ARTIKEL

CSRD er på vej: Fire måder at gøre jeres organisation mere bæredygtig på

Bæredygtig forretningspraksis er ikke længere valgfri.

a man looking at his phone

Gør jer klar til CSRD

Bæredygtig forretningspraksis er ikke længere valgfri. Offentligheden kræver en direkte og øjeblikkelig indsats for at bremse klimaforandringerne, mens investorerne i stigende grad søger troværdige markeder for bæredygtige investeringer.

I oktober 2022 har EU-kommissionen desuden til hensigt at vedtage det første sæt standarder for direktivet for bæredygtighedsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD).1 Dette vil kræve, at flere organisationer end nogensinde før skal indsende årsrapporter i henhold til EU's standarder for bæredygtighedsrapportering, som beskriver deres indvirkning på deres egen organisation, på mennesker og på miljøet.

EU-kommissionen mener, at den eksisterende rapportering ikke er god nok – rapporter bærer præg af, hvad investorer og interessenter mener er vigtigt, og det er svært at foretage sammenligninger mellem to eller flere virksomheder – og det nye CSRD har til hensigt at ændre dette.

Hybridarbejde: En mulighed

Derudover har organisationer, der satte indsatsen for bæredygtighed på pause under pandemien, nu mulighed for at trykke på play på en anden måde.2 Hybrid- og fleksibelt arbejde – som størstedelen af de europæiske virksomheder har taget til sig3, 4 – giver en sjælden chance for at foretage ændringer. Og med "The Great Resignation", der er under opsejling5, kan det vise sig at være afgørende på mere end én måde at gribe den chance, da medarbejderne i stigende grad søger at flytte til mere progressive virksomheder med en stærkere – og mere gennemsigtig – holdning til bæredygtighed.6

Virksomhedsejere og kontorchefer i hele EU og andre steder vil se på, hvad der udgør bæredygtig forretningspraksis, og søge proaktive måder til at foretage forbedringer på daglig basis. Her er nogle måder at handle på i jeres organisation.

1. Vær med i den vedvarende energibevægelse

I kan fjerne en betydelig del af jeres CO2-aftryk ved at skifte til en aftale med eller takst for vedvarende energi. I Storbritannien og EU skal el-leverandører offentliggøre deres brændstofmix årligt, så kunderne kan se, om de bruger 100 procent vedvarende energi eller en kombination af vedvarende og fossile brændstoffer – det er nyttige data til beregning af jeres CO2-påvirkning.7, 8

Vedvarende energi er i fremmarch og er endda på vej til at overhale fossile brændstoffer som verdens største energikilde i de kommende fem år, 9, så det er nu nemmere end nogensinde før at slutte sig til bevægelsen.

Nogle organisationer vil måske overveje at tilslutte sig den tredjedel af britiske virksomheder, der allerede producerer deres egen vedvarende energi på stedet.10 Afhængigt af stedets størrelse, placering og tilgængelig investeringsmulighed er der en række teknologiske muligheder, herunder varmepumper til sol, vind, geotermik og jordvarme, varme- og strømproduktion via vandkraft og biogas eller en kombination af disse. Dette bør planlægges sammen med foranstaltninger til isolering og energieffektivisering for at opnå maksimal effekt.

Hvis EU-baserede selskaber, der har forpligtet sig til at indkøbe vedvarende elektricitet for bare at dække 30 % af deres samlede el-efterspørgsel inden 2030, vil EU's vedvarende energisektor generere mere end 750 mia. EUR i bruttomerværdi.11

Hybridarbejde er også en vigtig faktor i forbindelse med at gøre og beregne bæredygtighedsfremskridt. Bærbare computere, printere, lys, opvarmning – de har alle et fodaftryk, uanset om de bruges på virksomhedens kontor, i medarbejdernes hjem eller andre steder. Vær varsom med at flytte ansvaret over på jeres medarbejdere og miste overblikket over værdifulde data.

2. Anvend affaldshierarkiet

Overvej de fem forhold i affaldshierarkiet: Nægt, reducér, genanvend, genbrug og genvind. Hvor kan I spare på bæredygtigheden i hele produktets levetid, uanset om det sælges eller købes?

Med hensyn til kontorteknologi, f.eks. multifunktionsprintere, kan dette dække alt fra valg af mere energieffektive enheder til beregning af CO2-effekten fra digital transformation til udvidelse af flådeinvesteringscyklussen for at udskifte printere sjældnere.

At holde kontorenheder i god stand i længere tid kan i høj grad reducere drivhusgasemissionerne fra deres produktion, logistik og bortskaffelse af udtjente produkter. Ved hjælp af Canons genfremstillede EQ80-multifunktionsprintere (MFP'er) kan disse udledninger f.eks. reduceres yderligere fra råmaterialeekstraktion og CO2 – helt op til 80 % sammenlignet med et nyt produkt.

Indkøb af genfremstillet udstyr giver organisationer en direkte vej ind i den cirkulære økonomi, et system, der holder ressourcerne i brug så længe som muligt. Sådanne enheder er også billigere, og i Canons EQ80-seriens tilfælde har de den samme garanti som alle nyfremstillede produkter samt fremragende kvalitet og driftssikkerhed.

a woman working on a laptop

3. Ryd op i forsyningskæden

EU-kommissionen påpeger, at væksten i bæredygtighedsøkonomien vil påvirke store og små organisationer uanset rapporteringskrav. Deling af bæredygtighedsrapporter vil blot være en forventning i en forsyningskæde.

På en arbejdsplads ignoreres leverandører som f.eks. kontorrengøringsvirksomheder, cateringvirksomheder, dekoratører, kaffeleverandører og mange andre ofte, når man vurderer den overordnede miljøpåvirkning. Genbrug af toner- og blækpatroner er en etableret praksis, og det har været en vigtig del af Canons politik om "intet affald til deponering" i mere end 30 år. For at opfylde bæredygtighedsmål kan den samme logik anvendes på andre områder.

Som eksempel er Europa den største globale kaffeforbruger – og værdien af kaffeforbruget på de europæiske kontorer er ca. 3,1 mia. EUR.12 Når det brugte kaffegrums bortskaffes på "den sædvanlige måde", ender det med at nedbrydes på et deponeringsanlæg, hvor det udsender metan, der er en drivhusgas.13 Hvis det genbruges, kan kaffegrums i stedet blive til "kaffebrænde", der bruges som bæredygtigt biobrændstof.

Med dette i tankerne er det værd at udforske forsyningskæden og livscyklussen for andre kontorartikler, f.eks. rengøringsprodukter, papir og catering til kundemøder. Det kan virke som en mindre overvejelse, men når alle data – og alle handlinger – tæller, er det det værd at finde forbedringer.

4. Find grønnere måder at rejse på

Køretøjer med lav emission stiger i Europa: Salget af elbiler oversteg salget af dieselbiler for første gang i december 2021.14 Virksomheder i hele regionen overvejer at udskifte ældre flåder med elbiler for at reducere deres miljøpåvirkning og hjælpe med at forbedre luftkvaliteten samt reducere brændstof-, vedligeholdelses- og skatteomkostninger.15

Men hvis man tager offentlig transport og aktive rejser til sig, f.eks. cykling og gåture, kan det give flere besparelser. I Storbritannien er bilen den mest almindelige form for transport ved ture på 1,5 til 8 kilometer;16 Kan nogle af disse ture erstattes med andre transportmidler i jeres organisation?

Eller måske endda helt undgås? Teknologien muliggør fjernarbejde og arbejde på farten, hvilket betyder, at folk kan være produktive, uanset hvor de er. Bilkørsel udgør en væsentlig del af "byture" (under 100 km) i hele EU, hvoraf mange er til pendling eller arbejde.17 Standardisering af hybrid- og fleksibelt eller fjernarbejde kan gøre mange af disse rejser unødvendige.

Små skridt, stor effekt

Bæredygtighed er et vigtigt forretningshensyn – som det også bør være på vores planet, der er under forandring. Hvis I tager jer tid, kan både store og små handlinger forbedre både jeres CSRD-rapportering og jeres bidrag til en grønnere verden betydeligt.

Få mere at vide om, hvordan Canons EQ80-enheder genbruger dele til at skabe en enhed, der er lige så god – og driftssikker – som en ny, i vores billedbog EQ80 – Et liv i billeder.

Se, hvordan Canon anvender bæredygtig praksis i hele vores produkters livscyklus i vores infografik.

"Offentligheden kræver direkte og øjeblikkelig handling for at begrænse klimaforandringerne."

Andy Tomkins, EMEA Sustainability Engagement Manager, Canon Europe

BILLEDBOG

imageRUNNER ADVANCE EQ80: Tag vare på morgendagen – i dag

Få mere at vide om, hvordan jeres valg af teknologier kan hjælpe jer med at nå jeres mål for bæredygtighed.

Relaterede produkter og løsninger

Se de genfremstillede, højkvalitets-multifunktionsprintere i vores EQ80-serie.

Se mere

Læs mere om, hvordan I reducerer jeres CO2-aftryk og opfylder jeres mål for bæredygtig udvikling.

 • ARTIKEL

  Bæredygtig IT: Genfremstillet vs. renoveret

  Hvad er forskellen på renoverede multifunktionsprintere?

 • ARTIKEL

  Vigtigheden af bæredygtighed og den cirkulære økonomi

  Se, hvordan en fuld cirkel hjælper med at bekæmpe klimaforandringer.

 • ARTIKEL

  Cirkulær økonomi, bæredygtighed og forretningsmuligheder

  Ændr jeres indkøbstankegang for at spare penge og skåne miljøet.

 • ARTIKEL

  3 grunde til, at jeres virksomhed bør prioritere bæredygtighed

  Hvad er den cirkulære økonomi, og hvorfor bør I blive en del af den?

 • ARTIKEL

  Bæredygtighed, det ligger i detaljerne

  Udnyt muligheden for at vurdere og tilpasse jeres tilgang til bæredygtighed.

 • HAR I BRUG FOR HJÆLP?

  Vil I have mere information om at gøre jeres organisation mere bæredygtig?

  1. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
  2. https://www.forbes.com/sites/deloitte/2021/05/13/the-pandemic-slowed-sustainability-efforts-heres-how-organizations-can-get-them-back-on-track/?sh=4c84ea227b10
  3. https://resources.owllabs.com/blog/european-companies-and-hybrid-work
  4. https://www.prnewswire.com/news-releases/forrester-only-30-of-companies-will-embrace-a-full-return-to-office-model-post-pandemic-301299937.html
  5. https://www.weforum.org/agenda/2021/11/what-is-the-great-resignation-and-what-can-we-learn-from-it/
  6. https://www.greenbiz.com/article/how-esg-programs-can-combat-great-resignation
  7. https://www.ofgem.gov.uk/environmental-and-social-schemes/renewables-energy-guarantees-origin-rego/energy-suppliers/fuel-mix-disclosure-fmd
  8. https://www.aib-net.org/certification/uses-certificates/fuel-mix-disclosure
  9. https://www.ecowatch.com/iea-renewable-energy-sources-2648860436.html
  10. https://www.alphr.com/energy/1010075/third-of-uk-businesses-generating-renewable-energy/
  11. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5ab1ada3-c48c-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en
  12. https://coffeebi.com/2019/03/27/office-coffee-consumption-the-strong-growth-of-the-european-markets/
  13. https://www.bio-bean.com/news-post/the-significant-value-of-spent-coffee-grounds/
  14. https://www.nytimes.com/2022/01/17/business/electric-vehicles-europe.html
  15. https://energysavingtrust.org.uk/the-road-to-zero-is-your-business-ready-for-electric-vehicles/
  16. https://www.gov.uk/government/statistics/national-travel-survey-2020/national-travel-survey-2020
  17. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Passenger_mobility_statistics#Distance_covered