Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Installationsvejledning til Wi-Fi - PIXMA MG3640

Nogle adgangspunkter (som ofte kaldes routere eller hubs) har en automatisk forbindelsesknap mærket "WPS", som står for Wi-Fi Protected Setup, gør det muligt for godkendte enheder at oprette forbindelse til dit netværk uden at indtaste en adgangskode. Dette er den nemmeste måde at tilslutte din PIXMA-printer, så hvis dit adgangspunkt har en WPS-knap, skal du vælge ’WPS-tilslutningsmetode’ nedenfor for at få flere oplysninger om tilslutning ved hjælp af denne metode.

Hvis adgangspunktet ikke understøtter WPS, skal du vælge 'Standardtilslutning' nedenfor.

WPS-tilslutningsmetode

Inden vi begynder, er der forhold, som skal opfyldes, hvis du skal bruge WPS-knappen:

  • Adgangspunktet skal have en fysisk WPS-knap. Se enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger.

  • Netværket skal bruge WPA- eller WPA2-sikkerhedsprotokol (Wi-Fi Protected Access). De fleste WPS-aktiverede adgangspunkter kan ikke oprette forbindelse via WPS-metoden, hvis WEP-sikkerhedsmetoden (Wired Equivalent Privacy) benyttes, eller hvis sikkerhed ikke er aktiveret. Du finder yderligere oplysninger om, hvilken sikkerhedsmetode, der benyttes på dit trådløse netværk ved at kontrollere indstillingerne for trådløs tilslutning på computeren.


Følg nedenstående trin for at fuldføre konfigurationen –


Trin 1

1. Sørg for, at printeren er tændt og WPS-knappen på den trådløse router kan trykkes ned, når det er nødvendigt.


Trin 2

2. Tryk på og hold knappen [Wi-Fi] (A) nede på printeren, indtil indikatoren ON (B) blinker.

 


Trin 3

3. Tryk på [Black] (Sort) (C) og derefter knappen [Wi-Fi] (A). Kontrollér, at Wi-Fi-indikatoren (D) blinker hurtigt, og at indikatoren ON lyser som vist i illustrationen nedenfor. Derefter skal du gå til dit adgangspunkt og trykke på knappen [WPS] inden for 2 minutter.Trin 4

4. Den blå Wi-Fi-indikator på printeren fortsætter med at blinke under søgningen, og strøm- og Wi-Fi-indikatorerne blinker, når der oprettes forbindelse til adgangspunktet. Når printeren har oprettet forbindelse til det trådløse netværk, holder strøm- og Wi-Fi-indikatorerne op med at blinke, og fortsætter med at lyse konstant. 


Trin 5

5. Kontrollér, at Wi-Fi-indikatoren og indikatoren ON lyser.


 

Nøjagtige oplysninger om at trykke på WPS-knappen findes i vejledningen til adgangspunktet.


Bekræftelse af netværksindstillinger


For at bekræfte, at printeren er tilsluttet det trådløse netværk, kan du printe netværksindstillingerne for printeren:


1. Kontrollér, at printeren er tændt.

2. Ilæg to ark almindeligt papir i A4- eller Letter-format.

3. Tryk på og hold knappen [Wi-Fi] nede, indtil strømindikatoren blinker en gang, og slip derefter knappen igen.

4. Tryk på knappen [Wi-Fi], og siden med netværksoplysninger printes.

 

Når du ser på printet, skal du kontrollere, at "Forbindelse" er "Aktiv" og SSID'et - Service Set Identifier (navnet på det trådløse netværk) er det korrekte navn for dit trådløse netværk.


Dette afslutter WPS-konfigurationen.

Nu skal du installere den medfølgende software.


Hvis du ikke har cd'erne, der fulgte med dit produkt, eller hvis du er Mac-bruger, skal du downloade softwaren.


Hvis WPS trådløs konfiguration stadig mislykkes efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.

Standardtilslutningsmetode for Windows-brugere

Hvis dit adgangspunkt ikke understøtter WPS, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at installere printeren på dit trådløse netværk.
Hvis du ikke har cd'en/cd'erne, der fulgte med dit produkt, skal du downloade softwaren.

Trin 1

1. Når det første skærmbillede vises, skal du klikke på [Start Setup] (Start installation).


 

Trin 2

2. Softwaren vil tjekke om der er opdateringer til driveren og softwaren og downloade dem, hvis nødvendigt. Dette kan tage et par minutter.


 

Trin 3

3. Vælg dit område og land, og klik derefter på [Next] (Næste).


 

Trin 4

4. Hvis du accepterer licensaftalens vilkår, skal du klikke på [Yes] (Ja). 


 

Trin 5

5. Hvis du ønsker at deltage i det udvidede undersøgelsesprogram, skal du klikke på [Agree] (Accepter). Ellers skal du klikke på [Do not agree] (Accepter ikke). 


 

Trin 6

6. Klik på [Next] (Næste) for at tillade alle installationsguideprocesser. 


 

Trin 7

7. Vælg [Wireless LAN Connection] (Trådløs LAN-forbindelse), og klik på [Next] (Næste). 


 

Trin 8

8. Vælg [Connect via trådløs router (recommended)] (Tilslut via trådløs router (anbefalet)), og klik derefter på [Next] (Næste). 


 

Trin 9

9. Sørg for, at printeren er tændt, og klik derefter på [Next] (Næste). 


 

Trin 10

10. Softwaren vil søge efter printere, der allerede er installeret på netværket.
Registrering kan tage tid, så vær tålmodig, mens softwaren søger efter en printer.


 

Trin 11

11. Hvis du allerede har tilsluttet din printer til netværket, skal du vælge den på listen i vinduet "Printere på netværkslisten", og klikke på [Next] (Næste) for at starte installationen af softwaren, og gå derefter til trin 17. Hvis det er første gang du konfigurerer din printer, bliver den ikke vist på listen, så du skal fortsætte til trin 12.


 

Trin 12

12. Sørg for, at "Setting printer could not be found on the list" (Den indstillede printer kunne ikke findes på listen) er valgt, og klik derefter på [Next] (Næste).


 

Trin 13

13. Følgende skærmbillede vises kortvarigt.


 

Trin 14

14. Opsætningsguiden åbnes, og guider dig igennem tilslutning af printeren til netværket vha. "Tilslutning via kabelløs opsætning".
Følg vejledningen på skærmen omhyggeligt for at forberede printeren til tilslutning. Klik kun på Næste, når printeren svarer til eksemplet i diagrammerne nedenfor.
 

Trin 15

15. Vent, mens installationen registrerer printeren. I dette tidsrum kan netværksforbindelsen på computeren være midlertidigt deaktiveret.


 

Trin 16

16. Når installationen er fuldført, skal du klikke på [Next] (Næste). 


 

Trin 17

17. MP-driverne og netværksværktøjerne vil automatisk blive downloadet og installeret, så skal du vente et øjeblik, mens softwaren installeres.


 

Trin 18

18. Vent, mens installationen fuldføres.


 

Trin 19

19. Hvis du installerer printeren for første gang, anbefales det at udføre printhovedjustering. Når installationen er fuldført, skal du klikke på [Next] (Næste). Du kan få flere oplysninger ved at se brugervejledningen.


 

Trin 20

20. For at lave et testprint for at bekræfte installationen, skal du klikke på [Excetion] (Udfør), og ellers skal du klikke på [Next] (Næste). 


 

Trin 21

21. Opsætningen er nu færdig, klik på [Next] (Næste) for at udføre installationen af softwaren.


 

Trin 22

22. Vælg den software, du vil installere fra listen, og klik derefter på [Next] (Næste). Hvis du ikke er sikker på, hvilken software, du vil installere på dette tidspunkt, skal du ikke bekymre dig, da du altid kan afinstallere den på et senere tidspunkt.


 

Trin 23

23. For at registrere din printer, skal du klikke på [Next] (Næste) (dette vil blive åbnet i en webbrowser). Ellers skal du klikke på [Skip] (Spring over). 


 

Trin 24

24. Klik på [Exit] (Afslut) for at færdiggøre installationen.


Standardtilslutningsmetode for Mac-brugere

Hvis dit adgangspunkt ikke understøtter WPS, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at installere printeren på dit trådløse netværk.

Download softwaren for at starte opsætningen.

Trin 1

1. Dobbeltklik på den downloadede .dmg-fil for at åbne følgende skærmbillede. Dobbeltklik på ikonet [Setup] (Indstilling) for at starte indstillingen, og klik derefter på [Open] (Åbn).

 

Trin 2

2. Når det første skærmbillede vises, skal du klikke på [Næste].


 

Trin 3

3. Når følgende skærmbillede vises, skal du indtaste din adgangskode for at tillade, at hjælpeværktøjet installeres, og klik derefter på [Install Helper] (Installer hjælp). 


 

Trin 4

4. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Start Setup] (Start installation). 


 

Trin 5

5. Softwaren vil tjekke om der er opdateringer til driveren og softwaren og downloade dem, hvis nødvendigt. Dette kan tage et par minutter.


 

Trin 6

6. Vælg dit område og land, og klik derefter på [Next] (Næste).


 

Trin 7

7. Hvis du accepterer licensaftalens vilkår, skal du klikke på [Yes] (Ja). 


 

Trin 8

8. Hvis du ønsker at deltage i det udvidede undersøgelsesprogram, skal du klikke på [Agree] (Accepter). Ellers skal du klikke på [Do not agree] (Accepter ikke). 


 

Trin 9

9. Følgende skærmbillede vises, mens printerstatus kontrolleres. Dette kan tage et par minutter.


 

Trin 10

10. Vælg [Wireless LAN Connection] (Trådløs LAN-forbindelse), og klik på [Next] (Næste).


 

Trin 11

11. Sørg for, at printeren er tændt, og klik derefter på [Next] (Næste). 


 

Trin 12

12. Softwaren vil søge efter printere, der allerede er installeret på netværket.

Registrering kan tage tid, så vær tålmodig, mens softwaren søger efter en printer.


 

Trin 13

13. Hvis du allerede har tilsluttet din printer til netværket, skal du vælge den på listen i vinduet "Printere på netværkslisten", og klikke på [Next] (Næste) for at starte installationen af softwaren, og gå derefter til trin 20.
Hvis det er første gang du konfigurerer din printer, bliver den ikke vist på listen, så du skal fortsætte til trin 14.


 

Trin 14

14. Sørg for, at [Setting printer could not be found on the list] (Den indstillede printer kunne ikke findes på listen) er valgt, og klik derefter på [Next] (Næste).


 

Trin 15

15. Følgende skærmbillede vises kortvarigt.


 

Trin 16

16. Opsætningsguiden åbnes, og guider dig igennem tilslutning af printeren til netværket vha. "Tilslutning via kabelløs opsætning".
Følg vejledningen på skærmen omhyggeligt for at forberede printeren til tilslutning. Klik kun på Næste, når printeren svarer til eksemplet i diagrammerne nedenfor.


  

Trin 17

17. Vent mens installationen registrerer printeren.
I dette tidsrum kan netværksforbindelsen på computeren være midlertidigt deaktiveret.


 

Trin 18

18. Klik på [Allow] (Tillad), når følgende meddelelse vises.


 

Trin 19

19. Når installationen er fuldført, skal du klikke på [Next] (Næste). 


 

Trin 20

20. MP-driverne og netværksværktøjerne vil automatisk blive downloadet og installeret, så skal du vente et øjeblik, mens softwaren installeres.


 

Trin 21

21. Vent, mens installationen fuldføres.

 

Trin 22

22. Klik på [Add Printer] (Tilføj printer).


 

Trin 23

23. Printeren bliver fundet og vist i vinduet "Tilføj" nedenfor.
I første omgang er det kun Bonjour Multifunction, der bliver registreret. Vent et øjeblik, indtil vinduet er opdateret.


 

Trin 24

24. Vent til Canon IJ Network er blevet fundet, og vælg derefter printeren med "Canon IJ Network", som er angivet i kolonnen "Art", og klik [Add] (Tilføj).


 

Trin 25

25. Følgende skærmbillede vises. Vent et øjeblik, mens printeren konfigureres. Når du har tilføjet printeren, kan opsætningsskærmen være skjult i browseren. Hvis dette sker, skal du klikke på ikonet “Indstilling” i Dock for at få vist skærmen igen.


 

Trin 26

26. Klik på [Next] (Næste) for at fuldføre installationen af printeren.


 

Trin 27

27. Hvis du installerer printeren for første gang, anbefales det at udføre en "printhovedjustering", når installationen er gennemført. Du kan få flere oplysninger ved at se brugervejledningen. Klik på [Next] (Næste) for at fortsætte.


 

Trin 28

28. For at lave et testprint for at bekræfte installationen, skal du klikke på [Start], og ellers skal du klikke på [Next] (Næste). 


 

Trin 29

29. Opsætningen er nu færdig, klik på [Next] (Næste) for at udføre installationen af softwaren.


 

Trin 30

30. Vælg den software, du vil installere fra listen, og klik derefter på [Next] (Næste). Hvis du ikke er sikker på, hvilken software, du vil installere på dette tidspunkt, skal du ikke bekymre dig, da du altid kan afinstallere den på et senere tidspunkt.


 

Trin 31

31. For at registrere din printer, skal du klikke på [Next] (Næste) (dette vil blive åbnet i en webbrowser). Ellers skal du klikke på [Skip] (Spring over).


 

Trin 32

32. Klik på [Exit] (Afslut) for at færdiggøre installationen.


Gendannelse af netværksindstillingerne til fabriksindstillingerne

Hvis du vil nulstille netværksindstillingerne til fabriksindstillinger, f.eks. hvis du ændrer adgangspunktet, kan du gøre det ved at følge disse instruktioner.

Bemærk, at initialisering sletter alle netværksindstillinger på maskinen, så print eller scanning fra en computer over netværket, vil ikke være muligt, før printeren er omkonfigureret med nye netværksindstillinger.


Trin 1

1. Tryk på og hold knappen [RESUME/CANCEL]  (Genoptag/annuller) nede, indtil ALARM-indikatoren blinker 21 gange.


Trin 2

2. Slip knappen [RESUME/CANCEL] (Genoptag/annuller).


Netværksindstillingerne er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne.

Nu skal du se Wi-Fi-opsætning – (WPS- og Standard tilslutningsmetoder) for at få vejledning i opsætning af printeren på Wi-Fi-netværket.