Softwarelicensaftale for slutbrugere

Dette dokument er en aftale mellem slutbrugeren ("du/dig") af den licenserede applikation, som du har downloadet fra listen nedenfor og eventuelle relaterede elektroniske dokumenter ("den licenserede applikation") og Canon Europa N.V., som er registreret på Bovenkerkseweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holland ("applikationsudbyder") (og/eller dets tredjepartsleverandører eller datterselskaber eller tilknyttede selskaber). Den licenserede applikation kan betyde og omfatte EOS Guide eller Lens Guru og dertilhørende opdaterede versioner (medmindre specifikke betingelser er angivet).

Du kan downloade den licenserede applikation fra et websted drevet af Apple Inc. ("Apple") til licenseret brug med eller på en Apple ®-mærket mobil enhed (f.eks. en iPhone®, iPad® eller iPod®) eller andre Apple-patenterede håndholdte softwareplatforme til trådløs håndholdt enheder (hver kaldet en "Apple-enhed"); eller fra et websted drevet af Google Inc. ("Google") til licenseret brug med eller på en Android TM-mærket mobil enhed eller anden Android-patenteret softwareplatform til håndholdte enheder på en trådløs håndholdt enhed (hver kaldet en "Android-enhed") (samlet kaldet "Enheden").

VED AT INSTALLERE ELLER BRUGE DET LICENSEREDE PROGRAM ACCEPTERER DU SAMTIDIG VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I DENNE AFTALE, SKAL DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUGE DET LICENSEREDE PROGRAM.  I tilfælde af at du forsøger at downloade fra et websted, der er drevet af Apple, anerkender og accepterer du yderligere, at Apple og Apples datterselskaber er tredjepartsmodtagere af softwarelicensaftalen for slutbrugere, og at Apple ved din accept af softwarelicensaftalen for slutbrugere vil have ret (og anses for at have accepteret retten) til at håndhæve softwarelicensaftalen for slutbrugere mod dig som tredjepartsmodtager.

Den licenserede applikation er givet i licens, og ikke solgt, til dig udelukkende til brug i henhold til vilkårene i nærværende licens, medmindre en særskilt aftale er indgået mellem dig og applikationsudbyderen, i hvilket tilfælde vilkårene for den særskilte aftale gælder for brug af den licenserede applikation under forudsætning af din forudgående accept af den særskilte aftale. Applikationsudbyderen forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig.

a. Licensens omfang

Denne licens, som du har fået af applikationsudbyderen til den licenserede applikation, er begrænset til en uoverdragelig licens til brug af den licenserede applikation på enhver enhed, som du ejer eller kontrollerer. Denne licens tillader dig ikke at bruge den licenserede applikation på en enhed, som du ikke ejer eller kontrollerer, og du må ikke distribuere eller gøre den licenserede applikation tilgængelig via et netværk, hvor den kan bruges af flere enheder på samme tid. Du må ikke udleje, lease, udlåne, sælge, videredistribuere eller udlicensere den licenserede applikation. Du må ikke kopiere (undtagen i den udstrækning, det er udtrykkeligt tilladt i henhold til denne licens og anvendelsesreglerne), dekompilere, foretage reverse engineering, adskille, forsøge at udlede kildekoden til, ændre eller skabe afledte værker på baggrund af den licenserede applikation, eventuelle opdateringer eller dele deraf (undtagen som og kun i det omfang de ovenstående begrænsninger er forbudt ved gældende lov eller i det omfang, der er tilladt af licensvilkårene for brug af eventuelle åbne indkøbte komponenter, der følger med den licenserede applikation). Ethvert forsøg på krænkelse af udbyderens og dennes licensgiveres rettigheder. Hvis du overtræder denne begrænsning, kan du blive udsat for retsforfølgelse og afkrævet erstatning. Vilkår for tilladelsen gælder for eventuelle opgraderinger leveret af applikationsudbyder, der erstatter og/eller supplerer den oprindeligt licenserede applikation, medmindre en sådan opgradering følges af en særskilt licens, i hvilket tilfælde den pågældende licens vil være gældende.

b. Tilladelse til brug af data

Du accepterer, at applikationsudbyderen kan indsamle og anvende tekniske data og relaterede oplysninger, herunder, men ikke begrænset, til tekniske oplysninger om din enhed, dit system og din software samt eksterne enheder, der er indsamlet, som indsamles med regelmæssige mellemrum for at lette levering af softwareopdateringer, produktsupport og andre tjenester til dig (hvis relevant) i relation til den licenserede applikation. Applikationsudbyderen kan bruge disse oplysninger, så længe det er i en form, som ikke kan identificere dig personligt, til at forbedre sine produkter eller til at levere tjenesteydelser eller teknologier til dig, og kun så længe det er nødvendigt at gøre det. Ved at bruge den licenserede applikation kan du blive bedt om at angive et navn for din enhed, og du accepterer at give et navn, en beskrivelse eller andre data, der ikke identificerer dig personligt.

c. Ophør

Denne licens gælder, indtil den ophæves af dig ved fjernelse eller afinstallation af den licenserede applikation eller afsluttes af applikationsudbyderen. Dine rettigheder under denne licens ophører automatisk uden varsel fra applikationsudbyderen, hvis du undlader at overholde vilkårene i denne licens. Ved afslutning af licensen skal du ophøre med enhver brug af den licenserede applikation og ødelægge alle kopier, helt eller delvist, af den licenserede applikation.

d. Services

Tredjepartsmateriale. Den licenserede applikation kan give adgang til applikationsudbyderens og tredjeparters tjenester og websteder (kollektivt og individuelt, "tjenesterne"). Brug af tjenesterne kan kræve adgang til internettet og være underlagt yderligere vilkår for tjenesterne.

Du accepterer, at du ved anvendelse af tjenester kan støde på indhold, der kan anses som stødende, usømmeligt eller forkasteligt, eller indhold, der måske kan identificeres som havende stødende sprogbrug, og at resultaterne af en søgning eller indtastning af en bestemt URL automatisk og ubevidst kan generere links eller henvisninger til anstødeligt materiale. Ikke desto mindre accepterer du at bruge tjenesterne på eget ansvar, og at applikationsudbyderen ikke har noget ansvar for dig. Visse tjenester kan vise, omfatte eller tilgængeliggøre indhold, data, oplysninger, applikationer eller materialer fra tredjeparter ("tredjepartsmateriale") eller linke til bestemte tredjepartswebsteder. Ved at gøre brug af tjenesterne anerkender og accepterer du, at applikationsudbyderen ikke er ansvarlige for at undersøge eller vurdere indholdet, nøjagtigheden, fuldstændigheden, aktualiteten, gyldigheden, overholdelsen af copyright, lovligheden, anstændigheden, kvaliteten eller ethvert andet aspekt af sådanne tredjepartsmaterialer eller -websteder. Applikationsudbyderen garanterer eller anbefaler ikke og påtager sig ikke noget ansvar og vil ikke være ansvarlig over for dig eller nogen anden person for nogen tredjepartstjenester, tredjepartsmateriale eller -websteder eller for nogen andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter. Tredjepartsmaterialer og links til andre websteder leveres kun som en bekvemmelighed for dig. Økonomiske oplysninger, der vises af en tjeneste, er beregnet på generelle oplysningsformål og ikke som pålidelig investeringsrådgivning. Før du udfører eventuelle værdipapirtransaktioner baseret på oplysninger indhentet via tjenester, bør du rådføre dig med en professionel finansrådgiver. Placeringsdata leveret af tjenester er beregnet til grundlæggende navigation og er ikke beregnet til at blive benyttet i situationer, hvor præcise positionsoplysninger er nødvendige, eller hvor fejlagtige, unøjagtige eller ufuldstændige placeringsdata kan føre til dødsfald, personskade, ejendoms- eller miljøbeskadigelse. Hverken applikationsudbyderen eller nogen af dennes indholdsudbydere garanterer tilgængeligheden, nøjagtigheden, fuldstændigheden, pålideligheden eller rettidigheden af lageroplysninger eller placeringsdata, der vises af en tjeneste.

Du accepterer, at tjenesterne indeholder ophavsretligt beskyttet indhold, information og materiale, som er beskyttet af gældende intellektuelle ejendomsrettigheder og andre love, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, og at du ikke vil bruge sådant beskyttet indhold, information eller materiale på nogen anden måde end den brug, som er tilladt af tjenesterne. Ingen del af tjenesterne må gengives i nogen form eller på nogen måde. Du accepterer, at du ikke på nogen måde vil ændre, udleje, lease, udlåne, sælge, distribuere eller skabe afledte værker på baggrund af tjenesterne, og du må ikke udnytte tjenesterne på en uautoriseret måde, herunder, men ikke begrænset til, ved at trænge ind på eller belaste netværkskapaciteten.

Du accepterer endvidere, at du ikke vil anvende tjenesterne til på nogen måde at chikanere, misbruge, forfølge, true, nedgøre eller på anden måde krænke eller overtræde en anden parts rettigheder, og at applikationsudbyderen ikke på nogen måde er ansvarlig for en eventuel sådan brug fra din side, og heller ikke for eventuelle chikanerende, truende, nedgørende, krænkende eller ulovlige meddelelser eller transmissioner, du eventuelt modtager som følge af brugen af tjenesterne.

Derudover er tredjepartstjenester og tredjepartsmateriale, der kan tilgås fra, vises på eller linkes til fra enheden, ikke tilgængelige på alle sprog og i alle lande. Applikationsudbyderen garanterer ikke, at sådanne tjenester og tredjepartsmaterialer er passende eller tilgængelige til brug på en bestemt placering. Hvis du vælger at få adgang til sådanne tjenester eller tredjepartsmateriale, sker dette på eget initiativ og du er selv ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, gældende lokal lovgivning. Applikationsudbyderen og dennes licensgivere forbeholder sig ret til når som helst at ændre, midlertidigt indstille, fjerne eller deaktivere adgang til tjenesterne uden varsel. Applikationsudbyderen vil i intet tilfælde være ansvarlig for fjernelse eller deaktivering af adgang til sådanne tjenester. Applikationsudbyderen kan også når som helst indføre begrænsninger i anvendelsen af eller adgangen til visse tjenester uden varsel eller ansvar.

e. INGEN GARANTI

DU ANERKENDER OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUG AF DEN LICENSEREDE APPLIKATION SKER PÅ EGET ANSVAR, OG AT DU HAR DEN FULDE RISIKO, HVAD ANGÅR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YDELSE, PRÆCISION OG INDSATS. I DET OMFANG DET TILLADES AF GÆLDENDE LOV, LEVERES DEN LICENSEREDE APPLIKATION OG EVENTUELLE TJENESTEYDELSER UDFØRT ELLER LEVERET AF DEN LICENSEREDE APPLIKATION ("TJENESTERNE") "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG "SOM TILGÆNGELIG" OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART, OG APPLIKATIONSUDBYDEREN OG DENNES LICENSGIVERE FRASKRIVER SIG HERMED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL DEN LICENSEREDE APPLIKATION OG ALLE TJENESTER, ENTEN UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVMÆSSIGE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG/ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØJAGTIGHED, UFORSTYRRET BESIDDELSE, OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER. APPLIKATIONSUDBYDEREN GARANTERER IKKE MOD AFBRYDELSE AF DIN BENYTTELSE AF DEN LICENSEREDE APPLIKATION, AT DE FUNKTIONER, DER ER INDEHOLDT I, ELLER DE TJENESTER, DER ER UDFØRT ELLER LEVERET AF DEN LICENSEREDE APPLIKATION VIL OPFYLDE DINE KRAV, AT DRIFTEN AF DEN LICENSEREDE APPLIKATION ELLER TJENESTERNE VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJLFRI, ELLER AT DEFEKTER I DEN LICENSEREDE APPLIKATION ELLER TJENESTERNE VIL BLIVE KORRIGERET. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD FRA APPLIKATIONSUDBYDEREN ELLER DENNES AUTORISEREDE REPRÆSENTANT UDGØR NOGEN GARANTI. HVIS DEN LICENSEREDE APPLIKATION ELLER TJENESTERNE VISER SIG AT VÆRE FEJLBEHÆFTEDE, PÅTAGER DU DIG ALLE UDGIFTER TIL NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER RETTELSE. VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER AF GÆLDENDE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER FOR FORBRUGERE, SÅ OVENNÆVNTE UDELUKKELSE OG BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

Du accepterer, at den licenserede applikation ikke er blevet udviklet for at tilfredsstille dine individuelle behov, og at det derfor er dit ansvar at sikre, at den licenserede applikations faciliteter og funktioner, som beskrevet i dokumentationen, opfylder dine krav.

Du accepterer, at den licenserede applikation måske ikke er fejlfri, og du accepterer, at eksistensen af eventuelle mindre fejl ikke betragtes som brud på denne licens.

Du accepterer desuden, at hændelser uden for den rimelige kontrol af applikationsudbyderen, applikationsudbyderens datterselskaber og associerede selskaber kan påvirke, begrænse eller forhindre anvendelsen af eller adgangen til den licenserede applikation enten midlertidigt eller permanent.

f. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

SÅ VIDT DET ER TILLADT VED LOV, ER APPLIKATIONSUDBYDEREN ALDRIG I NOGEN TILFÆLDE ANSVARLIG FOR PERSONSKADE ELLER EVENTUELLE HÆNDELIGE, SÆRLIGE, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE, TAB AF DATA, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER EVENTUELLE ANDRE KOMMERCIELLE SKADER ELLER TAB, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE DEN LICENSEREDE APPLIKATION, UANSET ÅRSAG, UANSET TEORIEN OM ERSTATNINGSANSVAR (KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET), OGSÅ SELV OM APPLIKATIONSUDBYDEREN ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR PERSONSKADE ELLER FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. Applikationsudbyderens samlede ansvar over for dig for alle skader (andre end dem, som kan kræves af gældende lovgivning i sager vedrørende personskade), kan aldrig overstige et beløb på 50 euro (halvtreds euro). I tilfælde af at du har betalt et gebyr for den licenserede applikation, kan du alternativt give besked til Apple og Google, som du har betalt til for download og brug af den licenserede applikation, og Apple og Google vil tilbagebetale sådanne gebyrer i henhold til deres egne vilkår og betingelser. Apple og Google har intet andet erstatningsansvar eller ansvar overhovedet i forbindelse med brugen, den manglende brug eller defekt af den licenserede applikation. Ovennævnte begrænsninger gælder, også selv hvis den ovenfor angivne afhjælpning ikke virker efter sin grundlæggende hensigt.

g. Eksportlovgivning

Du må ikke anvende eller på anden måde eksportere eller geneksportere den licenserede applikation, undtagen som tilladt af lovgivningen i USA og gældende lovgivning i den jurisdiktion, hvor den licenserede applikation er fremskaffet. I særdeleshed, men uden begrænsning, må den licenserede applikation ikke eksporteres eller geneksporteres (a) til nogen lande, som USA har lagt embargo på, eller (b) til nogen på det amerikanske finansministeriums liste over særligt angivne nationaliteter eller det amerikanske handelsministeriums liste over afviste personer eller enhedsliste. Ved at bruge den licenserede applikation erklærer og garanterer du, at du ikke befinder dig i et sådant land eller står på en sådan liste. Du accepterer også, at du ikke vil bruge disse produkter til nogen formål, der er forbudt af amerikansk lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, design, fremstilling eller produktion af atomvåben, missiler eller kemiske eller biologiske våben.

h. Kommercielle elementer

Den licenserede applikation og tilhørende dokumentation er "kommercielle elementer", som termen defineres i 48 C.F.R. §2,101, som består af "kommerciel computersoftware" og "dokumentation af kommerciel computersoftware", som sådanne termer bruges i 48 C. F. R. §12,212 eller 48 C.F.R. §227,7202, hvor det er relevant. I overensstemmelse med 48 C.F.R. §12,212 eller 48 C.F.R. §227,7202-1 til 227,7202-4, hvor det er relevant, er den kommercielle computersoftware og dokumentationen til kommerciel computersoftware licenseret til den amerikanske regerings slutbrugere (a) kun som kommercielle elementer og (b) kun med de rettigheder, som er tildelt til alle andre slutbrugere i henhold til betingelserne og vilkårene heri. Ikke-offentliggjorte rettigheder forbeholdes under de amerikanske copyright-love.

i. Lovgivning

Denne aftale er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med hollandsk lovgivning. Alle retstvister mellem parterne, der måtte skyldes nærværende aftale, skal udelukkende afklares af distriktsdomstolen i Amsterdam, Holland. Applikationsudbyderen har dog eneretten til at ophæve dette afsnit og til at håndhæve denne aftale i henhold til lokal lovgivning og/eller brugerens jurisdiktion.

j. Kontaktoplysninger

I det usandsynlige tilfælde af at du ikke skulle være fuldt ud tilfreds med den licenserede applikation, har spørgsmål eller har brug for support, kan du kontakte dit lokale Canon-kontor eller din Canon-forhandler.

k. Open source software (OSS), som anvendes i det licenserede program

 

Det licenserede program Photo Companion bruger følgende OSS

 1. Keychain helper OSS til iOS/Swift er licenseret i henhold til MIT License-Copyright (c) 2015 Marketplacer, en kopi af OSS og licens kan hentes på https://raw.githubusercontent.com/marketplacer/keychain-swift/master/LICENSE

  Der gives hermed gratis tilladelse til, at enhver person, som erhverver sig en kopi af denne software og dens associerede dokumentationsfiler ("softwaren"), må bruge softwaren uden begrænsninger, herunder, uden begrænsning, rettigheden til at bruge, kopiere, modificere, sammenføje, udgive, distribuere, udlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, som softwaren leveres til, at gøre dette, på følgende betingelser:


  Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal inkluderes i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.


  SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMÆND ELLER INDEHAVERNE AF COPYRIGHT KAN ALDRIG I NOGEN TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSFORPLIGTIGELSER, UANSET OM DE ER OPSTÅET UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, SOM OPSTÅR FRA, PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF DEN ELLER I ANDEN FORBINDELSE MED SOFWAREN.


 2. ObjectMapper OSS er licenseret i henhold til MIT License (MIT) - Copyright (c) 2014 Hearst. En kopi af OSS og licens kan hentes på https://raw.githubusercontent.com/Hearst-DD/ObjectMapper/master/LICENSE

  Der gives hermed gratis tilladelse til, at enhver person, som erhverver sig en kopi af denne software og dens associerede dokumentationsfiler ("softwaren"), må bruge softwaren uden begrænsninger, herunder, uden begrænsning, rettigheden til at bruge, kopiere, modificere, sammenføje, udgive, distribuere, udlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, som softwaren leveres til, at gøre dette, på følgende betingelser:


  Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal inkluderes i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.


  SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMÆND ELLER INDEHAVERNE AF COPYRIGHT KAN ALDRIG I NOGEN TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSFORPLIGTIGELSER, UANSET OM DE ER OPSTÅET UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, SOM OPSTÅR FRA, PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF DEN ELLER I ANDEN FORBINDELSE MED SOFWAREN.


 3. Alamofire OSS. En kopi af OSS og licens kan hentes på https://raw.githubusercontent.com/Alamofire/Alamofire/master/LICENSE

  Copyright (c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation ( http://alamofire.org/)


  Der gives hermed gratis tilladelse til, at enhver person, som erhverver sig en kopi af denne software og dens associerede dokumentationsfiler ("softwaren"), må bruge softwaren uden begrænsninger, herunder, uden begrænsning, rettigheden til at bruge, kopiere, modificere, sammenføje, udgive, distribuere, udlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, som softwaren leveres til, at gøre dette, på følgende betingelser:


  Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal inkluderes i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.


  SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMÆND ELLER INDEHAVERNE AF COPYRIGHT KAN ALDRIG I NOGEN TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSFORPLIGTIGELSER, UANSET OM DE ER OPSTÅET UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, SOM OPSTÅR FRA, PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF DEN ELLER I ANDEN FORBINDELSE MED SOFWAREN.


 4. Bond OSS. En kopi af OSS og licens kan hentes på https://raw.githubusercontent.com/SwiftBond/Bond/master/LICENSE

  Copyright (c) 2015-2016 Bond


  Der gives hermed gratis tilladelse til, at enhver person, som erhverver sig en kopi af denne software og dens associerede dokumentationsfiler ("softwaren"), må bruge softwaren uden begrænsninger, herunder, uden begrænsning, rettigheden til at bruge, kopiere, modificere, sammenføje, udgive, distribuere, udlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, som softwaren leveres til, at gøre dette, på følgende betingelser:


  Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal inkluderes i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.


  SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMÆND ELLER INDEHAVERNE AF COPYRIGHT KAN ALDRIG I NOGEN TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSFORPLIGTIGELSER, UANSET OM DE ER OPSTÅET UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, SOM OPSTÅR FRA, PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF DEN ELLER I ANDEN FORBINDELSE MED SOFTWAREN.


 5. UICollectionViewLeftAlignedLayout OSS er licenseret i henhold til https://raw.githubusercontent.com/mokagio/UICollectionViewLeftAlignedLayout/master/LICENSE

  Copyright (c) 2014 Giovanni Lodi


  Der gives hermed gratis tilladelse til, at enhver person, som erhverver sig en kopi af denne software og dens associerede dokumentationsfiler ("softwaren"), må bruge softwaren uden begrænsninger, herunder, uden begrænsning, rettigheden til at bruge, kopiere, modificere, sammenføje, udgive, distribuere, udlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, som softwaren leveres til, at gøre dette, på følgende betingelser:


  Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal inkluderes i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.


  SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMÆND ELLER INDEHAVERNE AF COPYRIGHT KAN ALDRIG I NOGEN TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSFORPLIGTIGELSER, UANSET OM DE ER OPSTÅET UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, SOM OPSTÅR FRA, PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF DEN ELLER I ANDEN FORBINDELSE MED SOFWAREN.


 6. RFQuiltLayout OSS er licenseret i henhold til https://raw.githubusercontent.com/bryceredd/RFQuiltLayout/master/LICENSE.md

  Copyright (c) 2012 ITV LLC


  Der gives hermed gratis tilladelse til, at enhver person, som erhverver sig en kopi af denne software og dens associerede dokumentationsfiler ("softwaren"), må bruge softwaren uden begrænsninger, herunder, uden begrænsning, rettigheden til at bruge, kopiere, modificere, sammenføje, udgive, distribuere, udlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, som softwaren leveres til, at gøre dette, på følgende betingelser:


  Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal inkluderes i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.


  SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMÆND ELLER INDEHAVERNE AF COPYRIGHT KAN ALDRIG I NOGEN TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSFORPLIGTIGELSER, UANSET OM DE ER OPSTÅET UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, SOM OPSTÅR FRA, PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF DEN ELLER I ANDEN FORBINDELSE MED SOFWAREN.


 7. ICSPullToRefresh OSS er licenseret i henhold til https://github.com/icodesign/ICSPullToRefresh.Swift/blob/master/LICENSE

  Copyright (c) 2015 Lei Wang


  Der gives hermed gratis tilladelse til, at enhver person, som erhverver sig en kopi af denne software og dens associerede dokumentationsfiler ("softwaren"), må bruge softwaren uden begrænsninger, herunder, uden begrænsning, rettigheden til at bruge, kopiere, modificere, sammenføje, udgive, distribuere, udlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, som softwaren leveres til, at gøre dette, på følgende betingelser:


  Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal inkluderes i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.


  SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMÆND ELLER INDEHAVERNE AF COPYRIGHT KAN ALDRIG I NOGEN TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSFORPLIGTIGELSER, UANSET OM DE ER OPSTÅET UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, SOM OPSTÅR FRA, PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF DEN ELLER I ANDEN FORBINDELSE MED SOFWAREN.


 8. Fabric OSS er licenseret i henhold til http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0, hvor man også kan hente en kopi.

  Licenseret i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"); du kan ikke bruge denne fil undtaget i overensstemmelse med licensen.


  Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller er aftalt skriftligt, distribueres softwaren i henhold til denne licens "SOM DEN ER" UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller stiltiende.
  Se licensen for det specifikke sprog om tilladelser og begrænsninger i henhold til licensen.


 9. Tealium OSS er licenseret i henhold til denne licensaftale: https://github.com/Tealium/tealium-ios/blob/master/LICENSE.txt.

  Licenseret i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"); du kan ikke bruge denne fil undtaget i overensstemmelse med licensen.


  Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller er aftalt skriftligt, distribueres softwaren i henhold til denne licens "SOM DEN ER" UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller stiltiende. Se licensen for det specifikke sprog om tilladelser og begrænsninger i henhold til licensen.


Tak for din interesse i vores Tealium iOS-bibliotek ("softwaren"), som ejes og er licenseret af Tealium Inc. ("Tealium", "vores", "vi" eller "os"). Læs denne licensaftale ("aftale") nøje igennem, da den indeholder de vilkår og betingelser, der gælder for din brug af og adgang til softwaren


Du kan ikke få adgang til softwaren, hvis du er vores nærmeste konkurrent, undtagen med vores forudgående skriftlige samtykke. Derudover kan du ikke få adgang til softwaren til overvågning af tilgængelighed, ydeevne eller funktionalitet for vores produkter og tjenester eller med henblik på benchmarking eller konkurrencemæssige formål.


VED AT DOWNLOADE SOFTWAREN ELLER VED AT UDFYLDE EN ORDREFORMULAR UDARBEJDET AF TEALIUM, HVOR DER HENVISES TIL DENNE AFTALE, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF OG AT OVERHOLDE DENNE AFTALE. HVIS DU INDGÅR DENNE AFTALE PÅ VEGNE AF EN VIRKSOMHED ELLER EN ANDEN JURIDISK ENHED, ERKLÆRER DU, AT DU ER BEMYNDIGET TIL AT BINDE EN SÅDAN ENHED OG DENNES ASSOCIEREDE TIL DENNE AFTALE, I HVILKET TILFÆLDE TERMERNE "DU" ELLER "DIN" HENVISER TIL EN SÅDAN ENHED OG DENNES ASSOCIEREDE. HVIS DU IKKE HAR EN SÅDAN MYNDIGHED, ELLER HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I DENNE AFTALE, MÅ DU IKKE BRUGE SOFTWAREN.


Perioden for din licens til at bruge softwaren ("licensperioden") begynder, når du accepterer denne aftale som angivet ovenfor og fortsætter, indtil aftalen opsiges i henhold til bestemmelserne i "Annullering og opsigelse" nedenfor. I denne periode vi giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, royalty-fri, begrænset licens (uden ret til at viderelicensere) til at bruge softwaren til at gøre følgende:


Udvikle programmer og funktioner, der er designet til at blive brugt sammen med Tealiums produkter og tjenester.
Foretage kvalitetstest for at sikre overensstemmelse mellem dit program og Tealiums produkter og tjenester, og
Udføre understøttende test til fejlfinding af kompatibilitet mellem dit program og Tealiums produkter og tjenester.



I licensperioden giver Tealium dig desuden en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, royalty-fri, verdensomspændende, begrænset licens (uden ret til at viderelicensere) til at markedsføre, reproducere og distribuere de integrerede programmer, du udvikler i henhold til denne aftale, enten direkte eller gennem flere niveauer af distributører, dine slutbrugere, men kun i henhold til en slutbrugerlicens med vilkår, der beskytter Tealiums rettigheder i overensstemmelse med denne aftale.

Vi giver ikke andre rettigheder til softwaren. Du må kun anvende softwaren i licensperioden, vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i henhold til denne aftale, og vi giver ingen underforståede rettigheder eller andre rettigheder nedenfor, ved hindring eller på anden vis. Du må ikke: (i) kopiere eller reproducere softwaren (undtagen for begrundede arkivformål); (ii) at ændre eller oprette afledte værker af softwaren; (iii), dekompilere, adskille eller foretage reverse engineering af softwaren (undtagen i det omfang, det er udtrykkeligt tilladt i henhold til gældende lov), eller (iv) fjerne eller ændre varemærker, logoer, ophavsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder, historik, symboler eller etiketter i softwaren. Desuden må du ikke bruge softwaren til ulovlige eller uautoriserede formål.

Tealium bevarer alle titelrettigheder, ejendomsret og intellektuel ejendomsret til softwaren samt afledte værker. "Intellektuel ejendomsret" omfatter alle patenter, copyright, forretningshemmeligheder, varemærker og anden ejendomsret og intellektuel ejendomsret, herunder moralske rettigheder. Softwaren er beskyttet af ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsretslove og internationale traktater. Du accepterer hermed, at vi ejer alle forslag, forbedringer, feedback, anbefalinger eller andre input fra dig eller andre parter vedrørende softwaren. Undtaget i forbindelse med brug, som udtrykkeligt tillades i softwarelicenserne i denne aftale, kan Tealiums intellektuelle ejendomsret ikke overføres fra os til dig via denne aftale eller udførelsen af aftalen.

Almindelige betingelser og begrænsninger
Din brug af softwaren er på eget ansvar.
Du accepterer, at Tealium ikke er forpligtet til at levere softwaresupport til dig eller til at levere softwareopdateringer eller -fejlrettelser ("opdateringer) til dig. Hvis Tealium efter eget skøn beslutter at levere opdateringer til dig, betragtes opdateringerne som en del af softwaren og er underlagt vilkårene i denne aftale.
Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del eller funktion i softwaren eller adgang til softwaren uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Tealium.

Ingen garanti
Softwaren leveres "SOM DEN ER" OG "SOM TILGÆNGELIG", OG TEALIUM FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG BETINGELSER AF NOGEN ART, BÅDE UDTRYKKELIGE OG STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL, STILHED, NØJAGTIGHED OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. UDEN AT BEGRÆNSE DET FOREGÅENDE GARANTERER TEALIUM IKKE, AT TJENESTEN VIL OPFYLDE DINE SPECIFIKKE KRAV, AT TJENESTEN VIL VÆRE UAFBRUDT, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI, AT DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS SOM FØLGE AF BRUGEN AF SOFTWAREN VIL VÆRE FULDSTÆNDIGE, KORREKTE ELLER PÅLIDELIGE, AT KVALITETEN AF PRODUKTER, TJENESTER, OPLYSNINGER ELLER ANDET MATERIALE, DER ER KØBT ELLER ERHVERVET GENNEM SOFTWAREN VIL OPFYLDE DINE FORVENTNINGER, ELLER AT EVENTUELLE FEJL I SOFTWAREN VIL BLIVE RETTET.

Begrænsning af erstatningsansvar
DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT TEALIUM IKKE ER ANSVARLIG FOR INDIREKTE SKADER, HÆNDELIGE SKADER, SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER ELLER ERSTATNINGER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE, GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELVOM TEALIUM ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), HERUNDER EVENTUELLE SKADER SOM FØLGE AF BRUGEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN; UDGIFTERNE TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER OG -TJENESTEYDELSER, DER HIDRØRER FRA KØB ELLER ERHVERV AF EN VARE, DATA, OPLYSNINGER ELLER TJENESTEYDELSER, ELLER MODTAGNE BESKEDER ELLER TRANSAKTIONER INDGÅET GENNEM ELLER FRA SOFTWAREN; UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE OVERFØRSLER ELLER DATA; TREDJEPARTS UDTALELSER ELLER ADFÆRD I FORHOLD TIL SOFTWAREN; OPSIGELSE AF DIN KONTO; ELLER ANDRE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SOFTWAREN.
UANSET OM ANDET MÅTTE VÆRE ANFØRT HERI VIL TEALIUMS ERSTATNINGSANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER, DER UDSPRINGER AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN (AF NOGEN ÅRSAG OG UANSET KRAVETS ART) TIL ENHVER TID VÆRE BEGRÆNSET TIL STØRSTE BELØB AF (1) DET BELØB, DU HAR BETALT TIL TEALIUM SEKS (6) MÅNEDER FORUD FOR DEN HÆNDELSE, DER HAR GIVET ANLEDNING TIL ERSTATNINGSKRAV ELLER (2) ET HUNDREDE OG HALVTREDS DOLLARS (USD 150,00).

Annullering og opsigelse
Tealium er berettiget til efter eget skøn at opsige din licens uanset årsag til enhver tid.
Du er i din fulde ret til at opsige aftalen, straks efter skriftlig meddelelse til Tealium.
Ved ophør eller udløb af denne aftale skal du øjeblikkeligt ophøre med at bruge originalen og samtidig ødelægge den og samtlige kopier af softwaren i din besiddelse eller kontrol. Efter Tealiums skriftlige anmodning skal du skriftligt bekræfte overfor Tealium, at du har overholdt alle bestemmelser i denne aftale.
Hver part kan opsige denne aftale ved skriftlig meddelelse til den anden part grundet væsentlig materiel misligholdelse fra den anden part, såfremt en sådan misligholdelse ikke afhjælpes inden for tredive (30) dage efter, at den ikke-misligholdende part har givet parten, der er ansvarlig for den påståede misligeholdelse, skriftlig meddelelse herom.

Diverse
Denne aftale er underlagt lovgivningen i staten Californien (USA), uden hensyntagen til eventuelle konflikter i lovbestemmelser, der kan kræve anvendelse af loven i en anden jurisdiktion. I forbindelse med enhver tvist eller retssag, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne aftale accepterer du at underkaste dig jurisdiktionen for og accepterer, at værneting hører til de statslige domstole i San Diego County, Californien, og de føderale domstole i Southern District of California. Tealium manglende evne til at håndhæve rettigheder eller bestemmelser i denne aftale udgør ikke et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser. Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og Tealium og regulerer dit brug af tjenesten, idet den erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og Tealium (herunder, men ikke begrænset til, alle tidligere versioner af aftalen).

Meddelelser om ophavsret/referencer

Apple, iPad, iPhone og iPod er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande.
Google er et varemærke tilhørende Google Inc.
Android er et varemærke tilhørende Google Inc.

Ved at anvende Lens Guru-app'en accepterer du, at serviceprogrammet og/eller det licenserede program er omfattet af følgende ophavsrettighedsbeskyttelse:

1. AndroidAnnotation

AndroidAnnotations blev oprettet af Pierre-Yves Ricau og er sponsoreret af eBusinessInformations.

Du kan få flere oplysninger om denne åbne software ved at gå til http://github.com/excilys/androidannotations/wiki

2. AFNETWORKING

MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) <år> <copyright indehaverne>

Der gives hermed gratis tilladelse til, at enhver person, som erhverver sig en kopi af denne software og dens associerede dokumentationsfiler ("softwaren"), må bruge softwaren uden begrænsninger, herunder, uden begrænsning, rettigheden til at bruge, kopiere, modificere, sammenføje, udgive, distribuere, udlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, som softwaren leveres til, at gøre dette, på følgende betingelser:

Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal inkluderes i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMÆND ELLER INDEHAVERNE AF COPYRIGHT KAN ALDRIG I NOGEN TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSFORPLIGTIGELSER, UANSET OM DE ER OPSTÅET UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, SOM OPSTÅR FRA, PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF DEN ELLER I ANDEN FORBINDELSE MED SOFWAREN.