Vilkår og betingelser

CANON EOS RP GRATIS LODTRÆKNING

1. CANON OG DELTAGERE

1.1. Denne konkurrence arrangeres af Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holland ("Canon").

1.2. Alle deltagere ("Deltagere") skal være bosiddende i Belgien, Holland, Luxembourg, Polen, Ungarn, Slovakiet, Tjekkiet, Tyskland, Schweiz, Frankrig, Spanien, Portugal, Italien, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Rusland, Storbritannien, Irland, Grækenland, Tyrkiet, Bahrain, Iran, Irak, Jordan, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudi-Arabien, Syrien, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Rumænien, Slovenien, Bulgarien, Østrig, Ukraine eller Kroatien, og de skal være 18 år eller derover.

1.3. Medarbejdere hos Canon, dets datterselskaber, deres familier, agenter og andre direkte involverede parter i denne kampagne og sponsorering kan ikke deltage.

1.4. Ved at deltage i denne konkurrence anses alle deltagere for at have accepteret disse vilkår og betingelser, medmindre andet er meddelt skriftligt.

2. LODTRÆKNING OG DELTAGELSE

2.1. Den gratis lodtrækning afholdes hos Canon og løber fra 14. februar – 14. april 2019.

2.2. For at være med i den gratis lodtrækning om at vinde et Canon EOS RP (“Præmien”) skal deltagerne udfylde deres oplysninger for at tilmelde sig lodtrækningen.

2.3. Kun én tilmelding pr. person er tilladt.

2.4. Tilmeldinger, der modtages efter slutdatoen, vil ikke være berettigede til at deltage i denne gratis lodtrækning. Canon forbeholder sig ret til at diskvalificere ufuldstændige eller ulæselige dataregistreringer.

3. PRÆMIEN

3.1. Der udtrækkes tilfældigt to vindere blandt alle gyldige tilmeldinger, som er modtaget i perioden 14. februar – 14. april 2019.

3.2. Hver vinder modtager et Canon EOS RP.

3.3. Præmien kan ikke overdrages eller ombyttes, og der tilbydes ikke kontanter eller kreditalternativer som erstatning for den tilbudte præmie. I tilfælde af, at præmien er utilgængelig på grund af omstændigheder uden for vores kontrol, forbeholder Canon sig retten til at tilbyde en alternativ præmie af samme eller større værdi.

4. UDVÆLGELSEN

4.1. Ved hjælp af en tilfældig talgenerator trækkes hver vinder blandt alle kvalificerede tilmeldinger, og vindernes navne bekræftes af Canon.

4.2. Canon offentliggør oplysningerne om vinderne den 1/5 2019 og kontakter derefter vinderne via den e-mailadresse, der blev brugt til indsendelse af dataformularen, med henblik på at indhente leveringsoplysninger for præmien.

4.3. Hvis Canon modtager afviste eller uafhentede præmier fra vinderne inden for 7 dage efter forsøg på at komme i kontakt pr. e-mail, mister den oprindeligt annoncerede vinder sin præmie.

4.4. Præmien kan tildeles andre deltagere efter Canons eget skøn.

4.5. Præmien vil blive leveret til vinderne inden den 31/5 2019.

4.6. Præmien er som angivet på tidspunktet for offentliggørelsen.

4.7. Præmien gives til vinderne af den gratis lodtrækning i god tro af Canon. Hvis en vinder ikke er i stand til at modtage præmien, uanset årsagen, skal Canon underrettes hurtigst muligt.

5. PERSONLIGE DATA

5.1. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB i Holland er registeransvarlig for alle personlige data indsendt af deltagere. De oplyste personlige data opbevares sikkert og kan blive overført til en sikker server uden for EØS. De personlige oplysninger, der indsamles fra deltagerne, er underlagt Canons fortrolighedspolitik for forbrugere https://myid.canon/canonid/#/policy.

5.2. Du vil blive kontaktet af Canon med henblik på administration af lodtrækningen eller i tilfælde af, at Canon ønsker at diskutere anden brug af de oplysninger, der er blevet indsendt til den gratis lodtrækning.

5.3. Canon forbeholder sig retten til at offentliggøre navn og by på vinderen samt til at offentliggøre ethvert præmievindende bidrag efter datoen for den gratis lodtrækning.

6. ANSVARSFRASKRIVELSE

6.1. Under særlige omstændigheder kan Canon annullere præmien og/eller ændre andre kampagnebetingelser, forudsat at sådanne ændringer er nødvendige og kan begrundes med objektive årsager.

6.2. Canon forbeholder sig retten til at nægte at honorere tilmeldinger eller til at få den fulde værdi af en præmie tilbage, hvis det vurderes, at der har været misbrug eller brud på vilkårene i denne gratis lodtrækning.

6.3. Canon vil ikke kunne holdes ansvarlig for tab, skader eller personskader af nogen slags – uanset hvordan de er opstået – som deltageren har pådraget sig i forbindelse med denne kampagne. Dog skal intet i disse vilkår bevirke udelukkelse eller begrænsning af Canons erstatningsansvar for personskade eller død, der er forårsaget af bevist uagtsomhed af sine medarbejdere eller leverandører.

6.4. I tilfælde af tvist om fortolkningen eller gennemførelsen af reglerne vedrørende ethvert spørgsmål i forbindelse med den gratis lodtrækning, er den afgørelse, der er truffet af Canons bestyrelse, endegyldig og kan ikke appelleres.

6.5.    Hvis nogen del af disse betingelser af en kompetent domstol eller en anden kompetent myndighed findes at være ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, skal denne del adskilles fra resten af disse betingelser, som fortsat vil være gyldige i det videst mulige omfang, loven tillader dette.

7. LOVGIVNING OG JURISDIKTION

Hvis du er en deltagende forbruger, gælder lovgivningen i dit land for denne konkurrence, og du kan være berettiget til at føre retssager på dit eget sprog og ved dine lokale domstole. En lokal forbrugerorganisation vil kunne hjælpe dig med at oplyse dig om dine rettigheder. Disse vilkår begrænser ikke lovmæssige rettigheder, som kan være gældende.