Business Transformation

Derfor er data remediation nøglen til digital transformation

Sådan kan effektiv datastyring fremme digital succes

Se/download guide

Man in a blue jumper works on his laptop at a desk surrounded by plants

Sådan kan effektiv datastyring fremme digital succes

For blot fem år siden blev begrebet "digital transformation" stort set disset som et buzzword, men nu, ifølge vores undersøgelse blandt 950 IT- og forretningsbeslutningstagere i Frankrig, Tyskland, Italien og Storbritannien, er næsten to tredjedele af virksomhederne (63 %) "engageret i stor udstrækning" i digital transformation.

Der er dog stadig lang vej at gå, da undersøgelsen tyder på, at der er en tendens til et begrænset samarbejde mellem IT-afdelingen og andre afdelinger om transformationsprojekter. Tre fjerdedele af virksomhederne (75 %) mener f.eks. stadig, at det er "noget, IT-afdelingen gør", når det rent faktisk har konsekvenser for og kræver deltagelse af hele organisationen. Alternativt siger 65 % af svarpersonerne, at de enkelte afdelinger driver deres egne digitale transformationer, hvilket viser, at deres indsats stadig er meget siloprægede.

Virksomheder er også under øget pres for at levere digital transformation hurtigt. Som følge heraf mener knap en tredjedel af svarpersonerne (30 %), at teknologien ikke er blevet implementeret korrekt, 29 % siger, at ændringer ikke kommunikeres godt nok, og 28 % siger, at den digitale strategi er dårligt gennemtænkt. Det er ikke overraskende, at langt de fleste virksomheder (94 %) på baggrund af disse bemærkninger rapporterer om store udfordringer i forbindelse med at opnå en velfungerende og velintegreret digital integration.

Vigtigheden af data remediation

En af de vigtigste udfordringer for alle organisationer, der implementerer en digital transformationsstrategi, er udbredelsen af digitale data. Hvis data administreres dårligt, vil det være umuligt for en virksomhed at forstå, hvor meget data de har, og at høste de potentielle fordele fra dem.

Ofte vil medarbejderne bruge delte og personlige harddiske samt andre enheder til datalagring, hvilket gør det stadig vanskeligere at administrere den information, der oprettes og lagres. Under disse omstændigheder er der ingen fjernelse af overflødigt, forældet eller trivielt indhold, ingen ensartethed i lagringssyntaks og navngivningskonventioner og ingen datarensning.

For at kunne opfylde deres digitale ambitioner skal virksomheder derfor have en effektiv proces til data remediation centralt i deres programmer til informationshåndtering.

En guide til bedre information management

Find ud af, hvordan I kan administrere jeres data bedre og optimere dokumentindsamling og -behandling

Se/download guide

Woman sits on blue chair in front of a plant and talks to two people

Få ret på data remediation

Når man begynder med data remediation, behøver man først og fremmest et system med robuste analyseværktøjer. En softwareløsning, administreret tjeneste eller proces, der gør det muligt at kontrollere det komplette datasæt, hjælper med at identificere, hvad I har, klassificerer oplysningerne og renser dem for at fjerne overflødigt, forældet eller trivielt indhold.

Efter de indledende bestræbelser på data remediation er det vigtigt at implementere datastrategier, der sikrer, at så lidt overflødigt, forældet eller trivielt indhold som muligt gemmes og deles. Her er tre spørgsmål, som alle IT-beslutningstagere bør stille sig selv, når de opretter deres datastrategi:

 1. Hvad kan jeg gøre for at minimere overflødigheder?

  Udvikl en strategi, der gør det muligt for individuelle dataaktiver frit at flyde mellem og bruges af flere afdelinger og til flere formål. Tag tankegangen "genanvend kontra genskab" til jer, og for hvert enkelt aktiv skal der skabes en enkelt "kilde til sandhed".

 2. Hvornår er det bedst at indsamle information?

  Det er vigtigt at indhente information så tidligt i processen og så tæt på det første berøringspunkt som muligt. Disse oplysninger kan indsamles via forskellige kanaler, f.eks. mobile enheder, som data via en elektronisk formular eller fra et billede, der er scannet på et fjernkontor.

 3. Hvordan kan jeg bedst udnytte teknologier til indsamling og genkendelse?

  Sørg for, at teknologier, herunder OCR (Optical Character Recognition), dataindsamling, analyse og automatisk klassificering, integreres med centrale virksomhedssystemer, der omfatter ERP-, CRM- og indholdsadministrationssystemer.

  Data remediation kan være en tidskrævende og dyr indsats, men det er afgørende for at kunne levere en effektiv digital transformation. Med det rette information management-program og de rette værktøjer på plads og ved at bruge analyser, der er tilpasset til at understøtte jeres politikker og processer, kan I fremskynde data remediation og opfylde jeres mål for digital transformation.

Relaterede løsninger

Se mere

Få ret på data remediation

TAL MED VORES TEAM