Canons mål: En CO2-neutral fremtid i 2050

1526_Energy Tree_Sustainability Pavilion_

Bidrag til en fremtid med lav CO2-udledning

Canon arbejder på at reducere CO2-udledningen i hele virksomheden

Vi oplever alle klimaforandringernes ødelæggende indvirkning på vores planet, især gennem en global stigning i naturkatastrofer, der er forårsaget af ekstreme vejrforhold. Det er et afgørende tidspunkt for alle at handle.

Vores mål er at beskytte det globale miljø ved at reducere virkningen af vores produkter. Vi fokuserer på at reducere vores CO2-udledning fra indkøb og brug af råmaterialer og dele til aktiviteter og logistik på driftsstedet.

At opnå CO2-nuludledning

Vi har forpligtet os til at opnå CO2-nuludledning i 2050.

"Nuludledning" opnås, når den mængde kulstof, vi tilfører atmosfæren, ikke overstiger den fjernede mængde.

For at opfylde dette mål reducerer vi aktivt vores drivhusgasemissioner (GHG). Vi kvantificerer vores emissioner i hele produktets livscyklus for at reducere emissionerne på hvert eneste trin.

Vores mål er at reducere vores CO2-udledning pr. produkt i produktets livscyklus med 3 % om året. Hvis det opretholdes, vil det svare til en reduktion på ca. 50 % i emissionerne fra 2008-niveauet i 2030.

I øjeblikket er vi på rette vej til at nå dette mål, idet vi har registreret en gennemsnitlig forbedring på 4,1 % mellem 2008 og 2022. Den akkumulerede reduktion siden 2008 er på 43 %.

GREEN

Ekstern validering af vores mål

Vi har gjort betydelige fremskridt med hensyn til dette mål og andre, der har været sat på tværs af vores virksomhed siden 2008. Vores engagement har aldrig vaklet. Vi foretager altid regelmæssige evalueringer af vores langsigtede mål om at kontrollere, at vores bidrag er i overensstemmelse med vores mål om at bidrage til et samfund med lavt CO2-indhold og opnå nuludledning inden 2050.

Det er ikke nok blot at se på vores egne prognoser og bidrag, men at have mål, der er udviklet i overensstemmelse med den nyeste klimavidenskab, og hvad der er nødvendigt for at opfylde målene i Paris-aftalen. Derfor har vi søgt validering gennem SBTi (Science Based Targets initiative).

At forstå tallene bag vores mål

Canon anvender både intensitets- og absolutte mål for virksomheden.

Vores intensitetsmål er en reduktion, der specifikt fokuserer på vores produktlivscyklus. Vi har sat et mål for en reduktion på 50 % af vores CO2-udledning i 2030 sammenlignet med 2008-niveauer i hele produktets livscyklus. Dermed mener vi, hvordan vores produkter er designet, fremstillet, afsendt og ved kundebrug.

Et absolut mål tager højde for den samlede udledning i en virksomhed, f.eks. vores kontorer, transport, der bruges af vores medarbejdere, hvordan vi forsyner og driver vores produktionssteder og også gennem vores forsyningskæde.

For at blive taget i betragtning til SBTi-validering skal vi inkludere et absolut mål med et basistal fra ikke før 2015 for samlede emissioner i virksomheden.

Vi sigter mod at reducere det absolutte Scope 1 og 2 GHG-emissioner med 42 % og det absolutte Scope 3 GHG-emissioner (kategori 1 og 11) med 25 % i 2030 fra et 2022-basisår i overensstemmelse med SBTi's kriterier.

Vores reduktionsaktioner og overordnede mål har ikke ændret sig, og vi er stadig lige så engagerede som nogensinde til at reducere vores påvirkning af miljøet og nå til nuludledning i 2050.

CDP

Anerkendelse på CDP's A-liste

For 2023 har Canon fået tildelt en A-score i klimaforandringskategorien af CDP, det er tredje gang vi er blevet optaget på deres højest rangerende liste, og det placerer os blandt top 2 % af virksomheder, der vurderes i denne kategori.

CDP er en international non-profit miljøorganisation, som evaluerer større virksomheder og organisationer verden over i deres bestræbelser på at tackle miljøproblemer.

Skift til vedvarende energi

82 % af vores elektriske energi i Europa genereres af vedvarende energikilder

Vi bruger i videst muligt omfang vedvarende energi i vores europæiske aktiviteter og fortsætter med at øge vores brug af vedvarende energikilder for at reducere CO2-udledningen.

I 2021 var 45 % af vores samlede energibehov i Europa fra elektrisk energi. Og heraf stammer 82 % fra vedvarende energikilder. Vores produktionsanlæg i Poing, Tyskland, bruger 100 % vedvarende energi.

Vores nye EMEA-hovedkvarter og hovedkvarter i Storbritannien og Irland har fået BREEAM*-vurderingen Excellent for deres energieffektive design og brug af vedvarende energi. Det nye BMS-system og solcellepanelerne på taget har fået bygningen til at opnå en næsten 50 % reduktion i energiforbruget.

Vores bygning i Venlo i Holland bruger et varmepumpesystem, effektive lagringssystemer til varmt og koldt vand og LED-belysning til at reducere energiforbruget. Vi har også solcellepaneler og ladestationer til elektriske køretøjer på begge lokaliteter.

Vi sigter mod at udnytte den mest vedvarende energi som en effektiv energikilde, efterhånden som vi gør fremskridt med hensyn til at opnå CO2-nuludledning i 2050.

Yderligere oplysninger

I kan finde flere oplysninger om vores globale indsats for at reducere vores påvirkning af miljøet på vores globale sider: