Artikel

Der er ingen "fremtid for cloud": Derfor er cloud-teknologi uundværlig i vores dagligdag

Implementeringen af cloud-løsninger er sket hurtigt både i forretningsverden og hos forbrugere og er afgørende for vores samfunds fremtid.

Download e-bog

Er I klar til at opbygge jeres cloud-baserede strategi?

Cloud-teknologi bliver stadig mere vigtig for vores fremtidige arbejdspladser, efterhånden som vi bevæger os væk fra traditionelle modeller. Download Canons e-bog for at få mere at vide om, hvordan I kan udnytte cloud-teknologi på fremtidens arbejdsplads.

Download e-bog

Ready to build your cloud-first strategy

Overalt ser vi spekulationer, prognoser og teknologiske forudsigelser i forbindelse med vores dynamiske og foranderlige globale klima. Men når det drejer sig om cloud-teknologi, oplever vi en lidt anderledes udvikling. For cloud computing er blevet en så integreret del af vores daglige eksistens, at det ikke giver mening at tale om dens fremtid som en enkeltstående teknologi. Det skyldes, at ingen anden teknologi har været så hurtig at blive taget i brug i både forretningsverden og hos forbrugere.

Forandring af samfundet

Hvordan er fremtiden for vores samfund? Hvordan ser denne fremtid ud, og hvilken rolle spiller cloud-teknologi? Cloud-teknologi vil være en enorm drivkraft i den fremtidige tilrettelæggelse af byer, arbejdspladser og institutioner, fordi den vil levere den digitale infrastruktur i fremtidens smarte byer (hvor 68 % af verdens befolkning forventes at leve i 20501).

Vores byer bliver mere og mere intelligente. Samtidig opretter hver ny tilsluttet enhed data, som skal gemmes og analyseres. Det vil kun være muligt at understøtte tilsluttet teknologi i dette omfang med en kombination af avanceret teknologi og cloud computing. Når denne digitale infrastruktur er på plads, vil smarte elevatorer og parkeringspladser, førerløse biler og dronebaserede taxaer, tog og undergrundsbaner, gårde og kraftværker alle være en del af hverdagens funktionelle struktur.

Cloud'en vil også understøtte nye teknologier som f.eks. kunstig intelligens og hjælpe disse teknologier med at tilpasse sig nye platforme som f.eks. mobile platforme. Selv om kunstig intelligens allerede har fundet vej til mobiltelefoner, indeholder disse enheder f.eks. e-mails, tekstmeddelelser og fotos, som er organiseret i ustrukturerede data. Analyse af ustrukturerede data tager tid og processorkraft, som de fleste smartphones ikke har lokalt. Med cloud-teknologi i databehandlingen kan vi forvente, at vores telefoner bliver endnu smartere.

Transformation af virksomheder

Fjernelse af innovationens forhindringer

Cloud-teknologi er blevet uundværlig for virksomheder. En af de vigtigste årsager til dette er måden, hvorpå teknologien har påvirket innovationen. Eftersom cloud-teknologien ikke har behov for fysisk infrastruktur og de drifts- og arbejdsomkostninger, der følger med den, undgås de typiske økonomiske barrierer for innovation og digital transformation. Mindre virksomheder, som traditionelt ville have svært ved at rejse den kapital, der er nødvendig for implementering på stedet, kan få adgang til ny teknologi via cloud-baserede leveringsmodeller.

Derudover har cloud-teknologien også reduceret de risici, der er forbundet med investeringer. Dyre, fastlåste kontrakter kan være en hindring for mange mindre virksomheder. Skalerbarheden ved cloud computing betyder imidlertid, at tilbud kan skaleres op eller ned afhængigt af virksomhedens behov, og det er med til at styre omkostninger og økonomiske risici. Disse fleksible, cloud-baserede modeller vil blive mere og mere populære. Alene inden for de seneste fem år er økonomien for abonnementsbaserede forretningsmodeller steget med over 100 % om året2, hvilket har fået 90 % af virksomhederne til at overgå eller overveje at overgå til en sådan forretningsmodel3.

Cloud computing fremmer også innovation, fordi hastigheden gør det nemt at eksperimentere med nye idéer, eftersom man hurtigt kan indsamle feedback. Hvis en strategi ikke fungerer, kan den hurtigt justeres i stedet for at vente, indtil den er blevet en fiasko. Det gør det nemmere for en virksomhed at forny sig. Hvis virksomhederne opdager muligheder på markedet, kan de ved hjælp af en veletableret cloud-infrastruktur hurtigere reagere på og udnytte disse muligheder. Med så mange muligheder i cloud'en vil virksomheder fortsætte med at skifte over til cloud-baseret teknologi, og det globale marked for offentlige cloud-tjenester forventes at vokse med 29,2 % mellem 2021 og 20264.

GettyImages

Informationens effekt

Information og data er hjertet i enhver virksomhed. Hvordan vi får adgang til det, udnytter det og deler det, hænger tæt sammen med, hvor succesfuld en given organisation kan blive. Og det er her, cloud-teknologi virkelig har gjort en forskel. Takket være cloud-tjenester er virksomhedens medarbejdere ikke længere bundet til kontoret. De kan få adgang til information og samarbejde om projekter i realtid fra alle steder i verden. Dette har revolutioneret forretningsmodeller. For eksempel uploader det europæiske firma OpenDesk møbeldesign til cloud'en og giver dermed kunderne mulighed for at downloade design og få en lokal producent til bygge det. Dette reducerer forsendelses- og lageromkostningerne, mens virksomhedens CO2-udledning reduceres.

Cloud-baserede platforme har også gjort det muligt for virksomheder at være mere effektive. Efterhånden som organisationer vokser, får de en tendens til at skabe informationssiloer, og teams udvikler deres egne måder at arbejde og dele information på. Cloud-teknologi hjælper virksomheder med at slå bro over kløften, så alle medarbejdere kan få adgang ét sted med al den information, de har brug for. Det gør det også nemmere at oprette workflows på tværs af virksomheder, hvor medarbejderne måske har fordoblet antallet af eller mistet overblikket over dokumenter, efterhånden som virksomheden har udviklet sig.

Dataoversvømmelse

Det er ironisk, at jo mere vi bruger cloud-løsninger, jo mere har vi brug for dem. Den såkaldte "dataoversvømmelse" hænger sammen med, hvor meget vi får adgang til cloud-baserede tjenester i vores dagligdag. Brug af online-systemer, sociale netværk, deling af videoer, trafikinformation, samarbejde med kolleger bidrager alle med store mængder data, som hver enkelt person og virksomhed genererer for sig selv, og her taler vi ikke engang om de data, der genereres af sundhedsvæsenet, uddannelsesinstitutioner, videnskaben og militær. Alle disse oplysninger har brug for computerkraft til at administrere, lagre og analysere dem. Til dette har vi brug for cloud'en.

Derfor er det urigtigt at tale om fremtiden for cloud'en. For det, vi virkelig skal tale om, er fremtiden for samfundet og fremtiden for erhvervslivet. Fremtiden for vores byer, vores arbejdspladser og institutioner er stærkt afhængige af cloud-teknologi. Dette vil kun blive mere sandt, efterhånden som flere tjenester bliver serverløse, og den digitale infrastruktur bliver mere avanceret. Man kan ikke sige, at fremtiden for cloud'en går i en bestemt retning. Det vil være mere korrekt at fremsætte forudsigelser om menneskehedens, samfundets og erhvervslivets fremtid, og hvordan cloud-teknologi vil håndtere disse udfordringer.


Få mere at vide om, hvordan I kan udnytte cloud-teknologi på jeres fremtidige arbejdsplads.

Relaterede løsninger

Se mere

Find ud af, hvordan I kan udnytte cloud-teknologi på fremtidens arbejdsplads

TAL MED VORES TEAM