City square at night

Tips til aften- og natfotografering

Nattetid med dit EOS

Gem ikke kameraet væk, når dagen er slut. Natten giver en lang række muligheder for at fortsætte fotograferingen.
Dette kursus beskriver nogle teknikker og funktioner, som er nyttige at kende.

  • Vinterlandskaber
  • Portrætter
  • Bylandskaber
  • Fotografering om natten
  • Brugen af filtre
  • Se i sort/hvid
  • Optagelse af JPEG- og RAW-filer

Kamerarystelser

Det er måske åbenlyst at sige det, men det første, du lægger mærke til, er at lysniveauet er lavere. Du kan gøre kameraets digitale sensor mere lysfølsom ved at øge ISO-værdien. Du kan også optage med brede objektivblænder for at øge den mængde lys, som sensoren opfanger. Men du vil sandsynligvis være nødt til at bruge længere lukkertider for at opnå den rigtige eksponering.

Problemet med længere lukkertider er kamerarystelser. Du kan ikke holde kameraet helt stille, hvis du holder det i hænderne. Længere lukkertider ændrer ikke mængden af kamerarystelser, men øger chancen for, at de opstår. En længere brændvidde øger også effekten af kamerarystelser, så et godt råd ved nattefotografering er at bruge et objektiv med en kort brændvidde - 18mm eller 24mm vil fungere godt.

Stativer

Uanset hvor meget du anstrenger dig for at stå stille, vil du svaje fra side til side eller frem og tilbage. Et solidt stativ på fast underlag vil muliggøre eksponeringstider på flere minutter uden nogen kamerarystelser.

Den største risiko for kamerabevægelser med kameraet på stativ opstår i det øjeblik, du trykker på udløserknappen for at starte eksponeringen. Når du rører ved kameraet, kan det medføre en lille rystelse. Det kan tage et sekund eller to, før den ophører, og det kan påvirke eksponeringer på et par sekunder eller længere.

For at undgå dette kan du bruge den indbyggede selvudløser på dit EOS. Den sørger for, at bevægelserne fra trykket på udløserknappen kan nå at forsvinde, inden eksponeringen starter. Forsinkelsen på to sekunder er ideel ved fotografering af stillestående motiver med kameraet på stativ.

Fjernudløsning

Hvis du fotograferer et motiv i bevægelse og skal udløse lukkeren præcis på det rigtige tidspunkt, kan du bruge en fjernudløser fra Canon. Udløseren har et kort kabel med et stik, som forbindes til kameraets fjernudløserstik. I den anden ende af kablet sidder der en lille enhed med en knap. Et tryk på knappen udløser kameraet uden risiko for at ryste kameraet.

Spejllås

Mange EOS-kameraer har en spejllåsfunktion, som indstilles vha. en brugerdefineret funktion. Refleksspejlet inde i kameraet reflekterer lyset op til søgeren. Ved starten af en eksponering svinger spejlet op for at lukke lyset ind til sensoren, som sidder bagest i kameraet. Men det kan give små vibrationer i kameraet, når spejlet rammer skumpuderne ved afslutningen af den hurtige bevægelse.

Med spejllåsen svinger spejlet op ved ét tryk på udløserknappen. Derefter kan du vente et sekund eller to, mens vibrationerne svinder bort, før du trykker på udløserknappen igen for at udløse lukkeren.

Skift til manuel

Nattemotiver kan være svære at eksponere rigtigt. Det skyldes dels, at der ofte er store, mørke områder i motivet, dels, at forskellige eksponeringer kan give lige gode resultater.

Start med at tage et billede med den anbefalede eksponering. Nu kan du justere én af eksponeringsværdierne - typisk lukkertiden - og tage et nyt billede for at se, om dette forbedrer billedet. Med blot nogle få billeder bør du kunne opnå et billede, du synes om. Stop ikke her. Bliv ved med at eksperimentere med forskellige eksponeringer for at se, om der er andre tilfredsstillende resultater.

Bulb-eksponeringer

Du kan indstille eksponeringstider på op til 30 sekunder på dit EOS. "Bulb"-funktionen (B) giver dig mulighed for at bruge meget længere eksponeringer. Det varierer fra model til model, hvordan du indstiller "B"-funktionen, så se din brugervejledning for at finde de præcise indstillingsoplysninger.

Når du trykker på udløserknappen og holder den nede i "B"-funktionen, åbner lukkeren og forbliver åben, indtil du slipper knappen. En fjernudløser vil gøre det muligt at låse lukkeren i den åbne position, så du ikke skal holde udløserknappen nede under den lange eksponering.

Med spejllåsen svinger spejlet op ved ét tryk på udløserknappen. Derefter kan du vente et sekund eller to, mens vibrationerne svinder bort, før du trykker på udløserknappen igen for at udløse lukkeren.

Støjreduktion

Lange eksponeringer kan øge "støjen" i et billede. Den begynder at forstyrre billedet og ødelægger detaljerne. Alle nyere EOS-kameraer har en funktion til støjreduktion ved lang eksponering, som kan aktiveres i kameraets indstillingsmenu.

Kameraet fjerner nu en stor del af støjen, når billedet skrives til hukommelseskortet. Dette tager dog lige så lang tid som selve eksponeringen, så en eksponering på to minutter vil tage yderligere to minutter, før billedet vises på skærmen. I dette tidsrum kan du ikke tage et nyt billede.

Optagelse i RAW anbefales til nattefotografering, da det giver mulighed for mere justering af billedet ved brug af Canons DPP-software (Digital Photo Professional), end det er muligt med filer i JPEG-kvalitet. Det giver også mulighed for at deaktivere støjreduktionen ved lang eksponering og anvende støjreduktionen i DPP.

Motiver

Nu, hvor du forstår teknikkerne, skal du vælge din belysning og dine motiver.

Den korte tusmørkeperiode, lige efter at solen er gået ned, kan være yderst effektiv. Himlen omkring horisonten er stadig oplyst, selv om solen ikke længere er synlig. Når solen står lavt på himlen, giver det et meget varmere lys end en sol højt på himlen, og det er derfor, du ofte ser vidunderlige farver ved tusmørketid. Du kan også se lignende effekter ved daggry, så hvis motivet ikke er placeret rigtigt til at udnytte tusmørket, kan du prøve at stå tidligt op for at se, om det er bedre at optage med solen på den modsatte side.

I byer er det ofte lysene, som er motivet. Eksperimentér med at fotografere neonskilte, belysninger og oplyste bygninger. Optag med forskellige eksponeringstider for at se alle de mulige resultater. Billeder, som er taget lige efter et regnskyl, er dobbelt så interessante, fordi lyset reflekteres af våde gader og vandpytter.

Fyrværkeri er også et fantastisk motiv. Standardproceduren er at indstille en lang lukkertid for at indfange ildhalerne og eksplosionerne. Indstil kameraet til manuel funktion (M), og vælg en blænde mellem f/8 og f/16 og en lukkertid på mellem 5 og 10 sekunder. Lukkertiden afhænger meget af frekvensen af fyrværkeriets eksplosioner

Selvom kameraet muligvis kan bruge autofokus, kan det være svært i mørket, og derfor er det bedst at indstille objektivet til manuel (MF) og fokusere på noget, som er lige så langt væk som fyrværkeriet.