ARTIKEL

4 grunde til, at "as-a-service" er fremtiden for IT-teams

work professionals looking at a computer screen

IT's rolle skifter hurtigt. Traditionelt har IT-medarbejdere været ansvarlige for en stor del af den daglige praktiske administration af teknologi, uanset om det var at afhjælpe en printerblokering eller at håndtere en afbrydelse af kontorets internet. Men med tilkomsten af as-a-service har det hele ændret sig. Det, der startede som en leveringsmodel for software, har nu overhalet IT, med en lang række teknologiske muligheder, der nu er tilgængelige as-a-service, fra sikkerhed til hardware 1 . Hvorfor?

De sidste par år har vi oplevet en enorm ændring i arbejdsmiljøet, hvor virksomheder bevæger sig væk fra fra at kræve, at alle medarbejdere arbejder fra et fast centralt sted. Med denne ændring har IT været nødt til at gentænke, hvordan man udstyrer en hybrid eller mobil arbejdsplads.

I mellemtiden er tilliden til as-a-service-købsmodeller fortsat vokset. De har nu klart bevist deres værdi for software ved at levere fleksibilitet, omkostningseffektivitet, ro i sindet og frihed fra dyre kapitalinvesteringer. Efterhånden som tilliden stiger, anvendes as-a-service-modellerne nu på et stadigt mere bredt udvalg af teknologier og services.

De sidste par år har også vist sig at være fulde af dramatiske markedsudsving, fra pandemiens konsekvenser til den globale politiske situation. Blandt disse udfordringer vil as-a-service-modellerne blive betragtet som modgift til den fortsatte usikkerhed og de udfordringer, der er forbundet med at håndtere IT effektivt.

Remote worker researching flexible responses to fluctuating needs

1. Reduceret afhængighed af lokale placeringer

Hjemmearbejde og hybridarbejde er bestemt ikke nye koncepter, men i løbet af de seneste år er de blevet væsentligt mere populære. At skabe en ny form for arbejdsplads har betydet, at organisationer har været nødt til at indføre nye muligheder hurtigt. Fra PC-arbejdsstationer til samarbejdsværktøjer – IT-teams har haft travlt med at supportere medarbejdere, der arbejder uden for kontoret. Kravene om at støtte en hybrid arbejdsstyrke førte faktisk til en enorm stigning i investeringerne i infrastructure-as-a-service og desktop-as-a-service, som steg med henholdsvis 38,5 % og 67,7 % i 20212.

Men for at opnå nye funktioner måtte virksomheder ofte købe dyrt udstyr på forhånd, hvilket typisk også betød en række lokale teknologier til at håndtere det med.

Her tilbyder as-a-service et effektivt alternativ. Med denne model køber virksomheder adgang til funktionerne uden ansvar for selve teknologien. Det gør det muligt for IT-teams at levere et win-win-scenarie – at imødekomme interne behov for ny innovation, samtidig med at de reducerer bindinger og afhængighed af en lokal placering.

Det hjælper it-teams med at opfylde stakeholdernes krav om øget fleksibilitet. Hvis en organisation bruger al sin virksomhedsteknologi på denne måde, kan den i teorien blive helt fjernstyret, uden at der er behov for et permanent sted til at huse centraliserede it-ressourcer, hvilket også gør det muligt for medarbejderne, herunder it-medarbejdere, at arbejde hvor som helst fra.

2. Lettere administration, bedre service

As-a-service-modellen tilbyder også den indlysende fordel ved et lettere arbejde for IT-teams. Det er tidskrævende at administrere lokal hardware og software, men det bliver mere udfordrende, når medarbejderne er baseret eksternt, hvilket gør det sværere at fjernvedligeholde teknologi eller løse problemer.

Med device-as-a-service er leverandøren ansvarlig for at sikre enhedens ydeevne, uanset om det er den rigtige mængde toner, eller for at sikre, at sikkerhedsløsninger er opdaterede. Dette frigør ikke blot IT-teams fra at skulle gøre det selv, men sikrer også en bedre service for medarbejderen – så nedetid og frustrationer undgås. Som følge heraf skabes der nye muligheder for at outsource enhedsadministration, herunder Print-as-a-Service-programmer.

Da leverandøren leverer en service med ekstra værdi, integrerer de typisk attraktive muligheder som standard, herunder smart rapportering og administration af ressourceforbrug. Det sparer IT-teams tid på selv at måle og optimere ydeevnen, men det giver også organisationer langt større indsigt i, hvordan teknologien anvendes.

3. Fleksibel reaktion på varierende behov

Denne synlighed er særlig værdifuld, fordi mange organisationer oplever vedvarende udsving, som påvirker deres behov. F.eks. kan ændringer af, hvor medarbejderne arbejder, påvirke deres brug af kontorbaseret hardware som f.eks. printere og scannere. Ved at have adgang til regelmæssige eller endda forbrugdsmønstre i realtid kan organisationer overvåge, om deres aktuelle service leverer det, de har brug for.

Men at få denne indsigt ville stadig være overflødigt, hvis det viste sig, at den aftalte service ikke fungerede, men der ingen løsning var. Heldigvis er dette normalt ikke tilfældet: En ekstra fordel ved as-a-service er, at organisationer typisk kan vælge at justere og skalere betingelserne i deres kontrakt, så de imødekommer kravene. Det gør det muligt for IT-teams at opfylde behovene i et miljø, der hele tiden ændrer sig, typisk uden risiko for at blive bundet til en langsigtet, ufleksibel kontrakt.

4. Løfter IT's rolle

As-a-service giver ikke bare it-teams et lettere arbejde, det kan også være med til at løfte deres rolle i virksomheden. I en traditionel on-premises-model består en stor del af IT-afdelingens ansvar i den daglige vedligeholdelse. Ved at overdrage de mere besværlige opgaver, såsom planlægning af softwareopdateringer, overvågning af enhedsbrug og andre lignende opgaver til en leverandør, kan IT-teams fokusere på de mere strategiske elementer af deres rolle.

Dette kan igen bidrage til at ændre opfattelsen af IT. Traditionelt set blev det ofte betragtet som en isoleret supportfunktion for virksomheden, men i dag er der en større forståelse af teknologiens betydning for at definere og fremme en bredere virksomhedsstrategi. Med mindre tid brugt på den daglige drift er IT-teams bedre i stand til at løfte denne rolle.

As-a-service har længe revolutioneret den måde, hvorpå virksomheder køber software. Men de seneste hurtige ændringer i vores måde at arbejde på har drevet væksten inden for andre as-a-service-områder for virksomheders IT, herunder infrastruktur og enheder. It-chefer er i stigende grad på udkig efter indkøbsmodeller, som giver større fleksibilitet og reducerer afhængigheden af IT-løsninger on-premise. As-a-service giver disse fordele parallelt med at IT-teams får mulighed for at reducere den daglige administration, der kræves for at eje IT. Dette gør det muligt for IT-ledere at spille en mere strategisk lederrolle.

Vil I have en mere fleksibel måde at få adgang til printservices på? Opdag Print-as-a-Service fra Canon

et billede af medarbejdere, der kigger på en tablet

BROCHURE

Print-as-a-Service-brochure

Vil du finde det, der passer bedst til din virksomhed?

Download vores PraaS-brochure nu for at få en komplet oversigt over fordelene og flere oplysninger om de abonnementsmuligheder, du kan vælge.

Relaterede produkter og løsninger

Få mere at vide om vores Managed Print Services-økosystem.

Se mere

FÅ MERE AT VIDE, OG KONTAKT VORES EKSPERTER.