Få den bedste eksponering

EF-M_28mm_f3.5_Macro_IS_STM_Advanced_Sample_Flowers_003_A2

Undgå, at dine billeder bliver overeksponerede (for lyse) med disse hurtige tips.

Sådan gennemser du billeder

PCA exercise best exposure getting-the-best-exposure-reviewing copy

Hvis et billede eksponeres for længe, er der risiko for, at de lyseste områder vil miste alle detaljer og se unaturlige ud. Det kan være svært at registrere dette på det billede, der vises på kameraets skærm alene, da skærmens lysstyrkeindstilling kan få billederne til at se mørkere eller lysere ud, end de i virkeligheden er.

Visning af histogrammet

Et skærmbillede fra et Canon-kamera, der viser et foto af påskeliljer omgivet af indstillingsoplysninger og et histogram.

Når du har taget et foto, viser afspilningsmetoden på et Canon-kamera indstillingerne, dato- og tidsoplysninger og en histogram-graf, der viser dig spredningen af toner mellem skygger, mellemtoner og højlys.

Det kan være en hjælp at få vist histogrammet for lysstyrke ved siden af dine billeder, da det giver en visuel vejledning i eksponeringen af dine billeder. Du kan få vist histogrammet ved gentagne gange at trykke på knappen INFO eller DISP for at bladre gennem informationsskærmbillederne under billedafspilning.

Histogrammet er faktisk et søjlediagram, der viser fordelingen af billedets lysstyrkeniveauer – fra mørkt til venstre til lyst til højre. Højden af histogrammet på hvert punkt langs grafen angiver, hvor mange pixels der er blevet optaget ved hvert lysstyrkeniveau. Jo flere pixels, der er mod venstre, desto mørkere er billedet, og jo flere pixels, der er mod højre, desto lysere er billedet.

Hvis histogrammet topper yderst til venstre i grafen, kan dit billede være undereksponeret (for mørkt). Hvis det topper i højre side af grafen, kan dit billede være overeksponeret (for lyst).

Højlysadvarsel

PCA exercise best exposure getting-the-best-exposure-highlight-alert-before-01 copy
PCA exercise best exposure getting-the-best-exposure-highlight-alert-after-01 copy

Hvis du vil have en endnu nemmere visuel guide, skal du aktivere Højlysadvarsel-funktionen, som du finder i kameraets menu. Dette vil få dele af billedet, der potentielt er overeksponerede, til at blinke under afspilning, så du hurtigt kan bedømme, om disse områder er vigtige for billedet og skal korrigeres med eksponeringskompensation.

Eksponeringskompensation

PCA exercise exposure compensation screen getting-the-best-exposure-compensation-screen-english copy

For at løse eksponeringsproblemer skal du bruge kameraets funktion til eksponeringskompensation. Du kan gøre dette via Quick Control-skærmen. Hvis du vil gøre det næste billede mørkere, skal du dreje kommandovælgeren for at flytte indikatoren mod venstre på skalaen. For at gøre dit næste billede lysere skal du flytte indikatoren til højre. For at nulstille eksponeringskompensationen skal du indstille indikatoren til midten af skalaen. Som en sikkerhedsforanstaltning nulstilles eksponeringskompensationen automatisk, når du slukker for kameraet.

Relaterede produkter

Relaterede artikler