Vilkår og betingelser for brug af Canons logoer

Læs dette dokument, før du bruger Canons logo, ethvert produktlogo eller logoer, der kan downloades på dette websted ("Canon-logoer"). Ved brug af Canons logoer accepterer du at være bundet af følgende vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser kan opdateres af Canon fra tid til anden ved at offentliggøre opdaterede vilkår og betingelser uden forudgående særskilt meddelelse til dig.

Accept
Dette er de gældende vilkår og betingelser mellem dig og Canon Europa N.V., der har sit hovedsæde på Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, Holland ("Canon"), for brugen af de Canon-logoer, der kan downloades på dette websted.

Brug
Canon giver dig (person eller virksomhed) som journalist, pressebureau eller medlem af pressen tilladelse til at downloade og bruge ethvert af Canons logoer i Europa, Mellemøsten og Afrika og på internettet udelukkende til presseformål, herunder i følgende medier:

a) trykt presse (herunder magasinforsider)
b) tv
c) online-medier
d) aviser

  • Inden for rammerne af den tilladte brug må Canons logoer ikke ændres eller modificeres på nogen måde. Canons logoer skal altid angives konsekvent og i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet

  • Canons logoer må ikke benyttes til kommercielle formål, herunder, men ikke begrænset til, handelskampagner, materiale på salgssteder, plakater, reklametavler eller andre handelsformål

  • Canons logoer må ikke anvendes på en måde, der svækker deres værdi, sætter Canon eller deres datterselskaber i miskredit eller skaber forvirring med hensyn til forholdet mellem dig, din virksomhed, Canon og/eller Canon-koncernen. Hvis Canon efter eget skøn vurderer, at nogen af Canons logoer bruges på en sådan måde, skal du øjeblikkeligt ophøre med at anvende Canons logoer på den specifikke måde efter anmodning

Du anerkender og accepterer, at du ikke har nogen rettighed, ejendomsret eller interesse i Canons logoer ud over dem, som udtrykkeligt angives i disse vilkår og betingelser, og at enhver sådan rettighed, ejendomsret eller interesse i Canons logoer udelukkende ejes af Canon og/eller Canon-koncernen. Du anerkender og accepterer endvidere, at intet i disse vilkår og betingelser skal fortolkes som en overdragelse eller tildeling til dig af nogen rettighed, ejendomsret eller interesse i eller til Canons logoer eller nogen form for copyright, varemærke eller industrielt design tilhørende Canon og Canon-koncernen med undtagelse af den begrænsede rettighed, som gives under disse vilkår og betingelser. Canon og alle Canons koncernselskaber og funktionærer, ledere, medarbejdere, aktionærer eller agenter for enhver af disse fraskriver sig ethvert ansvar, i det omfang loven tillader det, for ethvert beløb eller enhver form for tab eller skade, du eller en tredjepart måtte pådrage (herunder, uden begrænsning, direkte, indirekte, pønalt begrundede eller afledte tab eller skader, eller tab af indkomst, fortjeneste, goodwill, data, kontrakter, brug af penge eller andre tab eller skader) som følge af eller forbundet med download og/eller brug, manglende evne til at downloade og/eller bruge eller resultaterne af download og/eller brug af Canon-logoerne. Dette påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder eller enhver form for erstatningsansvar, skade eller afhjælpning, som ikke kan udelukkes ifølge gældende lov.

Ophør
Canon forbeholder sig ret til at anmode dig om straks at ophøre med enhver brug af Canons logoer, hvis du undlader at opfylde nogen af disse vilkår og betingelser eller af andre årsager. Efter en sådan anmodning skal du øjeblikkeligt standse din brug af Canons logoer og omgående destruere alle ikke-offentliggjorte eksemplarer af Canons logoer.

Generelt
Konstruktionen, gyldigheden og udførslen af disse vilkår og betingelser er underlagt hollandsk lov, og du og Canon accepterer at være underlagt Amsterdams domstoles ikke-eksklusive jurisdiktion.

Hvis Canon ikke udøver eller håndhæver en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår og betingelser, udgør dette ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse og vil på ingen måde påvirke Canons ret til senere at håndhæve eller udøve disse.

Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion finder, at en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ugyldig, accepterer parterne, at det ikke påvirker gyldigheden eller retskraften af andre vilkår og rettigheder, som fortsat har fuld kraft og virkning med undtagelse af de bestemmelser eller dele, der erklæres ugyldige eller uden retskraft.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte dit lokale Canon PR-kontor.