Fordele ved Managed Print Services

Papirkopier og elektroniske dokumenter forbliver en integreret del af nutidens forretningskommunikation. Men produktion af dokumenter udgør en betydelig omkostning for virksomheder og kan koste op til 3 % af indtægterne.

Ifølge undersøgelser* er kun 20 % af printomkostningerne synlige omkostninger. Hvis du ikke kender dine reelle omkostninger på dette område eller mangler ressourcer og ekspertise til at håndtere dem, kan Canon Managed Print Services (MPS) hjælpe.

* All Associates Group, Inc 2012

Papirkopier og elektroniske dokumenter forbliver en integreret del af nutidens forretningskommunikation. Men fremstilling af dokumenter udgør en betydelig omkostning for virksomheder og kan koste op til 3 % af indtægterne.

Ifølge undersøgelser* er kun 20 % af printomkostningerne synlige omkostninger. Hvis du ikke kender dine reelle omkostninger på dette område eller mangler ressourcer og ekspertise til at håndtere dem, kan Canon Managed Print Services (MPS) hjælpe.

* All Associates Group, Inc 2012

Reducér dine omkostninger

Med Canons MPS samarbejder vi med dig for at forstå helt præcist, hvad du bruger på print, og hvor du bruger det. Disse oplysninger kan derefter bruges til at designe en printløsning, der vil reducere omkostningerne og ineffektivitet. Faktisk har Canons MPS allerede hjulpet kunder til at reducere printrelaterede omkostninger med op til 60 procent. Ved hjælp af jævnlig evaluering sikrer vi, at du opnår dit investeringsafkast, og at du opnår dine mål nu og på lang sigt.

Højere produktivitet

Når andre administrerer din printtjeneste for dig, kan du frigøre værdifuld tid for medarbejderne og dermed hjælpe dem med at fokusere på forretningskritiske aktiviteter. Canons MPS sikrer også, at enheder bruges på deres optimale niveau og dermed kan levere forbedringer af virksomhedsprocesser, der vil øge produktiviteten på tværs af din organisation.

Øg sikkerheden

Idet brud på sikkerheden kan skade dit brands ry og medføre store bøder, er beskyttelse det, der svarer sig på lang sigt. En MPS-revision fra Canon afslører potentielle forbedringer af sikkerheden for dokumentoutput i din infrastruktur. Vi kan derefter implementere forbedringer, så du kan holde oplysningerne skjult for personer, der ikke har tilladelse til at se dem, samtidig med at du opnår overholdelse af lovkrav.

Forbedring af bæredygtigheden

Ved at rationalisere din printinfrastruktur og hjælpe dig med at ændre og overvåge printadfærden hjælper Canons MPS dig med at reducere spild og skære ned på dine enheders energi- og papirforbrug. Ved hjælp af vores regelmæssige evalueringer for at bedømme din miljømæssige påvirkning og vores nyeste Canon-teknologier hjælper vi dig ydermere til at mindske dit CO2-aftryk på lang sigt.