Digital transformation: IT-afdelingens rolle

Se, hvordan I kan opnå en problemfri digital transformation i et komplekst hybridmiljø

DOWNLOAD GUIDEN

Skab en handlingsplan for jeres digitale transformation

Hvordan kan IT-funktionen understøtte en succesfuld digital transformation, når 70 % af alle initiativer aldrig bliver til noget?

Download guiden

Winding mountain road lit up brightly

Gør jeres IT-infrastruktur klar til den digitale transformation

Digitalisering er ikke længere forbeholdt IT-afdelingen. De fleste moderne virksomheder er digitale på tværs af hele organisationen. En vellykket transformation er dog stadig i allerhøjeste grad IT-afdelingens ansvar. Og når nu IDC forudser, at 70 % af initiativerne inden for digital transformation mislykkes, hvordan kan det så lede processen til håndtering af IT-systemtransformationen for at sikre en problemfri digital overgang?

IT-transformation: Hybridmiljø

En succesfuld IT-transformation drejer sig om at forstå, at dette er en rejse og ikke kun handler om at komme så hurtigt som muligt til en destination med total digitalisering. Masser af virksomheder opererer i dag i et hybridmiljø med en blanding af lokale, outsourcede og cloud-baserede løsninger. Efterhånden som flere organisationer ønsker at digitalisere deres forretningsprocesser, er en af IT-afdelingens centrale opgaver at kunne rumme både nyt og gammelt, at kunne optimere og opdatere nuværende systemer og samtidig håndtere moderniseringen af ældre IT og implementeringen af ny teknologi.

Det er en fordel for virksomheder, at de i stand til at navigere i cloud'en og lokale systemer. De skal også lære at balancere behovet for både papirbaseret og digital information – ved at bruge den korrekte proces, hvor det er relevant. Det er vigtigt, at IT-afdelingen skaber systemer, der sikrer, at arbejdsstyrken bruger den rigtige proces på det rigtige tidspunkt. I en effektiv strategi er disse tilsyneladende forskelligartede processer forbundet perfekt med hinanden.

Som sådan skal den hybride hurdle ryddes af vejen af en IT-afdeling, der kan balancere flere systemer og levere transformation, samtidig med at virksomheden stadig kan fungere. Afdelingen skal sikre, at virksomhedens system til at håndtere IT-forandringer er robust nok til at klare det store pres og fleksibelt nok til at klare uforudsete forhindringer.

Man running down a tunnel towards a black hole

Automatisering af IT-driften

Når virksomheder påbegynder transformationen, skal de forberede sig på øget automatisering, og det er vigtigt, at IT-afdelingen kan integrere ældre systemer med disse nye teknologier. Det kan være vanskeligt for IT-afdelingen af finde en balance i blandingen af nye og gamle teknologier.

Nye automatiserede processer, f.eks. et mailroom, der bruger autosvar, kan frigøre værdifuld tid og arbejdskraft. Hvis de implementeres korrekt, kan de frigøre medarbejdere fra kedelige, repetitive opgaver, så de kan koncentrere sig om mere kreative, udfordrende opgaver, hvilket i sidste ende styrker virksomhedens vækst.

Men disse nye automatiserede processer skal tilpasses de allerede eksisterende workflows. IT-afdelingen er nødt til at arbejde tæt sammen med centrale interessenter for at sikre, at der er en klar forståelse af formålet med den nye teknologi, samt hvordan den skal integreres i den daglige aktivitet.

Mindst 67 % af projekterne vil blive kasseret eller opfattet som mislykkedes. For at undgå de almindeligste faldgruber i digitale transformationsprojekter skal IT-chefer udforme en strategi for den digitale transformation, der forhindrer deres projekt i at blive en del af det ikke ligefrem imponerende flertal. Der skal implementeres en letforståelig, trinvis, flerfaset tilgang til transformationen af IT-driften for at undgå de faldgruber, uforberedte teams ofte falder i.

Gør jeres digitale transformation til en succes med Canons guide

Relaterede løsninger

Se mere

Find ud af, hvordan I kan kickstarte transformationen i jeres virksomhed med Canon

KONTAKT OS