REDLINE CHALLENGE

Canon Redline Challenge
vilkår og betingelser

1.ARRANGØR OG DELTAGERE 

1.1. Kampagnearrangøren er Canon Europa N.V., som er registreret på adressen Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holland ("Canon"). Enhver virksomhed, ethvert datterselskab, partnerskab eller anden enhed, som fra tid til anden kontrolleres helt eller delvist af Canon, vil i det følgende blive omtalt som et "Canon-associeret selskab", og Canon samt Canon-associerede selskaber vil blive omtalt som "Canon Group".

1.2. Alle deltagere (“Deltagere”) skal være amatørfotografer, der er bosiddende i Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig, Spanien, Portugal, Italien, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Irland, Holland, Belgien, Luxembourg, Estland, Letland, Litauen, Island, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Slovakiet, Sydafrika, Bahrain, Iran, Irak, Jordan, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudi Arabien, Syrien, Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Algeriet, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cape Verde, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Comorerne, Den demokratiske republik Congo, Djibouti, Egypten, Ækvatorial Guinea, Eritrea, Etiopien, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Elfenbenskysten, Kenya, Liberia, Libyen, Mali, Mauretanien, Marokko, Niger, Nigeria, Congo, Rwanda, Sao Tome E Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sydsudan, Sudan, Tanzania, Gambia, Togo, Tunesien, Uganda, Vestsahara, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Grækenland, Malta, Rumænien, Slovenien, Serbien, Makedonien, Ukraine, Bosnien-Herzegovina, Israel, Usbekistan, Aserbajdsjan, Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mayotte, Mozambique, Namibia, Reunion, Saint Helena, Seychellerne, Swaziland, Zambia, Georgien, Moldova, Kasakhstan og Zimbabwe, og de skal være 18 år eller ældre. 

1.3. Professionelle fotografer eller personer, der tjener mere end 20 % af deres årlige indkomst fra fotografering, samt ansatte hos Canon Group, deres familier, agenter og andre parter, der er direkte involveret i denne konkurrence og sponsoratet, må ikke deltage. 

1.4. Ved at deltage i denne konkurrence anses alle deltagere for at have accepteret disse vilkår og betingelser, medmindre andet er meddelt skriftligt.

2. KONKURRENCEN 

2.1. Kampagneperiode: Deltag mellem kl. 00:01 GMT d. 19. august 2023 til og med kl. 23:59 d. 16. september 2023.

2.2. Besøg https://www.canon.dk/get-involved/redline-challenge/ for at udfylde onlineformularen og angive dine oplysninger (navn, e-mailadresse, bopælsland) og udfylde undersøgelsen. Upload derefter et billede, der opfylder nedenstående kriterier i paragraf 3, for at deltage i konkurrencen.

2.3. Det er ikke nødvendigt at købe noget. Det er gratis at deltage i denne konkurrence, og billeder behøver ikke at blive taget på en Canon-enhed.

2.4. Internetadgang og en gyldig e-mailadresse er påkrævet for at kunne deltage.

2.5. Maks. et (1) bidrag er tilladt pr. person under Kampagneperioden.

2.6. Ufuldstændige, ugyldige eller upassende bidrag eller bidrag, der modtages efter slutdatoen den 16. september 2023 kl. 23:59 GMT, vil ikke være berettiget til offentliggørelse eller præmie. 

2.7. Ved at indsende et bidrag giver hver deltager hermed Canon Group en ikke-genkaldelig, verdensomspændende, royalty-fri og gratis licens til at offentliggøre, genudgive, vise og bruge deres billede til alle formål i forbindelse med denne konkurrence, herunder, men ikke begrænset til, visning på Canon Groups websider, Canon Groups sociale mediekonti og/eller kanaler, alle øvrige websider tilhørende Canon Group eller Canons agenter/leverandører og i marketingmateriale (herunder på udstillinger) i forbindelse med denne konkurrence i op til et år efter konkurrencens afslutning. Hver deltager giver også Canon Group og Canons agenter/leverandører ret til at moderere, ændre eller fjerne billeder, hvis de anses for helt eller delvist uegnede til visning på konkurrencens webside eller i materialer, der vedrører konkurrencen. Deltagerne i konkurrencen accepterer hermed at blive identificeret og/eller tilskrevet som fotograf eller skaberen af billedet, der er indsendt i forbindelse med deres deltagelse.

3. BILLEDKRITERIER

3.1. Det indsendte billede skal afspejle følgende kriterier:


a) Reflektér udfordringen "Room to Breathe" – vi udfordrer dig til at rydde din ramme og tage en "less-is-more"-tilgang til motiver og komposition med et billede, der viser et øje for minimalisme

b) Kreativitet – Er dit bidrag frisk og originalt?

c) Effekt – Hvilke følelser eller reaktioner vækkes af bidraget. Er bidraget morsomt, følelsesladet eller tankevækkende?

d) Teknisk formåen – er billedet blevet taget på en måde, der demonstrerer en forståelse af kameraets og motivets egenskaber?


3.2. Billedstørrelsen skal være 150 DPI, 2000 pixel langs den længste side. Deltagere må ikke uploade billeder, der tidligere har vundet en pris eller præmie via en kampagne, der er drevet af arrangøren eller andre.

3.3 Det indsendte billede må ikke redigeres eller manipuleres kraftigt. Eksempler omfatter: Ingen tilføjelse eller fjernelse af objekter fra billedet, ingen sammensætning af billeder og ingen vandmærker (for yderligere oplysninger henvises til paragraf 4.2 vi). Bemærk, at denne liste med eksempler ikke er en udtømmende liste.

3.4 Denne konkurrence er en test af en fotografs kreativitet og dygtighed. Enhver brug af kunstig intelligens er i strid med konkurrenceånden og er helt forbudt (med den eneste undtagelse af funktioner, der er en iboende egenskab ved ikke-modificerede produktionskameraer). Se 4.3 og 4.4 for at få yderligere oplysninger.

4. KRAV TIL DELTAGELSE

4.1. Billedet skal være originalt og taget af deltageren.

4.2. Det billede, som deltageren har indsendt, må ikke indeholde:


i) genkendelige personer, medmindre deltageren kan bevise, at sådanne personer har givet alle de nødvendige skriftlige tilladelser til, at billedet kan indsendes, bruges og offentliggøres af Canon Group i henhold til paragraf 2.7 i disse vilkår og betingelser (bemærk, det er deltagerens ansvar at sikre, at der er indhentet den relevante tilladelse, og at modellens frigivelsesformularer er udfyldt tilfredsstillende), eller

ii) kunstværker, medmindre deltageren kan bevise, at deltageren har fået en licens til, at sådanne kunstværker kan anvendes og offentliggøres af Canon Group under paragraf 2.7 i disse vilkår og betingelser, eller

iii) logoer eller brandnavne, medmindre deltageren kan bevise, at deltageren har fået en licens til, at sådanne logoer eller brandnavne kan anvendes og offentliggøres af Canon Group under paragraf 2.7 i disse vilkår og betingelser, eller

iv) scener, der er anstødelige, obskøne, seksuelle, nedsættende, ærekrænkende, voldelige, chikanerende, truende, forkastelige med hensyn til race, relateret til religion, oprindelse eller køn, eller som kan have negativ indflydelse på Canon Group eller en varemærkepartners navn, omdømme eller goodwill, eller som på anden måde er uegnede til offentliggørelse, eller

v) alt, der kan krænke en tredjeparts rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, moralske rettigheder eller rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger, eller henvise til et tredjepartsvaremærke eller en eventuel henvisning til tredjepartsnavne, logoer og/eller varemærker eller

vi) vandmærker, meddelelser om ophavsret eller andre oplysninger, der kan identificere deltageren (bemærk, at en meddelelse om ophavsret, der er indlejret i billedets metadata, er tilladt). For at dommerprocessen kan forblive så fair som muligt, har dommerpanelet ikke tilladelse til at se navnene på deltagerne under bedømmelsen. Ethvert billede, der er indtastet, og som indeholder en deltagers navn, vandmærke, meddelelse om ophavsret eller andre oplysninger, der kan identificere deltageren, diskvalificeres og vises ikke for dommerpanelet.


4.3. Det billede, som deltageren har indsendt, må ikke oprettes, genereres, redigeres, sammensættes eller manipuleres ved hjælp af software, værktøjer eller teknologi, der indeholder nogen form for kunstig intelligens. Dette omfatter (men er ikke begrænset til) enhver brug af generativ kunstig intelligens, herunder generativ udfyldningsfunktionalitet. Brugen af funktioner, som er en integreret del af kameraernes produktionsspecifikation (f.eks. autofokus og billedbehandling), vil dog ikke medføre automatisk diskvalifikation, så længe kameraet ikke mistænkes for at være blevet ændret på nogen måde.

4.4. Alle de udvalgte finalister vil blive kontaktet og bedt om at levere RAW-filen af deres indsendte billede, som vil blive analyseret for enhver brug af teknologi med kunstig intelligens, og den kan også anvendes til vurdering af andre konkurrencekriterier (f.eks. sammensætning, overdreven redigering og manipulation) efter dommernes skøn. Hvis RAW-filen ikke indsendes inden den angivne frist, vil det medføre diskvalifikation.

4.5. Du giver endvidere Canon tilladelse til at kontakte dig med henblik på administration af konkurrencen eller i tilfælde af, at Canon Group ønsker at tale om anden brug af billedet, der er blevet overført til konkurrencen.

5. GARANTIER 

Ved at indsende et bidrag garanterer Deltageren, at: 

5.1.Deltageren er den eneste ophavsperson til billedet;

5.2.Deltageren er ejer af rettighederne til billedet;

5.3.Billedet og ethvert element i billedet ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder (herunder immaterielle rettigheder, moralske rettigheder eller privatlivets fred); 

5.4. I tilfælde, hvor en person eller en persons billede vises på billedet, har deltageren indhentet skriftlig tilladelse fra den eller de personer, til at Canon Group kan bruge deres billede(r) som beskrevet i disse vilkår og betingelser, og 

5.5.I tilfælde, hvor billedet er taget i et andet land end det land, deltageren er bosiddende i, har deltageren overholdt den lovgivning, der gælder for det pågældende land, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle krav til intellektuel ejendomsret, moral, privatlivets fred og ejendomsret.

Canon garanterer, at:

5.6. Der handles inden for rammerne af de rettigheder, der gives i henhold til og/eller i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.

6. PRÆMIEN 

6.1 Den overordnede vinder vil modtage Canon-udstyr til en værdi af mere end € 5.000, herunder følgende ("Præmien"):


a) Canon EOS R5

B) Canon RF 24-105MM F4L IS USM


6.2. Canon giver vinderen besked via den e-mailadresse, der er angivet ved tilmelding, inden for 5 arbejdsdage efter, at vinderen er valgt, og vedkommende vil blive bedt om at svare for at bekræfte kvalifikation og accept af præmien inden for 14 kalenderdage efter den første kontakt. Hvis vinderen ikke svarer på den første kontakt inden for 14 kalenderdage, forbeholder Canon sig retten til at diskvalificere vinderen. Hvis vinderen diskvalificeres, forbeholder Canon sig retten til at tildele præmien til en reserve, der vælges på samme måde. Reservevindere kan have mindre tid til at svare.

6.3. Canon forbeholder sig retten til at offentliggøre navn og by og region på vinderen samt til at offentliggøre ethvert præmievindende bidrag efter datoen for konkurrencen. Hvis vinderen ikke ønsker, at sådanne oplysninger offentliggøres, skal vedkommende informere Canon på det tidspunkt, hvor vedkommende får besked om, at vedkommende har vundet. 

6.4. Præmien kan ikke overdrages eller ombyttes, og der tilbydes ikke kontanter eller kreditalternativer som erstatning for den tilbudte præmie. I tilfælde af, at præmien er utilgængelig på grund af omstændigheder uden for vores kontrol, forbeholder Canon sig retten til at tilbyde en alternativ præmie af samme eller større værdi. 

6.5. Præmien vil blive sendt til vinderen inden for 30 kalenderdage efter, at vinderen er annonceret. Hvis det usandsynlige skulle ske, at en præmie ikke ankommer inden for 30 kalenderdage efter, at vinderen er blevet annonceret, har vinderen yderligere 28 kalenderdage til at informere Canon ved at sende en e-mail til Reshma.chauhan@canon-europe.com. Hvis vinderen ikke informerer Canon inden for denne tidsramme, forbeholder Canon sig retten til ikke at genudlevere præmien eller begrænse værdien efter eget skøn.

6.6. En afvist eller uafhentet præmie kan tildeles andre deltagere efter Canons eget skøn.

6.7. I tilfælde af, at konkurrencen ikke er i stand til at køre som planlagt af årsager, der omfatter, men ikke er begrænset til, manipulation, uautoriseret indgreb, svig, uærlighed, tekniske fejl eller andre årsager, der ligger uden for Canons kontrol, og som ødelægger eller påvirker administrationen, sikkerheden, retfærdigheden, integriteten eller den korrekte adfærd i denne konkurrence, forbeholder Canon sig retten til at diskvalificere enhver person, der manipulerer tilmeldingsprocessen eller ikke overholder disse vilkår og betingelser, og til at annullere, ændre eller suspendere konkurrencen eller ugyldiggøre eventuelle berørte bidrag.

6.8. Der kan ikke tages ansvar for bidrag, der er gået tabt, forsinkede, beskadigede, fejlsendt eller ufuldstændige, eller som ikke kan leveres af tekniske, leverings- eller andre årsager. Bevis for afsendelse vil ikke blive accepteret som bevis for modtagelse. Canon Group garanterer ikke kontinuerlig eller sikker adgang til bidragssiden.

7. VALG AF VINDER 

7.1 Alle gyldige tilmeldinger, der modtages i løbet af kampagneperioden (underlagt moderation), vil blive bedømt uafhængigt af et dommerpanel. Der vil være i alt tre (3) bedømmelsesrunder, der vil munde ud i ti (10) finalister baseret på billedkriterierne som beskrevet i paragraf 3. Fra de ti (10) finalister vælger dommerpanelet en (1) vinder.

7.2 Vinderen bliver udvalgt mellem den 9. oktober og 16. oktober 2023.

8. PERSONLIGE DATA

8.1. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB i Holland er registeransvarlig for alle personlige data indsendt af Deltagere. De oplyste personlige data opbevares sikkert og kan blive overført til en sikker server uden for den registreredes bopælsland. De personlige data, der indsamles fra Deltagere, er underlagt Canons forbrugerpolitik https://myid.canon/canonid/#/policy.

8.2. Alle personlige oplysninger, der leveres til denne konkurrence, vil udelukkende blive brugt til denne konkurrence og, hvis relevant, til markedsføringsformål af Canon Group og/eller enhver agent, der er udpeget af Canon til at hjælpe med at køre konkurrencen på vegne af arrangøren, og de vil ikke blive videregivet til en tredjepart til andre formål, medmindre vi har indhentet dit positive samtykke.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE

9.1. Canon forbeholder sig retten til at nægte at honorere bidrag eller til at få den fulde værdi af en præmie tilbage, hvis det vurderes, at der har været misbrug eller brud på vilkår og betingelser i denne konkurrence.

9.2. Canon vil sammen med eventuelle tilknyttede agenturer og virksomheder ikke kunne stilles til ansvar for tab (herunder, uden begrænsning, indirekte, særlige eller indirekte tab eller følgeskader eller tab af fortjeneste), udgifter eller skader, der er lidt eller vedvarende (uanset om det skyldes uagtsomhed fra en person) i forbindelse med denne konkurrence eller accept eller brug af præmien med undtagelse af ethvert ansvar, der ikke kan udelukkes ved lov. Intet udelukker Canon Groups ansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed.

9.3. I tilfælde af tvist om fortolkningen eller gennemførelsen af reglerne vedrørende ethvert spørgsmål i forbindelse med konkurrencen, er den afgørelse, der er truffet af Canons bestyrelse, endegyldig og kan ikke appelleres.

9.4. Hvis nogen del af disse betingelser af en kompetent domstol eller en anden kompetent myndighed findes at være ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, skal denne del adskilles fra resten af disse betingelser, som fortsat vil være gyldige i det videst mulige omfang, loven tillader dette.

9.5. Bidrag skal ydes direkte af den person, der deltager i konkurrencen. Bulkbidrag fra handel, forbrugergrupper eller tredjeparter accepteres ikke. Ufuldstændige eller ulæselige bidrag og bidrag, der er indsendt af makroer eller med andre automatiserede metoder, samt bidrag, der ikke fuldt ud opfylder kravene i disse vilkår og betingelser, diskvalificeres og vil ikke blive talt med. Hvis det viser sig, at en deltager bruger en eller flere computere til at omgå denne betingelse, f.eks. ved at bruge "script", "brute force" og maskere sin identitet ved at manipulere IP-adresser, brug af andre identiteter end deres egen eller andre automatiserede metoder til at øge deltagerens deltagelse i konkurrencen på en måde, der ikke er i overensstemmelse med konkurrencereglerne, diskvalificeres deltagerens bidrag, og alle tildelte præmier bortfalder. Deltagere må ikke deltage via anonyme e-mail-tjenester, f.eks., men ikke begrænset til, GuerillaMail, Dispostable eller Mailinator.

9.6. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse vilkår og betingelser og oplysningerne i kampagnemateriale vil oplysningerne i Vilkår og betingelser være gældende.

10. JURISDIKTION 

Da du er en deltagende forbruger, gælder lovgivningen i dit land for denne konkurrence, og du kan være berettiget til at føre retssager på dit eget sprog og ved dine lokale domstole. En lokal forbrugerorganisation vil kunne hjælpe dig med at oplyse dig om dine rettigheder. Disse vilkår begrænser ikke lovmæssige rettigheder, som kan være gældende.