Vilkår for anvendelse Canon Club

Vilkår for anvendelse Canon Club

Disse vilkår for anvendelse og eventuelle gældende vilkår for websider, der vedrører det samme, gælder for dit Canon Club-medlemskab (som omfatter adgang til fællesskabet) og brugen af eventuelle fordele knyttet til Canon Club-medlemskab, som angivet heri. Du tilbydes disse vilkår for anvendelse af Canon Europa N. V, hvis registrerede adresse er Bovenkerkerweg 59, P.O Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, Holland under Amsterdam Chamber of Commerce registreringsnummer 33166721 og omfatter dets koncernselskaber (”Canon”, ”Vi”, ”Vores”, ”Os").

Enhver henvisning til ”Du” eller ”Din” betyder dig, den kunde, som nærværende vilkår for anvendelse gælder for, og omfatter enhver person, der handler med din myndighed.

For at blive medlem af Canon Club skal du være 18 år eller derover, du skal være bosiddende i et deltagende land, og du skal købe et berettiget Canon-produkt, herunder, men ikke begrænset til: Et videokamera, et kamera, en printer, et objektiv, projektorer, en fax, personlige kopimaskiner, scannere, lagringsenheder, kikkerter, og det skal indeholde et serienummer (”Berettigede produkter") og registreres inden for 12 måneder efter købet. Dette giver dig point og placerer dig på et relevant niveau. Der er 3 niveauer afhængigt af det antal point, du optjener, og jo højere dit niveau er, jo flere fordele vil du få:

i. Niveau 1: Keep on exploring - 1-100 point;
ii. Niveau 2: Keep on creating 101-350; og
iii. Niveau 3: Keep on mastering - 351+ point

Du kan også få visse point ved at engagere dig i vores brand, f.eks. ved at bruge Canon Club-fællesskabet, et nyt sted for ligesindede passionerede kreative – hvor du kan udforske, interagere med andre og lære, og det er kun tilgængeligt for Canon Club-medlemmer. Se fællesskabets retningslinjer og de bestemmelser heri, der gælder for anvendelsen, og som skal overholdes.

1. Canon Club-medlemskab


Fordele


1.1 Fordelene kan variere i hvert deltagende land, men de kan omfatte:

- Eksklusivt indhold fra ambassadører
- Fællesskabets engagement og læring, f.eks. via Fællesskabet;
- Eksklusiv medlemsadgang og tilbud (herunder tilbud fra udvalgte partnere)
- Rabat på vedligeholdelses- og opgraderingsservices fra Canon Professional Service Centres til produkter, der er registreret i "Mine produkter" på din Canon-konto.
- Selvstudier og masterclasses fra førende fotografer, filmskabere og kreative.

1.2 Bemærk, at du skal oplyse dit Canon Club-medlemsnummer, når du bruger en af dine fordele, herunder når du reserverer vedligeholdelse og yder support til opgradering eller indløser medlemstilbud (hvis relevant).

1.3 De tjenester og fordele, som du har ret til, er anført i området ”Fordele og tilbud” i din Canon-konto i henhold til dit land og niveau.

1.4 Alle fordelene ydes under forudsætning af, at de er til tilgængelige, og kan når som helst ændres eller trækkes tilbage efter Canons vurdering. Vi forbeholder os retten til uden begrænsninger at foretage udelukkelser eller undtagelser for, hvilke fordele der er tilgængelige. Medlemsfordelene kan også variere fra land til land. For at undgå tvivl er tilbud/kampagner muligvis kun tilgængelige, hvis de er på lager, og de kan derfor slutte før slutdatoen for tilbuddet/kampagnen, hvis der ikke er nogen lagerbeholdning tilbage.

1.5 Der kan ikke gøres krav på fordelene med tilbagevirkende kraft – dvs. at du senere gør krav på en fordel, som du var berettiget til, men som du ikke gjorde krav på på det tidspunkt, du var berettiget til at gøre det.

2. Berettigelse ved tilmelding til Canon Club


2.1 Du skal være 18 år og derover og være bosiddende i et deltagende land

Din medlemskonto skal være registreret med din egen e-mailadresse (som kan benyttes af Canon til at kommunikere med dig og til identifikationsformål). Du er ansvarlig for registrering af korrekte og nøjagtige oplysninger med henblik på medlemskabsrelateret kommunikation.

2.2 Du skal sikre, at din Canon Club-profil opdateres med eventuelle ændringer til dit registrerede berettigede Canon-produkt eller personlige oplysninger.

2.3 Du skal have købt et Canon-produkt inden for 12 måneder før registreringsdatoen. Dette omfatter, men er ikke begrænset til: Videokameraer, kameraer, printere, objektiver, projektorer, faxmaskiner, personlige kopimaskiner, scannere, lagringsenheder, kikkerter, og det skal indeholde et serienummer (”Berettigede produkter"). Ikke alle Canon-produkter (herunder tilbehør, merchandise, papir eller blæk) kan registreres, og ikke alle kan få adgang til Niveauerne. Kun Canon-produkter med serienumre kan registreres. Hvis du har brug for hjælp til at finde dit serienummer, skal du klikke her.

2.4 Dit Canon Club-medlemsniveau kan gå op og ned, når du tilføjer eller fjerner registrerede Berettigede produkter. De point, du får fra dine registrerede Berettigede produkter, kan blive reduceret eller ikke længere give point, hvis et berettiget produkt bliver erstattet eller udskiftet, eller hvis det ikke længere er muligt for Canon at servicere produktet.

2.5 Fordelene gælder kun for dig og kan ikke overdrages til andre. Kun det registrerede Canon Club-medlem kan gøre krav på fordelene i henhold til medlemskabet og kun i forbindelse med det berettigede produkt, som er fuldt registreret og ejet af medlemmet. Du kan ikke gøre krav på fordelene på vegne af en anden person eller for udstyr, som ikke er registreret eller delvist registreret, eller lade andre gøre krav på fordelene på dine vegne. Et produkt anses for at være fuldt registreret, når produktnavn, serienummer, købsland, købsdato og køb i butikken alle er blevet inkluderet, og produktets point (hvis relevant) er valideret og bidrager til dine samlede point.

3. Sådan tilmelder du dig Canon Club


3.1 Besøg os her;
3.2 Opret din Canon-konto (hvis du allerede har en Canon-konto, skal du logge på); og
3.3 Registrér dine berettigede produkter

4. Få point og kvalificér dig til de forskellige niveauer


Du kan optjene point og kvalificere dig til de forskellige niveauer ved at:

4.1 Foretage køb og registrere yderligere Berettigede produkter
4.2 Udfylde din profil; og
4.3 Med forbehold for din tilmelding til Canon Club (og at du lever op til kriterierne for berettigelse) kan du også registrere Canon-produkter, som du har købt for over 12 måneder siden, for at få yderligere point.

Denne liste er ikke udtømmende, og du skal tjekke websiden og afsnittet "Min konto" fra tid til anden for at se, hvordan du får point og søger efter opdateringer.

5. Opsigelse af dit medlemskab


5.1 Du kan til enhver tid deaktivere dit Canon Club-medlemskab. Det kan du gøre ved at kontakte os via online-webformularen her. Hvis du har spørgsmål om Fællesskabet, kan du stille dem i Fællesskabet.

Canon Club-fællesskabet


6. Materialer og brugeradfærd


6.1 Du accepterer, at du ikke må offentliggøre opslag, kommentarer, billeder, videoer, indhold eller andet kreativt materiale ("materialer"), som:
• er ærekrænkende
• er obskønt, stødende, fornærmende, hadefuldt eller provokerende
• fremmer forskelsbehandling på grundlag af race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder
• afslører navn, adresse, telefon-, mobil- eller telefaxnummer, e-mailadresse eller andre personlige oplysninger om enkeltpersoner
• krænker andre personers ophavsret, databaserettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder
• misligholder enhver juridisk forpligtelse over for en tredjepart, såsom en kontraktlig forpligtelse eller en fortrolighedspligt
• udviser foragt for retten
• kan chikanere, forstyrre, sætte i forlegenhed eller genere nogen anden person
• indeholder en erklæring, som du ved eller tror, eller har rimelig grund til at tro, at medlemmer af offentligheden, til hvem erklæringen er offentliggjort til eller skal offentliggøres, sandsynligvis vil forstå som en direkte eller indirekte opfordring eller anden tilskyndelse til igangsættelse, forberedelse eller anstiftelse af terrorhandlinger eller anden kriminalitet; eller
• indeholder reklamer eller promoverer tjenester eller links til andre websider, der ikke er associeret til eller tilknyttet Canon
• organiserer, fremmer eller letter et salg eller køb af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, enhver vare, produkt, software og/eller tjeneste

Vi har ret til at fjerne materiale, hvor dette er tilfældet.

6.2 Du må ikke bruge Fællesskabet:

• til aktiviteter, der er ulovlige, vildledende, skadelige eller diskriminerende
• til at at forfølge, chikanere, intimidere, true eller til at udgive dig for at være en anden person
• til at udføre aktiviteter, der kan resultere i, at Fællesskabet bliver deaktiveret, overbelastet eller kan forringe dets korrekte funktion eller udseende, såsom et denial of service-angreb eller forstyrrelse af funktionaliteter
• til at udgive dig for at være en person eller give et forkert billede af din identitet eller tilknytning til en person
• til formål i forbindelse med salg eller køb af fysiske eller digitale produkter og/eller tjenester eller
• til at fremme og opfordre tredjeparter til at begå eller hjælpe med ulovlige eller kriminelle handlinger.

6.3 Vi beslutter efter eget skøn, om dine materialer eller brugen af Fællesskabets platform er i strid med disse vilkår. Vi har ret til at fjerne eller deaktivere adgang til materialer fra Fællesskabet, som vi anser for at være i strid med disse vilkår, overtræde gældende love eller krænke en tredjeparts rettigheder. Hvis du gentagne gange krænker en tredjeparts rettigheder eller overtræder gældende lov eller disse vilkår, kan vi deaktivere eller annullere din konto. Vi er ikke ansvarlige for materialer, som du mister som følge af, at Canon deaktiverer eller annullerer din konto i overensstemmelse med dette afsnit.

6.4 Du accepterer, at du ikke vil slå billeder, videoer eller indhold op, der indeholder børn (alle under 18 år).

6.5 Når du uploader billeder, skal du overveje, om ”personen på billedet havde en rimelig forventning om beskyttelse af personlige oplysninger"?

6.6 Vi er ikke ansvarlige for billeder, du uploader, hvis du viser identificerbare personer uden deres samtykke.

6.7 Hvis vi modtager en klage, vil billedet/videoen/indholdet blive fjernet, og dine oplysninger vil blive delt med den klagende part i tilfælde af, at de ønsker at gå rettens vej.

6.8 Vi forbeholder os ret til at fjerne materialer fra Fællesskabet, hvor det med rimelighed kan forventes, at sådant materiale er forbudt i henhold til dette afsnit, og din adgang til Canon-fællesskabet vil blive permanent tilbagekaldt af os.

6.9 Alt indhold, du uploader eller indsender, sker på eget ansvar. Fællesskabet vil også omfatte supportdiskussioner og anbefalinger mellem medlemmer, og Canon er ikke ansvarlig for brugergenereret indhold, som f.eks. indlæg eller anbefalinger fra medlemmer. Du følger disse på eget ansvar, og hvis du har brug for Canon-support eller -rådgivning, skal du kontakte din lokale support via online-webformularen.

6.10 Materialer, du uploader, må ikke være salgsfremmende for din/nogen virksomhed og/eller nogen mærker. Vi har ret til at fjerne materialer, hvor dette er tilfældet.

6.11 Vi har ret til at fjerne, redigere, administrere, duplikere og kopiere materialer, der udgives i Fællesskabet.

7. Ejendomsret


7.1 Ved at sende indhold til Canon Club-fællesskabet angiver du, at din indsendelse er frivillig, og at du er den eneste ejer af indholdet.

7.2 Uden præjudice for afsnit 6.11, hvor vi ønsker at bruge din indsendelse med henblik på kommerciel udnyttelse, beder vi om din tilladelse. Hvor en sådan tilladelse gives, vil du give os ubegrænsede, royaltyfrie, evige rettigheder til at offentliggøre, bruge offentligt eller udføre sådant indhold eller enhver idé indeholdt deri, eller en del deraf, på enhver måde, i alle medier, der er kendt nu eller herefter, udviklet uden territorial tid eller anden begrænsning uden hensyn til dig.

7.3 I henhold til ovenstående afsnit 7.2 giver du os tilladelse til at bruge dit materiale i galleriet på kunde-websiden ved at sende materiale til Fællesskabet.

7.4 Bemærk venligst, at du uploader indhold og billeder på egen risiko og anerkender, at som med ethvert forum, vil alt indhold, du poster, blive gjort tilgængeligt offentligt og i forskellige territorier, og Canon er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for eventuelle forhold, der opstår som følge af brugen af dit indhold eller dine billeder.

8. Download af billeder, der er uploadet af medlemmer


I overensstemmelse med førnævnte paragraf 7.3 anerkender medlemmer, at de uploader indhold/billeder offentligt og på egen risiko. Vi vil dog anmode om, at du ikke downloader/bruger billeder og/eller indhold uploadet af andre medlemmer, medmindre de har givet dig tilladelse til det.

9. Moderatorens rolle Role


En moderator vil administrere Fællesskabet og eventuelle spørgsmål i forbindelse med denne platform ("moderator"). En moderator kan fjerne billeder, opslag, kommentarer eller andet materiale, som overtræder disse vilkår for anvendelse. Nogle gange vil nogle spørgsmål, der opstår, tage længere tid at svare på. Det kan tage op til 48 timer, før der svares.

10. Udfordringer


10.1 For at kunne deltage i udfordringer skal disse være dine oprindelige materialer og må ikke være kopieret fra andre steder eller fra andre personers arbejde.

10.2 Kun enkeltpersoner på 18 år og derover kan deltage i udfordringer, som vises i Fællesskabet.

10.3 Bemærk, at hver udfordring er underlagt sit eget sæt af vilkår og betingelser.

11. Brug af data


11.1 Vi vil gerne gøre dig opmærksom på, at vi viser data vedrørende dit kameras mærke og model og indstillinger, hvis du indtaster disse, når du uploader dine billeder. Sørg for, at de data, du indtaster, er nøjagtige, da vi viser disse data som et værktøj, der kan hjælpe medlemmer af Fællesskabet med at lære og blive inspireret, når de forsøger at skabe lignende billeder.

11.2 Bekræft, at billedet er taget med et Canon-kamera (og helst et Canon-objektiv), før du lægger det op. Hvis du tager et billede med et Canon-kamera, men med et objektiv fra en tredjepart, skal du udelade objektivoplysningerne i dit indlæg. Vi deler ikke placeringen for det billede, der er taget, men du er mere end velkommen til at tilføje dette selv.

11.3 Se vores Fortrolighedspolitik for forbruger for at forstå, hvordan vi bruger dine personlige data, og hvordan du kan udøve dine individuelle rettigheder.

12. Diverse


12.1 Du kan indsende dine spørgsmål og klager vedrørende dit Canon Club-medlemskab eller Fællesskabet til os ved at kontakte os via online-webformularen her. Hvis du har generelle spørgsmål om Canon Club-medlemskabet eller Fællesskabet, kan du også spørge i Fællesskabet.

12.2 Medlemskab af Canon Club og brug af Fællesskabet er strengt underlagt disse vilkår for anvendelse. Hvis du på et tidspunkt beslutter, at du ikke ønsker at være medlem, eller du ikke kan acceptere disse vilkår for anvendelse, skal du annullere dit medlemskab som beskrevet i paragraf 5 i nærværende vilkår for anvendelse.

12.3 Du er alene ansvarlig for al aktivitet, der sker i forbindelse med dit Canon Club-medlemskab eller på Fællesskabs-platformen, og det er dit ansvar at underrette os, hvis du bliver opmærksom på uautoriseret brug af din konto.

12.4 Canon forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår for anvendelse når som helst, herunder, men ikke begrænset til, medlemsniveauer og -fordele, og der kan indføres ændringer eller opdateringer, uden at du underrettes herom, og derfor bør du gennemse Canon Club-websiden med jævne mellemrum. Canon vil imidlertid gøre deres bedste for at gøre opmærksom på evt. større ændringer af vilkårene.

12.5 Hvis Canon ikke anvender et af vilkårene eller betingelserne på et givet tidspunkt, er det ikke ensbetydende med, at Canon ikke kan vælge at anvende pågældende vilkår eller betingelse eller andre vilkår eller betingelser på et senere tidspunkt.

12.6 Bemærk venligst, at medmindre andet og udtrykkeligt er angivet af os, påvirker eller udvider Canon Club-medlemskab ikke dine rettigheder i henhold til Canons kommercielle garantier, der leveres sammen med dit produkt på købstidspunktet, eller dine lovbestemte juridiske rettigheder.

12.7 Canon kan deaktivere eller ophæve dit Canon Club-medlemskab og din konto øjeblikkeligt, hvis du ikke overholder disse vilkår for anvendelse, eller hvis du – efter Canons eget skøn – på et hvilket som helst tidspunkt har brugt dit medlemskab og/eller de relaterede tjenester på en upassende måde. I dette tilfælde vil du miste adgangen til andre tilknyttede Canon-tjenester, f.eks. Canon-Fællesskabet.

12.8 Desuden forbeholder Canon sig retten til at annullere ethvert medlemskab, hvis der er mistanke om tyveri eller bedrageri.

12.9 Disse Vilkår for anvendelse er underlagt lovene i England og Wales, og de engelske domstole har ikke-eksklusiv jurisdiktion over eventuelle tvister, krav eller spørgsmål, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår. Hvis du er forbruger, er disse vilkår underlagt din lokale forbrugerlovgivning, og alle tvister vil være underlagt de relevante domstole i dit land. Du kan få støtte til at beskytte dine forbrugerrettigheder fra den lokale forbrugerbeskyttelsesmyndighed.

VILKÅR OPDATERET: 7. marts 2022