ARTIKEL

Hemmeligheden bag et veldrevet internt trykkeri

Hemmeligheden bag et veldrevet internt trykkeri

Markedet for interne trykkerier er i konstant forandring og forandringerne medfører ændrede krav, hvilket trykkerierne er nødt til at forholde sig til. Der er krav om både fantastisk service, men samtidig et ønske om at være mere omkostningsbevidste. Er dette muligt? Sådanne krav medfører en naturlig overvejelse om outsourcing af printaktiviteter kan være et fornuftigt valg? Dette nyhedsbrev ønsker at klarlægge og besvare disse spørgsmål samt komme med forslag til, hvordan interne trykkerier sikrer, at de er kosteffektive og samtidig tilbyder en god service. 
 
Interne trykkerier står over for flere udfordringer i dagligdagen, hvor én af de største er, at organisationer ønsker at bruge færre penge på print. Derfor er kosteffektivitet i høj grad på dagsordenen. Over 81% af interne trykkerier har reduktion af produktionsomkostninger og forbedret effektivitet som fokusområde i 2016 og fem år frem. Med et fokus på reduktion af omkostninger kan det måske være svært at se muligheden for ekspansion og vækst. Kravene og forventningerne til interne trykkerier er blevet skærpet, og de skal kunne retfærdiggøre deres eksistens.

Vejen fra kælderen til en essentiel del af organisationen

Mange interne trykkerier har set behovet for at udvikle sig fra at ”bare” være et internt trykkeri og en kopiafdeling i kælderen til at være en udbyder af kommunikationsservices, som er essentiel for den organisation, de er en del af. For at gøre dette, skal interne trykkerier forblive relevante, kommunikere deres værdier og have fuldt overblik over omkostninger over for deres interne kunder, så de eventuelt kan viderefakturere og vise konstante forbedringer. De interne trykkerier skal italesætte de fordele, de giver organisationen, og der er rigeligt af dem. Trykkerierne har fuld kontrol over dokumenterne og hvordan de trykkes, de sikrer konsistens ift. design og brandbeskyttelse, sikkerheden er i top da der ikke er andre hænder inde over, desuden er det bekvemt, idet trykkerierne er placeret i selve organisationen. Hos Bogballe A/S, som har haft et internt trykkeri siden 2012, mener de især, at reaktionstiden og kontrollen er to væsentlige faktorer for interne trykkerier:DET SOM VI KAN TILBYDE ER EN HURTIG REAKTIONSTID. HVIS VORES KUNDER SKAL BRUGE BROCHURER TIL EN UDSTILLING ELLER ANDRE SMÅ FOLDERE, SÅ KAN VI HURTIGT FÅ DEM TRYKT I STEDET FOR, AT VI FØRST DER SKAL TIL AT HAVE FAT I ET EKSTERNT TRYKKERI. OG SÅ HAR VI FULD KONTROL OVER, HVORDAN SLUTRESULTATET BLIVER.

Dennis Refsgaard,
Bogballe A/S

Vejen til at blive en essentiel del af organisationen er ikke nem og interne trykkerier støder ofte på udfordringer af forskellig art. Udfordringerne kan være en ledelse der enten ikke kommunikerer sine forventninger eller har urealistiske forventninger, og som ikke forstår sig på print. Det kan også være at det interne trykkeri kun har lidt eller ingen erfaring med strategier og kommercielle muligheder. Med de forskelligartede udfordringer og kosteffektivitet på dagsordenen falder det naturligt, at overveje om outsourcing af printaktiviteter giver bedre mening.

Når outsourcing af printaktiviteter bliver en del af overvejelserne

Outsourcing af printaktiviteter er den måske største bekymring for ledere af interne trykkerier. En outsourcing medfører en besparelse af de omkostninger der er forbundet med at drive et internt trykkeri. Ved outsourcing vil printaktiviteterne varetages af eksperter inden for området, men samtidig vil det være umuligt at opretholde samme kontrol. Det kan også være, at den valgte leverandør ikke lever op til samme standard. Overvejelserne er mange - der er fordele og ulemper ved både internt trykkeri og outsourcing. Bogballe A/S har haft har også overvejet hvorvidt de skulle outsource deres printaktiviteter, men de mener at fordelene ved det interne trykkeri er større:DEN STØRSTE FORDEL FOR OS ER, AT VI KAN REAGERE HURTIGT. DERUDOVER HAR VI MULIGHEDEN FOR AT OPDATERE VORES INTRODUKTIONSMATERIALER HELE TIDEN, IDET VI TRYKKER LØBENDE. TIDLIGERE, NÅR VI HAR ANVENDT EKSTERNE TRYKKERIER, SÅ HAR VI HAFT ET HELT BROCHURELAGER, MEN DET HAR VI IKKE MERE DA VI TRYKKER, NÅR BEHOVET OPSTÅR. DET HAR SÅ DEN FORDEL, AT MATERIALET ALTID ER OPDATERET, HVILKET HAR EN POSITIV EFFEKT PÅ OMKOSTNINGERNE, DA VI NÆSTEN IKKE SMIDER NOGET MATERIALE UD.

Dennis Refsgaard,
Bogballe A/S

Et veldrevet internt trykkeri er billigere end outsourcing

Når 81 % af interne trykkerier har en reduktion af produktionsomkostninger og en forbedring af effektiviteten som fokusområde, så er det klogt at forholde sig til valget. Desuden viser tal at veldrevne interne trykkerier sparer en organisation for op til 20% i forhold til outsourcing. Selv om det er en svær opgave, at gøre sit interne trykkeri endnu mere væsentlig for den organisation man er en del af, i tider hvor reduktion af omkostninger er på dagsordenen, så er der måder at gøre dette på. Endda uden at gå på kompromis med servicen. Rochester Software Associates har lavet en ’white paper’ med 17 måder hvorpå interne trykkerier kan reducere omkostninger og forbedre effektiviteten. Du kan downloade et eksemplar her!

Find ud af, hvordan du kan reducere printomkostningerne og forbedre effektiviteten.

Tal med vores team

Se mere...