Canons europæiske WG-garanti

Work professional strengthening security and compliance

This is a commercial end-customer warranty offered by Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands (“Canon”) to the end-customers, who purchase Canon WG Series products for their own use, but not acting as consumers under the local laws of the country where the WG Series products are purchased.
If you are a consumer, you are not entitled to this warranty, but your consumer's statutory rights under applicable national legislation in force will apply to you.
These Terms and Conditions and the offer herein shall be governed by the laws of England and Wales and shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales. 


The service offering is as follows: 


• On-Site Warranty


Canon WG series products intended for sale and purchased within the European Economic Area (“EEA” – namely EU, Iceland, Lichtenstein, Norway) plus Switzerland & The United Kingdom are covered by the Canon European WG series Warranty. Canon warrants that should the new WG series product be found to be defective within the applicable warranty period, the fault is resolved free of charge (terms & conditions apply – see below).
For any product, outside of the applicable warranty terms or period and for damage or repairs not covered by the warranty, a chargeable repair service is available.
This warranty will be your sole and exclusive remedy, and neither Canon nor its subsidiaries or other European WG Series Warranty members shall be liable for any incidental or consequential damages for breach of any express or implied warranty of this product.

 • Onsite-garanti


  Canon garanterer, at dette produkt fra WG-serien er i god driftsmæssig stand i garantiperioden. I tilfælde af at hardwaren bliver defekt inden for garantiperioden, ydes der onsite-reparationsservice uden beregning i lande, der er omfattet af garantien.
  Denne onsite-garanti gælder for Canon WG-produkter, der er købt inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) samt Schweiz og Storbritannien.
  Denne gratis service kan kun ydes mod forevisning af den originale faktura/bon udstedt til slutkunden af sælgeren.
  Vi forbeholder os desuden ret til at udskifte det defekte produkt med et andet tilsvarende produkt, som er af samme eller bedre kvalitet som det defekte produkt, i stedet for at reparere det defekte produkt. 


  1. Garantiperiode

  Onsite-garantien gælder i 1 år fra købsdatoen af dit nye Canon WG-produkt, som det fremgår af købskvitteringen, eller 300.000 print, alt efter hvad der indtræffer først. 


  2. For at opnå garantiservice 

  Reparationsservice under onsite-garantien er tilgængelig ved at kontakte Canons helpdesk via telefon (Kontaktoplysninger for onsite-garanti).
  Service under onsite-garantien udføres i et af de følgende måder: 

  • Onsite-reparation (af tekniker)* , som dækker alle tilknyttede arbejdsomkostninger (herunder tilkaldelse, transport- og reparationstider) og prisen på alle reservedele 

  • Afsendelse af brugerudskiftelige dele (via kurerfirma), som dækker de omkostninger, der er forbundet med gældende reservedele og tilknyttede leveringsomkostninger.

  *Service underlagt denne onsite-garanti kan udføres af en tredjepart på Canons vegne med rimelige færdigheder og forsigtighed. 

  Denne service dækker alle tilknyttede arbejdsomkostninger (herunder tilkaldelse, transport- og reparationstider) og prisen på alle servicedele. 


  3. Canon WG-garantimedlemmer 

  Canon WG-garantimedlemmer omfatter de lande, hvor onsite-garantiservicen kan benyttes. 

  Kontakt det relevante europæiske WG-garantimedlem, hvis du har brug for yderligere oplysninger vedrørende denne garanti. 


  4. Begrænsninger

  Denne garanti dækker ikke følgende: 

  - Forbrugsstoffer;
  - Alle software;
  - Dele, der kan blive slidte (f.eks. panel, eksternt omslag) samt forbrugsvarer og tilbehør (f. eks. ekstra papirkassette, almindelig sokkel osv.), som anvendes sammen med dette produkt.
  - Fejl opstået som følge af ændringer foretaget uden Canons godkendelse.
  - Omkostninger forbundet med at en Canon-serviceudbyder foretager tilpasninger eller ændringer af et produkt i WG-serien, der er nødvendige for landespecifikke tekniske eller sikkerhedsmæssige standarder eller specifikationer eller andre omkostninger for at tilpasse WG-produktet som følge af specifikationer, der er ændret siden leveringen af produktet.
  - Skade som følge af, at et produkt i WG-serien ikke er i overensstemmelse med nationale standarder eller specifikationer i et andet land end det land, hvor produktet blev købt. Reparationsservice under onsite-garanti tilbydes ikke, hvis skaden eller fejlen skyldes:
  - Forkert brug, overdreven brug, håndtering eller betjening af produktet i WG-serien som omtalt i bruger- eller operatørmanualen og/eller relevante brugerdokumenter, herunder uden begrænsning, forkert opbevaring, tab, store rystelser, korrosion, snavs, vand eller sand.
  - Skader forårsaget direkte af brugen af uoriginale reservedele, software og forbrugsstoffer (f.eks. blækbeholdere og vedligeholdelse af patroner), som ikke er kompatible med produktet. Kompatibilitet med dit specifikke Canon-produkt i WG-serien bør være dokumenteret på emballagen, men sikres ved brug af originale Canon-reservedele, software og forbrugsstoffer, da disse er blevet testet. Du rådes til at kontrollere kompatibiliteten inden brug.
  - Tilslutning af produktet i WG-serien til udstyr, der ikke er godkendt til tilslutning af Canon.
  - Ulykker eller katastrofer eller forhold uden for Canons kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, vand, brand, offentlige uroligheder og uhensigtsmæssig ventilation.
  - Periodisk kontrol eller anden standardvedligeholdelse af produktet i WG-serien: Onsite-garantien omfatter ikke:
  - Serviceydelser og tilhørende nødvendige dele på grund af en forkert installation eller netværksforbindelse af dit produkt, hvis installationen og netværksforbindelse ikke er leveret af Canon;
  - Arbejde, der er nødvendigt på grund af afbrydelse og gentilslutning af WG-produktet, herunder eventuel forberedelse, der er nødvendig for at sikre transport af en anden art end den, der leveres af os eller på vegne af os;
  - Arbejde, som ligger uden for vores normale servicetider (kl. 9 til 17 mandag til fredag, undtagen helligdage). 


  Bemærk venligst, at det for ydelse af onsite-service under garantien er en forudsætning, at dit WG-produkt er placeret i et af Canon WG-garantiens medlemslande. Onsite-service under garantien kan kun udbydes, hvis du tildeler serviceteknikeren adgang til produktet og rimelige hjælp i forbindelse hermed.
  Hvis du flytter produktet til et andet land, skal du kontrollere, at det land er et af Canon WG-garantiens medlemslande for at sikre, at Canon tilbyder onsite-garanti i dette land. 


  5. Andet 

  Reparationsservice kan blive forsinket, når den udføres uden for det oprindelige købsland, hvor WG-produktet enten endnu ikke sælges i det pågældende land eller sælges i et landespecifikt design. Derfor er visse reservedele til WG-produktet muligvis ikke på lager i landet for reparationen. Canon påtager sig intet ansvar for eventuelle andre krav, herunder, men ikke begrænset til, tab af optagelsesmedier og tab af data osv., som ikke udtrykkeligt er angivet i denne garanti. 

 • Spørgsmål: Hvilken garanti gælder for Canon WG-seriens produkter købt i Europa?

  Svar: Generelt tilbyder Canon europæisk WG-garanti for produkter købt i: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Island, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig. Læs de fulde vilkår og betingelser for denne garanti. 

  Spørgsmål: Hvilke oplysninger vedrørende garanti følger med i æsken, når jeg køber et Canon-produkt? 

  Svar: For europæiske lande omfattet af WG-garantien indeholder hver produktæske normalt et europæisk WG-garantikort. Dette vil ligne følgende eksempel:

   

  Spørgsmål: Skal jeg udfylde og returnere dokumentation til Canon for at registrere min europæiske garanti?

  Svar: Det er ikke nødvendigt at sende dokumentation til Canon for at være omfattet af den europæiske WG-garanti. Hvis du ønsker at anmode om en garantireparation under den europæiske WG-garanti, vil det altid være nødvendigt for dig at give Canon den oprindelige gyldige dokumentation for købet (herunder oprindelig købsdato) for det pågældende produkt.

  Spørgsmål: Hvilken dokumentation er nødvendig for at kunne gøre krav på en reparation under den europæiske WG-garanti? 

  Svar: Hvis du ønsker at anmode om en garantireparation under den europæiske WG-garanti, vil det altid være nødvendigt for dig at give Canon den oprindelige gyldige dokumentation for købet (herunder oprindelig købsdato) for den pågældende projektor. Kampagnegarantier kan også indeholde yderligere krav, så du bedes se de specifikke vilkår og betingelser for det pågældende kampagnetilbud (hvis relevant)

  Spørgsmål: Hvor længe gælder en typisk europæisk Canon WG-garanti? 

  Svar: Generelt gælder garantiperioden for Canon WG-seriens produkter enten 1 år eller 300.000 print, alt efter hvad der indtræffer først. Undtagelser kan forekomme, og der henvises til fanen Berettigelse for at få yderligere oplysninger. 

  Spørgsmål: Hvis jeg køber et Canon WG-produkt uden for de lande, hvor Canon tilbyder den europæiske WG-garanti, vil mit WG-produkt da stadig være dækket af den europæiske WG-garanti, hvis jeg er bosat i et europæisk WG-garanti-land? 

  Svar: Normalt vil produkter være omfattet af en garanti, der gælder for den specifikke salgsregion, og derfor skal slutkunder returnere produkter til den relevante region for at gøre krav på en garantireparation. Canon yder generelt ikke en samlet garanti, medmindre andet udtrykkeligt er angivet for specifikke produkter/områder. 

  Spørgsmål: I hvilke situationer udsender Canon Brugerudskiftelige dele, og hvordan udskifter jeg dem? 

  Svar: Når de bliver kontaktet, vil Canons Helpdesk udføre fejlfinding af kundens problem, og de kan muligvis bedømme, at udbedringen kræver Brugerudskiftelige dele. Ved modtagelse af de relevante dele, bør kunden udskifte delene ved at følge den trinvise procedure, som vises på printerens brugergrænseflade.

 • Nedenstående tabel indeholder de lande, der tilbyder Canons europæiske WG-garanti. Se de fuldstændige vilkår og betingelser for Canons europæiske WG-garanti for at få mere at vide.

  Du finder kontaktoplysninger for de enkelte lande nedenfor.

  Land Kontaktoplysninger til Helpdesk Begrænsninger af onsite-service
  Østrig +43 1 360 277 45 67
  Canon Østrig
  Ingen
  Belgien +32 (0)2 620 01 97
  Canon Belgien (nederlandsk)
  Canon Belgien (fransk)
  Ingen
  Bulgarien Cantek
  0700 42 555
  callcenter@cantek.bg
  www.cantek.bg
  Ingen
  Kintech Ltd
  +359 2 961 72 77
  office@kintech.bg
  www.kintech.bg
  Ingen
  Kroatien KOPITEHNA d.o.o.
  +385 (0)42 200 400
  info@kopitehna.hr
  www.kopitehna.hr
  Ingen
  PROPRINT d.o.o.
  +385 (0)1 55 65 800
  info@proprint.hr
  www.proprint.hr
  Ingen
  KSU d.o.o.
  +385 (0)1 6222 122
  prodaja@ksu.hr
  www.ksu.hr
  Ingen
  Tehnicar Copyservis
  +385(0)13820 333
  copyservis@copyservis.hr
  www.copyservis.hr
  Ingen
  Cypern Multitech
  (+357) 22 711300
  info@multitech.com.cy
  www.multitech.com.cy
  Ingen
  Tjekkiet +420 296 335 619
  Canon Tjekkiet
  Ingen
  Danmark +45 70 20 55 15
  Canon Danmark
  Kun Danmark (herunder brofaste øer). Tilbydes ikke i udkantsområder.
  Estland +372 630 0530
  overall@overall.ee
  Generelt
  Ingen
  Finland +358 (020) 366 466
  (Opkald koster EUR 0,15/minut, hvis du ringer fra en fastnettelefon. Betaling for opkald kan variere afhængigt af mobiltelefonselskabet. Kontakt dit selskab for at få flere oplysninger)
  Canon Finland
  Kun Finland (herunder brofaste øer). Tilbydes ikke i udkantsområder.
  Frankrig +33 (0)1 70 48 05 00
  Canon Frankrig
  Kun Frankrig (herunder brofaste øer).
  Tyskland 069 2999 3680
  Canon Tyskland
  Kun Tyskland (herunder brofaste øer).
  Grækenland Intersys SA
  +30 210 9554 007
  intersys@intersys.gr
  www.intersys.gr
  Ingen
  Digimark
  +30 210 2518 666
  sales@digimark.gr
  www.digimark.gr
  Kun tilgængelig i Athen
  Ungarn +36 (06)1 235 53 15
  Canon Ungarn
  Ingen
  Island +354 569 77 60
  Origo
  Ingen
  Irland +353 16 990 990
  Canon Irland
  Kun Irland (herunder brofaste øer).
  Italien +39 02 3859 2000
  Canon Italien
  Ingen
  Letland +371 67 20 40 80
  info@ibs.canon.lv
  I B Serviss
  Ingen
  Litauen +370 5 239 5510
  Orgsis
  Ingen
  Luxembourg +352 27 302 054
  Canon Luxembourg
  Ingen
  Malta Avantech
  (356)21488800
  service@avantech.com.mt
  https://www.avantech.com.mt/
  Ingen
  Norge +47 23 50 01 43
  Canon Norge
  Kun Norge (herunder brofaste øer). Tilbydes ikke i udkantsområder.
  Polen +48 22 583 4307
  Canon Polen
  Kun Polen (herunder brofaste øer).
  Portugal +351 21 424 51 90
  Canon Portugal
  Kun Portugal (herunder brofaste øer).
  Rumænien Sama Consul
  +40 21 2423094
  service@sama.ro
  www.sama.ro
  Ingen
  Ekspertlinje
  +40 21 3202440
  secretariat@expertline.ro
  http://www.expertline.ro
  Ingen
  Slovakiet +421 (0)250 102 612
  Canon Slovakiet
  Ingen
  Slovenien BIROTEHNA d.o.o.
  01 585 37 77
  info@birotehna.si
  www.birotehna.si
  Ingen
  Spanien +34 91 375 45 55
  Canon Spanien
  Ingen
  Sverige +46 (0)8 519 923 69
  Canon Sverige
  Kun Sverige (herunder Gotland og brofaste øer). Tilbydes ikke i udkantsområder.
  Schweiz +41 22 567 58 58
  Canon Schweiz (fransk)
  Canon Schweiz (tysk)
  Ingen
  Nederlandene +31 (0)20 721 91 03
  Canon Holland
  Kun Holland (herunder brofaste øer).
  UK +45 8233 3144
  Canon UK
  Kun Storbritannien (herunder brofaste øer).

Du har måske også brug for ...

Undersøgelse