Vilkår for anvendelse v2.0

Sidst opdateret 21.08.18

Canon Professional Services-medlemskab

Disse vilkår for anvendelse gælder for Canon Professional Services-medlemskab ("CPS") og brug af andre CPS-medlemsfordele som anført heri. Canon kan opdatere disse vilkår for anvendelse fra tid til anden, uden at du bliver underrettet herom. Du bør gennemse de aktuelle vilkår for anvendelse med jævne mellemrum ved at gå til din online CPS-konto eller ved at anmode om en kopi af de aktuelle vilkår fra afdelingen for administration af CPS-medlemskaber.

CPS-medlemskab tilbydes af Canon Europa N.V, hvis registrerede adresse er Bovenkerkerweg 59 P.O Box 2260, 1185 XB Amstelveen, Holland under Amsterdam Chamber of Commerce-registreringsnummer 33166721

1. CPS-medlemskab

1.1 Medlemskab af CPS giver dig fordele – såsom forbedrede reparations- og lånemuligheder, leveret af Canons egne specialiserede reparationscentre ("Canon Service & Repair Centre") eller servicefaciliteter, som er blevet godkendt af Canon til at yde CPS-services ("autoriserede CPS-servicepartnere"), adgang til en dedikeret CPS-helpdesk hos Canon, yderligere oplysninger om Canon foto- og videoprodukter og -tjenester, produktsupport til anerkendte fotografer ved større globale begivenheder, invitation til medlemsbegivenheder rundt omkring i Europa, Mellemøsten og Afrika eller særlige Canon-tilbud.

1.2 CPS-medlemskab er tilgængligt i CPS deltagende lande til kunder over 18 år, der ønsker at registrere sig selv som CPS-medlemmer.

1.3 Medlemsniveauer varierer afhængigt af det udstyr fra Canon, du ejer ("Canon-udstyr"). Du kan have Red-, Silver-, Gold- eller Platinum-medlemsniveau afhængigt af det Canon-udstyr, du har registreret. For at starte som Red-medlem behøver du ikke at registrere noget Canon-udstyr. Du finder forklaringen på medlemsniveauerne her. Husk, at ikke alle Canon-produkter, du registrerer, vil påvirke dit CPS-medlemsniveau og optjene medlempoint til dig.

1.4 CPS-medlemskabet indebærer forskellige omfang af tjenester for medlemmerne afhængigt af deres bopælsområde. Du kan se, hvilke tjenester, der er tilgængelige i dit land her

1.5 Når du tilmelder dig som CPS-medlem og opnår Silver-, Gold- eller Platinum-status, vil du være berettiget til en velkomstpakke, som indeholder dit medlemskort. Du kan anmode om velkomstpakken fra din konto, og den vil blive sendt til den adresse, du oplyser. Hvis dit medlemsniveau på et tidspunkt ændrer sig, efter du har modtaget dit medlemskort, udstedes der ikke automatisk et nyt kort.

1.6 Dit medlemskort og din online kontoside indeholder dit CPS-medlemsnummer, som du skal oplyse, når du bruger CPS-fordelene, f.eks. når du bestiller reparation eller produktrabatter.

1.7 Dit CPS-medlemskab har ingen udløbsdato. Dit medlemsniveau kan gå op og ned, når du tilføjer eller fjerner registreret Canon-udstyr. De medlemspoint, du har optjent på dit registrerede Canon-udstyr kan gå ned, når dit registrerede Canon-udstyr bliver overflødiggjort eller ikke længere er muligt for os at servicere. Der er en frist på 30 dage. Det betyder, at hvis vi reducerer point på dit registrerede Canon-produkt, bliver du forhindret i at falde under dit nuværende niveau i 30 dage. Dette fremgår af oversigten, når du åbner din CPS-konto.


2. Sådan bliver du CPS-medlem

2.1 Det er nemt at få et CPS-medlemskab: Du skal blot registrere dine oplysninger og dine produkter online via canon.dk/pro/canon-professional-services/


3. CPS-medlemskonto

3.1 Din medlemkonto skal stå i dit eget navn og skal være registreret med din egen e-mailadresse (som kan benyttes af Canon til at kommunikere med dig og til identifikationsformål). Du er ansvarlig for registrering af korrekte og nøjagtige oplysninger med henblik på medlemskabsrelateret kommunikation.

3.2 Du skal sikre, at din CPS-profil opdateres med eventuelle ændringer til din registrerede udstyr eller personlige oplysninger


4. CPS-medlemskab – Service, reparation og låneudstyr

4.1 De tjenester og fordele, som du har ret til, er anført i din medlemsoversigt i henhold til dit land og niveau.

4.2 CPS-medlemmer i de lande, hvor CPS-reparation eller låneudstyr ikke er tilgængeligt kan ikke drage fordel af Fast Track-reparationer i forhold til deres niveau, når de besøger et CPS-land, som tilbyder reparationsfordele. En sådan reparation sker efter serviceværkstedets skøn og under forudsætning af ledig kapacitet. For at undgå enhver tvivl tilbydes der i øjeblikket ikke låneudstyr for disse medlemmer uanset medlemsniveau eller besøg i andre deltagerlande.

4.3 Tilsigtet ekspeditionstid angivet i beskrivelsen af service-, reparations- og låneudstyrsfordelene gælder maksimalt for samtidig reparation af tre produkter pr. individuelt medlem.

4.4 De tilsigtede ekspeditionstider kan ikke garanteres. Såvel Canon som de reparatører, der er autoriserede til at yde CPS-tjenester, vil imidlertid gøre deres bedste for at opfylde de tilsigtede reparationstider i tabellen ovenfor.

4.5 De tilsigtede ekspeditionstider er baseret på arbejdsdage (mandag til fredag eksklusive helligdage i det relevante land) og anses for at starte på arbejdsdagen, efter at reparationsstedet har modtaget produktet, og slutte den dag, hvor produktet er klar til afsendelse fra reparationsstedet. Reparationstiderne omfatter ikke forsendelsestid eller tid, hvor der ventes på kundeoplysninger, som er nødvendige for at kunne gennemføre reparationen – f.eks manglende dokumentation eller accept af den anslåede pris for reparationer af produkter, som ikke længere er dækket af en garanti.

4.6 Hvor det er relevant, og afhængigt af tilgængelighed, vil låneudstyr blive tilbudt i tilfælde af, at den tilsigtede ekspeditionstid ikke kan opfyldes, og udstyret er strengt underlagt Canons standardvilkår for låneudstyr (et eksempel er anført i BILAGET), som du anses for at have accepteret, hvis du accepterer eller anmoder om låneudstyr gennem dit CPS-medlemskab.

4.7 De tilsigtede ekspeditionstider og låneudstyr gælder kun for reparationer, der er autoriseret og identificeret som reparationer under CPS-medlemskab, som angivet i punkt 5 nedenfor.

4.8 Alle reparationer, som ydes under dette program, er underlagt Canons generelle vilkår og betingelser for reparationer samt vilkår og betingelser, som er fastsat af det autoriserede reparationssted, som evt. yder disse tjenester.

4.9 For reparationer, som ikke er dækket af en garanti, er du ansvarlig for at betale alle omkostninger forbundet med eftersyn af udstyret, herunder (men ikke begrænset til) leveringsomkostninger og gældende skatter, gebyrer og afgifter i det land, hvor udstyret sendes til reparation, medmindre disse omkostninger er dækket af dine medlemsfordele.

4.10 Alle fordelene ydes under forudsætning af, at de er til rådighed, og kan når som helst ændres eller trækkes tilbage efter Canons skøn. Canon forbeholder sig retten til uden begrænsninger at foretage udelukkelser eller undtagelser for, hvilke fordele der er til rådighed. Medlemsfordelene kan også variere fra land til land.

4.11 Fordelene gælder kun for dig og kan ikke overdrages til andre. Kun det registrerede CPS-medlem kan gøre krav på fordelene i henhold til medlemskabet og kun i forbindelse med det udstyr, som er fuldt registreret og ejet af medlemmet. Du kan ikke gøre krav på fordelene på vegne af en anden person eller for udstyr, som ikke er registreret eller delvist registreret, eller lade andre gøre krav på fordelene på dine vegne. Et produkt anses for at være fuldt registreret, når produktnavn, serienummer, købsland, købsdato og køb i butikken alle er blevet afsluttet, og produktets point (hvis relevant) er valideret og bidrager til dine samlede point.

4.12 Der kan ikke gøres krav på fordelene med tilbagevirkende kraft – dvs. at du senere gør krav på en fordel, som du var berettiget til, men som du ikke gjorde krav på på det tidspunkt, du var berettiget til at gøre det.

4.13 Udover de ovennævnte fordele kan Canon give CPS-medlemmerne yderligere fordele eller særtilbud, baseret på medlemskabsstatussen og anvendelsesniveauet for CPS-medlemstjenesterne, herunder (men ikke begrænset til): reparationer, lån af udstyr, tilbud på forsendelse og levering, undersøgelser og produkttilbud.

4.14 BEMÆRK, AT ET CPS-MEDLEMSKAB IKKE PÅVIRKER ELLER UDVIDER DE RETTIGHEDER, DU HAR I HENHOLD TIL NOGEN KOMMERCIEL CANON-GARANTI, SOM MEDFØLGER VED KØBET, ELLER DINE LOVFÆSTEDE RETTIGHEDER.


5. Brug af CPS-medlemstjenester og fordele

5.1 Reparationstjenester:

5.1.1 For at benytte CPS-medlemstjenester som reparation eller vedligeholdelse skal du blot sende dit udstyr til dit lokale CPS-serviceværksted, vedlægge en udfyldt reparationsformular, der angiver din anmodning, dit navn, CPS-medlemsnummer og CPS-medlemsstatus og anbringe en CPS-identifikationsmærkat (udstedt til dig i velkomstpakken) et tydeligt og synligt sted på den ydre emballage for hver vare, du sender. Hvis der er tale om en reparation, der er dækket af en garanti, skal du vedlægge en kopi af garantidokumentationen og et købsbevis.

5.1.2 Du kan kun bruge Canon-reparationssteder og reparationssteder, som er autoriseret af Canon, til reparationer i forbindelse med dit CPS-medlemskab. En komplet liste over lokale steder kan findes her

5.2 Låneudstyr:

5.2.1 Hvis dit medlemskab berettiger dig låneudstyr (se punkt 3 ovenfor), når dit eget udstyr er til reparation eller service, vil dit lokale Canon Service & Repair Centre eller din autoriserede CPS-servicepartner kontakte dig i tilfælde af, at den tilsigtede ekspeditionstid ikke kan overholdes, for at træffe aftale direkte med dig.

5.2.2 Alt udstyr udlånt i henhold til denne bestemmelse, leveres udelukkende på grundlag af Canons standardvilkår for lån (se BILAG for et eksempel), som følger med låneudstyr, og som du anses for at have accepteret, hvis du accepterer et lån gennem dit CPS-medlemskab.

5.2.3 Låneudstyr kan leveres til en hvilken som helst adresse i CPS-deltagerlandene, hvis du aftaler det med dit lokale reparationssted, og kan muligvis også afhentes, hvis du beder om det.

5.2.4 Du er forpligtet til at returnere låneudstyret til den adresse, som Canon eller det CPS-autoriserede reparationssted, som du lånte udstyret af, har angivet, inden for fem dage, efter dit eget udstyr er blevet returneret (eller på anden måde, hvis du har en skriftlig aftale herom med Canon).

5.2.5 Du skal sikre, at hver enkelt lånt element returneres i samme stand som leveret, og du er ansvarlig for eventuelle tab, skader på eller tyveri af det udlånte udstyr til dig, og du kan blive pålagt at tilbagebetalte Canon for reparation eller udskiftning. Det anbefales, at du overvejer at købe en hensigtsmæssig forsikring, som dækker låneudstyret.

5.2.6 Canon fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med udstyr, som er lånt ud til dig, i det omfang, det er muligt under gældende lovgivning.


6. Annullering af medlemskab

6.1 Du kan til enhver tid deaktivere dit CPS-medlemskab. Du kan gøre det ved at kontakte den lokale afdeling for administration af CPS-medlemskaber skriftligt via e-mail eller via Kontakt CPS Priority-support fra din konto.

6.2 Canon kan deaktivere eller ophæve dit CPS-medlemskab og din konto øjeblikkeligt, hvis du ikke overholder disse vilkår for anvendelse, eller hvis du – efter Canons eget skøn – på et hvilket som helst tidspunkt har brugt dit medlemskab og/eller de relaterede tjenester på en upassende måde.

6.3 Desuden forbeholder Canon sig retten til at annullere ethvert medlemskab, hvis der er mistanke om tyveri eller bedrageri.


7. Personlige data

Se vores fortrolighedspolitik for forbruger for at forstå, hvordan vi bruger dine personlige data, og hvordan du kan udøve dine individuelle rettigheder.


8. Diverse

8.1 Adressér dine forespørgsler og klager i forbindelse med dit CPS-medlemskab til den lokale afdelingen for administration af CPS-medlemskaber her eller via Kontakt CPS Priority-support fra din konto.

8.2 Medlemskab af CPS er på det strengeste underlagt disse vilkår for anvendelse. Hvis du på et tidspunkt beslutter, at du ikke ønsker at være medlem eller du ikke kan acceptere disse vilkår for anvendelse, skal du annullere dit medlemskab som beskrevet i paragraf 7 i nærværende vilkår for anvendelse.

8.3 Canon forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår for anvendelse når som helst, herunder, men ikke begrænset til, medlemsniveauer og -fordele, og der kan indføres ændringer eller opdateringer, uden at du underrettes herom, og derfor bør du gennemse CPS-websiden med jævne mellemrum. Canon vil imidlertid gøre deres bedste for at gøre opmærksom på evt. større ændringer af vilkårene.

8.4 Hvis Canon ikke anvender et af vilkårene eller betingelserne på et givet tidspunkt, er det ikke ensbetydende med, at Canon ikke kan vælge at anvende pågældende vilkår eller betingelse eller andre vilkår eller betingelser på et senere tidspunkt.

8.5 Disse vilkår for anvendelse reguleres af lovgivningen i England og Wales og de engelske domstoles ikke-eksklusive værneting.

Bilag

Canon Låneservice – Lånevilkår (eksempel):

Canon Europa N.V. eller dets underordnede Canon regionale salgskontor ("Canon") indvilliger i, uden beregning, at låne mig omstående varer og relateret tilbehør som beskrevet i låneordren (samlet kaldet "udstyr"). Jeg accepterer, at min brug af udstyret vil være underlagt følgende vilkår og betingelser:

1. Udstyret er til min personlige brug i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale, og jeg vil ikke udlåne udstyret til tredjemand.

2 Jeg erkender, at Canon forbeholder sig ret til når som helst at tilbagekalde alle dele af udstyret uanset årsag ved meddelelse herom. Alt udstyr skal returneres til Canon vha. den medfølgende adressemærkat (hvis relevant), enten inden for 5 arbejdsdage efter modtagelsen af mit reparerede produkt eller inden for den tidsperiode, der er angivet i den enkelte låneordre, eller eventuelt tidligere, hvis Canon anmoder om returnering. Manglende returnering af udstyr til Canon ved anmodning eller som påkrævet, vil resultere i, at Canons fakturerer mig for hele producentens vejledende pris for varen.

3. Jeg vil returnere udstyret på det angivne returneringstidspunkt i god, funktionsdygtig stand og rimelig forventet slitage. Jeg accepterer at gøre mit yderste for at beskytte udstyret mod slag, stød, vandskader, sand, snavs og andre skadelige stoffer, som kan beskadige udstyret. Jeg anerkender og accepterer, at jeg selv bærer hele ansvaret for tab eller beskadigelse af udstyret, mens udstyret er i min besiddelse og indtil Canons modtagelse af udstyret. Jeg accepterer at tilbagebetale Canon for eventuelle omkostninger i forbindelse med udstyrsreparation eller -udskiftning, der måtte være nødvendig som følge af misbrug, uagtsomhed eller forsømmelse under udlånsperioden.

4 Jeg accepterer at bruge udstyret i overensstemmelse med offentliggjorte instruktioner fra Canon. Jeg vil under ingen omstændigheder udføre vedligeholdelse eller reparation af udstyret. Hvis vedligeholdelse eller reparation af udstyret er nødvendig, vil jeg kontakte Canon for at få yderligere instruktioner.

5 Jeg anerkender og accepterer, at udstyret er udlånt til mig "SOM DET ER". Der gives ingen garantier af nogen art, udtrykkelige eller underforståede, vedrørende brug eller drift af udstyret, og alle sådanne garantier er udtrykkeligt fraskrevet, herunder underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Canon er ikke ansvarlig for eventuelle skader, herunder, uden begrænsning, personskade, tingskade, tab af profit eller andre direkte, særlige, hændelige skader eller følgeskader, der måtte opstå som følge af denne aftale eller brugen eller manglende evne til at bruge udstyret.

6 Jeg forstår, at jeg er ansvarlig for returomkostningerne og er ansvarlig for at arrangere forsendelsen tilbage til Canon, medmindre andet er aftalt med Canon på forhånd.

Jeg forstår mit ansvar vedrørende udstyret, som det fremgår af nærværende aftale, og jeg garanterer personligt for returneringen af dette udstyr eller betaling af eventuelle dele, som ikke returneres, når det skal returneres til Canon.

Var det ikke det, du søgte efter? Pro dashboard-registrering