Sådan sikres data på arbejdspladsen

Lad ikke printersikkerhedstrusler være et problem. Se fire måder at beskytte jeres kontor med Canons IoT-sikkerhedsrapport (Internet of Things)

DOWNLOAD RAPPORT

Open plan corporate office with 3 rows of workstation desks

Sådan gør I jeres kontorenheder til et sikkerhedsaktiv

Information har aldrig været mere værdifuldt eller lettere tilgængeligt end i dag. Fleksible arbejdsformer bliver mere udbredt, gjort muligt af effektive mobile enheder, og det øger risikoen forbundet med håndtering af følsomme data. For virksomheder betyder dette en konstant kamp mellem at give medarbejderne mulighed for at arbejde effektivt, samtidig med at der sørges for netværkssikkerhed på tværs af en lang række tilsluttede enheder og steder.

Kernen i de fleste virksomheder er kontoret, hvor disse enheder og de mennesker, der betjener dem, er i kontakt. Mens innovation er ved at ændre kontormiljøerne, er det stadig det mest sårbare område mht. virksomhedssikkerhed. Der sker nyt på arbejdspladsen hver dag, og dermed skal IT- og sikkerhedsteams konstant sikre, at sikkerhedstrusler minimeres. Men for mange virksomheder er der et væld af enheder i brug dagligt, som risikerer at blive overset. Med et voksende antal smartphones, tablets og tilsluttede enheder, kan de største trusler nogle gange komme fra de enheder, vi tager mest for givet.

Se fire måder at beskytte jeres onlinekontor med Canons IoT-sikkerhedsrapport

Skab en sikker cybersikkerhedskultur

Medarbejdernes samlede indsats og teknologien på kontoret skal fungere som den første forsvarslinje, når det gælder kontorets sikkerhed. Mens tilstrømningen af ​​ny og avanceret innovation på arbejdspladsen fortsat vil tiltrække stor opmærksomhed, vil telefoner glemt i toget, samtaler på offentlige steder og fortrolige dokumenter efterladt i printeren fortsat udfordre sikkerhedsteams overalt. Oplysningerne antager forskellig form, og folk med mange roller vil altid udgøre en risiko. Midt i virakken omkring Internet of Things (IoT) er det nemt at glemme, at tilsluttede printere og scannere udgør en del af dette voksende økosystem.

Næsten en ud af to (47 %) ledere af virksomheder på tværs af EMEA kender til tilfælde, hvor dokumenter er blevet væk i deres organisation, mens 46 % kender til at medarbejdere har mistet dokumenter uden for deres organisation. Download IoT-sikkerhedsrapporten, hvis I ønsker flere oplysninger. Selvfølgelig skal der gøres noget, hvis kontoret skal spille en meningsfuld rolle i forsvaret mod potentielle informationssikkerhedsrisici.

Når I printer dokumenter, der f.eks. indeholder følsomme oplysninger, er det vigtigt, at der kun er adgang til harddiske, når afsenderen fysisk kan hente dem fra papirbakken. Uden denne vigtige foranstaltning og en sikker printløsning kan man risikere, at information bliver tilgængelig for offentligheden.

Selv om dette kan virke som en uskyldig forglemmelse, kan ringe databehandling have betydelige konsekvenser. Truslen om regulerende bøder og efterfølgende tab af forretning kan potentielt forårsage stor skade på organisationer. En arbejdsstyrke, der er uddannet og bevidst om sit ansvar når det gælder databeskyttelse i alle former, er dog den bedste måde at forsvare sig mod potentielle problemer.

Open plan corporate office with 3 rows of workstation desks

Beskyt jeres hardwareenheder

Vedligeholdelse af ny og eksisterende hardware kan også repræsentere sikkerhedsproblemer, hvor ældre enheder ofte overses.

Tag f.eks. printeren. Den bruges hver dag, er forbundet med virksomhedens netværk og modtager ofte ​​nogle af en organisations mest fortrolige oplysninger.

Mens virksomhedsnetværket, som de fleste virksomhedsprintere kører på, kan håndtere kontrol og sikkerhed til en vis grad, glemmer mange virksomheder at lave denne kobling, og det gør sådanne enheder sårbare og uden en sikker printløsning. Den fremherskende opfattelse er, at en printer blot er endnu et stykke kontorudstyr, en ekstern enhed. Men moderne kontorenheder er meget mere sofistikerede med indbyggede operativsystemer og understøttelse af cloud-aktiverede, integrerede dokumentløsninger.

Virksomheder må også huske på, at de fleste enheder har en harddisk på samme måde som en computer. Ved at sørge for, at disse data er krypteret og kun kan tilgås af personer med tilstrækkelig tilladelse, samt at de slettes på en ansvarlig måde, kan risikoen for uønskede brud på sikkerheden reduceres yderligere.

Når det kommer til kontorsikkerhed, er det kun halvdelen af ​​kampen at have robuste politikker og procedurer på plads. Virksomheder bør sikre, at de ikke falder ved første forhindring og dermed overser personer og enheder lige foran dem.

Den forestående gennemførelse af EU's nye generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) er et wake-up-call og en påmindelse for virksomhederne om at revidere og revurdere alle aspekter af deres kontorsikkerhed.

Der er nogle enkle trin, som virksomheder kan tage for at sikre overholdelse. Endnu vigtigere bør organisationer uddanne medarbejderne inden for deres sikkerhedspolitikker samt oplyse dem om deres individuelle rolle i at hjælpe med at holde følsomme data sikre.

Beskyt cyberspace på kontoret 

32 % af virksomhederne var ofre for cyberkriminalitet i Europa. Find ud af, hvordan I kan beskytte jeres IoT-opkoblede kontor med vores rapport om sikkerhed på arbejdspladsen

DOWNLOAD RAPPORT

Male on computer looking at screen

Relateret løsning

Se mere

Find ud af, hvordan Canons printersikkerhedsløsninger kan hjælpe jeres virksomhed


KONTAKT OS