Vilkår og betingelser

 1. CANON OG DELTAGERE
  • 1.1. Denne konkurrence arrangeres af Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holland ("Canon").
  • 1.2. Alle deltagere ("Deltagere") skal være bosiddende i Danmark og være 18 år eller derover.
  • 1.3. Medarbejdere hos Canon, dets datterselskaber, deres familier, agenter og andre direkte involverede parter i denne kampagne og sponsorering kan ikke deltage.
  • 1.4. Ved at deltage i denne konkurrence anses alle deltagere for at have accepteret disse vilkår og betingelser, medmindre andet er meddelt skriftligt.

 2. LODTRÆKNING OG DELTAGELSE
  • 2.1. Den gratis lodtrækning afholdes hos Canon og løber fra den 28. august 2019 til den 29. november 2019, og lodtrækningen finder sted den 29. november 2019.
  • 2.2. For at deltage i den gratis lodtrækning om at vinde et EOS R-kamera samt RF 15-35mm F2.8-zoom, RF24-70mm F2.8-zoom og RF 70-200mm F2.8-zoom ("præmien") skal deltagerne udfylde deres oplysninger for at deltage i præmielodtrækningen.
  • 2.3. Kun én tilmelding pr. person er tilladt.
  • 2.4. Tilmeldinger, der modtages efter slutdatoen, vil ikke være berettigede til at deltage i denne gratis lodtrækning. Canon forbeholder sig ret til at diskvalificere ufuldstændige eller ulæselige dataregistreringer.

 3. PRÆMIEN
  • 3.1. Der udtrækkes tilfældigt én vinder blandt alle gyldige tilmeldinger, som er modtaget i perioden fra den 28. august til den 29. november 2019.
  • 3.2. Én vinder modtager EOS R-kamerahus samt RF 15-35 mm F2.8-zoom, RF24-70 mm F2.8-zoom og RF 70-200 mm F2.8-zoom
  • 3.3. Præmien kan ikke overdrages eller ombyttes, og der tilbydes ikke kontanter eller kreditalternativer som erstatning for den tilbudte præmie. I tilfælde af, at præmien er utilgængelig på grund af omstændigheder uden for vores kontrol, forbeholder Canon sig retten til at tilbyde en alternativ præmie af samme eller større værdi.

 4. UDVÆLGELSEN
  • 4.1. Ved hjælp af en tilfældig talgenerator trækkes vinderen blandt alle kvalificerede tilmeldinger, og vinderens navn bekræftes af Canon.
  • 4.2. Canon kontakter vinderen hurtigst muligt efter den 29. november 2019 via den e-mailadresse, der er angivet på dataindsamlingsformularen, for at få leveringsoplysninger om præmien.
  • 4.3. Hvis Canon modtager afviste eller uafhentede præmier fra vinderen inden for 7 dage efter forsøg på at komme i kontakt pr. e-mail, mister den oprindeligt annoncerede vinder sin præmie.
  • 4.4. Præmien kan tildeles andre deltagere efter Canons eget skøn.
  • 4.5. Præmien vil blive leveret til vinderen inden den 23. december 2019.
  • 4.6. Præmien er som angivet på tidspunktet for offentliggørelsen.
  • 4.7. Præmien gives til vinderne af den gratis lodtrækning i god tro af Canon. Hvis en vinder ikke er i stand til at modtage præmien, uanset årsagen, skal Canon underrettes hurtigst muligt.

 5. PERSONLIGE DATA
  • 5.1. Alle personlige data, der indsendes til Canon, vil blive behandlet af Canon og Canons agenter eller tilknyttede virksomheder i koncernen med henblik på administration af denne gratis lodtrækning. Canon er datakontrollør for sådanne personlige data.
  • 5.2. Deltagerne kan blive kontaktet af Canon med henblik på administration af lodtrækningen eller i tilfælde af, at Canon ønsker at diskutere anden brug af de oplysninger, der er blevet indsendt til den gratis lodtrækning.
  • 5.3. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, i Holland ("CENV") er registeransvarlig for alle personlige data indsendt af deltagere.
  • 5.4. De oplyste personlige data opbevares sikkert og kan blive overført til en sikker server uden for EØS. Yderligere oplysninger om, hvordan deltagernes oplysninger beskyttes, findes i Canons fortrolighedspolitik for forbrugere: https://myid.canon/canonid/#/policy.

 6. ANSVARSFRASKRIVELSE
  • 6.1. Under særlige omstændigheder kan Canon annullere præmien og/eller ændre andre kampagnebetingelser, forudsat at sådanne ændringer er nødvendige og kan begrundes med objektive årsager.
  • 6.2. Canon forbeholder sig retten til at nægte at honorere tilmeldinger eller til at få den fulde værdi af en præmie tilbage, hvis det vurderes, at der har været misbrug eller brud på vilkårene i denne gratis lodtrækning.
  • 6.3. Canon vil ikke kunne holdes ansvarlig for tab, skader eller personskader af nogen slags – uanset hvordan de er opstået – som deltageren har pådraget sig i forbindelse med denne kampagne. Dog skal intet i disse vilkår bevirke udelukkelse eller begrænsning af Canons erstatningsansvar for personskade eller død, der er forårsaget af bevist uagtsomhed af sine medarbejdere eller leverandører.
  • 6.4. I tilfælde af tvist om fortolkningen eller gennemførelsen af reglerne vedrørende ethvert spørgsmål i forbindelse med den gratis lodtrækning, er den afgørelse, der er truffet af Canons bestyrelse, endegyldig og kan ikke appelleres.
  • 6.5. Hvis nogen del af disse betingelser af en kompetent domstol eller en anden kompetent myndighed findes at være ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, skal denne del adskilles fra resten af disse betingelser, som fortsat vil være gyldige i det videst mulige omfang, loven tillader dette.

 7. LOVGIVNING OG JURISDIKTION
  • 7.1. Hvis du er en deltagende forbruger, gælder lovgivningen i dit land for denne konkurrence, og du kan være berettiget til at føre retssager på dit eget sprog og ved dine lokale domstole. En lokal forbrugerorganisation vil kunne hjælpe dig med at oplyse dig om dine rettigheder. Disse vilkår begrænser ikke lovmæssige rettigheder, som kan være gældende.