Warranty_Page_Image

Vilkår for service og reparation hos et Canon Professional Service-center

I det tilfælde at du skal sende dit Canon-produkt til service eller reparation hos os, gælder følgende vilkår og betingelser

VILKÅR FOR SERVICE OG REPARATION

Disse vilkår for service og reparation indeholder de specifikke vilkår og betingelser, der gælder for levering af eventuelle services eller reparationer til Canon-produkter ("Produkter") fra Canon Professional Service Center (PSC) fra Canon Svenska AB til dig. Læs disse omhyggeligt, før du sender en service- eller reparationsordre til PSC. Når du sender en ordre, accepterer du disse Vilkår for service og reparation.


1. INFORMATION OM OS

Vores professionelle servicecenter (PSC) hos Canon Svenska AB ("Canon", "vi", "vores", "os") er registreret i Sverige under virksomhedsnummer 556072-2224. Vores hovedkontor er på Björnstigen 85, 169 88 SOLNA, Sverige. Vores CVR-nummer er SE556072222401.


2. ANMODNING OM SERVICE OG REPARATIONER FRA CANON

2.1 De følgende trin er nødvendige for at kunne bestille en service eller reparation fra Canon og oprette en kontrakt mellem dig og os:

 1. Log på din erhvervskonto eller din Canon-konto (efter relevans), og gå derefter til afsnittet "Support", hvor du kan starte dine service- eller reparationsanmodninger.
 2. Hvis du er forbruger (uden Canon-konto), kan du også følge trinnene for at "arrangere en reparation" eller "arrangere en service" via vores supportwebside
 3. Du afgiver ordren for din service eller reparation på anmodningsformularen ved at klikke på knappen "Send" i slutningen af anmodningsprocessen. Du bliver guidet gennem processen for afgivelse af en ordre gennem en række enkle instruktioner på websiden. Bemærk, at din ordre for service eller reparation ikke udgør en kontrakt, før den er behandlet og godkendt af os. Skriv ordrenummer og dato ned for fremtidig reference
 4. Ved ankomsten til vores professionelle servicecenter modtager du en bekræftelse på, at vi har modtaget dit/dine produkt(er)
 5. Når din ordre er blevet behandlet, og dit/dine produkt(er) er blevet vurderet, vil vi enten straks gå videre med din anmodning (underlagt afsnittene, der er beskrevet nedenfor), eller, hvis det er relevant, kontakte dig for at anmode om din godkendelse til at fortsætte (dvs. i tilfælde af tids- og pristilbud)
 6. Ordreaccept og gennemførelse af kontrakten om køb af service og reparation finder sted, når vi påbegynder den ønskede service eller reparation, medmindre vi har meddelt dig, at vi ikke accepterer din ordre. Betingelserne i din kontrakt gemmes af os, og du modtager en kopi i din ordrebekræftelse.

2.2 Vi kan ikke acceptere ordrer af følgende årsager:

 1. Det/de produkt(er), du har anmodet om service eller reparation for, understøttes ikke længere (dvs. reservedele er ikke længere tilgængelige).
 2. Hvis der har været et brud på et af vores vilkår for service og reparation eller andre gældende vilkår.
 3. Hvis der er udestående gæld på din konto (hvis relevant).

2.3 I tilfælde af, at Canon modtager en ordre på service og reparation uden tilstrækkelige (eller delvise) informationer, og Canon ikke kan kontakte dig, hvor du efterfølgende ikke kontakter os, og du ikke afhenter dit/dine produkt(er), kan Canon ikke returnere produktet eller produkterne til dig og forbeholder sig ret til at bortskaffe dem tre (3) måneder efter modtagelsen.


3. SERVICE OG REPARATION – TILGÆNGELIGHED, BESKRIVELSER OG PRISER

3.1 Vi vil hurtigst muligt efter modtagelse af en ordre underrette dig, hvis den service eller reparation, du har bestilt, af en eller anden årsag ikke er tilgængelig eller er underlagt forsinkelser.

3.2 Ordrer til service eller reparation kan blive forsinkede, hvis de udføres uden for det oprindelige købsland på grund af potentiel begrænset tilgængelighed af reservedele eller lokal teknisk variation mellem modeller.

3.3 Canon kan reparere eller erstatte produkter med nye eller istandsatte dele eller produkter med tilsvarende ydeevne og driftssikkerhed som nye enheder. Canon kan også erstatte produkter med tilsvarende modeller, hvor originalen er udgået. Istandsatte dele eller produkter vil kun blive brugt, hvis det er tilladt at gøre dette i henhold til loven i det land, hvor reparationen udføres.

3.4 Alle priser vises i den lokale valuta på vores professionelle servicecenter inkl. moms (hvis relevant) og inklusive eventuelle forsendelsesomkostninger, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Prisen på service eller reparation kan fra tid til anden ændres, men ændringer påvirker ikke ordrer, vi allerede har accepteret.

3.5 Vi vil normalt kontrollere priserne på vores services og reparationer på vores webside som en del af vores ordrehåndtering, således at, hvis den rette pris på en service eller reparation er mindre end vores angivne pris, vil vi opkræve det lavere beløb, når vi anmoder om betaling fra dig.

3.6 I det omfang gældende lov tillader det, er vi ikke forpligtet til at levere en service eller reparation til dig til den forkerte (lavere) pris, hvis prisfejlen er indlysende og tydelig og med rimelighed kunne være blevet opdaget af dig som en forkert pris.


4. REPARATION UNDER CANONS KOMMERCIELLE GARANTI

4.1 For mange Canon-produkter tilbyder vi frivillige Canon-producenters kommercielle garantier ud over de lovbestemte juridiske rettigheder, der gælder for forbrugerne. Disse garantier er underlagt de fulde vilkår og betingelser. Hvor det er relevant, leveres de relevante garantioplysninger sammen med dit produkt, eller de kan findes via vores Warranty Hub.

4.2 Reparationer under garantien vil kun blive udført ved modtagelse af den relevante dokumentation, der kræves for at validere garantistatus, som beskrevet i de specifikke vilkår og betingelser for Canons kommercielle garanti, som gælder for dit produkt.

4.3 Hvis vi modtager en ordre til reparation under garantien, men garantien anses for at være ugyldig, giver vi dig besked om defektens art med fotografisk dokumentation (hvis det er relevant) og (hvis en reparation er mulig) tilbyder enten et tilbud om reparation til fast pris og/eller et tids- og pristilbud. Hvis du efterfølgende afviser tilbuddet om reparation til fast pris eller tids- og pristilbud, opkræves der ikke et afvisningsgebyr.

4.4 Hvis vi modtager en ordre om reparation under garantien, men garantien anses for at være ugyldig på grund af åbenlyse skader eller misbrug, vil der ikke blive opkrævet et afvisningsgebyr, hvis du efterfølgende afviser tids- og pristilbuddet, men vi kan pålægge et returforsendelsesgebyr.

4.5 Hvis vi modtager en ordre om reparation under garantien, men der ikke findes nogen fejl efter teknisk diagnosticering, vil dit/dine produkt(er) blive returneret uden reparation, men vi kan pålægge et returforsendelsesgebyr.

4.6 Hvis der udføres reparationer under garantien, reparerer vi produktet eller produkterne i henhold til producentens specifikationer.


5. FORBRUGERENS LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER OG GARANTIER

Hvis du har købt et produkt/produkter som forbruger, får du også fordel af lovbestemte rettigheder i henhold til EU-lovgivning og din nationale lovgivning om salg af varer, som er defekte eller ikke lever op til specifikationerne. Disse rettigheder (herunder retten til reparation, udskiftning eller refundering af prisen i visse situationer) gælder for alle forbrugere, varigheden afhænger dog af købslandet. Disse rettigheder gælder for alle varer, du køber hos sælgerne af produkterne, og du kan håndhæve disse rettigheder over for dem, uanset om dine varer er omfattet af Canons kommercielle garantier eller ikke. Dine lovmæssige rettigheder påvirkes ikke af noget i disse betingelser eller på anden vis. Hvis du ønsker at påberåbe dig dine lovmæssige rettigheder, bedes du kontakte din forhandler.

Du kan kontakte en lokal forbrugerrådgivning for yderligere oplysninger om forbrugerrettigheder.


6. SERVICES TIL FAST PRIS OG BETALINGSREPARATIONER

6.1 For mange Canon-produkter tilbyder vi en række services til fast pris og betalingsreparationer (enten reparation til fast pris, reparationsgrænse eller tids- og pristilbud). Disse tilbud er underlagt yderligere specifikke vilkår og betingelser, som beskrevet i afsnit 7, 8, 9 og 10.

6.2 Efter din ordre vil fastprisservices og betalingsreparationer (kun reparation til fast pris og reparationsgrænse) blive udført, når den tekniske diagnose er blevet udført, og der ikke er blevet identificeret nogen fritagelse. I forbindelse med tids- og pristilbud udføres reparationer kun efter din accept af det tilbud, vi sender til dig.

6.3 Alle fastprisservices, du får tilbudt, er inklusive arbejdstid, standardlevering og moms. Fastprisservices omfatter ikke reservedelsomkostninger (undtagen hvor det er angivet i servicens omfang).

6.4 Alle betalingsreparationer (enten reparation til fast pris, reparationsgrænse eller tids- og pristilbud), du får tilbudt, er inklusive reservedele, arbejdstid, standardlevering og moms.

6.5 Når der udføres betalingsreparationer (enten reparation til fast pris, reparationsgrænse eller tids- og pristilbud), vil vi bestræbe os på at udføre reparationen som angivet. Vi forbeholder os dog ret til at annullere aftalen, hvis vi efterfølgende finder ud af, at reparationen ikke kan udføres af en eller anden årsag (f.eks. at reservedele ikke længere er tilgængelige), og hvis det er nødvendigt, kontakter vi dig og giver dig alternative muligheder (hvis det er relevant).

6.6 Hvis vi modtager en ordre om betalingsreparation (enten reparation til fast pris, reparationsgrænse eller tids- og pristilbud), men der ikke findes fejl efter teknisk diagnosticering, vil dit/dine produkt(er) blive returneret uden reparation, men vi kan pålægge et returforsendelsesgebyr.

6.7 Hvis der udføres betalingsreparationer, reparerer Canon produktet eller produkterne i henhold til producentens specifikationer.

6.8 Udførelse og materialer, der anvendes af Canon i betalingsreparationer (enten reparation til fast pris, reparationsgrænse eller tids- og pristilbud) er garanteret i seks (6) måneder fra reparationsdatoen, så de er fri for defekter under normal brug. Vores forpligtelse i henhold til en sådan reparationsgaranti er begrænset til reparation af de oprindelige defekter for reparationsgrænse eller tids- og pristilbud, men i tilfælde af reparationer til faste priser udvider vi dette til at omfatte alle elektroniske/mekaniske fejl.

6.9 Reparationsgarantien bortfalder, hvis der foretages reparationer af uautoriserede servicecentre, eller hvis udstyret misbruges, forsømmes, beskadiges, eller hvis der opstår en defekt som følge af batterilækage og væskeskader.


7. SERVICES TIL FAST PRIS

7.1 For mange Canon-produkter tilbyder vi en række vedligeholdelsesservices. For hvert vedligeholdelsesservicetilbud kan omfanget af service (herunder vigtige oplysninger) findes på siden Vedligeholdelsesservices, og ved at indsende en ordre på en vedligeholdelsesservice fungerer dette som din tilladelse til, at vi fortsætter med vedligeholdelsesservicen, og der vil ikke blive givet noget tilbud. Hvis der identificeres en fejl i dit produkt under den ønskede vedligeholdelsesservice, vil vi enten kontakte dig for at anmode om en kopi af dit købsbevis for at validere din Canon-handelsgaranti (hvis den ikke allerede er leveret), eller, hvis dit produkt ikke længere er dækket af Canons handelsgaranti, for at drøfte reparationsmuligheder, der skal betales for (f.eks. reparation til fast pris, reparationsgrænse eller tids- og pristilbud).

7.2 For mange Canon-produkter tilbyder vi en række opgraderingsservices. For hvert unikke opgraderingsservicetilbud kan omfanget af service (herunder vigtige oplysninger) findes på siden Opgraderingsservices, og ved at indsende en ordre på en opgraderingsservice fungerer dette som din tilladelse til, at vi fortsætter med opgraderingsservicen, og der vil ikke blive givet noget tilbud. Hvis der identificeres en fejl i dit produkt under den ønskede opgraderingsservice, vil vi enten kontakte dig for at anmode om en kopi af dit købsbevis for at validere din Canon-handelsgaranti (hvis den ikke allerede er leveret), eller, hvis dit produkt ikke længere er dækket af Canons handelsgaranti, for at drøfte reparationsmuligheder, der skal betales for (f.eks. reparation til fast pris, reparationsgrænse eller tids- og pristilbud).

7.3 For udvalgte Canon-produkter tilbyder vi en række ekspresservices. For hvert unikke ekspresservicetilbud kan omfanget af service (herunder vigtige oplysninger) findes på siden Ekspresservices, og ved at indsende en ordre på en ekspresservice fungerer dette som din tilladelse til, at vi fortsætter med ekspresservicen, og der vil ikke blive givet noget tilbud. Hvis vi ikke kan overholde den definerede tidsramme, som er defineret i servicens omfang, vil tillægsgebyrerne for disse services ikke blive anvendt på din ordre.


8. REPARATION TIL FAST PRIS

8.1 For mange Canon-produkter tilbyder vi reparationer til fast pris (FPR), som gælder for defekter, der skyldes enten:

 1. Normal slitage
 2. Fejl i komponenter under normale driftsforhold

8.2 Efter din ordre vil der blive foretaget en reparation til fast pris, når den tekniske diagnose er blevet udført, og der ikke er blevet identificeret nogen fritagelse. I tilfælde af reparationer til fast pris annullerer vi tilbuddet, hvis fejlen viser sig at være forårsaget af andre omstændigheder, herunder f.eks. (men ikke begrænset til):

 1. Forkert brug, beskadigelse eller defekter forårsaget af forkert opbevaring, kraftigt slag/stød/væskeskader eller skader forårsaget af fremmedlegemer;
 2. Store skader forårsaget af forkert spændingsindgang;
 3. Utilstrækkelig emballering af produktet ved returnering til et PSC;
 4. Reparationer, ændringer, manipulation udført af reparatører, som ikke er autoriseret af Canon

8.3 Hvis vi modtager en ordre på reparation til fast pris, men FPR-tilbuddet anses for at være ugyldigt, giver vi dig besked om defektens art, og vi giver dig fotografisk dokumentation og (hvis en reparation er mulig) tilbyder et tids- og pristilbud. Hvis du efterfølgende afviser tids- og pristilbuddet, opkræves der ikke et afvisningsgebyr, men vi kan pålægge et returforsendelsesgebyr.

8.4 Hvis vi tilbyder en reparation til en fast pris, men FPR-tilbuddet afvises af dig (eller hvis der ikke modtages svar efter tredive (30) dage), returneres dit/dine produkt(er) urepareret, og vi kan pålægge et returforsendelsesgebyr.


9. REPARATIONSGRÆNSE

9.1 for mange Canon-produkter tilbyder vi dig mulighed for at angive en reparationsgrænse (dvs. et maksimalt reparationsgebyr) i stedet for at anmode om et tids- og pristilbud, men der gælder en minimumsværdi (dvs. mindst SEK 2500 inkl. moms).

9.2 Hvis vi modtager en ordre med en specificeret reparationsgrænse, fungerer dette som din tilladelse til, at vi kan fortsætte med reparationen, og der vil ikke blive afgivet et tilbud. Hvis reparationen kan udføres mod et gebyr, der er lavere end den angivne reparationsgrænse, vil du kun blive opkrævet det lavere beløb.

9.3 Hvis vi modtager en ordre med en specificeret reparationsgrænse, og det efter en teknisk diagnose identificeres, at reparationen vil overskride din grænse, vil vi give dig et tids- og pristilbud og afvente din godkendelse til at fortsætte. Hvis du efterfølgende afviser tids- og pristilbuddet, opkræves der ikke et afvisningsgebyr, men vi kan pålægge et returforsendelsesgebyr.


10. TIDS- OG PRISTILBUD

10.1 For mange Canon-produkter tilbyder vi tids- og pristilbud. Efter vi modtager din ordre, vil der blive udført en teknisk diagnose, og vi vil give dig et tilbud med oplysninger om de forventede omkostninger til reparation af dit/dine produkt(er). Vi forbeholder os ret til at revidere tilbuddet, hvis det er nødvendigt (dvs. hvis der identificeres yderligere skader/fejl, der ikke er rapporteret).

10.2 Det tids- og pristilbud, du modtager, er underlagt en tolerancegrænse på ti (10) procent (%), når de endelige reparationsomkostninger beregnes. Hvis de endelige reparationsomkostninger overstiger tolerancegrænsen, kontakter vi dig for at drøfte og/eller levere et opdateret tids- og pristilbud og afventer din godkendelse til at fortsætte.

10.3 Hvis vi tilbyder et tids- og pristilbud, er tilbuddet gyldigt i tredive (30) dage efter datoen for udstedelse af tilbuddet.

10.4 Hvis vi modtager en ordre på tids- og pristilbud, kan du efter modtagelse af tilbuddet ikke vende tilbage til tilbuddet om reparation til fast pris (hvis et tilbud skulle være til rådighed til en lavere pris).

10.5 Hvis vi tilbyder et tids- og pristilbud, men tilbuddet afvises af dig, opkræves et afvisningsgebyr på SEK 375 inkl. moms for at dække vores påløbne omkostninger (dvs. undersøgelse og samling af dit/dine produkt(er). Vi vil bestræbe os på at samle dit/dine produkt(er) til den tilstand, de(t) blev modtaget i, men vi vil ikke være ansvarlige over for dig for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå, hvis det ikke lader sig gøre. Det afvisningsgebyr, der opkræves, fastsættes på følgende måde:

 1. (i) Hvis tids- og pristilbuddet dækker flere produkter (f.eks. et kamera og et objektiv), og det samlede tilbud afvises af dig, opkræver vi kun et enkelt tilbudsafvisningsgebyr (i henhold til det beløb, der er angivet i afsnit 10.5)
 2. (ii) Hvis tids- og pristilbuddet dækker flere produkter (f.eks. et kamera og et objektiv), og tilbuddet delvist afvises af dig (dvs. du afviser tilbuddet for ét (1) af produkterne), opkræver vi ikke et gebyr for tilbudsafvisning.

10.6 Hvis vi tilbyder et tids- og pristilbud, men tilbuddet afvises af dig (eller hvis der ikke modtages svar efter tredive (30) dage), returneres dit/dine produkt(er) urepareret, du vil blive opkrævet et afvisningsgebyr (hvis relevant), og vi kan pålægge et returforsendelsesgebyr.

10.7 Hvis vi tilbyder et tids- og pristilbud, men tilbuddet afvises af dig, og du anmoder os om at kassere produktet/produkterne på dine vegne, vil dit/dine produkt(er) blive kasseret af os, og vi opkræver ikke et afvisningsgebyr eller et returforsendelsesgebyr.


11. BETALING

11.1 Når din service- eller reparationsordre er afsluttet, giver vi dig besked om, at betaling er påkrævet før afsendelse af dit/dine produkt(er) eller ved afhentning (hvis relevant), medmindre du har en konto hos os, og vi har aftalt alternative betalingsbetingelser skriftligt.

11.2 Vi accepterer betaling via vores Canon Online Service & Repair-portal eller via bankoverførsel til Deutsche Bank AG eller via bankoverførsel til Canon Svenska AB. Alternativt kan vi i tilfælde af afhentning fra vores lokalitet acceptere betaling med kreditkort (Visa eller Mastercard) eller check (fremvisning af ID er påkrævet).

11.3 For kontokunder skal betalingen foretages inden for den definerede periode (dvs. inden for tredive (30) dage efter fakturadato), som vi har aftalt skriftligt med dig. I tilfælde af forsinket betaling har vi ret til at opkræve et rentebeløb og/eller et fast kompensationsgebyr for inddrivelsesomkostninger i henhold til vores aftale med dig. Derudover forbeholder vi os ret til at kræve erstatning som følge af forsinket eller udeblivende betaling.

11.4 Efter at vi har underrettet dig om, at betaling er påkrævet, i tilfælde af, at du nægter at betale inden for tre (3) måneder efter, at du har fået besked, gælder en tilbagetagelsesret for os, som giver os ret til at sælge produktet/produkterne for at udligne de omkostninger, vi har pådraget os på dine vegne.


12. RET TIL TILBAGEHOLDELSE, MODREGNING OG OVERDRAGELSE

12.1 En påstand om ret til tilbageholdelse, der udgår fra samme juridiske forhold, men ikke samme kontraktmæssige forhold til os, er udelukket.

12.2 Modregning af eventuelle modkrav fra dig (vores kontraktpartner) er udelukket, hvis disse modkrav ikke er blevet juridisk fastsat eller ikke er blevet anfægtet.

12.3 Dine krav kan ikke overføres til tredjeparter uden skriftlig tilladelse fra Canon


13. DINE OPLYSNINGER

13.1 Vi behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger for forbrugere eller politik om beskyttelse af personlige oplysninger for virksomheder.

13.2 Vi vil tage alle rimelige forholdsregler for at sikre detaljerne i din anmodning og betaling (hvis relevant). Bemærk dog, at vi ikke kan holdes ansvarlige for eventuelle tab, du måtte lide, hvis en tredjepart, der ikke er ansat af os, skaffer sig uautoriseret adgang til data, du opgiver, når du tilgår eller anmoder om service og reparation fra websiden, i mangel af uagtsomhed fra vores side.


14. VORES ANSVAR OVER FOR DIG

14.1 Vi vil bestræbe os på at sikre dit/dine produkts/produkters sikkerhed, mens de er i vores besiddelse. Men selvom vi vil gøre vores yderste for at returnere dit produkt eller dine produkter og ethvert lagermedie eller tilbehør, kan vi ikke påtage os noget ansvar eller betale nogen kompensation for tab af noget lagermedie.

14.2 Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader eller tab, der er forårsaget af, at dit/dine produkt(er) bliver sendt til os for en anmodning om service eller reparation, eller hvor vi sender retur til dig efter udførelse af anmodningen om service eller reparation, ud over hvad der er forårsaget af vores dokumenterede uagtsomhed. I tilfælde af transportskader eller -tab vil fragtmanden være forpligtet til at undersøge skaden eller tabet. Vi fralægger os ethvert ansvar for indirekte tab eller følgeskader, skader eller udgifter.

14.3 Når du har modtaget dit/dine produkt(er) efter service eller reparation, skal du kontrollere, at alle varer er blevet returneret og bekræfte produktets/produkternes tilstand. Hvis ikke vi får besked med det samme om problemer, som du har bekræftet på produktet/produkterne eller varen/varerne, anses de alle som modtaget og i god stand.

14.4 Det maksimale tab eller skader, som vi påtager os ansvar for i henhold til disse vilkår for service og reparation, er begrænset til erstatningsværdien for det produkt, der transporteres af vores fragtfirma (i tilfælde af skader eller tab), og den pris, du har betalt os for den service og reparation (hvis relevant), som det tab eller den skade, du lider, vedrører.

14.5 Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar for: (a) død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed, (b) svig eller svigagtig vildledning og grov uagtsomhed, (c) enhver overtrædelse af vilkår underforstået ved lov, og vi vil på nogen måde udelukke eller begrænse vores ansvar yderligere end tilladt efter gældende lov.

Intet i dette afsnit eller andetsteds i disse Vilkår for service og reparation begrænser eller påvirker dine lovbestemte rettigheder negativt. Du kan kontakte en lokal forbrugerrådgivning for oplysninger om forbrugerrettigheder.


15. BEGIVENHEDER UDEN FOR VORES KONTROL

Vi vil ikke være ansvarlige for manglende opfyldelse eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser i henhold til disse Vilkår for service og reparation, der ikke kan tilskrives os under disse Vilkår for service og reparation, andre gældende vilkår og betingelser eller gældende lovgivning, herunder men ikke begrænset til begivenheder uden for vores rimelige kontrol, herunder naturkatastrofer, brand, oversvømmelse, barskt vejr, eksplosioner, krig (uanset om den er erklæret eller ej), terrorhandlinger, arbejdskonflikter (uanset om de involverer vores medarbejdere), eller handlinger fra lokale eller centrale regeringer eller fra andre kompetente myndigheder, samt andre force majeure begivenheder i henhold til gældende lov.


16. KONFLIKTLØSNING

16.1 Hvis du har en tvist med os i forhold til vores aftale med dig, skal du i første omgang kontakte os via e-mail på rcc.service@canon.se og forsøge at løse striden med os. Du kan også skrive til os på: Canon Svenska AB, Professional Service Center, Krokslätts Fabriker 16B, 431 37 Mölndal, Sverige.

16.2 Hvis vi har en tvist med dig om vores aftale, vil vi også søge at kontakte dig direkte for at løse problemet. Vi vil bruge de kontaktoplysninger, du har givet i den pågældende ordre eller i en tilknyttet konto, du har registreret hos os.

16.3 Hvis vi mod forventning ikke kan løse en tvist, vil vi drøfte en effektiv vej til selvstændigt at løse konflikten med dig. Dette påvirker ikke dine rettigheder til at indbringe en tvist for det relevante lokale forbrugerbeskyttelsesorgan eller/og den relevante domstol på nogen måde.


17. OPDATERINGER OG ÆNDRINGER TIL DISSE VILKÅR FOR SERVICE OG REPARATION

17.1 Vi kan fra tid til anden ændre eller opdatere disse vilkår og betingelser.

17.2 Den aktuelle version af vilkår og betingelser for service og reparation, der er vist og tilgængelig på vores webside på tidspunktet, hvor anmodningen om service og reparation sendes, vil være den version, der er gældende for aftalen mellem os.


18. GÆLDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKTION

18.1 Disse Vilkår for service og reparation er underlagt svensk lovgivning. Det betyder, at en Aftale om køb af services og reparationer, der laves med os, og enhver tvist eller ethkvert krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med dette, vil være reguleret af svensk lovgivning. Hvis du indgår en aftale som forbruger, vil lovgivningen i bopælslandet regulere ovenstående.

18.2 Du og vi er begge enige om, at domstolene i Sverige vil være ikke-eksklusiv jurisdiktion. Hvis du har indgået en aftale som forbruger, er du berettiget til at indbringe sager for domstolene ved din bopæl, i dit bopælsland.


19. ANDRE BETINGELSER

19.1 Disse Vilkår for service og reparation udgør de skriftlige vilkår af din aftale med os om køb af services eller reparationer. Hvis et afsnit eller dele af disse Vilkår for service og reparation viser sig at være ulovlige, ugyldige eller uden retskraft, skal det ikke påvirke andre dele af Vilkår for service og reparation, der forbliver i kraft og fortsat vil være gældende for vores aftale.

19.2 Enhver aftale mellem dig og os er kun indgået mellem dig og os. Ingen tredjepart har nogen rettigheder til at håndhæve aftalens betingelser.

19.3 Vi kan overdrage eller overføre vores rettigheder og forpligtelser til en anden organisation i henhold til vores aftale med dig. Vi vil underrette dig, hvis det sker, hvis det kræves af gældende lov, men det vil ikke påvirke dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen.


20. KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål eller forespørgsler om Canon Online Service & Repair-portalen, eller dit køb af services eller reparationer, er du velkommen til at sende os en e-mail på rcc.service@canon.se eller ringe til vores kundeservice på +46 (0)31 7203480. Vores kundeservice sidder klar til at hjælpe.


VILKÅR OPDATERET: 11. april 2024

Du har måske også brug for ...