Digitale spejlreflekskameraer

Canon EOS 5D Mark IV

Specifikationer

Driftsmiljø
0-40 °C, 85 % eller lavere luftfugtighed
Mål (B x H x D)
150,7 x 116,4 x 75,9 mm
Vægt (kun hus)
Ca. 800 g

Specifikationer

 • 30,4 MP CMOS

 • Dual Pixel RAW

 • Dual Pixel CMOS AF

 • 7 billeder pr. sekund

 • Målesensor på 150.000 pixels

 • GPS

 • Wi-Fi/NFC

 • EOS Movie 4K + Full HD

Detaljerede specifikationer

Billedsensor

 • Type
  36 x 24 mm CMOS
 • Effektive pixels
  Ca. 30,4 Megapixel
 • Samlet antal pixels
  Ca. 31,7 Megapixel
 • Billedformat
  3:2
 • Low-pass-filter
  Indbygget/fast
 • Sensorrensning
  EOS Integrated Cleaning System
 • Farvefiltertype
  Primærfarver

Billede

 • Type
  DIGIC 6+

Objektiv

 • Objektivfatning
  EF (ikke EF-S-/EF-M-objektiver)
 • Brændvidde
  Svarer til 1,0x objektivets brændvidde

Fokusering

 • Type
  TTL sekundær billedregistrering, faseregistreringssystem med den dedikerede AF-sensor
 • AF-system/-punkter
  61 punkter / maks. 41 AF-punkter af krydstypen inkl. 5 af dobbeltkrydstypen ved f/2.8 og 61 punkter / 21 AF-punkter af krydstypen ved f/81
  Antallet af AF-punkter af krydstypen varierer afhængigt af objektivet.
 • AF-arbejdsområde
  EV -3-18 (ved 23 °C og ISO 100)
 • AF-metoder
  One Shot
  AI Focus
  AI Servo AF
 • AF-punktvalg
  Automatisk valg: Alle 61 AF-punkter (baseret på EOS iTR AF-indstilling)
  Manuelt valg: Enkeltpunkts-AF (valgbare punkter 61, 15, 9 eller punkter kun af krydstypen kan vælges)
  Manuelt valg: Enkeltpunkts Spot AF
  Manuelt valg: AF-punktudvidelse med 4 punkter (op, ned, venstre, højre)
  Manuelt valg: AF-punktudvidelse med 8 omgivende punkter
  Manuelt valg: Zone AF (alle AF-punkter opdelt i 9 fokuseringszoner)
  Manuelt valg: Stor zone AF (alle AF-punkter opdelt i 3 fokuseringszoner)
  AF-punkter kan vælges separat for både lodret og vandret optagelse
 • Visning af valgt AF-punkt
  gennemsigtig LCD i søgeren og vist på Quick Control-skærm
 • AF-lås
  Låst, når udløserknappen trykkes halvt ned, eller AF ON er trykket ned i One Shot AF-metode. Brug af brugertilpasset knap indstillet til AF-stop i AI Servo
 • AF-hjælpelys
  Udsendes fra Speedlite-flash (tilbehør)
 • Manuelt fokus
  Valgt på objektiv
 • AF-mikrojustering
  Manuel: Indtast justering +/- 20 trin (vidvinkel- og teleindstilling for zoomobjektiver)
  Justér alle objektiver med samme værdi
  Justér op til 40 objektiver individuelt
  Justeringer huskes for objektivet efter serienummer

Eksponeringsstyring

 • Målingsmetoder
  Ca. 150.000 pixels RGB+IR-målesensor, 252-zones måling. EOS Intelligent Subject Analysis-system
  (1) Evaluerende måling (kan kobles til ethvert AF-punkt)
  (2) Partiel måling (ca. 6,1 % af søgeren omkring midten)
  (3) Spotmåling: Centerspotmåling (ca. 1,3 % af søgeren omkring midten)
  AF-punktkoblet spotmåling medfølger ikke
  (4) Centervægtet gennemsnitsmåling
 • Lysstyrkeinterval for måling
  EV 0 - 20 (ved 23 °C, ISO100, med evaluerende måling)
 • AE-lås
  Automatisk: I One-shot AF med evaluerende måling aktiveres AE-lås, når fokus opnås
  Manuel: med AE-låseknap i programmerne P, Tv og M
 • Eksponeringskompensation
  +/-5 EV i trin på 1/3 eller 1/2 (kan kombineres med AEB).
 • AEB
  +/- 3 EV i intervaller på 1/3 eller 1/2 trin
 • Anti-flimmeroptagelse
  Ja. Flimmer registreres ved en frekvens på 100 Hz eller 120 Hz. Maksimal kontinuerlig optagelseshastighed kan være nedsat
 • ISO-følsomhed
  Auto 100-32000 (i intervaller på 1/3 trin eller hele trin)
  ISO kan udvides til L: 50, H1: 51200, H2 102400,2

Lukker

 • Type
  Elektronisk styret billedplanlukker
 • Hastighed
  30-1/8000 sek. (trin på 1/2 eller 1/3), Bulb (Hele lukkerhastighedsområdet. Det tilgængelige område varierer efter optagelsesmetode)
 • Udløser
  Soft-touch elektromagnetisk udløser

Hvidbalance

 • Type
  Automatisk hvidbalance med billedsensoren
 • Indstillinger
  AWB (ambeince prioritet/hvid prioritet), dagslys, skygge, overskyet, tungsten, fluorescerende lys, flash, brugerdefineret, indstilling af farvetemperatur
  Hvidbalancekompensation:
  1. Blå/gul +/-9
  2. Magenta/grøn +/-9
 • Brugerdefineret hvidbalance
  Ja, 1 indstilling kan programmeres
 • WB Bracketing
  +/-3 i intervaller af hele trin
  3, 2, 5 eller 7 bracket-billeder pr. tryk på udløseren
  Valgbart blåt/gult skær eller magenta/grønt skær

Søger

 • Type
  Pentaprisme
 • Dækning (lodret/vandret)
  Ca. 100 %
 • Forstørrelse
  Ca. 0,71x 3
 • Okular
  Ca. 21 mm (fra okularcenter)
 • Dioptrijustering
  -3 til +1 m-1 (dioptri)
 • Matskive
  Fast med oplysninger, gennemsigtig overlejring af LCD-skærm
 • Spejl
  Hurtigt returnerende halvspejl
 • Informationer i søgeren
  AF-information: Enkelt/spot AF-punkter, AF-ramme, AF-status, fokusindikator, AF-metode, valg af AF-punkt, registrering af AF-punkt
  Eksponeringsinformation: Lukkerhastighed, blændeværdi, ISO-hastighed (vises altid), AE-lås, eksponeringsniveau/kompensation, flashmåling, cirkel til spotmåling, eksponeringsadvarsel, AEB, målingsmetode, optagelsesmetode
  Flashinformation: Flash klar, hurtig synkronisering, FE-lås, flasheksponeringskompensation, lampe til rødøje-korrektion
  Billedoplysninger: Kortoplysninger, maksimal burst (visning med 2 cifre), Højlystoneprioritet (D+), JPEG/RAW-indikator, Dual Pixel RAW, Digital Lens Optimizer.
  Kompositionsinformation: Hjælpelinjer, elektronisk vaterpas
  Andre oplysninger: Batterikontrol, advarselssymbol, flimmerdetektion, fremføringsmetode, hvidbalance
 • Visning af dybdeskarphed
  Ja, med knap til visning af dybdeskarphed
 • Okulardæksel
  På rem

LCD-skærm

 • Type
  8,10 cm (3,2") Clear View II LCD-skærm, ca. 1.620.000 punkter
 • Dækning
  Ca. 100 %
 • Visningsvinkel (lodret/vandret)
  Ca. 170° lodret og vandret
 • Belægning
  Antireflektion og anti-plet. Forstærket glas indarbejdet
 • Lysstyrkejustering
  Manuel: Vælg mellem et af syv niveauer
  Farvetonejustering: 4 indstillinger
 • Betjening af touchscreen
  Kapacitiv metode med menufunktioner, Quick Control-indstillinger, afspilningshandlinger og forstørret visning. AF-punktvalg i Live View og Film, touch udløser er muligt under Live View-stillfotooptagelse.
 • Visningsmuligheder
  (1) Quick Control-skærm
  (2) Kameraindstillinger
  (3) Elektronisk vaterpas med to akser
  (4) Brugerdefineret Quick Control-skærm

Flash

 • Metoder
  E-TTL II Auto Flash, Manuel måling
 • X-sync
  1/200 sek.
 • Kompensation for flasheksponering
  +/- 3 EV i intervaller på 1/3 trin med Speedlites i EX-serien
 • Flasheksponeringsbracketing
  Ja, med kompatibel, ekstern flash
 • Flasheksponeringslås
  Ja
 • Synkronisering til andet lukkergardin
  Ja
 • Stik til hotshoe/pc
  Ja/Ja
 • Kompatibilitet med ekstern flash
  E-TTL II med Speedlites i EX-serien, understøttelse af trådløs multi-flashfunktion
 • Styring af ekstern flash
  via kameraets menuskærm

Optagelse

 • Metoder
  Scene Intelligent Auto, Program AE, Lukkerprioritet AE, Blændeprioritet AE, Manuel (stillbilleder og film), Bulb, Brugerdefineret (x3)
 • Picture Styles
  Auto, Standard, Portræt, Landskab, Neutral, Fin detalje, Troværdig, Monochrome, Brugerdefineret (x3)
 • Farverum
  sRGB og Adobe RGB
 • Billedbehandling
  Højlystoneprioritet
  Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering) (4 indstillinger)
  Støjreduktion ved lang eksponering
  Støjreduktion ved høj ISO-hastighed (4 indstillinger)
  Objektivoptikkorrektion4:
  - Peripheral illumination correction (korrigering for mørke hjørner), Kromatisk aberrationskorrektion (under/efter stillbilledoptagelse, kun under videooptagelse)
  - Forvrængningskorrektion, Diffraktionskorrektion, Digital objektivoptimering (under/efter stillbilledoptagelse)
  Skift størrelse til M, S1, S2 eller S3 5
  Beskæring: JPEG-billeder kan beskæres (billedformater: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1)
  - 45 beskæringsformater kan vælges, fra 11 % til 95 % (diagonalt)
  - Skift mellem lodret og vandret beskæringsretning
  - Beskæringsramme kan flyttes på kameraets touchscreen
  RAW-billedbehandling 6
  Multieksponering
 • Fremføringsmetoder
  Enkelt, kontinuerlig høj, kontinuerlig lav, lydløs enkelt, lydløs kontinuerlig, selvudløser (2s+fjernbetjening, 10s+fjernbetjening)
 • Kontinuerlig optagelse
  Maks. Ca. 7 billeder/sek. med fuld AF-/AE-sporing, hastighed fastholdes for op til ubegrænset antal JPEG-filer eller 21 RAW-billeder 789
  Maks. 4,3 bps i Live View-metode med AF-sporing
 • Interval-timer
  Indbygget, antal billeder kan vælges mellem 1 til 99 eller ubegrænset (valgbar intervaltid - 1 sekund til 99 timer, 59 minutter og 59 sekunder). Bulb-timer mulig (valgbar tid - 1 sekund til 99 timer, 59 minutter og 59 sekunder)

Live View

 • Type
  Elektronisk søger med billedsensor
 • Dækning
  Ca. 100 % (vandret og lodret)
 • Billedhastighed
  29,97 bps (kan øges, når der udføres AF)
 • Fokusering
  Manuelt fokus (forstør billedet 5x eller 10x hvor som helst på skærmen)
  Autofokus: Dual Pixel CMOS AF (Face Detection og Tracking AF, FlexiZone - Single, FlexiZone - Multi), tilgængelig med alle EF-objektiver og touch udløser
 • Måling
  Evaluerende måling med billedsensor i realtid (315 zoner)
  Partiel måling (ca. 6,3 % af Live View-skærm)
  Spotmåling (ca. 2,7 % af Live View-skærm)
  Center-weighted average metering (Centervægtet gennemsnitsmåling)
  Den aktive lysmålingstimer kan ændres
 • Visningsmuligheder
  4 niveauer via INFO.- knappen: Ingen oplysninger, grundlæggende optagelsesoplysninger, avancerede optagelsesindstillinger og avancerede optagelsesindstillinger med histogram
  Status for multieksponering også tilgængelig i programmet Multieksponering

Filtype - Stillbilleder

 • Stillbilledtype
  JPEG: 3 kompressionsindstillinger
  RAW: RAW, M-RAW, S-RAW og Dual Pixel RAW (14-bit, Canon original RAW 2nd edition)
  Kompatibel med Exif 2.30 og Design rule for Camera File system 2.0
  Kompatibel med Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1
 • Samtidig optagelse af RAW+JPEG
  Ja, mulighed for alle kombinationer af RAW + JPEG, mulighed for separate formater for separate kort, inkl. Dual Pixel RAW + JPEG
 • Billedstørrelse
  JPEG:
  Billedformat: 3:2 (L) 6720x4480, (M1) 4464x2976, (S1) 3360x2240, (S2) 1696x1280, (S3) 640x480
  Billedformat: 4:3 (L) 5952x4480, (M1) 3968x2976, (S1) 2976x2240, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480
  Billedformat: 16:9 (L) 6720x3776, (M1) 4464x2512, (S1) 3360x1888, (S2) 1920x1080, (S3) 720x408
  Billedformat: 1:1 (L) 4480x4480, (M1) 2976x2976, (S1) 2240x2240, (S2) 1280x1280, (S3) 480x480
  RAW:
  (RAW) 6720x4480, (M-RAW) 5040x3360, (S-RAW) 3360x2240
 • Mapper
  Der kan oprettes og vælges nye mapper manuelt
 • Filnummerering
  (1) Fortløbende nummerering
  (2) Automatisk nulstilling
  (3) Manuel nulstilling

EOS Movie

 • Filmtype
  MOV-video: 4K (17:9) 4096 x 2160 - Motion JPEG (kun intern optagelse)10, Full HD - MPEG4 AVC / H.264-variabel (gennemsnitlig) bithastighed, Audio: Lineær PCM
  MP4-video: Full HD (16:9) 1920 x 1080 - MPEG4 AVC/H.264, Audio: AAC
 • Filmstørrelse
  4K (17:9) 4096 x 2160 (29.97, 25, 24, 23,98 fps) Motion JPEG
  Full HD (16:9) 1920 x 1080 (59.94, 50, 29.97, 25, 23,98 fps) intra- eller inter-frame
  Full HD (16:9) 1920 x 1080 HDR (29,97, 25 fps) inter-frame
  Full HD (16:9) 1920 x 1080 (29.97, 25) lite inter-frame
  HD (16:9) 1280 x 720 (119.9, 100 fps) intra-frame
 • Farvesampling (intern optagelse)
  4K - YCbCr4:2:2 (8 bit)
  Full HD - YCbCr4:2:0 (8-bit)
 • Filmlængde
  4K og Full HD - Maks. varighed 29 min 59 sek (undtagen High Frame Rate-film). Uden 4 GB filgrænse med exFAT CF-kort
 • High Frame Rate-film
  MOV-video: HD - 1280 x 720 ved 100 fps eller 119,9 fps
  Optaget som slow motionfilm ved 1/4 hastighed
  Enkelt scene maksimal optagelse på op til 7 min. 29 sek.
 • 4K-videoklip
  JPEG-stillbilleder på 8,8 Megapixel af videoklip fra 4K-film er muligt
 • Bithastighed / Mbps
  MOV:
  4K (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p): ca. 500 Mbps
  Full HD (59,94p/50,00p)/ALL-I: ca. 180 Mbps
  Full HD (59,94p/50,00p)/IPB ca. 60 Mbps
  Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/ALL-I: ca. 90 Mbps
  Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/IPB (Standard): ca. 30 Mbps
  Full HD (119,9p/100,0p)/ALL-I: ca. 160 Mbps
  MP4:
  Full HD (59,94p/50,00p)/IPB (Standard): ca. 60 Mbps
  Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/IPB (Standard): ca. 30 Mbps
  Full HD (29,97p/25,00p)/IPB (Light): ca. 12 Mbps
 • Mikrofon
  Indbygget monomikrofon (48 KHz, 16 bit x 2 kanaler)
 • HDMI-visning
  Kun ekstern skærm, kun ekstern skærm uden informationsvisning eller samtidig på kamera og ekstern monitor
 • HDMI-output
  Kun Full HD-optagelse, ukomprimeret YCbCr 4:2:2, 8-bit, lyd via HDMI er også mulig
 • Fokusering
  Dual Pixel CMOS AF med Face Detection og Tracking AF, Film-Servo AF
  Manuelt fokus
 • ISO
  4K - Auto: 100-12800, H: 25600, H: 32000, H1: 51200, H2: 102400,
  Full HD / HD - Auto: 100-25600, H: 32000, H1: 51200, H2:102400

Indbygget GPS

 • Geotag-information
  Længdegrad, breddegrad, højde, Coordinated Universal Time
 • Positionsmetoder
  Metode 1: Kameraet fortsætter med at modtage GPS-signaler med jævne mellemrum, når der er slukket for strømforsyningen
  Metode 2: GPS er slukket, når strømmen er afbrudt
 • Positionsnøjagtighed
  Indenfor ca. 30 m (baseret på gode betingelser for GPS-satellitmodtagelse på en klar dag med ingen omgivende genstande)
 • Kompatible satellitbaserede navigationssystemer
  • GPS-satellitter (USA) 
  • GLONASS-satellitter (Rusland) 
  • Quasi-Zenith Satellite Michibiki (Japan)
 • Logfilformat
  NMEA-format. Basere på en logfil pr. dag
 • Brug af logfiler
  Overfør logdata til hukommelseskortet og kopiér den til en computer
  Brug Map Utility til at vedhæfte logfilen til billederne
 • Digitalt kompas
  Medfølger ikke

Andre funktioner

 • Brugerdefinerede funktioner
  17 brugertilpassede funktioner med 46 indstillinger
 • Metadata-mærke
  Oplysninger om brugers copyright (kan indstilles i kamera)
  Rating af billeder (0-5 stjerner)
  IPTC-data (registreret med EOS Utility)
  Billedoverførsel med billedtekst (billedtekst registreret med EOS Utility)
 • LCD-panel/belysning
  Ja/Ja
 • Vand- og støvafvisende
  Ja
 • Stemmememo
  Ja, via betalingsopdatering, - op til 30 sek. pr. billede - 48 Khz/16-bit eller 8 Khz/8-bit
 • Intelligent retningssensor
  Ja
 • Afspilningszoom
  1,5x - 10x i 15 trin
 • Visningsformater
  (1) Enkelt billede
  (2) Enkelt billede med oplysninger (2 trin)
  Grundlæggende - Optagelsesoplysninger (lukkertid, blænde, ISO og billedkvalitet)
  Detaljeret - Optagelsesoplysninger (lukkertid, blænde, ISO, måling, billedkvalitet og filstørrelse), objektivoplysninger, lysstyrke og RGB-histogram, hvidbalance, Picture Style, farverum og støjreduktion, objektivoptikkorrektion, GPS-information
  (3) Oversigt med fire billeder
  (4) Oversigt med ni billeder
  (5) Indeks med 36 billeder
  (6) Indeks med 100 billeder
  (7) Visning med spring (1, 10, 100 billeder, efter dato, efter mappe, film, stillbilleder, beskyttede billeder, efter rating)
  (8) Redigering af film
  (9) RAW-billedbehandling
  (10) Vurdering
 • Lysbilledshow
  Billedvalg: Alle billeder, efter dato, efter mappe, film, stillbilleder, beskyttede billeder eller vurdering
  Afspilningstid: 1/2/3/5/10 eller 20 sekunder
  Gentag: Til/fra
 • Histogram
  Lysstyrke: Ja
  RGB: Ja
 • Besked om højlys
  Ja
 • Billedsletning
  Enkeltbillede, udvalgte billeder, mappe, kort
 • Beskyttelse mod billedsletning
  Slet beskyttelse af enkeltbillede, mappe eller kort
 • Selvudløser
  2 eller 10 sek.
 • Menusprog
  25 sprog
  Engelsk, tysk, fransk, hollandsk, dansk, portugisisk, finsk, italiensk, norsk, svensk, spansk, græsk, russisk, polsk, tjekkisk, ungarsk, rumænsk, ukrainsk, tyrkisk, arabisk, thailandsk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, koreansk og japansk
 • Firmwareopdatering
  Kan opdateres af brugeren (kamera, objektiv, WFT, ekstern Speedlite)

Interface

 • Computer
  SuperSpeed USB 3.0
 • Wi-Fi
  Trådløst LAN (IEEE802.11b/g/n), (kun 2,4 GHz), med understøttelse af Dynamic NFC 11 Understøttede funktioner - FTP/FTPS, EOS Utility, SmartPhone, upload til nettet, trådløst print
 • Andet
  HDMI mini-udgang (Type C, HDMI-CEC-kompatibel), ekstern mikrofon-indgang/Line In (stereo-ministik), hovedtelefonstik (stereo-ministik), N3-stik (fjernudløserstik)

Direkte print

 • PictBridge
  Ja (kun via trådløst LAN)

Lagring

 • Type
  1 x CompactFlash Type I (UDMA 7-kompatibel) (inkompatibel med Type II og Microdrive)
  1x SD/SDHC/SDXC og UHS-I

Understøttet operativsystem

 • PC og Macintosh
  Windows 7 (undtagen Starter Edition), Windows 8 og Windows 10
  OS X v10.7-10.11

Software

 • Billedbehandling
  Digital Photo Professional 4.5 eller nyere (RAW Image Processing)
 • Andet
  EOS Utility 3.5 eller nyere (inkl. Remote Capture), Picture Style Editor, Map Utility, EOS Lens Registration Tool, EOS Web Service Registration Tool, Canon Camera connect-app (iOS/Android)

Strømkilde

 • Batterier
  Genopladeligt Li-ion-batteri LP-E6N (medfølger) / LP-E6
 • Batterilevetid
  Ca. 900 optagelser (ved 23 °C)12
  Ca. 850 (ved 0°C)
 • Batteriindikator
  6 niveauer + procentdel
 • Strømbesparende
  Der slukkes for strømmen efter 1, 2, 4, 8, 15 eller 30 min.
 • Strømforsyning og batteriopladere
  Batterioplader LC-E6E (medfølge), batterioplader LC-E6, vekselstrømsadapter AC-E6N og DC-kobler DR-E6, vekselstrømsadaptersæt ACK-E6N/ACK-E6, bilbatterioplader CBC-E6

Tilbehør

 • Søger
  Øjestykke Eg, Eg-serie objektiv med gummiramme-Eg med dioptrisk justering, Øjestykke Eg med antislør, Vinkelsøger C
 • Trådløs filoverførsel
  Wireless File Transmitter WFT-E7B
 • Objektiver
  Alle EF-objektiver (undtagen EF-S-/EF-M-objektiver)
 • Flash
  Canon Speedlites (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX-II-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Ring Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2, Speedlite Transmitter ST-E3-RT)
 • Fjernbetjening / -afbryder
  Fjernbetjening med N3-kontakt, trådløs fjernbetjening LC-5 og Speedlite 600EX II-RT
 • Andet
  BG-E20-batterigreb, håndrem E2, Connect Station CS100

Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder, medmindre andet er angivet.

Kan ændres uden varsel.

 1. Antallet af AF-fokus, AF-punkter af krydstypen og AF-punkter af dobbeltkrydstypen varierer afhængigt af objektivet
 2. Anbefalet eksponeringsindeks
 3. med 50mm objektiv på uendelig, -1m-1 dpt
 4. Ikke muligt med M-RAW og S-RAW
 5. Størrelse af filmklipbilleder fra 4K-film og billeder optaget i S3-kvalitet kan ikke ændres
 6. RAW-billedbehandling under billedafspilning kun med RAW og Dual Pixel RAW
 7. Stor/fin opløsning
 8. Baseret på Canons testmetoder, JPEG, ISO 100, Standard Picture Style. Maksimal bps og bufferkapacitet kan være nedsat afhængig af kameraets indstillinger, lysniveau, emne, hukommelseskortets mærke og kapacitet, billedoptagelseskvaliteten, ISO-hastighed, fremføringsmetode, Picture Style, brugerdefinerede funktioner osv.
 9. De nævnte tal er gældende, når UDMA 7 Compact flash-hukommelseskort bruges
 10. Minimal skrivehastighed til kort kræves til 4K 30p-optagelse: CF UDMA 7 – 100 MB/sek., SD UHS 1 – 90 MB/sek. eller hurtigere
 11. Brug af Wi-Fi kan være begrænset i visse lande eller geografiske områder
 12. Optagelse via søgeren. Baseret på CIPA-standarden og med brug af det batteri, der fulgte med kameraet, bortset fra hvor andet er angivet