Canon Young People Nordic Competition

[Denne konkurrence er på ingen måde tilknyttet eller sponsoreret, understøttet, administreret af Instagram.]

 1. UDBYDER OG DELTAGERE

  1.1. Udbyderen ("Canon") er følgende juridiske personer:

  • Canon Danmark A/S, Knud Højgaards Vej 1, 2860 Søborg, Danmark. Telefon: +45 70 15 50 05
  • Canon Norge AS, Hallagerbakken 110, P.O. Box 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norge. Telefon: +47 22 62 92 00
  • Canon Svenska AB, Telegrafgatan 4, 169 88 Solna, Sverige. Telefon: +46 (0)8 744 85 00

  1.2. Konkurrencen er åben for personer, der er bosat i Danmark, Norge eller Sverige. Deltagerne skal være mellem 16 og 19 år, når konkurrencen starter. Deltagerne skal have en gyldig Instagram-konto med en åben profil for at kunne deltage. Canons (Sponsoren) eller Instagrams medarbejdere, chefer, funktionærer, bureauer og andre repræsentanter kan ikke deltage eller vinde.

  1.3. Canons – og Canons datterselskabers – medarbejdere, deres familier, bureauer og andre parter, der er direkte involveret i denne kampagne og i sponsoratet, kan ikke deltage i denne konkurrence.

  1.4. Ved at deltage i denne konkurrence anses alle deltagere at have godkendt at være bundet af disse vilkår og betingelser, med mindre andet er meddelt på skrift.

 2. KONKURRENCEN

  2.1. Canon Young People Nordic Competition (YPNC)'s formål er at styrke og hjælpe unge mennesker (16-19 år) med at formidle deres synspunkter om FN's verdensmål og dele deres historier med verden. Dette gøres ved at støtte unge mennesker i at udvikle deres fotografiske evner, stimulere deres passion for fotografering og inspirere dem gennem styrken ved visuel historiefortælling. YPNC er en del af Canon Europas Young People Programme.

  2.2. Intet køb er påkrævet. Det er gratis at deltage i denne konkurrence.

  2.3. Man kan indsende flere bidrag/fotos, og mere end ét foto fra en og samme person kan blive offentliggjort, men præmierne er strikt begrænset til én præmie pr. person.

  2.4. Ufuldstændige, ugyldige eller upassende bidrag, eller bidrag, der modtages efter sidste konkurrencedag 6. april vil ikke være kvalificeret til publicering eller nogen præmie.

 3. SÅDAN DELTAGER DU

  3.1. Du deltager ved at lægge dit foto op på Instagram, skrive en kort tekst, der indeholder forbindelsen til det FN Verdensmål, du har valgt, og tagge det med hashtagget '#photosforgood'.

  3.2. Når konkurrencen er afsluttet, vil en jury, der består af udvalgte Canon-medarbejdere (læs mere under afsnit 7) udvælge tre vindere. De tre vindere vil hver vinde et EOS M50-kamera, et EF-M 15-45mm IS ST-objektiv samt en 1-dags foto-/videoworkshop med Canon for både vinderne og ti (10) af deres venner.

  3.3. Alle bidrag skal indsendes mellem kl. 00:00 den 9. marts og kl. 23:59 den 6. April.

 4. KONKURRENCEKRAV

  4.1. Fotoet/videoen skal være et originalfoto/en originalvideo og skal være taget af Deltageren.

  4.2. Fotoet/videoen, som Deltageren indsender, må ikke indeholde:

  1. genkendelige personer, medmindre Deltageren kan påvise, at de pågældende personer har givet Deltageren tilladelse til, at Canon bruger og publicerer billedmaterialet i henhold til disse Vilkår og betingelser; eller
  2. kunstværker, medmindre Deltageren kan påvise, at Deltageren har fået tilladelse til, at Canon bruger og publicerer den slags kunstværker i henhold til disse Vilkår og betingelser; eller
  3. logoer eller brand-navne, medmindre Deltageren kan påvise, at Deltageren har fået tilladelse til, at Canon bruger og publicerer logoet/logoerne og/eller brand-navnet/brand-navnene i henhold til disse Vilkår og betingelser; eller
  4. nøgenhed, eller noget, der kan opfattes som obskønt, usædeligt eller på nogen anden måde er upassende eller ulovligt; eller
  5. noget, der kan krænke en tredjeparts rettigheder.

  4.3. Hvis du er blandt en af konkurrencens tre vindere (se mere information herover), vil Canon kontakte dig ved at sende dig en personlig besked på Instagram. Hvis du er blevet kåret som en af de fem vindere, men ikke svarer inden for to (2) uger, forbeholder Canon sig rettigheden til at vælge en anden vinder.

  4.4. Hvis Canon vil dele dit foto/din video og din visuelle fortælling på vores website, sociale media-sites og/eller udstillinger, vil vi på forhånd kontakte dig på Instagram for at bede om dit samtykke.

  4.5. Du godkender også, at Canon kan kontakte dig for at kunne administrere konkurrencen, eller hvis Canon ønsker at diskutere nogen anden form for brug af fotoet/videoen, der blev indsendt i konkurrenceperioden.

  4.6. Canon forbeholder sig rettigheden til at diskvalificere ufuldstændige eller ulæselige bidrag eller bidrag som på anden måde ikke opfylder ovennævnte krav.

  4.7. Hvad angår workshoppen skal de 10 venner være mellem 16 og 19 år, have en skriftlig godkendelse af en forælder/værge (hvis man er under 18 år), en skriftlig godkendelse til, at Canon må dele fotoerne/videoer fra workshoppen, og en skriftlig godkendelse til, at Canon må dele indhold, der er blevet lavet af deltagerne på workshoppen. Canon vil dele fotoerne/videoerne på Canons website, sociale media-sites og udstillinger.

 5. GARANTIER

  Ved at indsende et bidrag

  garanterer Deltageren, at:

  - Deltageren er den faktiske og eneste person, der har taget fotoet/optaget videoen;

  - Deltageren ejer fotoets/videoens ophavsret;

  - fotoet/videoen og alle dele, som ses i fotoet/videoen, ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder (herunder immaterielle rettigheder);

  - såfremt der er en person eller en persons billede i fotoet/videoen, skal Deltageren har fået skriftlig tilladelse af denne/disse person(er) til at Canon kan bruge deres foto(s) som beskrevet i disse vilkår og betingelser;

  - såfremt fotoet er taget/videoen er optaget i et andet land uden for Danmark, Norge eller Sverige, har Deltageren overholdt gældende love i et sådant land, herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder og ejendomsretlige krav.

  - det er Deltagerens ansvar at sikre, at der er blevet søgt om nødvendige tilladelser, eventuelle model release forms er blevet udfyldt fyldestgørende, og at der ikke er krænket nogen ophavsret.

  garanterer Canon, at:

  - det vil handle i henhold til de rettigheder, der er givet i disse vilkår og betingelser.

  - Canon, i henhold til afsnit 9, forbeholder sig rettigheden til at dele, fremvise, gengive eller offentliggøre, eller give tilladelse til at fremvise, gengive eller offentliggøre ethvert bidrag uden at betale fotoets/videoens ophavsmand.

 6. PRÆMIEN

  6.1. Alle tre vindere vil modtage et EOS M50-kamera og et EF-M 15-45mm IS STM-objektiv til en samlet værdi af ca. 715 euro (ca. 5.335 kr.), samt en 1-dags foto-/videoworkshop for vinderen og ti (10) venner til en værdi af ca. 750 euro (ca. 5.597 kr.) per workshop ("Præmien").
  Formålet med foto-/videoworkshoppen er at hjælpe vinderne og deres venner med at udvikle deres fotografiske evner. Bemærk venligst, at vinderen skal acceptere hele præmien, og at vinderen ikke kan vælge mellem dele af præmien (f.eks. acceptere kameraet, men ikke workshoppen). Hvis vinderen ikke accepterer hele præmien, kan Canon vælge en anden vinder. Når vinderne er blevet kåret, vil de blive kontakte direkte på Instagram. Når vi kontakter dig, vil vi bede om dine kontaktoplysninger. Vi vil også bede dig om følgende:

  1. Hvis du er under 18 år, vil vi bede dig og dine forældre/værger om tilladelse til at bruge dine fotos på vores website, sociale media-profiler og interne og eksterne udstillinger, der fremviser Canon YPNC.
  2. Godkendelse fra alle mennesker, der bliver vist i billedmaterialet, for samme brug som beskrevet herover.
  3. Både personlig og forældrenes/værgernes (hvis du ikke er fyldt 18) tilladelse til at bruge og dele fotoerne/videoer fra workshoppen og billeder/visuelle fortællinger, som deltagerne har taget/lavet på workshoppen, på Canons website, sociale media-sites og udstillinger. Denne godkendelse skal gives, inden workshoppen går i gang, og skal være på plads for både vinderen og de 10 andre deltagere. Vinderen vælger selv, hvem der skal deltage i workshoppen. Bemærk venligst, at Canon behøver kontaktoplysninger (navne, aldre og e-mailadresser) for hver workshop-deltager for at sikre, at alle tilladelser, som nævnt ovenfor, er på plads.

  6.2. Canon forbeholder sig rettigheden til at offentliggøre vinderens navn og land samt billeder fra eventuelle præmieoverrækkelser, efter at konkurrencen er afsluttet. Canon meddeler vinderen via en personlig besked på Instagram. Hvis vinderen ikke ønsker, at disse oplysninger bliver publiceret, skal vinderen meddele Canon om dette på tidspunktet, hvor man får at vide, at man har vundet.

  6.3. Præmien kan ikke overdrages, og der vil ikke ydes erstatning i form af kontanter eller kreditter. Såfremt den tilbudte præmie ikke er tilgængelig på grund af omstændigheder, der er uden for vores kontrol, forbeholder Canon sig rettigheden til at tilbyde en anden præmie af samme eller højere værdi.

  6.4. EOS M50-kameraet og EF-M 15-45mm IS STM-objektivet vil blive sendt til vinderne senest 30 dage efter at vinderne er blevet offentliggjort. Datoen og sted for workshop vil blive aftalt sammen med vinderne.

  6.5. Navnet på vinderne vil blive offentliggjort på vores Instagram- og Facebook-sider i april. Vinderens navn og land kan også blive offentliggjort på vores Canon-websites og på udstillinger, der fremviser Canon YPNC.

  6.6. Præmien består udelukkende af det som beskrevet ovenfor og kan ikke overdrages, kan ikke erstattes af kontanter, kreditter eller alternative præmier.

  6.7. Enhver afvist eller ikke-indløst præmie kan blive tildelt andre deltagere, helt efter Canons egen vurdering.

  6.8. Såfremt vinderen ikke svarer inden for to (2) uger, efter at vinderen er blevet kontaktet af Canon, forbeholder Canon sig rettigheden til at vælge en anden vinder.

  6.9. I løbet af workshoppen vil udstyr blive stillet til rådighed gratis for alle deltagere. Alt udstyr, der vil findes på workshoppen, kan ikke købes og skal returneres til Canon, når workshoppen er afsluttet i samme stand som ved starten af workshoppen. På workshoppen vil Canon byde på mad, alkoholfri drikke og transport (hvis nødvendigt). Canon vil dog ikke dække deltagernes transportomkostninger til og fra workshoppen.

  6.10. Præmieafgifter betales i henhold til lokal lovgivning i både Danmark, Norge og Sverige.

 7. UDVÆLGELSE

  Efter sidste konkurrencedato vil en jury, der består af udvalgte Canon-medarbejdere udvælge vindere.

  De vindende visuelle fortællinger vil blive udvalgt ud fra følgende tre kriterier:

  - Billedets kvalitet

  - Den visuelle fortællings sammenhæng med FN's verdensmål

  - Passionen som fortælles i den visuelle fortælling

 8. PERSONLIGE DATA

  Både Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holland og udbyderne, der er nævnt under 1.1., er dataansvarlige for alle personlige data, som Deltagerne har indsendt i forbindelse med denne konkurrence. Personlige data opbevares sikkert og kan overføres til en sikker server uden for EØS. Personlige data, som er blevet indsamlet fra Deltagerne, er underlagt Canons Politik for privatlivets fred (https://www.canon.dk/privacy-policy/).

 9. ANSVARSFRASKRIVELSE

  9.1. Canon forbeholder sig retten til at nægte at anerkende ethvert bidrag eller til at erholde enhver præmies fulde beløb, hvis det vurderer, at der har været misbrug eller en overtrædelse af disse vilkår og betingelser.

  9.2. Canon vil ikke være erstatningspligtig for tab, skade eller personskade af enhver art, som er pådraget af nogen deltager i denne kampagne, uanset hvordan den er forårsaget. Intet i disse regler skal imidlertid virke som en udelukkelse eller begrænsning af Canons erstatningsansvar for personskader eller dødsfald som følge af Canon-medarbejderes eller -underleverandørers beviste uagtsomhed.

  9.3. Såfremt der skulle opstå tvist om en fortolkning eller udførelse af regler, der er forbundet med denne konkurrence, er Canon-ledelsens beslutning endegyldig, og der vil ikke blive indgået nogen form for korrespondance.

  9.4. Hvis noget afsnit eller del i et afsnit i disse betingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uden retskraft af en kompetent domstol, vil dette afsnit skilles fra resten af disse vilkår og betingelser. Sidstnævnte vil fortsat være gældende i det størst mulige omfang, der er tilladt ved lov.

  9.5. Denne konkurrence er på ingen måde tilknyttet eller sponsoreret, understøttet, administreret af Instagram. Når du deltager i Konkurrencen, vil Instagram ikke indsamle dine personlige data. Ved at deltage i Konkurrencen vil Deltager holde Instagram skadesløs og frigøre det fra ethvert ansvar, der er forbundet med denne kampagne.

 10. GÆLDENDE LOVE

  Disse Vilkår og betingelser og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med dem, vil være reguleret af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i dit bopælsland på dit lokale sprog. En lokal forbrugerorganisation vil kunne hjælpe dig med at oplyse dine rettigheder. Disse regler påvirker ikke nogen lovfæstede rettigheder.