Betingelser

LÆS DETTE DOKUMENT, FØR DE BESØGER WEBSTEDET FOR CANON. Når De besøger webstedet, accepterer De, at De er bundet af følgende vilkår og betingelser. HVIS DE IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR, UNDLAD DA VENLIGST AT BENYTTE WEBSTEDET.

1. Accept

2. Canons Websted

3. Oplysninger om cookies

4. Anvendelse

5. Ansvarsfraskrivelse

6. Erstatningsansvar

7. Fortrolighedspolitikker

8. Varemærke

9. Canon Europa N.V.

10. Gældende lovgivning

11. Copyright

1. Accept

Canon Europa N.V. ("Canon") tilbyder webstedet ud fra følgende vilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser"), som løbende kan opdateres af Canon uden forudgående varsel til Dem. Derfor bør De gennemse Vilkår og Betingelser for ændringer, hver gang De bruger webstedet. Når De besøger en side på webstedet, accepterer De, at De er bundet af disse vilkår og betingelser.

  Til toppen

2. Canons Websted

På webstedet kan De finde information om Canons produkter og services og De kan sende forespørgsler på yderligere information. Bemærk venligst at dette Canon websted er den danske udgave og at produkter og services kan variere fra land til land. Produkter og services, der fremgår af andre landes websteder, er ikke nødvendigvis tilgængelige i Danmark.

  Til toppen

3. Oplysninger om cookies

Læs om vores cookie-politik.

  Til toppen

4. Anvendelse

Dette websted tilbydes uden betaling og er beregnet til Deres personlige og ikke-kommercielle anvendelse. Al tilpasset support, De modtager, er beregnet kun til Deres information. Canon forbeholder sig retten til at foretage ændringer af webstedet eller at undlade at tilbyde webstedet eller nogen support, der er leveret i forbindelse med webstedet.

Canon ønsker ikke at modtage fortrolige informationer eller informationer beskyttet af ophavsret via webstedet. Under henvisning til Canons forpligtelser, som beskrevet i punkt 6 Beskyttelse af data, vil intet materiale eller information sendt til Canon via webstedet blive betragtet som fortroligt. Når De sender materiale eller information til Canon, giver De Canon ubegrænset og uigenkaldelig ret til at anvende, reproducere, fremvise, opføre, ændre, sende og distribuere materialet/informationen. Ligeledes tillader De at Canon kan bruge de ideer, koncepter, viden eller teknikker, De indsender.

Det er Deres ansvar, at det materiale De fremsender ikke er, eller med rimelighed kan opfattes som: (i) nedgørende, ærekrænkende, obskønt, stødende, misbrugende, racistisk, diskriminerende eller blasfemisk, (ii) et brud på fortrolighedserklæring eller forretningshemmelighed, (iii) brud på tredjeparts ejendomsret eller på materiale, De ikke har tilladelse til at bruge eller (iv) i strid med anden lovgivning.

Alt materiale (herunder men ikke begrænset til tekst, musik, lyd, fotos, grafik, billeder, video, samlinger af data, digital download og software) på denne Web-side ("Materialet") tilhører Canon og dennes leverandører og er beskyttet af europæiske, japanske og internationale copyright love.

Canon giver Dem lov til at se og downloade Materialet udelukkende til personligt, ikke kommercielt brug under forudsætning af, at De ikke på nogen måde ændrer eller skaber afledte værker af Materialet eller reproducerer eller offentligt fremviser, opfører eller distribuere eller på anden måde benytter Materialet til offentlige eller kommercielle formål. Enhver benyttelse af Materialet på andre hjemmesider eller i computernetværk er forbudt uanset formålet. Hvis De ønsker at benytte Materialet til formål udover ovennævnte, skal De indhente forudgående tilladelse hos indehaveren af copyrighten eller licensgiveren for det omtalte Materiale, dvs Canon, selskabets leverandører eller tredjemand.

Hvis De ønsker direkte at citere dele af indholdet i tekstmateriale, såsom magasiner, så kontakt venligst webmasteren for at få tilladelse på new.media@canon-europe.com. Hvis De ønsker at offentliggøre dele af Materialet på CD eller andet medie, så angiv venligst hvilken del af Materialet, De ønsker at offentliggøre.

De forpligter Dem også til ikke at sende materiale, som med rimelighed kan forventes at opfordre til handling af kriminel art, medfører strafansvar eller på anden måde bryder loven eller tredjeparts ejendomsret noget sted i verden.

  Til toppen

5. Ansvarsfraskrivelse

Canon fralægger sig hermed ansvaret for alle betingelser, garantier, repræsentationer og andre vilkår angående levering eller angivelig, manglende eller forsinket levering af webstedet, eller at webstedet er nøjagtig, komplet eller opdateret, hvilket bortset fra afsnit 4 heri måtte have betydning for relationen mellem Canon og Dem. Canon fralægger sig også ansvaret for alle forhold, der på anden vis kan være indforstået eller omfattet af disse Vilkår og betingelser eller enhver underordnet kontrakt, hvad enten de er fremsat ifølge lov, sædvaneret eller på anden vis. De forstår og accepterer, at De anvender webstedet udelukkende på eget ansvar, og at Canon ikke yder nogen garanti for, at webstedet opfylder Deres krav, eller at webstedet leveres uden afbrydelser, fejlfrit eller sikkert. Alle tjenester, der tilbydes af Canon via dette websted, leveres "SOM DE ER" og "SOM DE FOREFINDES", og Canon påtager sig intet ansvar for eller udsteder ingen godkendelse af nogen art, hverken udtrykkeligt eller indforstået, af de oplysninger eller tjenester, der er omfattet af dette websted. Canon forbeholder sig retten til efter eget skøn at ændre eller inddrage enhver tjeneste, som tilbydes som en del af webstedet.

  Til toppen

6. Erstatningsansvar

Canon, enhver anden part (uanset om denne har været involveret i oprettelse, fremstilling, vedligeholdelse eller levering af dette websted) og enhver anden af Canon-gruppens virksomheder, funktionærer, direktører, medarbejdere, aktieindehavere eller agenter for disse, fralægger sig alt erstatningsansvar og ansvar for ethvert omfang eller enhver type tab eller skader, der måtte overgå Dem eller en tredjepart, (herunder, men ikke begrænset til, alle direkte, indirekte, pønalt begrundede tab, følgeskader eller tab af indtægt, profit, goodwill, data, kontrakter, brug af penge eller tab eller skader, der på nogen måde skyldes eller er forbundet med afbrydelser af virksomhed, og hvad enten der er tale om erstatningsforpligtende retsbrud, herunder uden begrænsning for uagtsomhed, kontraktbrud eller brud på anden vis) i forbindelse med dette websted på nogen måde eller i forbindelse med anvendelsen, umuliggjort anvendelse eller følger af anvendelsen af dette websted, ethvert websted, der er tilknyttet eller materialet på sådanne websteder, herunder men ikke begrænset til tab eller skader på grund af virus, der kan inficere computerudstyr, software, data eller anden ejendom på grund af Deres adgang til, anvendelse af eller gennemsyn af dette websted eller Deres hentning af ethvert materiale fra dette websted eller ethvert websted, der er tilknyttet. Dette berører ikke Deres lovbestemte rettigheder.

Intet i disse Vilkår og betingelser udelukker eller begrænser Canons erstatningsansvar for (i) død eller personskader, der skyldes forsømmelighed, (ii) bedrageri eller (iii) ethvert erstatningsansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses ifølge gældende lov.

  Til toppen

7. Fortrolighedspolitikker

Besøg vores fortrolighedsside for at se alle Canons fortrolighedserklæringer.

Se fortrolighedssiden

  Til toppen

8. Varemærke

De må på ingen måde fremvise eller anvende Canons varemærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon.

  Til toppen

9. Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59-61
1185 XB Amstelveen
Holland
Tlf.: +31 (0) 20 545 8545
Fax: +31 (0) 20 545 8222
Firmaets registreringsnummer: 33166721
Momsregistreringsnummer: NL005916343B01

  Til toppen

10. Gældende lovgivning

Disse vilkår og betingelser skal overholdes og forstås i overensstemmelse med dansk lovgivning. Opstår der tvist på baggrund af disse vilkår, afgøres de ved de danske domstole.

  Til toppen

11. Copyright

Copyright © 2002-2010 af Canon Europa N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Det er strengt forbudt uden Canons samtykke at kopiere, videregive eller genudgive noget materiale eller nogen software, der findes på webstedet for CEWSS eller indgår i efterfølgende support.

  Til toppen

spacer
					image