Whistleblower-politik (Speak Up)

Canon forpligter sig fuldt ud til at sikre effektiv håndtering, risikostyring og compliance på tværs af organisationen, og har som sådan en proaktiv tilgang til at indberette bekymringer om uetisk eller ulovlig adfærd. Vi har etableret et compliance-rapporteringssystem, "Speak Up", der skal tage imod oplysninger vedrørende compliance-problemer, herunder overtrædelser af loven eller bestemmelserne i Canon-koncernens etiske regelsæt.

Informanternes fortrolighed opretholdes strengt, og der garanteres beskyttelse mod repressalier på arbejdspladsen. Vi arbejder fortsat på at tilskynde til en passende anvendelse af systemet ved at fremme bevidstheden om det. Når der modtages en rapport om mulig overtrædelse af compliance, sættes en undersøgelse i gang, der skal fastslå fakta, og der tages en endelig beslutning om, hvorvidt der er foregået en krænkelse. Hvis det fastslås, at der er foregået en overtrædelse af compliance, udføres de nødvendige korrigerende tiltag sammen med foranstaltninger, der skal forebygge gentagelse.

Hvis du ønsker at gøre opmærksom på et problem, klik venligst her