Warranty_Page_Image

Canons europæiske garanti på fjernbetjente PTZ-kameraer

Dette er en kommerciel slutkundegaranti fra Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holland ("Canon") til slutkunder, der køber Canons fjernbetjente PTZ-kameraer til eget brug, men ikke er forbrugere under den lokale lovgivning i det land, hvor de fjernbetjente PTZ-produkter er købt. Hvis du er forbruger, er du ikke berettiget til denne garanti, men dine lovmæssige forbrugerrettigheder i henhold til gældende national lovgivning er gældende for dig. Disse vilkår og betingelser samt indeværende tilbud er underlagt lovgivningen i England og Wales og er underlagt domstolene i England og Wales.

Servicetilbuddet er som følger:

 

Return to Base-garanti

 

Alle Canon fjernbetjente PTZ-kameraer, der er købt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS", primært EU, Island, Liechtenstein og Norge) samt Schweiz og Storbritannien – "Område", er omfattet af Canons europæiske garanti på fjernbetjente PTZ-kameraer. Canon garanterer, at hvis det nye fjernbetjente PTZ-kamera viser sig at være defekt inden for den gældende garantiperiode, bliver fejlen løst uden beregning (vilkår og betingelser gælder – se nedenfor). 

 

For eventuelle produkter uden for den gældende garantis vilkår eller periode og for skader eller reparationer, der ikke er dækket af garantien, findes der en betalt reparationsservice, som kan rekvireres ved at returnere det fjernbetjente PTZ-kamera til et autoriseret servicecenter.
Denne garanti er dit eneste retsmiddel, og hverken Canon eller dets datterselskaber eller andre europæiske garantimedlemmer for det fjernbetjente PTZ-kamera er ansvarlige for hændelige skader eller følgeskader for overtrædelse af enhver udtrykt eller underforstået garanti for dette produkt.

 

Vilkår og betingelserReturn To Base-garanti

Canon garanterer, at dette fjernbetjente PTZ-produkt er i god driftsmæssig stand i garantiperioden. I tilfælde af at hardwaren bliver defekt inden for garantiperioden, ydes der en Return To Base-reparationsservice uden beregning på autoriserede Canon-servicecentre i lande, der er omfattet af garantien.
Denne Return to Base-garanti gælder for Canon-produkter, der er købt inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) samt Schweiz og Storbritannien.
Denne gratis service kan kun ydes mod forevisning af den originale faktura/bon udstedt til slutkunden af sælgeren.
Vi forbeholder os desuden ret til at udskifte det defekte fjernbetjente PTZ-produkt med et andet tilsvarende fjernbetjent PTZ-produkt, som er af samme eller bedre kvalitet som det defekte produkt, i stedet for at reparere det defekte produkt.

1. Garantiperiode
Garantien er gyldig i 1 år fra købsdatoen, hvilket fremgår af købsbeviset. Ud over denne 1-årige standardgaranti er en 1-årig garantiforlængelse tilgængelig ved registrering af dit produkt.

2. For at opnå garantiservice
Service under garantien er kun tilgængelig på Canons autoriserede servicecentre.
Eventuelle udgifter til sikker transport af det fjernbetjente PTZ-kamera til og fra det autoriserede Canon-servicecenter afholdes af slutkunden. Hvis det fjernbetjente PTZ-kamera er flyttet til et land, der ikke er omfattet af Canons europæiske garanti på fjernbetjente PTZ-kameraer, skal det fjernbetjente PTZ-kamera returneres til reparation i det land, hvor det blev købt med henblik på at være dækket af denne garanti.

3. Medlemmer af Canons europæiske garanti på Fjernbetjent PTZ-kamera
Canon garantimedlemmer for fjernbetjente PTZ-kameraer omfatter de lande, hvor Return to base-garantiservicen kan benyttes.
Kontakt det relevante europæiske garantimedlem for fjernbetjente PTZ-kameraer, hvis du har brug for yderligere oplysninger vedrørende denne garanti.

4. Begrænsninger

Denne garanti dækker ikke følgende:

 • Forbrugsstoffer (batteri). 
 • Evt. relateret software. 
 • Dele, der er udsat for slitage, samt tilbehør (f.eks. batterier, fjernbetjening, beslag osv.), der anvendes sammen med dette produkt.
 • Fejl opstået som følge af ændringer foretaget uden Canons godkendelse eller reparationer/ændringer/rengøring udført på et serviceværksted, der ikke er godkendt af Canon. 
 • Omkostninger forbundet med at et Canon-autoriseret servicecenter foretager tilpasninger eller ændringer af et fjernbetjent PTZ-kamera, der er nødvendige for landespecifikke tekniske eller sikkerhedsmæssige standarder eller specifikationer eller andre omkostninger for at tilpasse det fjernbetjente PTZ-kamera som følge af specifikationer, der er ændret siden leveringen af produktet. 
 • Skade som følge af, at et fjernbetjent PTZ-kamera ikke er i overensstemmelse med nationale standarder eller specifikationer i et andet land end det land, hvor produktet blev købt.
Reparationsservice under garanti tilbydes ikke, hvis skaden eller fejlen skyldes:
 • Forkert brug, dvs. håndtering af produktet, der ikke er i overensstemmelse med brugerens eller driftsvejledningen, overdreven brug (se brugervejledningen for at få detaljerede oplysninger), herunder, men ikke begrænset til, forkert opbevaring, tab, kraftige stød, korrosion, snavs, vand eller sandskader. 
 • Skader forårsaget direkte af brugen af uoriginale reservedele, software og forbrugsstoffer (f.eks. lamper, objektiver eller batterier), som ikke er kompatible med produktet. Kompatibilitet med dit specifikke Canon fjernbetjente PTZ-kamera bør være dokumenteret på emballagen, men sikres ved brug af originale Canon-reservedele, software og forbrugsstoffer, da disse er blevet testet. Du rådes til at kontrollere kompatibiliteten inden brug. 
 • Tilslutning af det fjernbetjente PTZ-kamera til udstyr, der ikke er godkendt til tilslutning af Canon. 
 • Uhensigtsmæssig emballering af det fjernbetjente PTZ-kamera, når det returneres til Canons autoriserede servicecenter. 
 • Ulykker eller katastrofer eller forhold uden for Canons kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, vand, brand, offentlige uroligheder og uhensigtsmæssig ventilation.

Reparationer under denne garanti omfatter ikke periodiske eftersyn eller andre standard vedligeholdelsestjenester til det fjernbetjente PTZ-kamera.

5. Andet

Reparationsservice kan blive forsinket, når den udføres uden for det oprindelige købsland, hvor produktet enten endnu ikke sælges i det pågældende land eller sælges i et landespecifikt design. Derfor er visse reservedele til det fjernbetjente PTZ-kamera muligvis ikke på lager i landet for reparationen.
Canon påtager sig intet ansvar for eventuelle andre krav, herunder, men ikke begrænset til, tab af optagelsesmedier og tab af data osv., som ikke udtrykkeligt er angivet i denne garanti.
Ved returnering af det fjernbetjente PTZ-kamera til service under garantien skal produktet pakkes forsvarligt, forsikres og købsbevis og en beskrivelse af fejlen skal vedlægges.

 

Ofte stillede spørgsmålSpørgsmål: Hvilken garanti gælder for Canons fjernbetjente PTZ-produkter købt i Europa?

Svar: Generelt tilbyder Canon europæisk garanti for fjernbetjente PTZ-produkter købt i: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Island, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig. Læs de fulde vilkår og betingelser for denne garanti.

Spørgsmål: Hvilke oplysninger vedrørende garanti følger med i æsken, når jeg køber et Canon-produkt? 

Svar: For europæiske lande omfattet af garantien på fjernbetjente PTZ-produkter indeholder hver produktæske normalt et europæisk garantikort til det fjernbetjente PTZ-produkt. Dette vil ligne følgende eksempel:

 

Spørgsmål: Skal jeg udfylde og returnere dokumentation til Canon for at registrere min europæiske garanti?

Svar: Det er ikke nødvendigt at sende dokumentation til Canon for at være omfattet af den europæiske garanti på fjernbetjente PTZ-produkter. Hvis du ønsker at anmode om en garantireparation under den europæiske garanti på fjernbetjente PTZ-produkter, vil det altid være nødvendigt for dig at give Canon den oprindelige gyldige dokumentation for købet (herunder oprindelig købsdato) for det pågældende produkt.

Spørgsmål: Hvilken dokumentation er nødvendig for at kunne gøre krav på en reparation under den europæiske garanti på fjernbetjente PTZ-produkter?

Svar: Hvis du ønsker at anmode om en garantireparation under den europæiske garanti på fjernbetjente PTZ-produkter, vil det altid være nødvendigt for dig at give Canon den oprindelige gyldige dokumentation for købet (herunder oprindelig købsdato) for det pågældende produkt. Kampagnegarantier kan også indeholde yderligere krav, så du bedes se de specifikke vilkår og betingelser for det pågældende kampagnetilbud (hvis relevant).

Spørgsmål: Hvor længe gælder en typisk Canon europæisk garanti på fjernbetjente PTZ-produkter?

Svar:Generelt er garantiperioden for Canons fjernbetjente PTZ-produkter 1 år.

Spørgsmål: Hvis jeg køber et Canon fjernbetjente PTZ-produkt uden for de lande, hvor Canon tilbyder den europæiske garanti på fjernbetjente PTZ-produkter, vil mit fjernbetjente PTZ-produkt da stadig være dækket af den europæiske garanti på fjernbetjente PTZ-produkter, hvis jeg er bosat i et land med europæisk garanti på fjernbetjente PTZ-produkter?

Svar: Normalt vil produkter være omfattet af en garanti, der gælder for den specifikke salgsregion, og derfor skal slutkunder returnere produkter til den relevante region for at gøre krav på en garantireparation. Canon yder generelt ikke en samlet garanti, medmindre andet udtrykkeligt er angivet for specifikke produkter/områder.

Spørgsmål: Tilbyder Canon kampagnegarantitilbud for PTZ-fjernprodukter?

Svar: Ja. Canon tilbyder i øjeblikket en 1-års udvidet kampagnegaranti efter registrering.
For yderligere detaljerede krav og for at gennemgå de specifikke vilkår og betingelser for kampagnetilbuddet, skal du besøge vores Side for udvidet PTZ-garanti

 

KontaktoplysningerNedenstående tabel indeholder de lande, der tilbyder Canons europæiske garanti på PTZ-kameraer. Se de fuldstændige vilkår og betingelser for Canons europæiske garanti på PTZ-kameraer for at få mere at vide.

Du finder kontaktoplysninger for de enkelte lande nedenfor.

Land Kontaktoplysninger til Helpdesk
Østrig +43 1 360 277 45 67

Canon Østrig
Belgien +32 (0)2 620 01 97

Canon Belgien (nederlandsk)
Canon Belgien (fransk)
Bulgarien Cantek
+359 (0)2 8079 260
service@canon.bg
Canon Bulgarien
Cypern +357 2 2314 719
Doros Neophytou
Tjekkiet +420 296 335 619

Canon Tjekkiet
Danmark +45 70 20 55 15

Canon Danmark
Estland +372 630 0530

overall@overall.ee

Generelt
Finland +358 (020) 366 466
(Opkald koster EUR 0,15/minut, hvis du ringer fra en fastnettelefon. Betaling for opkald kan variere afhængigt af mobiltelefonselskabet. Kontakt dit selskab for at få flere oplysninger)

Canon Finland
Frankrig +33 (0)1 70 48 05 00

Canon Frankrig
Tyskland 069 2999 3680

Canon Tyskland
Grækenland Intersys SA
+302 10 969 6422
intersys@intersys.gr
Canon Grækenland
Ungarn +36 (06)1 235 53 15

Canon Ungarn
Island +354 533 34 11

Beco
Irland +353 16 990 990

Canon Irland
Italien +39 02 3859 2000

Canon Italien
Letland +371 67 38 75 10

info@ibs.canon.lv
I B Serviss
Litauen +370 5 239 5510

Orgsis
Luxembourg +352 27 302 054

Canon Luxembourg
Malta +356 2148 8800
info@avantech.com.mt
Avantech
Norge +47 23 50 01 43

Canon Norge
Polen +48 22 583 4307

Canon Polen
Portugal +351 21 424 51 90

Canon Portugal
Rumænien +402 13246281
cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro
Canon Rumænien
Slovakiet +421 (0)250 102 612

Canon Slovakiet
Slovenien (+386 1) 5461 000
3A Servis
Spanien +34 91 375 45 55

Canon Spanien
Sverige +46 (0)8 519 923 69

Canon Sverige
Schweiz +41 22 567 58 58

Canon Schweiz (fransk)
Canon Schweiz (tysk)
Nederlandene +31 (0)20 721 91 03

Canon Holland
UK +44 (0)207 660 0186

Canon UK

Du har måske også brug for ...

Feedback