Business Transformation

IT-afdelingens evolution

Hvad vil det sige at arbejde inden for IT om 10 år?

Se/download guide

Colleagues working on computers in a shared office space with exposed brick and wooden floor

Opfattelser under udvikling

IT-afdelingens traditionelle karikatur var en gruppe af teknologinørder, der blev placeret i virksomhedens kælder, og aldrig blev set af de andre medarbejdere, og som lavede arbejde, som ingen andre forstod. Tingene har ændret sig dramatisk med teknologiforbruget: I dag betjener alle forbrugere en avanceret smartphone, mens børn lærer at kode i skolen. Med en bredere forståelse af IT er afdelingen blevet en mere integreret og værdsat del af virksomheden.

Men selvom IT-funktionen har fået større anerkendelse, konstaterer undersøgelser[1], at der i 2019 pludselig var færre IT-chefer i bestyrelsen end blot to år forinden, hvor de var faldet fra 71 % til 58 %. Er det et tegn på, at IT er på vej ned?

Vi diskuterer afdelingens udvikling og fremtid med Caroline Serfass, CIO hos Canon Europe.

Fra kælder til bestyrelseslokale

"Opfattelsen af IT-afdelingen har helt sikkert ændret sig. Da IT startede, handlede det i høj grad om at automatisere økonomiprocesser. Det var i høj grad noget, som ingen andre forstod. Jeg har selv set, at afdelingen inden for nogle af mine roller stadig var placeret i kælderen. Jeg plejede også at få kommentarer som "Du ligner ikke én, der arbejder med IT!"

"Jeg begyndte først at se overgangen engang i 00'erne, da jeg begyndte tydeligt at se samtaler om partnerskab, og om hvor vigtigt det var at være et fællesskab. IT er ikke længere bare en back-office-funktion. Hele verden er digital, så den er langt mere fremtrædende".

På trods af forudsigelser[2] om, at 2020 ville være afslutningen på IT-afdelingen, er funktionen stadig stærk i dag. Måske er den vigtigste årsag til dette digital transformation. De sidste 20 år har organisationer over hele verden gennemgået en gennemgribende renovering af deres virksomhed fra den ene ende til den anden. Denne proces har drevet IT ind i en grundlæggende del af en moderne virksomhed. Det har også ændret, hvordan organisationer ser på funktionen med en større forståelse af, at IT-chefer skal inddrages i planlægningen. Det fremgår af tallene. Ifølge undersøgelser[3] rapporterer mere end halvdelen af IT-cheferne hvert år, at CIO'ens rolle i organisationen er blevet mere strategisk.

En digital transformationspartner

Ifølge tal fra 2019 er antallet af CIO'er på direktionsniveau imidlertid pludselig faldet med 13 % fra 2017[4]. Hvorfor? Et gæt er, at virksomheder ser CIO'ens rolle som leder af digitale transformationsprojekter, og nu ser mange organisationer deres transformationer som "udført". Denne holdning er en stor bekymring for IT-medarbejdere og også en almindelig misforståelse for virksomhederne.

"Hvis vi fjerner ordet digitalt, står vi tilbage med transformation, og transformationen slutter aldrig, fordi verden hele tiden ændrer sig. Der var naturligvis et første stort opsving i digital transformation for 20 år siden, da IT-afdelingerne fokuserede på digitalisering af deres back-office. Men afhængigt af virksomheden er selv denne fase undertiden endnu ikke afsluttet.

Efterhånden som tiden går, flytter digitaliseringen ganske enkelt mere til forgrunden og til kundeorienterede processer. Digitalisering af, hvordan vi kommunikerer med kunderne, har tendens til at gå hurtigere, da kundernes behov ændres så meget og oftere end f.eks. vores finansielle forordninger og processer".

Når kundernes behov ændres så regelmæssigt, kan transformation ikke ses som en boks, der kan krydses af. Selv om der allerede har fundet en større digitalisering sted, er optimering og udvikling af front-end en løbende proces.

Læs Canons bud på hvordan man kan komme i gang med digital transformation.

Læs mere her

Opbygning af en vinderstrategi for digital transformation

Accelerér jeres digitale transformation ved hjælp af vores guide til IT-chefer

Se/download guide

Woman looks out the window while using an iPad on a marble desk

Hvorfor har jeg brug for en IT-afdeling?

Virksomheder forstår som regel, hvorfor transformation er nødvendig, men hvorfor har de stadig brug for en IT-afdeling til at implementere den? Med lanceringen af SaaS (software as a service) i starten af 2010'erne begyndte branchen at sætte spørgsmålstegn ved nødvendigheden af at have en intern IT-funktion. SaaS-løsninger tilbød at overtage ansvaret for hardware-vedligeholdelse og -support, hvilket reducerer behovet for en IT-funktion. Selvom denne tilgang kan fungere for små virksomheder, medfører det problemer på koncernniveau, hvis der ikke er nogen central funktion.

"Mange af disse produkter, du kan købe, har overlappende funktionaliteter. Hvis I arbejder på en fragmenteret måde, vil det ende med at blive dyrere, end hvis I arbejdede sammen. I mellemtiden er det vigtigste, at information har et godt flow inden for virksomheden, og når programmer ikke er blevet udviklet eller sat i spil, så virker det bare ikke".

"Problemet er, at meget af det, IT gør, er usynligt, så folk har tendens til at tro, at det bare sker. De tror, at vi bare passer på deres bærbare computer eller deres smartphone. Men IT er lidt ligesom et isbjerg, du kan måske se disse elementer, men nedenunder er der en lang række ting, der kræver planlægning og strategi".

Hvordan kan IT overvinde misforståelser?

For at funktionen kan bevare sin indflydelse og sit ry som strategisk partner, er det afgørende, at den tackler misforståelser omkring digital transformation og IT-funktionens rolle. Hvad er de bedste strategier for IT-chefer til at få dette til at ske?

  • Sæt formelle processer på plads"Den tilgang, vi har brugt hos Canon, er, at vi har indført nogle processer, som er drevet af vores CEO, for at sikre, at IT involveres så tidligt som muligt – f.eks. indførelse af kontrol, især med hensyn til finansiel godkendelse. Vi sørger også for, at vi, når projekterne er færdige, har en formel gennemgang – har vi opnået vores business case, er systemerne faktisk i brug, hvad kan vi lære af, hvordan vi har samarbejdet?"
  • Tag fælles ansvar for projekter"Vores job er ikke færdigt, når vi har leveret IT. Det er den nemme del. Det er sværere at stille spørgsmål: Hvorfor vil du gøre dette? Hvad er vores business case? Jeg beder mit team om ikke at være bange for at gå ind i samtaler, der ikke kun handler om IT, men om at nå virksomhedens mål. Jeg siger til folk: Bed ikke om tilladelse, du er lige så vigtig som alle andre".
  • Øg synligheden"Sørg for, at omkostningerne ved IT er mere gennemsigtige, så de bliver bedre forstået. Dette er nyttigt, da det i højere grad vil få dem til at tænke over, hvad der er værdifuldt. Når folk ikke ved, hvad det koster, er der mindre ansvar".

Fremtiden for IT

Vi er midt i en global transformation, og det har defineret IT-afdelingens rolle i de seneste år. Men hvad vil det sige at arbejde inden for IT om 10 år?

"Teknologierne har udviklet sig betydeligt. Nu kan mange processer automatiseres, og verden bevæger sig mod cloud'en. Derfor tror jeg, at IT-afdelingens rolle vil blive mindre, mindre teknisk og mere fokuseret på at skabe information, forretningsprocesser og programmer til virksomheden.

IT-afdelinger skal sørge for, at information flyder nemt gennem en virksomhed, og at data sammenkædes. Det er her, du ikke kan undvære IT. Deres rolle vil være at definere data, definere forretningsprocesser og sikre, at programmer bruges til det, de er beregnet til, og ikke tilpasses. De skal derefter sikre sig, at alt dette fungerer, understøttet af teknologi og et netværk, der fungerer. De vil også spille en vigtig rolle i forbindelse med optimering af IT-omkostningerne, hvor det sikres, at der er afkast på investeringen, at IT-standarder (SOX og GDPR) overholdes, og at informationssikkerheden håndhæves".

Se mere

Kom i gang med jeres digitale transformation

TAL MED VORES TEAM