Artikel

Vær forberedt på det uventede: De forretningsværktøjer, I har brug for til at være fleksible

Det er vigtigere end nogensinde før at investere i cloud-teknologi, automatisering og digital transformation.

Download e-bog

Er I klar til at opbygge jeres cloud-baserede strategi?

Cloud-teknologi bliver stadig mere vigtig for vores fremtidige arbejdspladser, efterhånden som vi bevæger os væk fra traditionelle modeller. Download Canons e-bog for at få mere at vide om, hvordan I kan udnytte cloud-teknologi på fremtidens arbejdsplads.

Download e-bog

Ready to build your cloud-first strategy

"Normalt" arbejde er blevet fuldstændigt transformeret af COVID-19. Virksomheder i hele verden har været nødt til at tilpasse sig hurtigt for at gøre det muligt for deres medarbejdere at arbejde eksternt. I mellemtiden har strategiske og finansielle målsætninger måttet træde i baggrunden, og de traditionelle prioriteter er taget op til genovervejelse. I en periode, hvor ingen kan foretage en sikker langtidsplanlægning, har det aldrig været vigtigere at være tilpasningsparat.

De forstyrrelser, der skyldes den globale krise, vil få langsigtede konsekvenser for budgetterne. Likviditeten er påvirket markant, hvilket gør det sandsynligt, at alle udgifter vil blive gennemgået, lige fra IT-investeringer til dyre kontorfaciliteter. Faktisk siger 67 % af CFO'erne1, at de nu forventer at udsætte eller tilbagekalde planlagte investeringer. Men selv om det er nødvendigt at skære ned på omkostningerne, er smart investering lige så påkrævende. En virksomheds succes i et uforudsigeligt miljø er bestemt af dens evne til at tilpasse sig. Derfor er det vigtigt at investere i de værktøjer, der vil muliggøre denne fleksibilitet.

Ifølge McKinsey2 omfatter de vigtigste investeringsprioriteter efter COVID-19 cloud-teknologi, automatisering og digital transformation. Selv om disse burde stå – og længe har stået – øverst på mange virksomheders investeringsdagsorden, er de nu vigtigere end nogensinde.

Investér i cloud'en

Cloud computing er ikke et nyt fænomen. Det blev etableret i forretningsverdenen før pandemien, og mange virksomheder har allerede startet en transformationsrejse mod en cloud-baseret virksomhedsdrift. Men med en potentielt spredt arbejdsstyrke, der forventes at blive 'det nye normale', søger virksomheder efter metoder til at opretholde samarbejdet i teams, der nu er betinget af en blanding af både lokale og eksterne arbejdsformer.

Ved at indføre flere cloud-baserede workflows og processer kan virksomheder øge fleksibiliteten og tilpasningsevnen, samtidig med at de faste driftsomkostninger reduceres. Dette giver virksomheder et stærkt udgangspunkt til at anvende en række forskellige scenarier på arbejdspladsen uden at skulle foretage betydelige, dyre ændringer i deres IT-infrastruktur, efterhånden som deres behov ændrer sig. Mange organisationer ved allerede, hvor vigtig cloud'en vil være. 47 %3 planlægger at øge deres cloud-forbrug i lyset af krisen og implementere cloud-løsninger som en afgørende del af virksomheden for at bevare tilpasningsevne, samarbejde og effektivitet.

Invest in the cloud

Accelerér den digitale transformation

Digital transformation har været en topprioritet for alle virksomheder i de sidste ti år. Faktisk blev det i 2019 anslået, at digital transformation vil udgøre næsten 20 % af IT-udgifterne4. For mange organisationer har deres udvikling hen imod den digitale arbejdsplads været en forholdsvis langsom og stabil udvikling, hvor teams falder tilbage til de gamle vaner, f.eks. ved at arkivere papirarbejdet i fysiske arkiveringssystemer. Regeringernes nedlukninger har fremskyndet digitaliseringsprocessen og tvunget mange organisationer til øjeblikkeligt at tilpasse sig for at understøtte arbejde uden for det fysiske kontor. Til gengæld har medarbejderne været nødt til at tilegne sig nye vaner og lære at arbejde gennem digitale kanaler.

For virksomheder vil denne proces – selvom den måske ikke er sket på deres egne betingelser – være en vigtig, langsigtet investering. Implementering af virksomhedsprogrammer, basissystemer og online-infrastruktur understøtter et større skift hos kunder og leverandører til online-kanaler. Hvis virksomhederne vil holde sig et skridt foran, bør de fortsætte med at gennemgå, hvordan de kan opbygge robuste, eksterne arbejdsrammer og opbygge en sofistikeret, stabil og sikker arbejdskapacitet i den rette skala.

Automatisering af forretningsprocesserne

Virksomheder skal være opmærksomme på, at en stigning i fjernarbejde typisk også vil medføre en række andre udfordringer. Når man ikke længere kan prikke en kollega på skulderen ved skrivebordet, vil det f.eks. tage længere tid at følge op på vedkommendes fremskridt i et projekt. Sådanne forsinkelser kan hobe sig op og medføre forsinkede processer og ineffektive workflows. Fjernarbejde og øget effektivitet spiller derfor en afgørende rolle i virksomhedernes arbejde med automatisering. Flere automatiserede forretningsprocesser, f.eks. robotprocesautomatisering (RPA), hjælper til at fremskynde tidskrævende workflows og fritage medarbejdere fra administrationsopgaver.

Implementering af mere automatisering hjælper også en virksomhed med at blive mere fleksibel. Bill Gates sagde engang: "Succes i dag kræver fleksibiliteten og viljen til konstant at genoverveje, genopfriske, reagere og genopfinde." Organisationer kan ikke udvikle sig i rette takt, hvis implementeringen af nye funktioner eller test af nye strategier udelukkende afhænger af, at medarbejdere lærer nye måder at arbejde på fra bunden. Hvis processerne er delvist automatiserede, kan de indføres og tilpasses meget hurtigere.

For at overleve i et uforudsigeligt miljø skal virksomheder opbygge en forretningsmodel, der hjælper dem med at forblive fleksible. Derfor skal virksomhederne skifte fra traditionelle, manuelle måder at arbejde på til digitale og automatiserede processer. På trods af begrænsede budgetter og en usikker fremtid bør virksomhederne søge at indføre disse teknologier og skifte til en mere cloud-baseret strategi. Ved at prioritere tjenester via cloud-platforme kan virksomheder hurtigt tilpasse strategier, som ikke længere fungerer, og udnytte nye muligheder, efterhånden som de opstår.


Få mere at vide om, hvordan I kan udnytte cloud-teknologi på fremtidens arbejdsplads.

Relaterede løsninger

Se mere

Find ud af, hvordan I kan udnytte cloud-teknologi på fremtidens arbejdsplads

TAL MED VORES TEAM