Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Installationsvejledning til Wi-Fi - PIXMA iX6850

Nogle adgangspunkter (som ofte kaldes routere eller hubs) har en automatisk forbindelsesknap mærket "WPS", som står for Wi-Fi Protected Setup, gør det muligt for godkendte enheder at oprette forbindelse til dit netværk uden at indtaste en adgangskode. Dette er den nemmeste måde at tilslutte din PIXMA-printer, så hvis dit adgangspunkt har en WPS-knap, skal du vælge ’WPS-tilslutningsmetode’ nedenfor for at få flere oplysninger om tilslutning ved hjælp af denne metode.

Hvis adgangspunktet ikke understøtter WPS, skal du vælge 'Standardtilslutning' nedenfor.

WPS-tilslutningsmetode

Inden vi begynder, er der forhold, som skal opfyldes, hvis du skal bruge WPS-knappen:

  • Adgangspunktet skal har en fysisk WPS-knap tilgængelig.
    For yderligere oplysninger henvises der til enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger.
    Hvis der ikke er en WPS-knap, skal du følge vejledningen under Standard tilslutningsmetode nedenfor.
  • Netværket skal bruge WPA- eller WPA2-sikkerhedsprotokol (Wi-Fi Protected Access). De fleste WPS-adgangspunkter bruger denne protokol.


Trin 1


1. Kontrollér, at printeren er tændt.

2. Tryk på og hold knappen [Wi-Fi ] forrest på printeren nede, indtil den hvide strømindikator blinker én gang, og slip derefter knappen igen.


Trin 2


1. Kontroller, at denne knap begynder at blinke blåt, og gå derefter til adgangspunktet og tryk på knappen [WPS] inden for 2 minutter.
Nøjagtige oplysninger om at trykke på WPS-knappen findes i vejledningen til adgangspunktet.

Den blå Wi-Fi-indikator på printeren vil fortsætte med at blinke, mens der søges efter eller oprettes forbindelse til adgangspunktet. Når printeren har oprettet forbindelse til det trådløse netværk, holder den blå lampe op med at blinke, og fortsætter med at lyse konstant.


Bekræftelse af netværksindstillinger


For at bekræfte, at printeren er tilsluttet det trådløse netværk, kan du printe netværksindstillingerne for printeren:

1. Kontrollér, at printeren er tændt.

2. Ilæg et ark almindeligt papir i A4- eller Letter-format.

3. Tryk på og hold knappen [Resume/Cancel] (Genoptag/Annullér) nede, indtil den hvide strømindikator blinker 6 gange, og slip derefter knappen igen. Siden med netværksoplysninger printes.

Når du ser på printet, skal du kontrollere, at "Forbindelse" er "Aktiv", og at SSID'et - Service Set Identifier (navnet på det trådløse netværk) - viser det korrekte navn for dit trådløse netværk.


Dette afslutter WPS-konfigurationen.


Fortsæt nu ved at installere softwaren for at få det optimale ud af din PIXMA iX6850.

Hvis du ikke har installations-CD'en, der fulgte med dit produkt, bedes du downloade manualer og software.


Hvis den trådløse konfiguration stadig mislykkes, efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.


Standardtilslutningsmetode - kun for Windows-brugere

1. Isæt den cd, der fulgte med printeren og kør konfigurationen.

Hvis "Installations-CD'en" ikke starter automatisk, skal du indsætte CD'en i computeren igen og klikke på [Computer], vælge CD'en og dobbeltklikke på [MSETUP4.EXE].


Windows 8-brugere - dobbeltklik på [Canon_IJ]. Når vinduet med valgmuligheder åbnes, skal du dobbeltklikke på [MSETUP4.EXE].


Hvis du ikke har installations-CD'en, der fulgte med dit produkt, bedes du downloade manualer og software.2. Når det første skærmbillede vises, skal du klikke på [Næste].
3. Vælg [Netværksforbindelse], og derefter [Trådløs forbindelse].

4. Kontrollér, at printeren er tændt, og at den hvide strømindikator lyser, og klik derefter på [Næste].
5. Klik på [Opret forbindelse til netværket].
6. Klik på [Cableless setup] (Kabelfri konfiguration).
7. Når følgende skærmbillede vises, skal du holde knappen [Wi-Fi] (A) nede på printeren, indtil den hvide strømindikator blinker 2 gange, og derefter slippe knappen efter den anden flash og klikke på [Næste].
8. Sørg for, at den blå Wi-Fi-lampe blinker hurtigt, og at den hvide strømindikator lyser, og klik derefter på [Næste].Følgende skærmbillede vises:
9. Når følgende skærmbillede vises, skal du vælge område, og derefter klikke på [Næste].
10. Når følgende skærmbillede vises, skal du vælge sprog og derefter klikke på [Næste].
11. Når følgende skærmbillede vises, skal du vælge den software, du vil installere, og derefter klikke på [Next] (Næste). Hvis du ikke er sikker på, hvilken software, du vil installere på dette tidspunkt, skal du ikke bekymre dig, da du altid kan afinstallere den på et senere tidspunkt.
12. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Ja] for at acceptere slutbrugerlicensaftalen.
13. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Næste].Hvis følgende skærmbillede vises under installationen, skal du klikke på [Redetect] (Registrer igen) for at søge efter printeren igen.
Afhængigt af din netværkskonfiguration kan det tage et øjeblik, før softwaren finder printeren. Dette kan omfatte at klikke på Registrer igen flere gange.Hvis du ikke kan finde din printer på netværket, når du skal bekræfte, at printeren er sluttet til det trådløse netværk, kan du printe netværksindstillingerne for printeren ud:

• Kontrollér, at printeren er tændt.

• Ilæg et ark almindeligt papir i A4- eller Letter-format.

• Tryk på og hold knappen [Resume/Cancel] (Genoptag/Annullér) nede, indtil den hvide strømindikator blinker 6 gange, og slip derefter knappen igen. Siden med netværkskonfiguration printes.Dit netværksnavn (eller SSID) vil blive vist i boks 1, og printeren vil få en IP-adresse, der vises i boks 2.

Hvis det ikke er muligt at se ovenstående indstillinger på printet, skal du genstarte installationsprocessen.14. Når den kabelfrie konfiguration er fuldført, vises følgende skærmbillede for at angive printerens model og navn (eller SSID) på det trådløse netværk.Klik på [Complete] (Udfør).15. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Næste].
16. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Næste].
17. Hvis du vil registrere en printer på dette tidspunkt, skal du klikke på [Næste]. Alternativt kan du tilmelde dig senere vha. Quick Menu-softwaren, og i det tilfælde skal du nu klikke på [Annuller].
18. Hvis du ønsker at deltage i det udvidede undersøgelsesprogram, skal du klikke på [Accepter].
Alternativt kan du klikke på [Do not agree] (Acceptér ikke).
19. Klik på [Afslut] for at fuldføre installationen
Windows-konfigurationen er hermed afsluttet

Hvis den trådløse konfiguration stadig mislykkes, efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.


Standardtilslutningsmetoder - kun for Mac-brugere

Før du starter, skal du downloade installationssoftware.


1. Når det første skærmbillede vises, skal du klikke på [Næste].
2. Du bliver muligvis bedt om at indtaste din adgangskode for at fortsætte med installationen. Indtast din adgangskode, og klik på [Install Helper] (Installér Helper).
3. Klik på [Next] (Næste).
4. Vælg [Netværksforbindelse], og derefter [Trådløs forbindelse].
5. Sørg for, at printeren er tændt, og at den hvide strømindikator er angivet som vist nedenfor, og klik derefter på [Næste].
6. Hvis følgende skærmbillede vises, skal du vælge [Open].
7. Klik på [Opret forbindelse til netværket].
8. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Kabelfri konfiguration].
9. Følg instruktionerne på skærmen for at aktivere kabelfri konfiguration på printeren.
10. Følgende skærmbillede vises:
11. Klik på [Pil], når følgende meddelelse vises.
12. Når følgende skærmbillede vises, skal du vælge område og derefter klikke på [Næste].
13. Når følgende skærmbillede vises, skal du vælge bopælsland og derefter klikke på [Næste].
14. Når følgende skærmbillede vises, skal du vælge den software, du vil installere, og derefter klikke på [Next] (Næste). Hvis du ikke er sikker på, hvilken software, du vil installere på dette tidspunkt, skal du ikke bekymre dig, da du altid kan afinstallere den på et senere tidspunkt.
15. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Ja] for at acceptere slutbrugerlicensaftalen.
16. Softwaren downloades og installeres nu.
17. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Tilføj printer].
18. Når følgende skærmbillede vises, skal du markere [Canon IJ-Network]-versionen af din printer og derefter klikke på [Tilføj].
19. Følgende skærmbillede vises et kort øjeblik.
20. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Næste].

21. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Næste].
22. Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på [Næste].
23. Hvis du vil registrere en printer på dette tidspunkt, skal du klikke på [Næste]. Alternativt kan du tilmelde dig senere vha. Quick Menu-softwaren, og i det tilfælde skal du nu klikke på [Annuller].
24. Hvis du ønsker at deltage i det udvidede undersøgelsesprogram, skal du klikke på [Accepter]. Alternativt kan du klikke på [Do not agree] (Acceptér ikke).
25. Klik på [Afslut] for at fuldføre installationen
Mac-konfigurationen er hermed afsluttet

Hvis den trådløse konfiguration stadig mislykkes, efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.


Gendannelse af netværksindstillingerne til fabriksindstillingerne

Hvis du vil nulstille netværksindstillingerne til fabriksindstillingerne, f.eks. hvis du ændrer adgangspunktet, kan du gøre det ved at følge disse instruktioner:

Bemærk, at initialisering sletter alle netværksindstillinger på maskinen, så print eller scanning fra en computer over netværket, vil ikke være muligt, før printeren er omkonfigureret med nye netværksindstillinger.

1. Tryk på og hold knappen [RESUME/CANCEL  ] (Genoptag/Annullér) nede, indtil den hvide strømindikator blinker 9 gange.

2. Slip knappen [RESUME/CANCEL](Genoptag/Annullér).


Netværksindstillingerne er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne.

Hvis denne proces stadig mislykkes, efter du har fulgt denne vejledning, skal du kontakte os for at få hjælp.

Feedback