Canon-scanner vinter – Cashback-kampagne

Canon Europa N.V. Vilkår og betingelser

1. KAMPAGNEPRODUKTER, KAMPAGNEPERIODE, DELTAGERE OG KAMPAGNEOMRÅDE

1.1. Denne kampagne gælder kun ved køb af produkter, der er angivet som kvalificerede på listen på denne webside, ("Kampagneprodukter") i Kampagneområdet (se nedenfor) mellem 1. oktober 2018 og 28. februar 2019, begge dage inklusive ("Kampagneperioden").

1.2. Alle Deltagere ("Deltager") skal være fyldt 18 år og være bosat i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz (EØS) ("Kampagneområdet").

1.3. Alle Deltagere anses for at have læst og accepteret disse vilkår og betingelser.

1.4. Alle Kampagneprodukter skal være nye og originale Canon-produkter. Køb af brugte, renoverede eller istandsatte produkter, eller produkter, der er efterligninger eller på nogen måde krænker Canon-koncernens immaterielle rettigheder (f.eks. herunder, men ikke begrænset til, parallelprodukter eller produkter fra det "grå marked") vil ikke opfylde kravene til denne kampagne.

1.5. Kampagneprodukterne skal: (i) være ejet af Deltageren på datoen for anmodningen: (ii) være registreret på en adresse i Kampagneområdet: (iii) hvis relevant være leveret og distribueret til detailhandlere enten af en virksomhed i Canon-koncernen eller af autoriserede forhandlere i EØS: og (iv) være købt hos en virksomhed i Canon-koncernen, hos en forhandler i Kampagneområdet eller fra en internetbutik med et domæne eller en registreret adresse i Kampagneområdet.

2. SÅDAN DELTAGER DU

2.1. For at deltage i kampagnen skal Deltageren købe et Kampagneprodukt i Kampagneområdet inden for Kampagneperioden OG indsende en gyldig anmodning om cashback online mellem kl. 00:00 den 1. oktober 2018 og midnat den 31. marts 2019.

2.2. Anmodninger skal udfyldes fuldstændigt og korrekt (inklusive et gyldigt EØS-produktserienummer) ved at indsende en anmodningsformular online. Deltagere skal scanne, uploade og vedhæfte en kopi af kvitteringen eller en ordrebekræftelse for Kampagneprodukter købt på internettet. Deltagere får derefter en e-mail, der bekræfter, at deres anmodning om cashback er modtaget. Hvis du ikke modtager en e-mailbekræftelse inden for 24 timer, efter at anmodningen er blevet sendt, eller hvis du ikke har adgang til en computer, bedes du kontakte Canon Support på +45 70 20 55 15.

2.3. Der tages forbehold for udsolgte Kampagneprodukter. Canon vil ikke være ansvarlig for forhandleres manglende gennemførelse af bestillinger af Kampagneprodukter i løbet af Kampagneperioden.

2.4. Canon behandler ikke anmodninger, der modtages efter indsendelsesfristen, dvs. efter midnat den 31. marts 2019. Canon behandler ikke anmodninger, som Canon skønner er ufuldstændige eller ulæselige. Canon vil ikke være ansvarlig for anmodninger, der er forsinkede, eller som ikke når frem.

2.5. Deltagere kan indsende anmodninger for op til fem købte Kampagneprodukter og vil kun modtage én cashback pr. købte Kampagneprodukt.

2.6. Anmodninger, der er indsendt af virksomheder eller privatpersoner, som indkøber store partier (dvs. flere end fem Kampagneprodukter i løbet af Kampagneperioden), vil ikke være kvalificeret til at deltage i denne Kampagne.

2.7. Denne kampagne kan ikke kombineres med andre kampagner.

3. CASHBACK

3.1. Deltagere vil modtage det cashback-beløb, som er vist ved køb af de enkelte Kampagneprodukter.

3.2. Ved modtagelse og bekræftelse af anmodningen sørger Canon for en direkte overførsel til Deltagerens bankkonto. Der vil ikke blive indgået nogen aftale om en alternativ udbetalingsmulighed, og der vil ikke blive udbetalt kontanter eller udstedt checks.

3.3. Canon tilstræber bankoverførsel senest 28 dage efter modtagelse af en udfyldt og gyldig anmodning.

3.4. Der foretages kun én bankoverførsel pr. gyldig anmodning.

3.5. Hvis du er momsregistreret i dit land og modtager cashback, kan det reducere den momspligtige værdi af dit køb, hvorfor du muligvis skal reducere din indgående moms i henhold hertil.

4. KAMPAGNEARRANGØR

Kampagnearrangøren er Canon Europa N.V. 59 – 61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Holland.

5. ANSVARSFRASKRIVELSER

5.1. I det videst mulige omfang loven tillader det, vil Canon ikke kunne holdes ansvarlig for tab, skader eller personskader af nogen slags – uanset hvordan de er opstået – som Deltageren har pådraget sig i forbindelse med denne kampagne. Dog skal intet i disse regler bevirke udelukkelse eller begrænsning af Canons erstatningsansvar for personskade eller død, der er forårsaget af bevist uagtsomhed af Canons medarbejdere eller agenter.

5.2. Canon forbeholder sig ret til at annullere, korrigere og/eller ændre denne kampagne på et hvilket som helst tidspunkt uden at pådrage sig nogen form for forpligtelse.

5.3. Canon forbeholder sig retten til at gennemgå enhver anmodning for at sikre, at den overholder disse vilkår og betingelser, og til at bede om yderligere oplysninger og dokumenter. Canon forbeholder sig retten til at udelukke anmodninger og/eller Deltagere, hvis de har mistanke om, at kampagnen på nogen måde misbruges. Canons beslutninger i forbindelse med kampagnen er endelige, og der vil ikke blive indgået nogen form for korrespondance.

6. BESKYTTELSE AF DATA

6.1. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB er registeransvarlig for alle personlige data indsendt af Deltagere. Alle personlige data indsendt til os vil blive behandlet af Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland med henblik på administration af denne Kampagne. De oplyste personlige data opbevares sikkert og kan blive overført til en sikker server uden for EØS.

6.2. De personlige data indsamlet fra Deltagere er underlagt Canons fortrolighedspolitik for virksomheder og forbrugere, som findes på https://www.canon.dk/privacy-policy/

7. LOVGIVNING OG JURISDIKTION

Disse Vilkår og betingelser og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med dem, skal være reguleret af og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning og vil være underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive jurisdiktion.

Kampagneprodukter

Canon imageFORMULA DR-C230 Document Scanner
Canon imageFORMULA DR-C240 Document Scanner
Canon imageFORMULA DR-M140 Document Scanner
Canon imageFORMULA DR-M260 Document Scanner
Canon imageFORMULA DR-M1060 Document Scanner
Canon imageFORMULA ScanFront 400 Network Scanner