Garantioplysninger

CANONS KOMMERCIELLE GARANTIER

For mange Canon-produkter tilbyder vi frivillige Canon-producenters kommercielle garantier ud over de lovbestemte juridiske rettigheder, der gælder for forbrugerne. Disse garantier er underlagt de fulde vilkår og betingelser. Hvor det er relevant, leveres de relevante garantioplysninger sammen med dit produkt, eller de kan findes via det relevante kommercielle garantitilbud nedenfor. Reparationer under garantien vil kun blive udført ved modtagelse af den relevante dokumentation, der kræves for at validere garantistatus, som beskrevet i de specifikke vilkår og betingelser for Canons kommercielle garanti, som gælder for dit produkt.

FORBRUGERENS LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER OG GARANTIER

Hvis du har købt produkter som forbruger, får du også fordel af lovbestemte rettigheder i henhold til EU-lovgivning og din nationale lovgivning om salg af varer, som er defekte eller ikke lever op til specifikationerne. Disse rettigheder (herunder retten til reparation, udskiftning eller refundering af prisen i visse situationer) gælder for alle forbrugere, varigheden afhænger dog af købslandet. Disse rettigheder gælder for alle varer, du køber hos sælgerne af produkterne, og du kan håndhæve disse rettigheder over for dem, uanset om dine varer er omfattet af Canons kommercielle garantier eller ikke. Dine lovmæssige rettigheder påvirkes ikke af noget i disse betingelser eller på anden vis. Hvis du ønsker at påberåbe dig dine lovmæssige rettigheder, bedes du kontakte din forhandler.

Du kan kontakte en lokal forbrugerrådgivning for yderligere oplysninger om forbrugerrettigheder.

Du har måske også brug for ...

Feedback