du også ændre størrelsen på og omdøbe billeder. Du kan fortsætte med at bruge DPP, mens batchbehandlingen foregår i baggrunden.

Organisér dine fotos med stjernebedømmelser

Når du har hundredvis eller endda tusindvis af billeder at sortere efter, vil du gerne have en måde at kunne organisere dem på. I DPP kan du bruge markeringer, stjernebedømmelser eller begge dele til hurtigt at finde de bedste fremover. Hvis du hurtigt vil tilføje disse, skal du vælge værktøjet Hurtig kontrol (Quick Check), klikke på et miniaturebillede for at markere det og derefter blot trykke på taltasterne 1–5 på tastaturet for at tilføje den tilsvarende stjernebedømmelse eller markering. Hvis stjernebedømmelser blev tilføjet i kameraet, er de også synlige i DPP, men de kan ændres. Markeringer er kun synlige i DPP. Du kan sortere, vælge og filtrere billeder baseret på deres tildelte bedømmelse. Det hjælper at være konsekvent i dine bedømmelser og identificere dine bedste billeder, så dine bedste billeder altid er nemme at finde fremover.

Canons gratis cloud-tjeneste image.canon er det perfekte sted at gemme dine fotos direkte fra dit kamera og derefter overføre dem til andre webtjenester eller dine enheder – de seneste Canon-kameraer med Wi-Fi kan endda uploade billeder automatisk.* RAW-billeder, der er overført til image.canon fra kompatible kameraer*, kan automatisk overføres til din computer til redigering med DPP.

The main screen of DPP, with previews of 15 nature images including star ratings and check marks.
Brug markeringer, stjernebedømmelser eller begge dele til at organisere, sortere og finde dine billeder.

Som med alle nye færdigheder gør øvelse mester. Eksperimentér med de værktøjer, der er angivet i denne artikel, og skub justeringerne ud til yderpunkterne for at hjælpe dig med at få styr på, hvad hvert enkelt værktøj er i stand til at gøre. Når du har redigeret et par billeder, vil du snart begynde at finde ud af, hvad du skal gøre for at forbedre de billeder, du tager. Ved at lære, hvordan du afhjælper ufuldkommenheder i dine billeder, bliver du måske også en bedre fotograf.

Skrevet af Brian Worley

* Ikke alle Canon-kameraer understøtter automatisk baggrundsoverførsel, og ikke alle kan overføre RAW-billeder (CR2) direkte. Andre kompatible Wi-Fi-aktiverede Canon-kameraer tilbyder nem manuel overførsel direkte til image.canon. Du kan se en komplet liste over kompatible kameraer på http://image.canon. Kompatible kameraer skal være tilsluttet internettet via Wi-Fi.

Relaterede artikler
A before and after image of a marshy landscape, unedited on the left and in black and white on the right.

GRUNDLÆGGENDE REDIGERING

Sådan redigerer du landskabsbilleder til print

Redigeringsteknikker, der gør dine naturbilleder til kunstværker

A before and after shot of a couple on their wedding day next to a lake, dark and unedited on the left, showing the lighter version on the left, edited in DPP.

GRUNDLÆGGENDE REDIGERING

Sådan redigerer du specielle fotos

Gør dine optagelser af særlige lejligheder bedre med disse enkle tips til fotoredigering.

Relaterede produkter

Anbefalede apps

Relaterede artikler

'Bliv inspireret' er din vigtigste kilde til nyttige fototips, købsguider og interessante interviews – alt, hvad du behøver for at finde det bedste kamera eller den bedste printer og gøre din næste kreative idé til virkelighed.

Tilbage til alle tips og teknikker