Canon-sustainability

Bæredygtighed – Canon og bæredygtig drift

Canon vil være en ansvarlig virksomhed. Vi mener, at nytænkningen og de teknologiske fremskridt, vi integrerer i vores billedbehandlingsløsninger, skal forbedre vores kunders livskvalitet og virksomheder uden at skade miljøet. Vores virksomhed og vores brand bygger på bæredygtig økonomisk vækst. Vi reducerer vores behov for nye naturressourcer, overvåger nøje økonomiske fremskridt og risici og respekterer de lokalsamfund, som er afhængige af os.

Bæredygtighed er integreret i den måde, vi driver vores virksomhed på. Vi tilbyder vores kunder bæredygtige billedbehandlingsløsninger, der hjælper dem med at arbejde mere effektivt og reducere deres miljøpåvirkning. Vi reducerer vores produkters miljøpåvirkning, minimerer behovet for nye ressourcer og genvinder materialer. Vi tager ansvar for vores handlinger, reducerer miljøpåvirkningen fra virksomhedsdriften og samarbejder med lokalområder og interessenter for at understøtte en bredere økonomisk vækst. Og vi overholder gældende lovbestemmelser og standarder og tilstræber, hvor det er muligt, at præstere bedre, end lovgivningen kræver.

Virksomhedsansvar
Vi tager ansvar for vores påvirkninger og følger fair arbejdsprincipper. Vores engagement i bæredygtighed fokuserer på følgende tre hovedområder: Miljø, Samfund og Virksomhed.

Få mere at vide om vores tre nøgleområder:
Miljø
Samfund
Virksomhed

FNs Global CompactPicture_UNGC logo
Canon Europa har underskrevet FNs Global Compact (januar 2014), og forpligter sig dermed til de 10 universelt accepterede principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og anti-korruption. Vores deltagelse formaliserer vores allerede etablerede tilgang til at inkorporere bæredygtighed i vores strategi, kultur og forretningsaktiviteter.

Bæredygtig vækst
Vores langsigtede plan er at drive tre regionale hovedkvarterer i Europa, USA og Japan, herunder også forsknings- og udviklingscentre og produktionsfaciliteter i hver region. Vores europæiske regionale hovedkvarterer er fordelt på fire adresser hos Canon Europe Limited, London, Storbritannien; Canon Europa N.V., Amstelveen, Holland; og tidligere Océ-kontorer i Venlo, Holland og Poing, Tyskland.

Vores filosofi
Vores virksomhed er baseret på den japanske virksomhedsfilosofi Kyosei, som kan oversættes med at "leve og arbejde sammen for et fælles bedste". Det betyder, at vi tager ansvar for konsekvensen af vores aktiviteter, respekterer vores kunder og de lokalsamfund og lande, hvor vi er etableret, samt vores omgivende miljø. Få mere at vide om Kyosei.

Canon EMEA-bæredygtighedsrapport 2014

Miljø – reducering af miljøpåvirkninger
Vi minimerer behovet for nye naturlige ressourcer og reducerer miljøpåvirkningen lige fra designstadiet til slutningen af produktets levetid og overalt i vores egen drift. Vores løsninger hjælper vores kunder med at opnå en mere effektiv drift, samtidig med at de reducerer miljøpåvirkningen.

Få mere at vide om, hvordan vi reducerer miljøpåvirkningen fra vores produkter og drift og fremmer bæredygtigt forbrug, i afsnittet Miljø.

Samfund – bidrag til samfundet gennem billeder
Vi beriger samfundet gennem billedbehandlingsmuligheder og -løsninger og samarbejder med medarbejdere, lokalsamfund og andre interessenter alle de steder, hvor vi driver vores virksomhed, og vi respekterer etiske principper. Vi vil bidrage positivt til vores samfund og skabe livskvalitet for de personer, som er i berøring med vores virksomhed. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan vi interagerer med vores interessenter, i afsnittet Samfund.

Forretning – fair og ansvarlig drift
Vi udvikler forretningen på en ansvarlig måde, der understøtter bredere økonomisk vækst og overholder gældende love, bestemmelser og standarder. Vi følger solide politikker og procedurer, som beskytter vores kunder og medarbejdere og skaber bæredygtig vækst for virksomheden og opfylder økonomiske målsætninger. Få mere at vide om, hvordan vi driver vores virksomhed, i afsnittet Virksomhed.

spacer
					image
Bæredygtighed
Miljø
Samfund
Forretninger
Priser
Bæredygtighedsrapporter
Canon Europe sustainability report
Quick Links
Energiindeks Danmark 2014