Artikel

Sådan muliggør cloud-teknologi arbejdspladsens 'nye normale'

Cloud-tjenester er blevet en afgørende del af 'det nye normale', for at teams kan samarbejde nemt og sikkert, uanset hvor de befinder sig.

Download e-bog

Er I klar til at opbygge jeres cloud-baserede strategi?

Cloud-teknologi bliver stadig mere vigtig for vores fremtidige arbejdspladser, efterhånden som vi bevæger os væk fra traditionelle modeller. Download Canons e-bog for at få mere at vide om, hvordan I kan gøre brug af cloud-teknologi på fremtidens arbejdsplads.

Download e-bog

Ready to build your cloud-first strategy

Med millioner af mennesker, der arbejder eksternt og hjemmefra over hele verden, oplever virksomheder i dag en af de største forandringer i arbejdsadfærden, der er set i løbet af en hel generation. Ifølge undersøgelser fra Deloitte mener nogle virksomheder, at fjernarbejde vil udgøre 30-35 % af deres arbejdsstyrke på permanent basis.

Men efterhånden som nødvendighed skifter til strategi, vil virksomheder af alle typer, størrelser og brancher have fokus på at sikre, at deres nye, fjernarbejdende arbejdsstyrke fungerer produktivt og effektivt. Det udløser et behov for at se nærmere på de cloud-baserede samarbejdsværktøjer, som for mange virksomheder har sikret produktiviteten i disse udfordrende tider.

Samarbejde i cloud'en

Når folk er fysisk til stede i en virksomhed, er det nemt at give dem de oplysninger, de har brug for til at gøre deres arbejde.

Men især i en virkelighed, hvor eksterne arbejdspladser er en central del af virksomhedskulturen, holder samarbejdsplatforme mennesker forbundet – uanset geografiske områder og tidszoner. For internationale virksomheder har disse platforme givet medarbejdere mulighed for at samarbejde på tværs af grænser på en måde, som man tidligere slet ikke kunne have forestillet sig. I lang tid har fysiske møder, udveksling af papirer og besværlige telefonmøder været den accepterede måde at drive forretning på. Nu fremmer samarbejde på tværs af digitale teams en ny generation af produktivitet.

Disse værktøjer er blevet afgørende for at opretholde produktivitet og kommunikation i realtid mellem medarbejderteams, og de vil fortsat være afgørende for DNA'en1 i fremtidige succeshistorier på grund af den påvirkning, de har på virksomhedens driftsform.

Cloud-effekten

Cloud-teknologi er ikke et nyt fænomen. Det har længe været en central del i virksomhedernes digitale transformationsrejser. Men hvis meget decentrale arbejdsstyrker bliver normen i en længere periode, skal cloud-implementeringer prioriteres – ikke blot for at holde virksomheden i gang, men for at sikre, at den udvikler sig.

Implementering af cloud-teknologi er yderst vigtig og kan hjælpe med at løse følgende udfordringer:

  • Ustruktureret og uensartet håndtering af papirbaseret og digital information ved at bygge bro mellem fysiske og digitale workflows og dermed sikre, at information effektivt kan deles, tilgås og samarbejdes ud fra mellem eksterne medarbejdere. Dette giver ikke kun umiddelbare fordele, men vil også styrke en mobil og ekstern arbejdsstyrke og fremtidssikre virksomhedens drift, efter 'det nye normale' er blevet redefineret.
  • Unøjagtigheder i dataindsamling og -behandling, som skyldes manuelle og ikke-kontrollerede dokumentworkflows. Efterhånden som flere og flere medarbejdere arbejder hjemmefra, øges risikoen for fejl, hvis ikke hjemmekontorerne er udstyret korrekt, eller hvis der ikke udarbejdes tilpassede løsninger på virksomhedspolitikker. En centraliseret cloud-infrastruktur eliminerer denne risiko og sikrer, at workflows kan forblive nøjagtige, ansvarlige og effektive.
  • Opretholdelse af informationssikkerhed og compliance for hele dokumentets livscyklus er en prioritet i alle situationer, men risikoen kan øges, når adgangen til data foregår eksternt. Det er dog muligt at opnå compliance i cloud'en, og de rette værktøjer kan øge fleksibiliteten og beskytte både virksomheds- og kundeoplysninger.

Dette er succesfaktorerne i en blomstrende og tilsluttet virksomhedskultur, men de muliggøres kun af cloud-processer. Ud fra en indsigt i disse workflows kan ledere styrke den progressive forandring i en virksomhed ved at bygge videre på produktivitetsforbedringer og eliminere processer, der ikke fungerer. Så selv om disse foranstaltninger måske er kommet til af nød, vil de blive opretholdt og forbedret, fordi de har vist sig at være uomgængelige.

Styrken ved ægte samarbejde

Alle virksomheder har været på deres egen rejse mod digital transformation. Alle har oplevet, at disse planer mod en digital transformation er blevet udfordret helt til grænsen eller endda accelereret længere endnu. Fælles for dem alle er strenge krav til informationshåndtering og -sikkerhed, mobilitet og automatisering af processer samt hurtigere implementering af cloud-tjenester og administrerede tjenester.

De forandringer, som alle oplever, vil være dybtgående og langvarige, men virksomhederne kan udlede positive erfaringer af dem. En af disse erfaringer kan og bør være en forøgelse af samarbejdsværktøjerne, selv hvis de er blevet påtvunget. Når forhindringerne for den frie informationsstrøm på tværs af en organisation fjernes, kan medarbejderne langt nemmere udføre deres arbejde og realisere deres potentiale.

Vi taler ofte om, at "verden bliver mindre" og "det internationale samfund", men alt for ofte afspejler disse buzzwords ikke den sande kultur i erhvervslivet. Kun ved at etablere cloud-baserede workflows kan denne vision virkelig realiseres.

Resultatet er ægte samarbejde. Ved at gøre arbejdet hurtigere, bringe folk tættere sammen og gøre virksomhedskulturen stærkere gennem effektiv kommunikation skaber virksomhederne ikke blot kreativitet og innovation, men løfter også produktiviteten til nye højder.


Få mere at vide om, hvordan I kan udnytte cloud-teknologi på fremtidens arbejdsplads.

Relaterede løsninger

Se mere

Find ud af, hvordan I kan udnytte cloud-teknologi på fremtidens arbejdsplads

TAL MED VORES TEAM