Business Transformation

Smartere dataindsamling: Nøglen til enklere information management

Reducér ineffektiviteten, og understøt transformationen

Se/download guide

Woman with brown hair and wearing a yellow top carries paper in both hands

Kaotisk datastyring

Information er et stærkt aktiv i forretningsverdenen. Det er den, der fører til beslutninger i bestyrelseslokalet. Det hjælper CFO'er med at forudsige indtjeningen. Det giver CEO'er mulighed for at tage pulsen på deres organisation og opdage noget uhensigtsmæssigt, før det bliver fatalt. Selv om alle virksomheder har ambitioner om at blive mere "datastyrede" og "indsigtsbaserede", hæmmes mange af problemerne med at administrere de oplysninger, der flyder ind og ud af deres organisation. Faktisk beskriver næsten en fjerdedel (23 %) af virksomhederne deres håndtering af indgående information som 'kaotisk'[1]. Endnu mere bekymrende er det, at 34 % siger, at dårlig styring af information gør deres organisation sårbar over for sagsanlæg[2].

Hvorfor er det så udfordrende at administrere information? I sidste ende fordi vi, på grund af de enorme mængder, er nødt til at tage hånd om det nu. Dataeksplosionen er reel[3]: I 2010 blev der skabt to zettabyte (eller to milliarder terabyte) data på verdensplan; i 2020 er det forventede tal 50,5 zettabyte; i 2025 tyder prognoser på, at mængden vil være steget til 175 zettabyte. De traditionelle metoder til behandling af denne information er nu ved at knække under presset. Så hvordan kan virksomheder lette denne enorme belastning? En af de enkleste måder er, at se på det første trin – hvordan data indsamles.

Dataindtastning: Under udvikling, men stadig til stede

Hvis vi går tilbage til dagene før computere, betød indsamling af information manuel dokumentation. Dokumenter, f.eks. fakturaer, ansøgninger og kommunikation med kunder, kom med posten. Denne papirbaserede information blev åbnet, læst og arkiveret, og medarbejderne brugte deres tid på at indtaste dem i logbøger og regnskabsbøger.

Siden fremkomsten af computeren er dataindtastningsprocessen blevet digitaliseret, og medarbejdere har indtastet oplysninger i regneark og digitale skabeloner. Alligevel modtager virksomheder stadig information i flere formater, fra fysisk papir til PDF-filer. Denne delvise digitalisering, eller hybride miljø, bidrager til kompleksiteten af information management i en moderne virksomhed.

Medarbejderne bærer byrden af denne udfordring, bruger værdifuld tid på at kopiere oplysninger fra printdokumenter til digitale skabeloner og scanner dem for at sikre, at de kan arkiveres i digitale lageroptegnelser. Selv data fra allerede digitale dokumenter, f.eks. PDF-filer, skal ofte overføres manuelt til de korrekte skabeloner til videre behandling. Disse administrationstunge arbejdsgange har omfattende forgreninger, hvilket bidrager yderligere til den overordnede ineffektivitet i virksomheden.

En guide til bedre information management

Find ud af, hvordan I kan administrere jeres data bedre og optimere dokumentindsamling og -behandling

Se/download guide

Woman sits on blue chair in front of a plant and talks to two people

Sådan øges effektiviteten

IT-afdelingerne spiller en vigtig rolle i behandlingen af dette problem. En af de mest enkle måder at gøre det på er at evaluere, hvordan data indsamles i deres organisation. Hvordan kan virksomhedens informationsprocesser bygges op i et hybridt miljø? I sidste ende bevæger alle virksomheder sig mod en stadig mere digital fremtid, så fokus bør være på at standardisere information til centraliserede digitale formater, som skaber mere værdi for virksomheden.

Heldigvis fjerner fremskridt inden for indsamlingsteknologi behovet for manuel dataindtastning og -overførsel.

Intelligent udvinding

Fremskridt inden for AI- og dataudvindingsteknologi – f.eks. OCR (Optical Character Recognition) til at omskrive skriftlig information i strukturerede og ustrukturerede formater – gør det muligt at udtrække værdi fra enhver type dokument. Uanset om det er et digitalt eller fysisk dokument, kan avancerede indsamlingsløsninger udtrække indhold fra ethvert dokument og gøre det til brugsklare data.

Denne proces gør det også meget nemmere at finde oplysninger fra disse dokumenter, fordi data kan indekseres. Ved at gøre disse data nemme at finde, udtrække og behandle, åbner dataindsamlingsløsninger andre muligheder, f.eks. nemmere dokumentanalyse og mere sikker arkivering. Hvis information i et dokument er mærket eller indekseret, bliver det nemmere at anvende regler om krav til sikkerhed og overholdelse af regler for lagring af disse dokumenter.

Det vigtigste er, at automatisk udtrækning af data fra dokumenter i flere forskellige formater kan reducere den tid, medarbejderne bruger på manuelle administrationsopgaver, f.eks. dataindtastning, betydeligt.

Tid til transformation

Medarbejdere vurderer, at de spilder omkring en fjerdedel af deres dag med administration[4]. Det bør være en prioritet for enhver virksomhed at omdanne denne tid til værdiskabende aktiviteter. Ineffektivitet er stadig et almindeligt og indgroet problem i moderne virksomheder, men der er enkle måder at imødegå dette på, og smartere indsamling er et afgørende element.

For IT-teams, der overvejer, hvor der skal investeres, er den bedste fremgangsmåde at identificere de dokumenttunge afdelinger, der bruger for meget tid på dataindtastning og -behandling. Det er de afdelinger, hvor investeringer i bedre teknologi til indsamling og automatisering kan skabe reel værdi for virksomheden, fremskynde behandlingen, sænke driftsomkostningerne, øge sikkerheden og føre til forbedringer af den samlede effektivitet.

Relaterede løsninger

Se mere

Få mere at vide om at slippe af med dataindtastning

TAL MED VORES TEAM