Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Installationsvejledning til Wi-Fi - PIXMA MG3150

Nogle adgangspunkter (som ofte kaldes routere eller hubs) har en automatisk forbindelsesknap mærket "WPS", som står for Wi-Fi Protected Setup, gør det muligt for godkendte enheder at oprette forbindelse til dit netværk uden at indtaste en adgangskode. Dette er den nemmeste måde at tilslutte din PIXMA-printer, så hvis dit adgangspunkt har en WPS-knap, skal du vælge ’WPS-tilslutningsmetode’ nedenfor for at få flere oplysninger om tilslutning ved hjælp af denne metode.

Hvis adgangspunktet ikke understøtter WPS, skal du vælge 'Standardtilslutning' nedenfor.

WPS-tilslutningsmetode

Inden vi begynder, er der forhold, som skal opfyldes, hvis du skal bruge WPS-knappen:

  • Adgangspunktet skal har en fysisk WPS-knap tilgængelig. For yderligere oplysninger henvises der til enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger.
    Hvis der ikke er en WPS-knap, skal du følge vejledningen under Standard USB-tilslutningsmetode nedenfor.

  • Netværket skal bruge WPA- eller WPA2-sikkerhedsprotokol (Wi-Fi Protected Access). De fleste WPS-adgangspunkter bruger denne protokol.


Trin 1


Kontrollér, at printeren er tændt.

Hvis der er tændt for strømmen, lyser LED'en (Light Emitting Diode) som vist i illustrationen nedenfor.1. Tryk på og hold knappen [Maintenance] (Vedligeholdelse) (A) nede på printeren i ca. 5 sekunder.2. Kontroller, at LED'en blinker som vist på illustrationen nedenfor.Trin 2


1. Tryk på knappen [Tilpas til side] (A).2. Kontroller, at LED'en blinker som vist i illustrationen ovenfor, og tryk derefter på knappen [WPS] på adgangspunktet inden for 2 minutter.
Nøjagtige oplysninger om at trykke på WPS-knappen findes i vejledningen til adgangspunktet.

Den (blå) Wi-Fi-indikator på printeren vil blinke, mens der søges efter eller oprettes forbindelse til adgangspunktet.


3. Når trådløs forbindelse er oprettet, lyser LED-indikatoren i ca. 3 sekunder. Derefter skifter den til "1" som vist i illustrationen nedenfor. Kontroller, at Wi-Fi-indikatoren (blå) på printeren er også lyser.Hvis en af følgende fejlkoder vises på LED'en (blinker skiftevis mellem bogstavet "E" og derefter et "Tal" efterfulgt af endnu et "Tal" ), skal du trykke på [Sort] eller [Farve] for at afvise fejlen og derefter gentage trin 1 og 2.

Specifikke detaljer om fejl:

Fejl E, 2, 1.Denne fejl forekommer, hvis konfiguration af trådløs forbindelse ikke blev gennemført inden for 2 minutter efter, at du trykkede på WPS-knappen.

  • Er adgangspunktet tændt? Hvis adgangspunktet allerede er tændt, skal du slukke det, og derefter tænde igen.Fejl E, 2, 3.Denne fejl forekommer, når flere WPS adgangspunkter registreres. Vent et øjeblik, og konfigurér derefter WPS-indstillingerne igen.

Hvis du har mere end ét adgangspunkt, skal du kun trykke på knappen [WPS] på ét af adgangspunkterne.


Bekræftelse af netværksindstillinger


For at bekræfte, at printeren er tilsluttet det trådløse netværk, kan du udskrive netværksindstillingerne for printeren:

1. Kontrollér, at printeren er tændt.

2. Ilæg et ark almindeligt papir i A4- eller Letter-format.

3. Tryk på knappen [Maintenance] (Vedligeholdelse) (A) flere gange, indtil LED'en viser4. Tryk på knappen [Colour] (Farve) eller [Black] (Sort).

Når du ser på udskriften, skal du kontrollere, at "Linkstatus" er "Aktiv" og SSID'et - Service Set Identifier (navnet på det trådløse netværk) er det korrekte navn for dit trådløse netværk.


Dette afslutter WPS-konfigurationen.

Fortsæt nu ved at installere softwaren for at få det optimale ud af din PIXMA MG3150.


Hvis du ikke har installations-cd'en, der fulgte med dit produkt, bedes du downloade manualer og software for at fortsætte.


Hvis WPS trådløs konfiguration stadig mislykkes efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.


Standardmetode for USB-tilslutning

Trin 1


1. Isæt den cd, der fulgte med printeren, og kør konfigurationen.

Windows-brugere - hvis "Installations-cd'en" ikke starter automatisk, skal du indsætte cd'en i computeren igen og klikke på [Computer], vælge cd'en og dobbeltklikke på [MSETUP4.EXE].
Windows 8-brugere - dobbeltklik på [Canon_IJ]. Når vinduet med valgmuligheder åbnes, skal du dobbeltklikke på [MSETUP4.EXE]).


Mac-brugere - Dobbeltklik på ikonet [Canon_IJ] på skrivebordet. Når vinduet med valgmuligheder åbnes, skal du klikke på [KONFIGURATION] for at starte softwarens downloadlink.

Hvis du ikke har installations-cd'en, der fulgte med dit produkt, kan du hente manualer og software ved at vælge den relevante fane ovenfor.


2. Når det første skærmbillede vises, skal du klikke på [Næste].
3. Vælg [Trådløs forbindelse] som tilslutningsmetode.
4. Kontroller, at printeren er tændt, og klik derefter på [Næste].
Trin 2


1. Klik på [Opret forbindelse til netværket].
2. Tryk på og hold knappen [Vedligeholdelse] (A) nede på printeren i ca. 5 sekunder.Klik derefter på [Næste].


3. Kontroller, at LED'en blinker som vist på illustrationen nedenfor.Klik derefter på [Næste].


4. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Trådløs konfiguration ved hjælp af USB-kablet].
5. Når følgende skærmbillede vises, skal du vælge område og derefter klikke på [Næste].
Når følgende skærmbillede vises, skal du vælge sprog, og derefter klikke på [Next] (næste).
7. Når følgende skærmbillede vises, skal du vælge den software, du vil installere, og derefter klikke på [Next] (Næste). Hvis du ikke er sikker på, hvilken software, du vil installere på dette tidspunkt, skal du ikke bekymre dig, da du altid kan afinstallere den på et senere tidspunkt.
8. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Ja] for at acceptere slutbrugerlicensaftalen.
9. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Næste].


Windows-brugere
Mac-brugere
Trin 3


1. Når følgende skærmbillede vises, skal du slutte printeren til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Dette er kablet for symbolet på stikket.


WindowsMac(Til Mac-brugere, klik på [Næste]).


2. Når printeren registreres, vises følgende skærmbillede. Navnet på adgangspunktet, som computeren er tilsluttet, vises (hvor "xxxxxxxxxxxxx" vises). Hvis dette er det trådløse netværk, du vil slutte printeren til, skal du klikke på [Ja]. Ellers skal du klikke på [Nej].


WindowsMac<Kun Mac-brugere>

Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Tillad].
3. Når følgende skærmbillede vises, skal du afbryde forbindelsen mellem printeren og computeren, og klikke på [Næste].


WindowsMac
4. Følgende skærmbillede angiver printermodellen og navnet (eller SSID'et) på det trådløse netværk.


Windows
MacKlik på [Complete] (Udfør). Klik på [OK].

Windows-konfigurationen er hermed afsluttet


<Kun Mac-brugere>

Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Add Printer] (Tilføj printer).I næste skærmbillede skal du vælge driverversionen [Canon IJ-netværk] og klikke på [Tilføj].Mac-konfigurationen er hermed afsluttet

Hvis den trådløse konfiguration stadig mislykkes, efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.


Gendannelse af netværksindstillingerne til fabriksindstillingerne

Hvis du vil nulstille netværksindstillingerne til fabriksindstillingerne, f.eks. hvis du ændrer adgangspunktet, kan du gøre det ved at følge disse instruktioner:

Bemærk, at initialisering sletter alle netværksindstillinger på maskinen, så print eller scanning fra en computer over netværket, vil ikke være muligt, før printeren er omkonfigureret med nye netværksindstillinger.

1. Tryk på knappen [Maintenance] (Vedligeholdelse) (A) flere gange, indtil LED'en viser2. Tryk på knappen [Colour] (Farve) eller [Black] (Sort).


Netværksindstillingerne er nu initialiseret.

Netværksindstillingerne er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne.


Hvis denne proces stadig mislykkes, efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.

Feedback