ER I KLAR TIL DEN NYE BOGFØRINGSLOV?

Den nye bogføringslov træder i kraft 1. juli 2022, og stiller krav til virksomheders håndtering og opbevaring af bilag.

Kravet indføres gradvist fra 2023-2026. Hvornår de nye krav træder i kraft for jer, afhænger af jeres virksomhedsform og omsætning. Bliv klogere på hvilken indflydelse den nye bogføringslov har på din virksomhed her på siden.
Canon Camera

Kilde: BDO1
"Den primære årsag til forslaget om den nye bogføringslov er for at effektivisere administrationen af svindel og skatteunddragelse. Generelt set er det for at øge sikkerhedsniveauet i Danmark i dette område. Derudover skal informationssikkerheden øges, så den understøtter den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024."

Seminar

Få svar på alle dine spørgsmål her!

Vil du gerne blive klogere på den nye bogføringslov, tilskudspuljer og digitale løsninger? Så kan du tilmelde dig et af vores seminarer i enten Søborg den 16. august, eller i Vejle den 18. august.

Overblik

Væsentlige ændringer i den nye bogføringslov

Opbevaring og sikkerhedskopier

Krav om ekstern digital opbevaring af regnskabsmaterialet med behørig sikkerhedskopi. Nye standarder for it-sikkerhed, herunder relevante ISO-standarder der understøtter sikker log ind, bruger- og adgangsstyring samt automatisk sikkerhedskopiering af registreringer og bilag.

Definitionen af regnskabsmateriale

Selve definitionen af hvad der indgår i regnskabsmateriale udvides til også at omfatte dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport. Virksomhedens registreringer, transaktionssporet, oplysninger om kontrolspor og bilag anses som regnskabsmateriale. Herudover vil den lovkrævede beskrivelse af bogføringsprocedurer, regnskaber, eventuelle revisionsprotokoller eller anden tilsvarende rapportering ligeledes blive anset for regnskabsmateriale.

Bogføringskontrol

Erhvervsstyrelsen får hjemmel til at gennemføre en risikobaseret bogføringskontrol af virksomheder, der bl.a. har fravalgt revision. Derudover skal materialet også kunne hentes direkte i systemerne, når overgangen til digitale bogføringssystemer er endeligt gennemført.

Beskrivelse af procedure

Der indføres forenklede krav til virksomheders beskrivelse af procedurer for registrering af transaktioner, samt krav til revisionsspor, der dokumenterer bilags oprigtighed. Bilag skal digitaliseres senest 10 dage efter modtagelse, med løbende sikkerhedskopi.

Bødeniveau

Der indføres et højere bødeniveau med mulighed for bøder op til 1,5 mio. kroner, hvis virksomheden hverken kan eller vil stille det originale, digitale regnskabsmateriale eller den digitale sikkerhedskopi til rådighed for myndigheder, der har hjemmel til indsigt i materialet.

Kontakt

Har du brug for vejledning til den nye bogføringslov?

Så star vi klar til en uforpligtende snak omkring dit behov.

Relaterede løsninger

  1. Artikel: Ny bogføringslov – lovforslag, Lovforslag til ny bogføringslov - læs her - BDO