Softwarelicensaftale for slutbrugere


Dette dokument er en aftale mellem slutbrugeren ("du/dig") af den licenserede applikation, som du har downloadet fra listen nedenfor og eventuelle relaterede elektroniske dokumenter ("den licenserede applikation") og Canon Europa N.V., som er registreret på Bovenkerkseweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holland ("applikationsudbyder") (og/eller dets tredjepartsleverandører eller datterselskaber eller tilknyttede selskaber). Licenseret applikation kan betyde og omfatte Canon Photo Companion og opdaterede versioner heraf eller Lens Guru (medmindre specifikke betingelser er angivet).

Du kan downloade den licenserede applikation fra en webside drevet af Apple Inc. ("Apple") til licenseret brug med eller på en Apple®-mærket mobil enhed (f.eks. en iPhone®, iPad® eller iPod®) eller andre Apple-patenterede håndholdte softwareplatforme til trådløs håndholdte enheder (hver kaldet en "Apple-enhed"), eller fra en webside drevet af Google Inc. ("Google") til licenseret brug med eller på en Android TM-mærket mobil enhed eller anden Android-patenteret softwareplatform til håndholdte enheder på en trådløs håndholdt enhed (hver kaldet en "Android-enhed") (samlet kaldet "enheden").

VED AT INSTALLERE ELLER BRUGE DET LICENSEREDE PROGRAM ACCEPTERER DU SAMTIDIG VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I DENNE AFTALE, SKAL DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUGE DET LICENSEREDE PROGRAM.

I tilfælde af at du forsøger at downloade fra en webside drevet af Apple, anerkender og accepterer du yderligere, at Apple og Apples datterselskaber er tredjepartsmodtagere af softwarelicensaftalen for slutbrugere, og at Apple ved din accept af softwarelicensaftalen for slutbrugere vil have ret (og anses for at have accepteret retten) til at håndhæve softwarelicensaftalen for slutbrugere over for dig som tredjepartsmodtager. Derudover anerkender og accepterer du at overholde Apples seneste servicevilkår, som de fremgår af https://www.apple.com/legal/sla/docs/xcode.pdf. Dine oplysninger vil til enhver tid blive behandlet i overensstemmelse med Apples politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som kan ses på: http://www.apple.com/legal/privacy/

Når du henter den licenserede applikation fra en webside, der drives af Google inc., anerkender og accepterer du endvidere, at overholde Googles seneste servicevilkår, herunder https://cloud.google.com/maps-platform/terms/. I særdeleshed anerkender du, at din brug af Google Maps er underlagt Google Maps/Google Earths daværende yderligere vilkår for tjenesterne på https://maps.google.com/help/terms_maps.html og Googles politik til beskyttelse af personlige oplysninger på https://www.google.com/policies/privacy/.

Visse dele af Google-tjenester (herunder open source-software) er underlagt tredjeparts ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som angivet i: (a) juridiske oplysninger for Google Maps/Google Earth på https://www.google.com/help/legalnotices_maps.html og (b) separate, offentligt tilgængelige licensbetingelserne for tredjeparter, som Google giver dig efter anmodning.

Den licenserede applikation er licenseret, og ikke solgt, til dig udelukkende til brug i henhold til vilkårene i nærværende licens, medmindre en særskilt aftale er indgået mellem dig og applikationsudbyderen, i hvilket tilfælde vilkårene for den særskilte aftale gælder for brug af den licenserede applikation under forudsætning af din forudgående accept af den særskilte aftale. Applikationsudbyderen forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig.

a. Licensens omfang

Denne licens, som du har fået af applikationsudbyderen til den licenserede applikation, er begrænset til en uoverdragelig licens til brug af den licenserede applikation på enhver enhed, som du ejer eller kontrollerer. Denne licens tillader dig ikke at bruge den licenserede applikation på en enhed, som du ikke ejer eller kontrollerer, og du må ikke distribuere eller gøre den licenserede applikation tilgængelig via et netværk, hvor den kan bruges af flere enheder på samme tid. Du må ikke udleje, lease, udlåne, sælge, videredistribuere eller udlicensere den licenserede applikation. Du må ikke kopiere (undtagen i den udstrækning, det er udtrykkeligt tilladt i henhold til denne licens og anvendelsesreglerne), dekompilere, foretage reverse engineering, adskille, forsøge at udlede kildekoden til, ændre eller skabe afledte værker på baggrund af den licenserede applikation, eventuelle opdateringer eller dele deraf (undtagen som og kun i det omfang de ovenstående begrænsninger er forbudt ved gældende lov eller i det omfang, der er tilladt af licensvilkårene for brug af eventuelle åbne indkøbte komponenter, der følger med den licenserede applikation). Ethvert forsøg på krænkelse af udbyderens og dennes licensgiveres rettigheder. Hvis du overtræder denne begrænsning, kan du blive udsat for retsforfølgelse og afkrævet erstatning. Vilkår for tilladelsen gælder for eventuelle opgraderinger leveret af applikationsudbyder, der erstatter og/eller supplerer den oprindeligt licenserede applikation, medmindre en sådan opgradering følges af en særskilt licens, i hvilket tilfælde den pågældende licens vil være gældende.

b. Brug af data

Canon indsamler og analyserer automatisk tekniske data om brug fra din enhed for at fremme din enheds funktion. Du kan læse mere om, hvilke data vi indsamler, og hvordan vi bruger dem, i de relevante afsnit af Canons fortrolighedspolitik for forbrugere (https://myid.canon/canonid/#/policy).

Vi bruger Google Analytics til at indsamle dine forbrugsdata. Du kan læse mere om Google Analytics på https://policies.google.com/privacy?hl=da. Se det afsnit, der hedder "Sådan anvender Google dine data, når du bruger vores partneres websites eller apps".

Ved brug af Google Maps accepterer du endvidere, at: Google må modtage og indsamle oplysninger om dig, herunder søgetermer, IP-adresser og længde- og breddegrader. Du anerkender og accepterer, at Google og Googles associerede selskaber kan bruge og opbevare disse data til at levere og forbedre Googles produkter og tjenester, der er underlagt Googles privatlivspolitik på https://www.google.com/policies/privacy/. Du accepterer endvidere Google Maps Controller-dataansvarligs vilkår for databeskyttelse på https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-controller-terms. Gennem de normalt fungerende Google Maps-kerneydelser videregiver du enhedsidentifikationer og personlige data direkte til Google, underlagt Googles privatlivspolitik på https://www.google.com/policies/privacy/.

d. Tjenester

Tredjepartsmateriale. Den licenserede applikation kan give adgang til applikationsudbyderens og tredjeparters tjenester og websteder (kollektivt og individuelt, "tjenesterne"). Brug af tjenesterne kan kræve adgang til internettet og være underlagt yderligere vilkår for tjenesterne.

Du anerkender, at du ved anvendelse af tjenester kan støde på indhold, der kan anses som stødende, usømmeligt eller forkasteligt, eller indhold, der måske kan identificeres som havende stødende sprogbrug, og at resultaterne af en søgning eller indtastning af en bestemt URL automatisk og ubevidst kan generere links eller henvisninger til anstødeligt materiale. Ikke desto mindre accepterer du at bruge tjenesterne på eget ansvar, og at applikationsudbyderen ikke har noget ansvar for dig. Visse tjenester kan vise, omfatte eller tilgængeliggøre indhold, data, oplysninger, applikationer eller materialer fra tredjeparter ("tredjepartsmateriale") eller linke til bestemte tredjepartswebsteder. Ved at gøre brug af tjenesterne anerkender og accepterer du, at applikationsudbyderen ikke er ansvarlige for at undersøge eller vurdere indholdet, nøjagtigheden, fuldstændigheden, aktualiteten, gyldigheden, overholdelsen af copyright, lovligheden, anstændigheden, kvaliteten eller ethvert andet aspekt af sådanne tredjepartsmaterialer eller -websteder. Applikationsudbyderen garanterer eller anbefaler ikke og påtager sig ikke noget ansvar og vil ikke være ansvarlig over for dig eller nogen anden person for nogen tredjepartstjenester, tredjepartsmateriale eller -websteder eller for nogen andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter. Tredjepartsmaterialer og links til andre websteder leveres kun som en bekvemmelighed for dig. Økonomiske oplysninger, der vises af en tjeneste, er beregnet på generelle oplysningsformål og ikke som pålidelig investeringsrådgivning. Før du udfører eventuelle værdipapirtransaktioner baseret på oplysninger indhentet via tjenester, bør du rådføre dig med en professionel finansrådgiver. Placeringsdata leveret af tjenester er beregnet til grundlæggende navigation og er ikke beregnet til at blive benyttet i situationer, hvor præcise positionsoplysninger er nødvendige, eller hvor fejlagtige, unøjagtige eller ufuldstændige placeringsdata kan føre til dødsfald, personskade, ejendoms- eller miljøbeskadigelse. Hverken applikationsudbyderen eller nogen af dennes indholdsudbydere garanterer tilgængeligheden, nøjagtigheden, fuldstændigheden, pålideligheden eller rettidigheden af lageroplysninger eller placeringsdata, der vises af en tjeneste.

Du accepterer, at tjenesterne indeholder ophavsretligt beskyttet indhold, information og materiale, som er beskyttet af gældende intellektuelle ejendomsrettigheder og andre love, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, og at du ikke vil bruge sådant beskyttet indhold, information eller materiale på nogen anden måde end den brug, som er tilladt af tjenesterne. Ingen del af tjenesterne må gengives i nogen form eller på nogen måde. Du accepterer, at du ikke på nogen måde vil ændre, udleje, lease, udlåne, sælge, distribuere eller skabe afledte værker på baggrund af tjenesterne, og du må ikke udnytte tjenesterne på en uautoriseret måde, herunder, men ikke begrænset til, ved at trænge ind på eller belaste netværkskapaciteten.

Du accepterer endvidere, at du ikke vil anvende tjenesterne til på nogen måde at chikanere, misbruge, forfølge, true, nedgøre eller på anden måde krænke eller overtræde en anden parts rettigheder, og at applikationsudbyderen ikke på nogen måde er ansvarlig for en eventuel sådan brug fra din side, og heller ikke for eventuelle chikanerende, truende, nedgørende, krænkende eller ulovlige meddelelser eller transmissioner, du eventuelt modtager som følge af brugen af tjenesterne.

Derudover er tredjepartstjenester og tredjepartsmateriale, der kan tilgås fra, vises på eller linkes til fra enheden, ikke tilgængelige på alle sprog og i alle lande. Applikationsudbyderen garanterer ikke, at sådanne tjenester og tredjepartsmaterialer er passende eller tilgængelige til brug på en bestemt placering. Hvis du vælger at få adgang til sådanne tjenester eller tredjepartsmateriale, sker dette på eget initiativ og du er selv ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, gældende lokal lovgivning. Applikationsudbyderen og dennes licensgivere forbeholder sig ret til når som helst at ændre, midlertidigt indstille, fjerne eller deaktivere adgang til tjenesterne uden varsel. Applikationsudbyderen vil i intet tilfælde være ansvarlig for fjernelse eller deaktivering af adgang til sådanne tjenester. Applikationsudbyderen kan også når som helst indføre begrænsninger i anvendelsen af eller adgangen til visse tjenester uden varsel eller ansvar.

e. INGEN GARANTI

DU ANERKENDER OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUG AF DEN LICENSEREDE APPLIKATION SKER PÅ EGET ANSVAR, OG AT DU HAR DEN FULDE RISIKO, HVAD ANGÅR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YDELSE, PRÆCISION OG INDSATS. I DET OMFANG DET TILLADES AF GÆLDENDE LOV, LEVERES DEN LICENSEREDE APPLIKATION OG EVENTUELLE TJENESTEYDELSER UDFØRT ELLER LEVERET AF DEN LICENSEREDE APPLIKATION ("TJENESTERNE") "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG "SOM TILGÆNGELIG" OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART, OG APPLIKATIONSUDBYDEREN OG DENNES LICENSGIVERE FRASKRIVER SIG HERMED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL DEN LICENSEREDE APPLIKATION OG ALLE TJENESTER, ENTEN UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVMÆSSIGE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG/ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØJAGTIGHED, UFORSTYRRET BESIDDELSE, OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER. APPLIKATIONSUDBYDEREN GARANTERER IKKE MOD AFBRYDELSE AF DIN BENYTTELSE AF DEN LICENSEREDE APPLIKATION, AT DE FUNKTIONER, DER ER INDEHOLDT I, ELLER DE TJENESTER, DER ER UDFØRT ELLER LEVERET AF DEN LICENSEREDE APPLIKATION VIL OPFYLDE DINE KRAV, AT DRIFTEN AF DEN LICENSEREDE APPLIKATION ELLER TJENESTERNE VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJLFRI, ELLER AT DEFEKTER I DEN LICENSEREDE APPLIKATION ELLER TJENESTERNE VIL BLIVE KORRIGERET. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD FRA APPLIKATIONSUDBYDEREN ELLER DENNES AUTORISEREDE REPRÆSENTANT UDGØR NOGEN GARANTI. HVIS DEN LICENSEREDE APPLIKATION ELLER TJENESTERNE VISER SIG AT VÆRE FEJLBEHÆFTEDE, PÅTAGER DU DIG ALLE UDGIFTER TIL NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER RETTELSE. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER AF GÆLDENDE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER FOR FORBRUGERE, SÅ OVENNÆVNTE UDELUKKELSE OG BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

Du anerkender, at den licenserede applikation ikke er blevet udviklet for at tilfredsstille dine individuelle behov, og at det derfor er dit ansvar at sikre, at den licenserede applikations faciliteter og funktioner, som beskrevet i dokumentationen, opfylder dine krav.

Du anerkender, at den licenserede applikation måske ikke er fejlfri, og du accepterer, at eksistensen af eventuelle mindre fejl ikke betragtes som brud på denne licens.

Du anerkender desuden, at hændelser uden for den rimelige kontrol af applikationsudbyderen, applikationsudbyderens datterselskaber og associerede selskaber kan påvirke, begrænse eller forhindre anvendelsen af eller adgangen til den licenserede applikation enten midlertidigt eller permanent.

f. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

SÅ VIDT DET ER TILLADT VED LOV, ER APPLIKATIONSUDBYDEREN ALDRIG I NOGEN TILFÆLDE ANSVARLIG FOR PERSONSKADE ELLER EVENTUELLE HÆNDELIGE, SÆRLIGE, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE, TAB AF DATA, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER EVENTUELLE ANDRE KOMMERCIELLE SKADER ELLER TAB, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE DEN LICENSEREDE APPLIKATION, UANSET ÅRSAG, UANSET TEORIEN OM ERSTATNINGSANSVAR (KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET), OGSÅ SELV OM APPLIKATIONSUDBYDEREN ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR PERSONSKADE ELLER FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. Applikationsudbyderens samlede ansvar over for dig for alle skader (andre end dem, som kan kræves af gældende lovgivning i sager vedrørende personskade), kan aldrig overstige et beløb på 50 euro (halvtreds euro). I tilfælde af at du har betalt et gebyr for den licenserede applikation, kan du alternativt give besked til Apple og Google, som du har betalt til for download og brug af den licenserede applikation, og Apple og Google vil tilbagebetale sådanne gebyrer i henhold til deres egne vilkår og betingelser. Apple og Google har intet andet erstatningsansvar eller ansvar overhovedet i forbindelse med brugen, den manglende brug eller defekt af den licenserede applikation. Ovennævnte begrænsninger gælder, også selv hvis den ovenfor angivne afhjælpning ikke virker efter sin grundlæggende hensigt.

k. Open source software (OSS), som anvendes i det licenserede program

Canon Photo Companion version 5.0 og efterfølgende versioner, der er tilgængelige på iOS, bruger følgende open source-softwareNavn Link og meddelelse om ophavsret, hvor tilgængelig Beskrivelse Licenstype
AlamoFire https://github.com/Alamofire/Alamofire
Copyright (c) 2014-2018 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)
HTTP-netværksbibliotek skrevet i Swift MIT-LICENS
RealmSwift https://realm.io/docs/swift/3.5.0/api/index.html
en kopi af licensen kan hentes på https://github.com/realm/realm-core/blob/master/LICENSE
En mobil database, der kører direkte i telefoner, tablets eller enheder, man kan have på Apache 2.0-licens
SnapKit https://github.com/SnapKit/SnapKit
Tak til: Robert Payne (@robertjpayne) og andre bidragydere
SnapKit er et domænespecifikt sprog til at gøre automatisk layout nemt på både iOS og OS X MIT-LICENS
SDWebImage https://github.com/rs/SDWebImage
Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com
Asynkron billeddownloader med cacheunderstøttelse som en UIImageView-kategori MIT-LICENS
PromiseKit https://github.com/mxcl/PromiseKit
Copyright 2016-nu, Max Howell, mxcl@me.com
En implementering af det lovede til Swift og ObjC MIT-LICENS
SwiftFormat https://github.com/nicklockwood/SwiftFormat
Copyright (c) 2016 Nick Lockwood
Et kodebiblioteks- og kommandolinjeformateringsværktøj til omformatering af Swift-kode MIT-LICENS
Tealium Swift https://github.com/Tealium/tealium-swift Tealium SDK til at integrere tagmanageren i iOS-apps Tilpasset Tealium-licens
Https://github.com/Tealium/tealium-swift/blob/master/LICENSE.txt som angivet i "forrige version-afsnittet"

MIT-licensbetingelser:

Der gives hermed gratis tilladelse til, at enhver person, som erhverver sig en kopi af denne software og dens associerede dokumentationsfiler ("softwaren"), må bruge softwaren uden begrænsninger, herunder, uden begrænsning, rettigheden til at bruge, kopiere, modificere, sammenføje, udgive, distribuere, udlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, som softwaren leveres til, at gøre dette, på følgende betingelser: Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal inkluderes i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.
SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMÆND ELLER INDEHAVERNE AF COPYRIGHT KAN ALDRIG I NOGEN TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSFORPLIGTIGELSER, UANSET OM DE ER OPSTÅET UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, SOM OPSTÅR FRA, PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF DEN ELLER I ANDEN FORBINDELSE MED SOFWAREN.

Licensbetingelser for Apache 2.0:

Du forstår, at softwaren kan indeholde kryptografiske funktioner, der kan være underlagt eksportrestriktioner, og du erklærer og garanterer, at du ikke befinder dig i et område, der er underlagt økonomiske sanktioner fra USA's side ("forbudt jurisdiktion"), herunder Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien eller Krim-regionen, (ii) ikke er en person, som er registreret på den amerikanske regerings sortlister (inklusive listerne over personer, der er genstand for særlige restriktioner (List of Specially Designated Nationals) og blokerede personer (List of Blocked Persons) eller den konsoliderede liste over sanktioner (Consolidated Sanctions List), der administreres af det amerikanske finansministeriums afdeling for kontrol med udenlandske aktiver, eller listerne over afviste personer (Denied Persons List) eller mistænkelige enheder (Entity List), der administreres af det amerikanske handelsministerium) ("straffet person"), eller (iii) kontrolleret eller 50 % eller mere ejet af en sanktioneret person. Du accepterer at overholde alle eksport-, reeksport- og importrestriktioner og -forordninger fra det amerikanske handelsministerium eller andre amerikanske organer eller myndigheder eller andre relevante lande. Du accepterer også, at du ikke vil overføre eller tillade overførsel, direkte eller indirekte, af softwaren til forbudt jurisdiktioner eller på anden måde, som er i strid med sådanne restriktioner eller forordninger.

Apache-licens, version 2.0 ("licensen"): Du må ikke bruge denne fil undtagen i overensstemmelse med licensen. Du kan hente en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller er aftalt skriftligt, distribueres softwaren i henhold til denne licens "SOM DEN ER" UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller stiltiende. Se licensen for det specifikke sprog om tilladelser og begrænsninger i henhold til licensen.

Canon Photo Companion version 5.0 og efterfølgende versioner, der er tilgængelige på Android, bruger følgende open source-software

Navn Link og meddelelse om ophavsret, hvor tilgængelig Beskrivelse Licenstype og en kopi
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Supportbibliotekspakker til Android https://developer.android.com/reference/android/support/classes Pakker, der anvendes – design, appcompat, recyclerview, cardview, palet, constraint Apache 2.0-licens
Dagger https://github.com/google/dagger En hurtig afhængighedsinjektor til Android og Java. Apache 2.0-licens
Retrofit https://github.com/square/retrofit
Copyright 2013 Square, Inc.
Typesikker HTTP-klient til Android og Java fra Square, Inc Apache 2.0-licens
Retrofit-adapter https://github.com/JakeWharton/retrofit2-rxjava2-adapter En fabriksimplementering af RxJava 2 CallAdapter til Retrofit 2 Apache 2.0-licens
OKHTTP https://github.com/square/okhttp En HTTP+HTTP/2-klient til Android- og Java-applikationer. Apache 2.0-licens
Picasso https://github.com/square/picasso
Copyright 2013 Square, Inc.
Et effektivt bibliotek til billeddownload og caching til Android Apache 2.0-licens
AHBottomNavigation https://github.com/aurelhubert/ahbottomnavigation
AHBottomNavigation-bibliotek til Android
Copyright (c) 2017 Aurelien Hubert (http://github.com/aurelhubert).
Et bibliotek til at reproducere adfærden fra Bottom Navigation-retningslinjerne fra Material Design Apache 2.0-licens
Material-ViewPagerIndicator https://github.com/ronaldsmartin/Material-ViewPagerIndicator
Copyright 2016 Ronald Martin
Punktbaseret Android ViewPager-indikator med Material Design-animationer Apache 2.0-licens
ShimmerLayout https://github.com/team-supercharge/ShimmerLayout
Copyright 2017 Supercharge
Hukommelseseffektiv skinnende effekt til Android-applikationer fra Supercharge. Apache 2.0-licens
RxJava https://github.com/ReactiveX/RxJava
Copyright (c) 2016-nu, RxJava-bidragydere.
Et bibliotek til oprettelse af asynkrone og eventbaserede programmer vha. observerbare sekvenser til Java VM. Apache 2.0-licens
RXAndroid https://github.com/ReactiveX/RxAndroid
Copyright 2015 RxAndroid-forfatterne
RxJava-bindinger til Android. Apache 2.0-licens
Kotlin https://github.com/JetBrains/kotlin Kotlin-programmeringssprogene Apache 2.0-licens
Timber https://github.com/JakeWharton/timber
Copyright 2013 Jake Wharton
En datalogger med en lille API, der kan udvides, og som indeholder funktioner ud over Androids normale logklasse. Apache 2.0-licens
JUnit https://junit.org/junit4/license.html
Copyright © 2002-2018 JUnit. Alle rettigheder forbeholdes.
JUnit er en simpel grundlæggende ramme til at skrive repeterbare tests. Eclipse Public License – version 1.0
Android Test Runner https://developer.android.com/reference/android/support/test/runner/package-summary En Android-testkører Dokumentation under Apache 2.0-licens. Alt andet indhold, undtagen selve licensdokumenterne og som ellers beskrevet, er licenseret under Creative Commons Attribution 2.5-licensen https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode
Espresso https://developer.android.com/reference/android/support/test/espresso/package-summary Espresso bruges til at skrive kortfattede, smukke og driftssikre Android UI-tests Apache 2.0-licens
Realm https://github.com/realm/realm-java
Dette projekt overholder Contributor Covenant Code of Conduct. Når du deltager, forventes det, at du overholder disse retningslinjer. Indberet uacceptabel adfærd til info@realm.io.
Realm er en mobil database: en erstatning for SQLite og ORMs Apache 2.0-licens
Tealium Android https://github.com/Tealium/tealium-android Tealium SDK til at integrere tagmanageren i Android-apps Tilpasset Tealium-licens
https://github.com/Tealium/tealium-android/blob/master/LICENSE.txt som angivet i "forrige version-afsnittet"
Crashlytics https://try.crashlytics.com/
Copyright 2002 © The Codehaus. Alle rettigheder forbeholdes.
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
System til nedbrudsrapportering Servicevilkår
 
Databehandling og sikkerhedsbetingelser

Fabric Open Source Dependencies-licensliste: Javascript under Creative Commons-licens, Apache og uden licens https://fabric.io/licenses/javascript og Android-værktøj under Codehaus Classworlds-licens og GNU LESSER GENERAL PUBLIC-LICENS findes her https://fabric.io/licenses/android_plugin
BSD 3-Clause-licens

BSD 3-Clause-licens

Videredistribution og brug i kildeform og binær form med eller uden ændringer er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

1. Videredistribution af kildekode skal bibeholde ovennævnte ophavsretsmeddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.

2. Videredistribution i binær form skal gengive ovennævnte ophavsretsmeddelelse, denne liste over betingelser og den følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, som følger med distributionen.

3. Hverken ophavsrettens indehavere eller navnene på bidragyderne må bruges til at anprise eller reklamere for produkter, der er afledt af denne software, uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPRETHAVERNE "SOM DEN ER", OG ALLE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES. I INTET TILFÆLDE ER EJEREN AF OPHAVSRETTEN ELLER BIDRAGYDERNE ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SPECIELLE, PØNALE ELLER HÆNDELIGE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -SERVICEYDELSER, TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE, ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSE), UANSET HVAD DE ER FORÅRSAGET AF OG UNDER HVILKEN ANSVARSFORM, OM DE ER OPSTÅET UNDER KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER UAGTSOMHED ELLER PÅ ANDEN MÅDE), DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELV OM DER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Apache 2.0

Licenseret i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"); du kan ikke bruge denne fil undtaget i overensstemmelse med licensen. Du kan også hente en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller er aftalt skriftligt, distribueres softwaren i henhold til denne licens "SOM DEN ER" UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller stiltiende. Se licensen for det specifikke sprog om tilladelser og begrænsninger i henhold til licensen.

Eclipse Public License – version 1.0

DET MEDFØLGENDE PROGRAM STILLES TIL RÅDIGHED I HENHOLD TIL BETINGELSERNE I DENNE ECLIPSE PUBLIC LICENSE ("AFTALEN"). ENHVER BRUG, KOPIERING ELLER DISTRIBUTION AF DETTE PROGRAM UDGØR MODTAGERENS ACCEPT AF DENNE AFTALE.

1. DEFINITIONER

"Bidrag" betyder:

a) i tilfælde af den oprindelige bidragyder, den oprindelige kode og dokumentation, der er distribueret i henhold til denne aftale, og

b) for hver efterfølgende bidragyder:

i) ændringer i programmet, og

ii) tilføjelser til programmet,

hvor sådanne ændringer og/eller tilføjelser til programmet stammer fra og er distribueret af den enkelte bidragyder. Et bidrag "stammer" fra en bidragyder, hvis det blev tilføjet til programmet af en sådan bidragyder eller nogen, der handler på vegne af en sådan bidragyder. Bidrag inkluderer ikke tilføjelser til programmet, som: (I) er separate softwaremoduler, der distribueres sammen med programmet i henhold til deres egen licensaftale, og (ii) ikke er afledte værker af programmet.

"Bidragyder" betyder enhver person eller enhed, der distribuerer programmet.

"Licenserede patenter" betyder patentkrav, der er licenserbare ved en bidragyder, og som nødvendigvis må være i strid med den anvendelse eller salget af dets bidrag alene eller i kombination med programmet.

"Program" betyder de bidrag, der distribueres i overensstemmelse med denne aftale.

"Modtager" betyder enhver, der modtager det program, der er omfattet af denne aftale, herunder alle bidragydere.

2. TILDELING AF RETTIGHEDER

a) I henhold til betingelserne i denne aftale tildeler hver enkelt bidragyder modtageren en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royalty-fri ophavsretslicens til at reproducere, udarbejde afledte værker af, vise offentligt, fremføre offentligt, distribuere og viderelicensere ethvert bidrag fra en sådan bidragyder og sådanne afledte værker, i kildekode og objektkode.

b) I henhold til betingelserne i denne aftale tildeler hver enkelt bidragyder modtageren en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royalty-fri patentlicens i henhold til licenserede patenter til at udarbejde, benytte, sælge, tilbyde at sælge, importere og på anden måde overføre eventuelle bidrag fra en sådan bidragyder i kildekode eller objektkode. Denne patentlicens gælder for kombinationen af bidraget og programmet, hvis sådan en tilføjelse af bidraget, på det tidspunkt bidragyderen tilføjer det, medfører en sådan kombination, der er dækket af de licenserede patenter. Patentlicensen finder ikke anvendelse på andre kombinationer, som omfatter bidraget. Ingen hardware i sig selv er licenseret herunder.

c) Modtageren forstår, at selv om hver bidragyder giver licenser til sine bidrag, der er angivet heri, giver ingen bidragyder nogen garantier for, at programmet ikke krænker andre personer eller enheders patenter eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Hver bidragyder fraskriver sig ethvert ansvar over for modtageres klager, der er anlagt af enhver anden enhed baseret på krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder eller på anden vis. Som en betingelse for at udøve de rettigheder og tilladelser, der er udstedt i henhold til denne aftale, forudsættes det, at hver modtager påtager sig ansvar for at sikre enhver anden form for nødvendig intellektuel ejendomsret. Hvis for eksempel en tredjepartspatentlicens er nødvendig for at tillade modtageren at distribuere programmet, er det modtagerens ansvar at erhverve licensen, inden programmet distribueres.

d) Hver bidragyder repræsenterer, så vidt vides, at den har eventuelle tilstrækkelige ophavsrettigheder i sit bidrag til at give ophavsretslicens, som det fremgår af denne aftale.

3. KRAV

En bidragyder kan vælge at distribuere programmet i objektkode under egen licensaftale, forudsat at:

a) det overholder vilkårene og betingelserne i denne aftale, og at

b) licensaftalen:

I) effektivt fraskriver alle garantier og betingelser på vegne af alle bidragydere, udtrykkelige eller underforståede, herunder garantier eller betingelser for ejendomsret og ikke-krænkelse og underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål,

ii) effektivt på vegne af alle bidragydere udelukker ethvert ansvar for skader, herunder direkte, indirekte, særlige, hændelige skader og følgeskader, såsom driftstab,

iii) angiver, at alle bestemmelser, som afviger fra denne aftale, tilbydes af den bidragyder alene og ikke af andre, og at

iv) kildekoden til programmet er tilgængelig fra en sådan bidragyder, og at licenstagere informeres om, hvordan man kan få fat i det på en rimelig måde eller via et almindeligt anvendt medie til softwareudveksling.

Når programmet er tilgængeligt i kildekodeform:

a) skal det stilles til rådighed i henhold til denne aftale, og

b) en kopi af denne aftale skal følge med enhver kopi af programmet.

Bidragydere må ikke fjerne eller ændre nogen meddelelser om ophavsret, som findes i programmet.

Hver bidragyder skal identificere sig selv som ophavsmand til sit eventuelle bidrag på en måde, der giver efterfølgende modtagere mulighed for at identificere ophavsmanden til bidraget.

4. KOMMERCIEL DISTRIBUTION

Kommercielle forhandlere af software kan acceptere visse forpligtelser for så vidt angår slutbrugere, samarbejdspartnere og lignende. Mens formålet med denne licens er at fremme kommerciel brug af programmet, skal bidragyderen, som inkluderer programmet i et kommercielt produkt, gøre det på en måde, der ikke skaber potentielt ansvar for andre bidragydere. Hvis en bidragyder derfor inkluderer programmet i et kommercielt produkt, erklærer en sådan bidragyder ("kommerciel bidragyder") sig dermed indforstået med at forsvare og skadesløsholde enhver anden bidragyder ("skadeløsholdt bidragyder") for enhver form for tab, skader og omkostninger (samlet kaldet "tab") i forbindelse med erstatningskrav, retssager og andre søgsmål anlagt af tredjemand mod den skadesløsholdte bidragyder, i det omfang det er forårsaget af handlinger eller forsømmelser begået af sådanne kommercielle bidragydere i forbindelse med distributionen af programmet i et kommercielt produkt. Bestemmelserne i dette afsnit finder ikke anvendelse på alle krav eller tab, der vedrører enhver faktisk eller påstået krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. For at være berettiget til en erstatning skal en skadesløsholdt bidragyder: a) omgående underrette den kommercielle bidragyder skriftligt om sådanne krav og b) tillade den kommercielle bidragyder at kontrollere og samarbejde med den kommercielle bidragyder i forsvaret og alle dermed forbundne forligsforhandlinger. Den skadesløsholdte bidragyder kan deltage i sådanne krav for egen regning.

For eksempel kan en bidragyder inkludere programmet i et kommercielt produkt, vare X. Denne bidragyder er dermed kommerciel bidragyder. Hvis den kommercielle bidragyder derefter fremsætter krav om opfyldelse eller giver garantier i forbindelse med produkt X, er disse kommercielle bidragydere alene ansvarlige for sådanne krav om opfyldelse og garantier. I henhold til dette afsnit skal den kommercielle bidragyder forsvare krav mod andre bidragydere i forbindelse med disse krav om opfyldelse og garantier, og hvis en domstol kræver, at en anden bidragyder skal betale eventuelle erstatninger som følge heraf, skal den kommercielle bidragyder betale sådanne skader.

5. INGEN GARANTI

UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT ANGIVET I DENNE AFTALE LEVERES PROGRAMMET "SOM DET ER" UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EVENTUELLE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR EJENDOMSRET, IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Hver enkelt modtager er eneansvarlig for at afgøre, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at anvende og distribuere programmet og påtager sig de risici, der er forbundet med udøvelsen af rettigheder i henhold til denne aftale, herunder, men ikke begrænset til, de risici og omkostninger, der er ved programfejl, overholdelse af gældende lovgivning, beskadigelse eller tab af data, programmer eller udstyr og utilgængelighed eller driftsforstyrrelser.

6. FRALÆGGELSE AF ANSVAR

UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT ANGIVET I DENNE AFTALE SKAL HVERKEN MODTAGER ELLER ANDRE BIDRAGYDERE HAVE NOGET ANSVAR FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SPECIELLE, BETINGEDE ELLER PØNALT BEGRUNDEDE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TABT FORTJENESTE), UANSET OM DE ER OPSTÅET UNDER KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ERSTATNINGSRETLIGT ANSVAR (HERUNDER UAGTSOMHED ELLER PÅ ANDEN MÅDE) DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUG ELLER DISTRIBUTION AF DETTE PROGRAM ELLER UDØVELSEN AF DE RETTIGHEDER, DER ER GIVET I FORBINDELSE HERMED, SELV OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ER BLEVET ADVISERET.

7. GENERELT

Hvis nogen bestemmelse i denne aftale erklæres ugyldig eller uden retskraft ifølge gældende lov, påvirker det ikke gyldigheden eller retskraften af de resterende bestemmelser i denne aftale, og uden yderligere handling fra parterne i denne forbindelse kan en sådan bestemmelse kun ændres, i det omfang det er strengt nødvendigt at gøre en sådan bestemmelse gyldig og retskraftig.

Hvis modtagere opretter patentsager mod et hvilket som helst organ (herunder en modfordring eller et modkrav under en retssag), hvori det hævdes, at selve programmet (undtagen kombinationer af programmet med anden software eller hardware) krænker sådanne modtageres patenter, så bortfalder sådanne modtageres rettigheder i henhold til afsnit 2(b) med virkning fra den dato, hvor en sådan proces er anmeldt.

Alle modtagerens rettigheder i henhold til denne aftale ophører, hvis den ikke overholder alle de materielle betingelser og bestemmelser i denne aftale og ikke afhjælper sådanne fejl inden for en rimelig tid efter at have fået kendskab til en sådan ikke-overholdelse. Hvis alle modtagerens rettigheder i henhold til denne aftale ophæves, indvilliger modtageren i at ophøre med at anvende og distribuere programmet, så snart det er praktisk muligt. Men modtagerens forpligtelser ifølge denne aftale og eventuelle tilladelser udstedt af modtageren i forbindelse med programmet skal fortsætte og efterleves.

Alle har ret til at kopiere og distribuere kopier af denne aftale, men for at undgå inkonsistens er aftalen kopibeskyttet og kan kun ændres på følgende måde. Aftalens forvalter forbeholder sig ret til at offentliggøre nye versioner (herunder revisioner) af denne aftale fra tid til anden. Ingen andre end aftalens forvalter har ret til at modificere denne aftale. Eclipse Foundation er aftalens oprindelige forvalter. Eclipse Foundation kan overdrage ansvaret som forvalter til en passende separat enhed. Hver ny version af aftalen tildeles et entydigt versionsnummer. Programmet (inklusive bidrag) kan altid blive distribueret i henhold til den version af aftalen, som den blev modtaget under. Hertil kommer, efter at en ny version af aftalen er offentliggjort, kan bidragyder vælge at distribuere programmet (herunder dennes bidrag) i henhold til den nye version. Undtagen som udtrykkeligt anført under punkt 2(a) og 2(b) ovenfor, opnår modtageren ingen rettigheder eller licenser til immaterielle rettigheder af nogen bidragyder i henhold til denne aftale, uanset om det er udtrykkeligt, underforstået, ved hindring eller på nogen anden måde. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i henhold til denne aftale, forbeholdes.

Denne aftale er underlagt lovgivningen i staten New York og love om intellektuel ejendomsret i USA. Ingen af parterne i denne aftale vil anlægge sag i henhold til denne aftale mere end ét år efter søgsmålsgrunden opstod. Hver part giver afkald på sine rettigheder i forbindelse med en nævningesag under en efterfølgende retssag.

Versioner af Canon Photo Companion ældre end version 5.0 indeholder følgende OSS på følgende vilkår og betingelser:

 1. 1. Keychain helper OSS til iOS/Swift er licenseret under MIT License-Copyright (c) 2015 Marketplacer. En kopi af OSS og licensen kan hentes på https://raw.githubusercontent.com/marketplacer/keychain-swift/master/LICENSE

  Der gives hermed gratis tilladelse til, at enhver person, som erhverver sig en kopi af denne software og dens associerede dokumentationsfiler ("softwaren"), må bruge softwaren uden begrænsninger, herunder, uden begrænsning, rettigheden til at bruge, kopiere, modificere, sammenføje, udgive, distribuere, udlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, som softwaren leveres til, at gøre dette, på følgende betingelser:


  Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal inkluderes i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.


  SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMÆND ELLER INDEHAVERNE AF COPYRIGHT KAN ALDRIG I NOGEN TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSFORPLIGTIGELSER, UANSET OM DE ER OPSTÅET UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, SOM OPSTÅR FRA, PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF DEN ELLER I ANDEN FORBINDELSE MED SOFWAREN.


 2. 2. ObjectMapper OSS er licenseret under MIT License (MIT) – Copyright (c) 2014 Hearst. En kopi af OSS og licens kan hentes på https://raw.githubusercontent.com/Hearst-DD/ObjectMapper/master/LICENSE

  Der gives hermed gratis tilladelse til, at enhver person, som erhverver sig en kopi af denne software og dens associerede dokumentationsfiler ("softwaren"), må bruge softwaren uden begrænsninger, herunder, uden begrænsning, rettigheden til at bruge, kopiere, modificere, sammenføje, udgive, distribuere, udlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, som softwaren leveres til, at gøre dette, på følgende betingelser:


  Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal inkluderes i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.


  SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMÆND ELLER INDEHAVERNE AF COPYRIGHT KAN ALDRIG I NOGEN TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSFORPLIGTIGELSER, UANSET OM DE ER OPSTÅET UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, SOM OPSTÅR FRA, PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF DEN ELLER I ANDEN FORBINDELSE MED SOFWAREN.


 3. 3. Alamofire OSS. En kopi af OSS og licens kan hentes på https://raw.githubusercontent.com/Alamofire/Alamofire/master/LICENSE

  Copyright (c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation ( http://alamofire.org/)


  Der gives hermed gratis tilladelse til, at enhver person, som erhverver sig en kopi af denne software og dens associerede dokumentationsfiler ("softwaren"), må bruge softwaren uden begrænsninger, herunder, uden begrænsning, rettigheden til at bruge, kopiere, modificere, sammenføje, udgive, distribuere, udlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, som softwaren leveres til, at gøre dette, på følgende betingelser:


  Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal inkluderes i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.


  SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMÆND ELLER INDEHAVERNE AF COPYRIGHT KAN ALDRIG I NOGEN TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSFORPLIGTIGELSER, UANSET OM DE ER OPSTÅET UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, SOM OPSTÅR FRA, PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF DEN ELLER I ANDEN FORBINDELSE MED SOFWAREN.


 4. 4. Bond OSS. En kopi af OSS og licens kan hentes på https://raw.githubusercontent.com/SwiftBond/Bond/master/LICENSE

  Copyright (c) 2015-2016 Bond


  Der gives hermed gratis tilladelse til, at enhver person, som erhverver sig en kopi af denne software og dens associerede dokumentationsfiler ("softwaren"), må bruge softwaren uden begrænsninger, herunder, uden begrænsning, rettigheden til at bruge, kopiere, modificere, sammenføje, udgive, distribuere, udlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, som softwaren leveres til, at gøre dette, på følgende betingelser:


  Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal inkluderes i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.


  SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMÆND ELLER INDEHAVERNE AF COPYRIGHT KAN ALDRIG I NOGEN TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSFORPLIGTIGELSER, UANSET OM DE ER OPSTÅET UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, SOM OPSTÅR FRA, PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF DEN ELLER I ANDEN FORBINDELSE MED SOFTWAREN.


 5. 5. UICollectionViewLeftAlignedLayout OSS er licenseret i henhold til https://raw.githubusercontent.com/mokagio/UICollectionViewLeftAlignedLayout/master/LICENSE

  Copyright (c) 2014 Giovanni Lodi


  Der gives hermed gratis tilladelse til, at enhver person, som erhverver sig en kopi af denne software og dens associerede dokumentationsfiler ("softwaren"), må bruge softwaren uden begrænsninger, herunder, uden begrænsning, rettigheden til at bruge, kopiere, modificere, sammenføje, udgive, distribuere, udlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, som softwaren leveres til, at gøre dette, på følgende betingelser:


  Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal inkluderes i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.


  SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMÆND ELLER INDEHAVERNE AF COPYRIGHT KAN ALDRIG I NOGEN TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSFORPLIGTIGELSER, UANSET OM DE ER OPSTÅET UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, SOM OPSTÅR FRA, PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF DEN ELLER I ANDEN FORBINDELSE MED SOFWAREN.


 6. 6. RFQuiltLayout OSS er licenseret i henhold til https://raw.githubusercontent.com/bryceredd/RFQuiltLayout/master/LICENSE.md

  Copyright (c) 2012 ITV LLC


  Der gives hermed gratis tilladelse til, at enhver person, som erhverver sig en kopi af denne software og dens associerede dokumentationsfiler ("softwaren"), må bruge softwaren uden begrænsninger, herunder, uden begrænsning, rettigheden til at bruge, kopiere, modificere, sammenføje, udgive, distribuere, udlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, som softwaren leveres til, at gøre dette, på følgende betingelser:


  Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal inkluderes i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.


  SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMÆND ELLER INDEHAVERNE AF COPYRIGHT KAN ALDRIG I NOGEN TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSFORPLIGTIGELSER, UANSET OM DE ER OPSTÅET UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, SOM OPSTÅR FRA, PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF DEN ELLER I ANDEN FORBINDELSE MED SOFWAREN.


 7. 7. ICSPullToRefresh OSS er licenseret i henhold til https://github.com/icodesign/ICSPullToRefresh.Swift/blob/master/LICENSE

  Copyright (c) 2015 Lei Wang


  Der gives hermed gratis tilladelse til, at enhver person, som erhverver sig en kopi af denne software og dens associerede dokumentationsfiler ("softwaren"), må bruge softwaren uden begrænsninger, herunder, uden begrænsning, rettigheden til at bruge, kopiere, modificere, sammenføje, udgive, distribuere, udlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, som softwaren leveres til, at gøre dette, på følgende betingelser:


  Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal inkluderes i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.


  SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMÆND ELLER INDEHAVERNE AF COPYRIGHT KAN ALDRIG I NOGEN TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSFORPLIGTIGELSER, UANSET OM DE ER OPSTÅET UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, SOM OPSTÅR FRA, PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF DEN ELLER I ANDEN FORBINDELSE MED SOFWAREN.


 8. 8. Fabric OSS er licenseret i henhold til http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0, hvor man også kan hente en kopi.

  Licenseret i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"); du kan ikke bruge denne fil undtaget i overensstemmelse med licensen.


  Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller er aftalt skriftligt, distribueres softwaren i henhold til denne licens "SOM DEN ER" UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller stiltiende.
  Se licensen for det specifikke sprog om tilladelser og begrænsninger i henhold til licensen.


 9. 9. Tealium OSS er licenseret i henhold til denne licensaftale: https://github.com/Tealium/tealium-ios/blob/master/LICENSE.txt

  Licenseret i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"); du kan ikke bruge denne fil undtaget i overensstemmelse med licensen.


  Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller er aftalt skriftligt, distribueres softwaren i henhold til denne licens "SOM DEN ER" UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller stiltiende. Se licensen for det specifikke sprog om tilladelser og begrænsninger i henhold til licensen.


Tak for din interesse i vores Tealium iOS-bibliotek ("softwaren"), som ejes og er licenseret af Tealium Inc. ("Tealium", "vores", "vi" eller "os"). Læs denne licensaftale ("aftale") nøje igennem, da den indeholder de vilkår og betingelser, der gælder for din brug af og adgang til softwaren


Du kan ikke få adgang til softwaren, hvis du er vores nærmeste konkurrent, undtagen med vores forudgående skriftlige samtykke. Derudover kan du ikke få adgang til softwaren til overvågning af tilgængelighed, ydeevne eller funktionalitet for vores produkter og tjenester eller med henblik på benchmarking eller konkurrencemæssige formål.


VED AT DOWNLOADE SOFTWAREN ELLER VED AT UDFYLDE EN ORDREFORMULAR UDARBEJDET AF TEALIUM, HVOR DER HENVISES TIL DENNE AFTALE, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF OG AT OVERHOLDE DENNE AFTALE. HVIS DU INDGÅR DENNE AFTALE PÅ VEGNE AF EN VIRKSOMHED ELLER EN ANDEN JURIDISK ENHED, ERKLÆRER DU, AT DU ER BEMYNDIGET TIL AT BINDE EN SÅDAN ENHED OG DENNES ASSOCIEREDE TIL DENNE AFTALE, I HVILKET TILFÆLDE TERMERNE "DU" ELLER "DIN" HENVISER TIL EN SÅDAN ENHED OG DENNES ASSOCIEREDE. HVIS DU IKKE HAR EN SÅDAN MYNDIGHED, ELLER HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I DENNE AFTALE, MÅ DU IKKE BRUGE SOFTWAREN.


Perioden for din licens til at bruge softwaren ("licensperioden") begynder, når du accepterer denne aftale som angivet ovenfor og fortsætter, indtil aftalen opsiges i henhold til bestemmelserne i "Annullering og opsigelse" nedenfor. I denne periode vi giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, royalty-fri, begrænset licens (uden ret til at viderelicensere) til at bruge softwaren til at gøre følgende:


Udvikle programmer og funktioner, der er designet til at blive brugt sammen med Tealiums produkter og tjenester.
Foretage kvalitetstest for at sikre overensstemmelse mellem dit program og Tealiums produkter og tjenester, og
Udføre understøttende test til fejlfinding af kompatibilitet mellem dit program og Tealiums produkter og tjenester.I licensperioden giver Tealium dig desuden en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, royalty-fri, verdensomspændende, begrænset licens (uden ret til at viderelicensere) til at markedsføre, reproducere og distribuere de integrerede programmer, du udvikler i henhold til denne aftale, enten direkte eller gennem flere niveauer af distributører, dine slutbrugere, men kun i henhold til en slutbrugerlicens med vilkår, der beskytter Tealiums rettigheder i overensstemmelse med denne aftale.

Vi giver ikke andre rettigheder til softwaren. Du må kun anvende softwaren i licensperioden, vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i henhold til denne aftale, og vi giver ingen underforståede rettigheder eller andre rettigheder nedenfor, ved hindring eller på anden vis. Du må ikke: (i) kopiere eller reproducere softwaren (undtagen for begrundede arkivformål); (ii) at ændre eller oprette afledte værker af softwaren; (iii), dekompilere, adskille eller foretage reverse engineering af softwaren (undtagen i det omfang, det er udtrykkeligt tilladt i henhold til gældende lov), eller (iv) fjerne eller ændre varemærker, logoer, ophavsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder, historik, symboler eller etiketter i softwaren. Desuden må du ikke bruge softwaren til ulovlige eller uautoriserede formål.

Tealium bevarer alle titelrettigheder, ejendomsret og intellektuel ejendomsret til softwaren samt afledte værker. "Intellektuel ejendomsret" omfatter alle patenter, copyright, forretningshemmeligheder, varemærker og anden ejendomsret og intellektuel ejendomsret, herunder moralske rettigheder. Softwaren er beskyttet af ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsretslove og internationale traktater. Du accepterer hermed, at vi ejer alle forslag, forbedringer, feedback, anbefalinger eller andre input fra dig eller andre parter vedrørende softwaren. Undtaget i forbindelse med brug, som udtrykkeligt tillades i softwarelicenserne i denne aftale, kan Tealiums intellektuelle ejendomsret ikke overføres fra os til dig via denne aftale eller udførelsen af aftalen.

Almindelige betingelser og begrænsninger
Din brug af softwaren er på eget ansvar.
Du accepterer, at Tealium ikke er forpligtet til at levere softwaresupport til dig eller til at levere softwareopdateringer eller -fejlrettelser ("opdateringer) til dig. Hvis Tealium efter eget skøn beslutter at levere opdateringer til dig, betragtes opdateringerne som en del af softwaren og er underlagt vilkårene i denne aftale.
Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del eller funktion i softwaren eller adgang til softwaren uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Tealium.

Ingen garanti
Softwaren leveres "SOM DEN ER" OG "SOM TILGÆNGELIG", OG TEALIUM FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG BETINGELSER AF NOGEN ART, BÅDE UDTRYKKELIGE OG STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL, STILHED, NØJAGTIGHED OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. UDEN AT BEGRÆNSE DET FOREGÅENDE GARANTERER TEALIUM IKKE, AT TJENESTEN VIL OPFYLDE DINE SPECIFIKKE KRAV, AT TJENESTEN VIL VÆRE UAFBRUDT, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI, AT DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS SOM FØLGE AF BRUGEN AF SOFTWAREN VIL VÆRE FULDSTÆNDIGE, KORREKTE ELLER PÅLIDELIGE, AT KVALITETEN AF PRODUKTER, TJENESTER, OPLYSNINGER ELLER ANDET MATERIALE, DER ER KØBT ELLER ERHVERVET GENNEM SOFTWAREN VIL OPFYLDE DINE FORVENTNINGER, ELLER AT EVENTUELLE FEJL I SOFTWAREN VIL BLIVE RETTET.

Begrænsning af erstatningsansvar
DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT TEALIUM IKKE ER ANSVARLIG FOR INDIREKTE SKADER, HÆNDELIGE SKADER, SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER ELLER ERSTATNINGER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE, GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELVOM TEALIUM ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), HERUNDER EVENTUELLE SKADER SOM FØLGE AF BRUGEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN; UDGIFTERNE TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER OG -TJENESTEYDELSER, DER HIDRØRER FRA KØB ELLER ERHVERV AF EN VARE, DATA, OPLYSNINGER ELLER TJENESTEYDELSER, ELLER MODTAGNE BESKEDER ELLER TRANSAKTIONER INDGÅET GENNEM ELLER FRA SOFTWAREN; UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE OVERFØRSLER ELLER DATA; TREDJEPARTS UDTALELSER ELLER ADFÆRD I FORHOLD TIL SOFTWAREN; OPSIGELSE AF DIN KONTO; ELLER ANDRE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SOFTWAREN.
UANSET OM ANDET MÅTTE VÆRE ANFØRT HERI VIL TEALIUMS ERSTATNINGSANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER, DER UDSPRINGER AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN (AF NOGEN ÅRSAG OG UANSET KRAVETS ART) TIL ENHVER TID VÆRE BEGRÆNSET TIL STØRSTE BELØB AF (1) DET BELØB, DU HAR BETALT TIL TEALIUM SEKS (6) MÅNEDER FORUD FOR DEN HÆNDELSE, DER HAR GIVET ANLEDNING TIL ERSTATNINGSKRAV ELLER (2) ET HUNDREDE OG HALVTREDS DOLLARS (USD 150,00).

Annullering og opsigelse
Tealium er berettiget til efter eget skøn at opsige din licens uanset årsag til enhver tid.
Du er i din fulde ret til at opsige aftalen, straks efter skriftlig meddelelse til Tealium.
Ved ophør eller udløb af denne aftale skal du øjeblikkeligt ophøre med at bruge originalen og samtidig ødelægge den og samtlige kopier af softwaren i din besiddelse eller kontrol. Efter Tealiums skriftlige anmodning skal du skriftligt bekræfte overfor Tealium, at du har overholdt alle bestemmelser i denne aftale.
Hver part kan opsige denne aftale ved skriftlig meddelelse til den anden part grundet væsentlig materiel misligholdelse fra den anden part, såfremt en sådan misligholdelse ikke afhjælpes inden for tredive (30) dage efter, at den ikke-misligholdende part har givet parten, der er ansvarlig for den påståede misligeholdelse, skriftlig meddelelse herom.

Diverse
Denne aftale er underlagt lovgivningen i staten Californien (USA), uden hensyntagen til eventuelle konflikter i lovbestemmelser, der kan kræve anvendelse af loven i en anden jurisdiktion. I forbindelse med enhver tvist eller retssag, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne aftale accepterer du at underkaste dig jurisdiktionen for og accepterer, at værneting hører til de statslige domstole i San Diego County, Californien, og de føderale domstole i Southern District of California. Tealium manglende evne til at håndhæve rettigheder eller bestemmelser i denne aftale udgør ikke et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser. Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og Tealium og regulerer dit brug af tjenesten, idet den erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og Tealium (herunder, men ikke begrænset til, alle tidligere versioner af aftalen).

Meddelelser om ophavsret/referencer

Apple, iPad, iPhone og iPod er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande.
Google er et varemærke tilhørende Google Inc.
Android er et varemærke tilhørende Google Inc.

Ved at anvende Lens Guru-app'en accepterer du, at serviceprogrammet og/eller det licenserede program er omfattet af følgende ophavsrettighedsbeskyttelse:

1. AndroidAnnotation

AndroidAnnotations blev oprettet af Pierre-Yves Ricau og er sponsoreret af eBusinessInformations.

Du kan få flere oplysninger om denne åbne software ved at gå til http://github.com/excilys/androidannotations/wiki

2. AFNETWORKING

MIT-licensen (MIT)

Der gives hermed gratis tilladelse til, at enhver person, som erhverver sig en kopi af denne software og dens associerede dokumentationsfiler ("softwaren"), må bruge softwaren uden begrænsninger, herunder, uden begrænsning, rettigheden til at bruge, kopiere, modificere, sammenføje, udgive, distribuere, udlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, som softwaren leveres til, at gøre dette, på følgende betingelser:

Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal inkluderes i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMÆND ELLER INDEHAVERNE AF COPYRIGHT KAN ALDRIG I NOGEN TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSFORPLIGTIGELSER, UANSET OM DE ER OPSTÅET UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, SOM OPSTÅR FRA, PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF DEN ELLER I ANDEN FORBINDELSE MED SOFWAREN.