Artikel

Hvilke forandringer kan vi forvente på fremtidens arbejdsplads?

Nytænkning af nutidens – og fremtidens – arbejdsplads, og hvad det betyder for jeres virksomhed.

Download guiden

Tiden er inde til at tænke over fremtidens arbejdsplads

Teknologien har givet os anledning til at sætte spørgsmålstegn ved, om vores arbejdsplads overhovedet behøver være et kontor. Download Canons guide for at få mere at vide om, hvordan I bedst kan forberede jer på fremtidens arbejdsplads.

Download guiden

The time to think about the workspace of the future is now

Genopfindelse af arbejdspladsen

Mens vi sidder og spekulerer på, hvilke konsekvenser pandemien har for vores kontorers, arbejdsmetoders og livs fremtid, har der været en masse snak om "at vende tilbage til arbejde1". Men for de flestes vedkommende har teams været i stand til at arbejde og har – i stort omfang – bevist, at et kontor ikke var en nødvendighed for at få det til at ske. Det er teknologi, der har gjort det muligt for virksomheder at holde sig oven vande i krisetider. Hvad betyder det så for vores virksomheders fremtid, og er vi ved at bevidne kontorets død?

Faktisk er det ret usandsynligt. Den igangværende debat i det seneste årti har været om, hvorvidt kontoret var et døende træk ved et gammeldags system, men har det i virkeligheden noget på sig? På kort sigt er der nogle udfordringer, der skal løses for at gøre det muligt for vores teams at arbejde sammen, mens de holder sig fysisk adskilt. Men et langsigtet perspektiv viser os, at vi nu har mulighed for at gentænke vores arbejdspladser ved hjælp af den indsigt, vi har fået ved at lytte til og observere vores teams i denne periode.

Den nye, moderne arbejdsplads

Når vi holder os til den kortsigtede fremtid, vil virksomhedslederne overveje, hvor meget kontorplads de realistisk set har brug for. Tidlige indikationer viser, at selvom mindre fysisk ejendom er en nem måde at spare omkostninger på, får behovet for social distancering og en ny tendens til mindre tætpakkede kontormiljøer nogle virksomheder til at overveje at øge den kontorplads, de har til rådighed. Dette kan være på den traditionelle måde eller ved at tilføje andre former for fjernarbejdspladser for at kunne arbejde sammen, men med fokus på trivsel.

Hjemmearbejde er også en faktor, der skal tages i betragtning. Selv om den følelsesmæssige indvirkning af den påtvungne situation er veldokumenteret, har vi også set, at en del af den stress, der udløses hos medarbejdere på kontoret, forsvinder i dette miljø. Et stort flertal har sagt, at fleksibiliteten ved at arbejde hjemmefra har gjort det muligt for dem at være mere produktive på arbejdspladsen, samtidig med at der er skabt mere balance mellem arbejde og fritid.

Når det er sagt, er det ikke den perfekte situation for alle, da mange stadig rapporterer, at de mangler fællesskabet. Ganske enkelt: At lære af kollegerne, uformel interaktion og uformelt kreativt samarbejde er langt sværere i et hjemmearbejdsscenarie2. Det er selv de små, men afgørende, bekvemmeligheder, som at have adgang til en printer3. Men selvom disse er nogle af de vigtigste drivkræfter for medarbejdere, der ønsker at vende tilbage til en kontorarbejdsplads, er det sandsynligt, at de gerne vil gøre det på andre vilkår end før. Udover bekymringen for sundhed og renlighed, er der frygten for at miste den nye fleksibilitet og balance mellem arbejdsliv og privatliv4. Med arbejdsstyrker, der nu strækker sig over fire generationer, er det værd at overveje en opsætning, der giver mulighed for tilpasning baseret på præferencer og formål.

Nu er det et ideelt tidspunkt at begynde at se på, hvordan I kan bygge bro mellem hjemmet og det mere traditionelle kontor og skabe miljøer med mennesker i tankerne. Et sted, hvor jeres team er glad for at tilbringe tid uden at føle presset og formaliteten i den måde, tingene plejede at være på. Overvej, hvordan I holder jeres rum interaktive, hvor man fremmer samarbejde og kreativitet. Tænk ikke bare på "arbejdsplads", tænk på "højtydende mulighedsrum".

The workspace reimagined

Teknologien går hånd i hånd med forandringer

Digital transformation åbnede for mere fleksibilitet, i forhold til hvordan folk arbejdede forud for pandemien, hvor alle store ændringer i måder at arbejde på var i overensstemmelse med den løbende teknologiske udvikling. Vi er nu begyndt at se en helt ny verden af muligheder, når det handler om, hvor folk arbejder, og hvordan de arbejder. Det er ikke længere et spørgsmål om at dukke op, udføre sit arbejde, gå hjem igen og gentage proceduren5.

Vigtige teknologiske gennembrud som f.eks. videoopkald og cloud-samarbejde var allerede inden pandemien begyndt at bryde med de traditionelle arbejdsmiljøer, hvilket gjorde eksterne arbejdsmetoder til en bæredygtig løsning for mange virksomheder. Nu er den måde, vi vælger at leve på, mere og mere afgørende for, hvordan vi vil arbejde. Så vi kan forvente, at tingene vil accelerere til næste niveau, efterhånden som flere innovative teknologier er med til at skabe arbejdspladser, der afspejler en mere livsstilsbaseret tilgang6.

Vi kunne begynde at se rum blive brudt op i mere specifikt designede områder. Nogle gange kan man have brug for et stille område, hvor man kan sætte sig ned og fokusere, hvilket kan betyde, at der indføres stillezoner uden telefoner og fri for snak. Eller særlige "koncentrationsområder". Nogle gange vil man måske gerne have en uformel samarbejdssession – gå ind i områder fyldt med hjernestimulerende legetøj og teknologi og digitale whiteboards indlejret i stole og borde. Nogle gange vil man måske bare gerne snakke med ens kollega om weekendens aktiviteter, så måske bevæger vi os mere i retning af lounge-koncepter?

Og det er kun toppen af isbjerget. Innovatorerne ser på alt fra AR- og holografiske oplevelser til virtuelle arbejdspladser i arbejdsgruppekontorer. Vi kan forvente at se AI-sikkerhedsvagter og app-styrede mødelokaler. Smarte sensorer, der bruger realtidsdata til at optimere varme og belysning, ikke blot for at spare omkostninger, men også for at tilpasse sig individuelle brugeres behov. Indbyggede stemme- og ansigtsgenkendelsestjenester, bærbare enheder med stemningssensorer. Facebook har endda set på at skabe et hyper-realistisk virtuelt kontormiljø, hvor medarbejderne skal interagere som avatarer ved hjælp af VR-headset7.

Når I ser på de muligheder, som teknologiske fremskridt giver på arbejdspladsen, kan I begynde at se, hvordan det kan påvirke og kombinere vigtige fokusområder for virksomheden som produktivitet, bæredygtighed, omkostningseffektivitet, medarbejdertilfredshed og velvære.

Men vi skal huske på, at investering i teknologi til jeres arbejdspladser kræver en klar strategi og ikke bare, at I flytter alt, hvad I nu har, til digitale rammer.

Hvordan fortsætter vi så herfra?

For mange af os vil et superdigitaliseret, højteknologisk miljø ikke være noget, der vil være sandsynligt i den nærmeste fremtid. Det betyder dog ikke, at en opsætning, der muliggør samarbejde og høj produktivitet, er uden for rækkevidde. Selv om digital transformation er en rejse, handler det også om at tilpasse jeres arbejdsmetoder. Takket være de løbende fremskridt i cloud-rummet er det en omkostningseffektiv, skalerbar og fleksibel virkelighed, der frigør information fra at være stedbestemt. Det er også en af de bedste måder at give et element af fremtidssikring på, hvis vi fortsat oplever globale hændelser, der forstyrrer vores forretningsklima. Jo mere plads I skaber til tilpasning, jo mere kan I trives, uanset hvad der sker.


Få mere at vide om, hvordan I bedst kan forberede jer på fremtidens arbejdsplads

Relaterede løsninger

Se mere

Oplev, hvordan I bedst kan forberede jer på fremtidens arbejdsplads

TAL MED VORES TEAM