Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for 3 års kampagnegaranti

Kampagne og Kampagnearrangør

1. Kampagnearrangøren er Canon Europa N.V., registreret på Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederlandene (i det følgende benævnt "Canon").

2. For de udvalgte Canon-produkter (“Kampagneprodukter”) angivet nedenfor inkluderer denne Kampagne med 3 års garanti (“Kampagnegaranti”):

o En to års forlængelse af Canons gældende et-årige kommercielle garanti – European Warranty System (“EWS”); eller

o En serviceopgradering og to års forlængelse af den gældende EWS.

3.    Medmindre der udtrykkeligt er ændret heri (ved forlængelse og/eller opgradering) er EWS-vilkårene, som dit produkt er omfattet af, gældende for garantitjenester i henhold til denne Kampagnegaranti. I tilfælde af at der er en uoverensstemmelse mellem vilkårene for de services, som ydes under denne Kampagnegaranti, og dem i EWS, vil vilkårene for denne Kampagnegaranti være gældende.

Kampagneperiode

4. Kampagneprodukter skal være købt inden for Kampagneområdet (defineret nedenfor) mellem den 1. marts 2016 og 31. december 2018. Købsdatoen for produktet skal bekræftes af en gyldig kvittering. Bemærk, at produkterne skal være registeret inden for 30 dage efter køb.

Kampagneområde

5.    Kampagneprodukterne skal være købt og registreret på en adresse inden for et af de følgende Kampagneområder: Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet og Østrig.

Kampagneprodukter

6.    De udvalgte Canon-produkter, som hører under dette tilbud om Kampagnegaranti ("Kampagneprodukter") er:

Produktgruppe
Enhed/printer
Kampagnetilbud
Kampagnegaranti-service
MAXIFY
MB2150
Opgradering og udvidelse
Onsite Exchange
MB2155
Onsite Exchange
MB2750Onsite Exchange
MB2755
Onsite Exchange
MB5150
Udvidelse
Onsite Exchange
MB5155
Onsite Exchange
MB5450
Onsite Exchange
MB5455
Onsite Exchange
iB4150
Onsite Exchange
i-SENSYS
MF237w
Opgradering og udvidelse
Onsite Exchange
MF244dw
Onsite Exchange
MF247dw
Onsite Exchange
MF249dw
Onsite Exchange
LBP611Cn
Onsite Exchange
LBP151dw
Udvidelse
Onsite Repair
LBP251dw
Onsite Repair
LBP252dw
Onsite Repair
LBP212dw
Onsite Repair
LBP214dw
Onsite Repair
LBP613Cdw
Onsite Repair
LBP653Cdw
Onsite Repair
MF411dw
Onsite Repair
MF416dw
Onsite Repair
MF421dw
Onsite Repair
MF426dw
Onsite Repair
MF428x
Onsite Repair
MF429x
Onsite Repair
MF522x
Onsite Repair
MF525x
Onsite Repair
MF631Cn
Onsite Repair
MF633Cdw
Onsite Repair
MF635Cx
Onsite Repair
MF732Cdw
Onsite Repair
MF734Cdw
Onsite Repair
MF735Cx
Onsite Repair
imageFORMULA
P-208II
Udvidelse
Return to Base
P215II
Return to Base
DR-F120
Return to Base
imageRUNNER
iR C1225iF
Udvidelse
Onsite Repair

Canon kan i denne Kampagne inkludere nye modeller af produkterne angivet under dette punkt, når de frigives i løbet af kampagneperioden. Slutdatoen for denne Kampagne af nyligt tilføjede produkter vil forblive som angivet i punkt 4 i disse vilkår og betingelser.

7. Kampagneprodukterne skal være nye og originale Canon-produkter og skal være leveret og distribueret til detailhandlere af Canon eller virksomheder inden for Canon-koncernen beliggende i EØS (Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde) eller Schweiz. Spørg altid din forhandler for at undgå at blive skuffet. Køb af brugte, reparerede eller istandsatte produkter, eller køb af forfalskede produkter eller produkter, der bryder med nogen virksomhed inden for Canon-koncernens ophavsret (herunder, men ikke begrænset til, produkter, der er kendt som parallelprodukter) vil ikke opfylde kravene til denne kampagne. For at få mere at vide om parallelprodukter skal du klikke her.

8. Kampagneprodukter skal være registeret inden for 30 dage efter køb for at være dækket af denne Kampagne. For at registrere dit produkt skal du indsende dit krav i overensstemmelse med nedenstående instruktioner.

9.    Tilbuddet gælder kun slutbrugere. Anmodninger, indsendt af virksomheder eller privatpersoner, som indkøber store partier (dvs. flere end 25 Kampagneprodukter i løbet af Kampagneperioden) vil ikke være kvalificeret til at deltage i denne Kampagne.

Distributører og forhandlere kan ikke deltage i kampagnen og må heller ikke deltage på deres kunders vegne.

10.    Alle Deltagere skal have læst og accepteret disse Vilkår og betingelser.

Sådan registrerer du dit produkt og gør brug af din Kampagnegaranti

11.    Alle Deltagere skal være fyldt 18 år. Ved at deltage i denne kampagne og registrere dit produkt accepterer du, at du vil være omfattet af disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke er fyldt 18 og/eller ikke ønsker at være omfattet af denne kampagnes vilkår og betingelser, kan du ikke gøre brug af Kampagnegarantien.

12. For at gøre brug af Kampagnegarantien skal du udfylde en online-formular korrekt og indsende den her, hvor du registrerer dit produkt (herunder angiver du gyldig(e) produktserienummer/-numre*), her inden for tredive (30) dage efter køb af produktet. Henvendelser modtaget efter 30 dage efter køb af dit produkt accepteres ikke af Canon. Deltagere skal scanne, uploade og vedhæfte et gyldigt købsbevis (f.eks. en kopi af deres kvittering eller online-ordre og betalingsbekræftelse) til online-formularen. Bemærk venligst, at en fragtseddel eller ordreseddel ikke gælder som gyldigt købsbevis.

* Du kan få hjælp til at finde dit serienummer ved at klikke her.

13.  Når kravet er godkendt, modtager deltageren en bekræftelse via e-mail, at deres ansøgning er accepteret, og at deres produkt er registreret. Hvis du ikke modtager en bekræftelses-e-mail inden for otte (8) arbejdsdage, efter at anmodningen er blevet sendt, eller hvis du ikke har adgang til en computer, bedes du kontakte Canon Support på +45 70 20 55 15. Venligst gem bekræftelses-e-mailen et sikkert sted, da det kan være, at du skal kunne fremvise det, hvis du har behov for kampagne-services.

14.    Canon forbeholder sig rettigheden til at ugyldiggøre enhver ufuldstændig, ukorrekt eller udokumenteret anmodning.

Ansvarsfraskrivelser

15. I det videst mulige omfang loven tillader det, vil Canon ikke kunne holdes ansvarlig for tab, skader eller personskader af nogen slags – uanset hvordan de er opstået – som deltageren har pådraget sig i forbindelse med denne kampagne. Dog skal intet i disse regler bevirke udelukkelse eller begrænsning af Canons erstatningsansvar for personskade eller død, der er forårsaget af bevist uagtsomhed af Canons medarbejdere eller agenter.

16. Canon forbeholder sig ret til at kontrollere enhver anmodning for at sikre overholdelse af disse vilkår og betingelser og retten til at anmode om yderligere oplysninger og dokumentation. Canon forbeholder sig retten til at udelukke anmodninger og/eller Deltagere, hvis Canon har mistanke om, at Kampagnen misbruges på nogen måde. Canons beslutninger i forbindelse med Kampagnen er endelige, og der vil ikke blive indgået nogen form for korrespondance.

17. Der tages forbehold for udsolgte Kampagneprodukter. Canon vil ikke være ansvarlig for forhandlernes manglen på at gennemføre bestillinger af Kampagneprodukter i løbet af Kampagneperioden.

18. Canon forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at annullere og/eller ændre denne kampagne uden at pådrage sig nogen form for erstatningsansvar, men vil altid bestræbe sig på at minimere indvirkningen på Deltageren for at undgå unødvendig skuffelse.

Beskyttelse af personlige oplysninger

19.    Canon Europa N.V. og Canon Europe Limited, der er registreret i Storbritannien under registreringsnummer 4093977 på adressen 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Storbritannien, er dataansvarlig for så vidt angår Persondataloven vedrørende alle personlige oplysninger, som er givet af Deltagerne i forbindelse med denne kampagne. Ansvaret for og behandlingen af personlige oplysninger, hvad enten det er af Canon eller godkendte tredjeparter, er i strikt overensstemmelse med Persondataloven. Personlige oplysninger vil kun blive gemt og behandlet af Canon eller godkendte tredjeparter til at administrere denne Kampagne og Kampagnegaranti-services, med mindre andet er aftalt. Hvis Deltagere ikke ønsker, at deres kontaktoplysninger bliver brugt til markedsføring, eller at Canon kan kontakte dem i forbindelse med fremtidige, lignende kampagner, skal de IKKE sætte hak i boksen, når de udfylder ansøgningsskemaet.

Sådan gør du krav på Kampagnegaranti-services

20. Når dit krav er godkendt, skal du kontakte din lokale Canon Support Helpdesk, hvis du har brug for udvidede eller opgraderede garantitjenester via denne kampagne, og være klar til:

    a.    Oplyse enhedens/printerens fulde navn og serienummer*;
    b.    Oplyse operativsystemet, som er installeret på din computer – hvis relevant;
    c.    Oplyse dine kontaktoplysninger, adressen, hvor enheden/printeren er installeret, og din e-mailadresse;
    d.    Forsyne et købsbevis og bevis for godkendt kampagnegaranti – som du har fået bekræftet pr. mail, da du registrerede produktet/produkterne;
    e.    Give en tydelig fejlbeskrivelse og udføre enhver form for fejlsøgning, som angivet;
    f.    Udføre de nødvendige instruktioner fra Helpdesk, så du kan modtage garantiservicen.

* Du kan få hjælp til at finde dit serienummer ved at klikke her.

Gældende love

21. Intet, som er omfattet heri, vil begrænse dine rettigheder som forbruger.

22. I det omfang loven tillader det, skal denne kampagne, disse vilkår og betingelser og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med dem, skal være reguleret af og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning og vil være underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive jurisdiktion.

23. Som forbruger kan du have ret til at anlægge retssag på dit eget sprog og ved dine lokale domstole. En lokal forbrugerorganisation vil kunne hjælpe dig med at oplyse dine rettigheder. Disse vilkår og betingelser begrænser ikke lovmæssige rettigheder, som kan være gældende.