ABC- Hero1

Armstrong Watson går sammen med Canon for realisere sin CSR-strategi "Fremtidsvision".

Full-service revisionsvirksomheden Armstrong Watson havde en ældre, upålidelig og dyr blandet samling af printere og et behov for at få deres print i tråd med deres politik for virksomhedens sociale ansvar – et område, der i høj grad påvirker kundernes beslutningsproces. I tæt samarbejde med Canon er det lykkedes dem at videreudvikle deres konkurrencemæssige fordel ved at leve op til deres egen CSR-målsætning for miljømæssig påvirkning – idet de har skåret ned på papir- og energiforbruget og reduceret antallet af printrelaterede enheder med mere end 70 %.

ABC-image1
ABC-image1

"Før Canon anbefalede os en løsning, lagde de et stort arbejde i at lære vores virksomhed at kende og forstå, hvad der trængte til at blive forbedret, og hvordan det bedst kunne gøres. Det at forstå vores kunders forretning er et princip, vi selv følger nøje, og vi følte os overbeviste om, at Canon var den rette partner for os."

David Clarkson, salgsdirektør