Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for 3 års kampagnegaranti

Arrangør

1.  Kampagnearrangøren er Canon Europa N.V., registreret på Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederlandene (i det følgende benævnt "Canon").


Tilbud

2. For de udvalgte Canon-produkter ("Kampagneprodukter"), som er beskrevet nedenfor, tilbyder dette 3 års garantitilbud ("Garantitilbud") enten:

o Et års forlængelse af Canons gældende to-årige kommercielle garanti – European Warranty System (" EWS ").
o En serviceopgradering og et års forlængelse af den gældende EWS .
o For PIXMA G-serien er dette en 1-årig forlængelse af Canons gældende 2-årige kommercielle garanti eller 30.000 sider, alt efter hvad der kommer først.
o For PIXMA G650 og G550 vil det være 1 års forlængelse eller 10.000 sider, alt efter hvad der kommer først.

3.  Medmindre der udtrykkeligt er ændret heri (ved forlængelse og/eller opgradering), er EWS-vilkårene , som dit produkt er omfattet af, gældende for garantitjenester i henhold til dette garantitilbud. I tilfælde af konflikt mellem vilkårene for de tjenester, der leveres under dette garantitilbud, og betingelserne i EWS, gælder vilkårene i dette garantitilbud.


Deltagere

4. Dette tilbud om garanti gælder kun for slutbrugere (enten virksomheder eller enkeltpersoner) ("Deltagere" eller "Deltager"). Distributører og forhandlere kan ikke deltage i tilbuddet og må heller ikke deltage på deres kunders vegne.

5) Alle deltagere skal være 18 år eller ældre.

6) Alle deltagere anses for at have accepteret disse vilkår og betingelser (”Vilkår”).


Tilbudsprodukter

7. De udvalgte Canon-produkter, der er omfattet af dette garantitilbud ("Tilbudsprodukter") og det gældende Garantitilbud, er inkluderet i listen Tilbudsprodukter i Bilag 1 til disse Vilkår. Canon vil tilføje eller fjerne produkter fra Listen med tilbudsprodukter, så se Tilbudssiden her og Bilag 1 til disse Vilkår for at få de seneste oplysninger om de produkter, der er omfattet af dette Garantitilbud.


APPENDIX 1


Liste med tilbudsprodukter


Produktgruppe Enhed/printer Kampagnetilbud Kampagnegaranti-service
PIXMA G650 Udvidelse Return To Base
G550 Return To Base
G7050 Return To Base
G6050 Return To Base
GM4050 Return To Base
G4511 Return To Base
G5050 Return To Base
GM2050 Return To Base
G3501 Return To Base
G3510 Return To Base
G4510 Return To Base
G1520 Return To Base
G2520 Return To Base
G3520 Return To Base
G2560 Return To Base
G3560 Return To Base
MAXIFY MB2150 Opgradering og udvidelse Ombytning på stedet
MB2155 Ombytning på stedet
MB2750 Ombytning på stedet
MB2755 Ombytning på stedet
GX1050 Ombytning på stedet
GX2050 Ombytning på stedet
GX5550 Ombytning på stedet
GX6050 Ombytning på stedet
GX6550 Ombytning på stedet
GX7050 Ombytning på stedet
MB5150 Udvidelse Ombytning på stedet
MB5155 Ombytning på stedet
MB5450 Ombytning på stedet
MB5455 Ombytning på stedet
iB4150 Ombytning på stedet
i-SENSYS LBP243dw Udvidelse Reparation på stedet
LBP246dw Reparation på stedet
LBP631Cw Reparation på stedet
LBP633Cdw Reparation på stedet
LBP673Cdw Reparation på stedet
LBP732Cdw Reparation på stedet
MF461dw Reparation på stedet
MF463dw Reparation på stedet
MF465dw Reparation på stedet
MF552dw Reparation på stedet
MF553dw Reparation på stedet
MF651Cw Reparation på stedet
MF655Cdw Reparation på stedet
MF657Cdw Reparation på stedet
MF752Cdw Reparation på stedet
MF754Cdw Reparation på stedet
MF842Cdw Reparation på stedet
imageFORMULA P-208II Udvidelse Returservice
P215II Returservice
R10 Returservice
R40 Returservice
DR-F120 Returservice


8. Tilbudsprodukterne skal være nye og originale Canon-produkter og skal være leveret og distribueret til detailhandlere af Canon eller virksomheder inden for Canon-koncernen beliggende i EØS (Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde) eller Schweiz og Storbritannien. Spørg altid din forhandler for at undgå at blive skuffet . Køb af brugte, reparerede eller istandsatte produkter, eller køb af forfalskede produkter eller produkter, der bryder med nogen virksomhed inden for Canon-koncernens ophavsret (herunder, men ikke begrænset til, produkter, der er kendt som "parallelprodukter") vil ikke opfylde kravene til denne kampagne. For at få mere at vide om parallelprodukter skal du klikke her .

9. Krav fra deltagere, der foretager indkøb af store partier (køb af mere end 25 tilbudsprodukter pr. deltager) vil ikke være berettiget til at deltage i denne kampagne.


10. Tilbudsperiode

Dette garantitilbud er nu permanent. Tilbudsprodukter skal registreres senest 30 dage efter købet, hvilket skal bekræftes med et gyldigt købsbevis. Hvis du vil registrere dit Tilbudsprodukt, skal du indsende dit krav i overensstemmelse med instruktionerne i disse Vilkår.


Områder, hvor tilbuddet gælder

11. Tilbudsprodukterne skal købes hos forhandlere, der er placeret i - eller fra en internetbutik med et domæne eller en registreret adresse i - et af nedenstående områder ("Tilbudsområder"). Tilbudsprodukterne skal også registreres på en adresse inden for Tilbudsområderne.

Tilbudsområderne omfatter: Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien.


Sådan registrerer du dit produkt og får din Tilbudsgaranti

12. For at gøre krav på Garantitilbuddet skal deltagerne udfylde og indsende en online ansøgningsformular til registrering af Tilbudsproduktet (herunder angivelse af gyldigt produktserienummer/-numre)* inden for 30 dage efter køb af tilbudsproduktet . Henvendelser modtaget senere end 30 dage efter køb af Tilbudsproduktet accepteres ikke af Canon. Deltagere skal scanne, uploade og vedhæfte et gyldigt købsbevis (f.eks. en kopi af deres kvittering eller onlineordre og betalingsbekræftelse, inklusive moms) til onlineformularen. Bemærk venligst, at en fragtseddel eller ordreseddel ikke gælder som gyldigt købsbevis.

* Du kan få hjælp til at finde dit serienummer ved at klikke her .

13. Når kravet er godkendt, får modtagerne en bekræftelse via e-mail om, at deres krav er accepteret, og at deres Tilbudsprodukt er registreret. Hvis deltagere ikke modtager en sådan bekræftelse via e-mail indenfor 8 arbejdsdage fra afsendelse af kravet, skal vedkommende kontakte vores hotline for krav på +31(0)20 721 9103. Venligst gem bekræftelses-e-mailen et sikkert sted, da det kan være, at du skal kunne fremvise den, hvis du har behov for kampagne-services.

14.  Canon forbeholder sig retten til at ugyldiggøre enhver ufuldstændig, ukorrekt eller udokumenteret anmodning.


Ansvarsfraskrivelser

15. I det videst mulige omfang loven tillader det, vil Canon ikke kunne holdes ansvarlig for tab, skader eller personskader af nogen slags – uanset hvordan de er opstået – som deltageren har pådraget sig i forbindelse med denne kampagne. Dog skal intet i disse regler bevirke udelukkelse eller begrænsning af Canons erstatningsansvar for personskade eller død, der er forårsaget af bevist uagtsomhed af Canons medarbejdere eller agenter.

16. Canon forbeholder sig retten til at kontrollere ethvert krav for at sikre overholdelse af disse Vilkår og retten til at anmode om yderligere oplysninger og dokumentation. Canon forbeholder sig retten til at udelukke anmodninger og/eller deltagere, hvis de har mistanke om, at tilbuddet på nogen måde misbruges. Canons beslutninger i forbindelse med tilbuddet er endelige, og der vil ikke blive indgået nogen form for korrespondance herom.

17. Der tages forbehold for udsolgte tilbudsprodukter. Canon er ikke ansvarlig for forhandleres manglende opfyldelse af ordrer på tilbudsprodukter i løbet af tilbudsperioden.

18) Canon forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at annullere og/eller ændre dette tilbud uden at pådrage sig nogen form for erstatningsansvar, men vil altid bestræbe sig på at minimere indvirkningen på deltagerene for at undgå unødvendig skuffelse.


Beskyttelse af personlige oplysninger

19. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB er registeransvarlig for alle personlige data indsendt af Deltagere. Alle personlige data indsendt til os vil blive behandlet af Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland med henblik på administration af dette tilbud. De oplyste personlige data opbevares sikkert og kan blive overført til en sikker server uden for EØS.

20. De personlige data indsamlet fra Deltagere er underlagt Canons fortrolighedspolitik for virksomheder og forbrugere, som findes på https://www.canon.dk/privacy-policy/ .


Sådan gør du krav på Garantitilbudstjenester

21. Når kravet er godkendt, skal deltagere kontakte deres lokale Canon Support Helpdesk her , hvis de har brug for udvidede eller opgraderede garantiservices via dette tilbud, og være klar til at:

a. Oplyse enhedens/printerens fulde navn og serienummer*;
b. Oplyse operativsystemet, som er installeret på din computer – hvis relevant;
c. Oplyse deltagerenes kontaktoplysninger, adressen, hvor enheden/printeren er installeret, og e-mailadresse;
d. Fremsende et købsbevis og bevis for godkendt tilbudsgaranti – som blev bekræftet pr. mail, da produktet/produkterne blev registreret;
e. Give en tydelig fejlbeskrivelse og udføre enhver form for fejlsøgning, som angivet;
f. Udføre de nødvendige instruktioner fra Helpdesk, så deltagere kan modtage garantiservicen.

* Du kan få hjælp til at finde dit serienummer ved at klikke her .


Gældende love

22. I det omfang loven tillader det, skal dette tilbud, disse vilkår og betingelser og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med dem, være reguleret af og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning og vil være underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive jurisdiktion.

23. Hvis du er forbruger, vil lovgivningen i dit land gælde for dette tilbud, og du kan være berettiget til at føre retssager på dit eget sprog og ved dine lokale domstole. En lokal forbrugerorganisation vil kunne hjælpe dig med at oplyse dine rettigheder. Disse vilkår begrænser ikke lovmæssige rettigheder, som kan være gældende.