Her finder du serienummeret

USP

Vælg din produkttype nedenfor

Placeringen af dit serienummer varierer mellem de forskellige Canon-produkter. Serienummeret er en kombination af tal og/eller bogstaver, uden mellemrum eller specialtegn. Du skal ignorere alle tal eller bogstaver, der vises i kantet parentes.

 • Serienummeret for din imageRUNNER er en sekvens af 8 alfanumeriske tegn.

  Du kan finde serienummeret med knappen [123], eller det er trykt på en mærkat på maskinen som beskrevet i instruktionerne nedenfor.

  Brug af knappen [123]:

  Følg instruktionerne nedenfor for at finde serienummeret:

  1. Tænd for maskinen, og tryk på knappen [123] fremhævet i billedet nedenfor.

  2. Afhængigt af maskintypen vises serienummer på det første skærmbillede,

   eller efter du har valgt [Check Device Configuration] (Kontrollér enhedskonfiguration) og klikket på [OK].


  Placering på maskinen:

  1. Du finder serienummeret trykt på en mærkat bag på maskinen ved siden af strømkablet.
  2. På visse maskiner kan du også finde det på en mærkat på scannerens glasplade (løft låget på scanneren for at se det).

 • Strukturen i serienummeret til din i-SENSYS varierer, afhængigt af modeltypen som forklaret nedenfor:

  • Hvis dit produkt kun har printfunktioner, er serienummeret på 10 tegn og består af 4 bogstaver og 6 tal f.eks. XXXX-000000.
  • Hvis dit produkt har print- og kopi-, scannings- eller faxfunktioner er serienummeret på 8 tegn og består af 3 bogstaver og 5 tal, f.eks. XXX-00000.

  Serienummeret vil altid være trykt på en mærkat, som sidder enten på bagsiden af maskinen eller på visse modeller inde i maskinen.

  Se eksempler på placering af serienummer på billederne nedenfor: • imagePROGRAF

  Strukturen i serienummeret til din imagePROGRAF varierer afhængigt af produktserietypen. Vælg en produktserie nedenfor for at finde oplysninger om produktets serienummerstruktur og -placering.

   

  imagePROGRAF iPF-serien

  Serienummeret til din imagePROGRAF iPF er en sekvens af 8 alfanumeriske tegn.

  Du finder det på menuen eller trykt på en mærkat på bagsiden af maskinen, som beskrevet i instruktionerne nedenfor.

  Brug af menuen:

  Følg instruktionerne nedenfor for at finde serienummeret:

  1. Tryk på knappen [Menu].
  2. På kontrolpanelets skærm "Fanevælger" skal du trykke på højre eller venstre piletast for at vælge fanen [Settings/Adj.] (Indstillinger/Justér).

  3. Vælg derefter [Printer Info] (Printeroplysninger), og tryk [OK].

  4. Vælg [System Info] (Systemoplysninger), og tryk [OK].

  5. Serienummeret vises som på nedenstående billede.


  Placering på maskinen:

  Serienummeret er trykt på en mærkat på bagsiden af maskinen.


   


  imagePROGRAF PRO-serien

  Serienummeret til din imagePROGRAF PRO-printer er en sekvens af 9 alfanumeriske tegn.

  Du finder det på menuen eller trykt på en mærkat på bagsiden af maskinen, som beskrevet i instruktionerne nedenfor.

  Brug af menuen:

  Følg instruktionerne nedenfor for at finde serienummeret:

  1. Stryg med fingeren på betjeningspanelet.

  2. Vælg [Printer information] (Printeroplysninger)

  3. Vælg [System information] (Systemoplysninger)

  4. Serienummeret vises som på nedenstående billede.


  Placering på maskinen:

  Serienummeret er trykt på en mærkat på bagsiden af maskinen.


   

  imagePROGRAF TX-serien

  Serienummeret til din imagePROGRAF TX-printer er en sekvens af 9 alfanumeriske tegn.

  Du finder det på menuen eller trykt på en mærkat på bagsiden af maskinen, som beskrevet i instruktionerne nedenfor.

  Brug af menuen:

  Følg instruktionerne nedenfor for at finde serienummeret:

  1. Stryg med fingeren på betjeningspanelet.

  2. Vælg [Printer information] (Printeroplysninger)

  3. Vælg [System information] (Systemoplysninger)

  4. Serienummeret vises som på nedenstående billede.


  Placering på maskinen:

  Serienummeret er trykt på en mærkat på bagsiden af maskinen.


   

  imagePROGRAF TM-serien

  Serienummeret for imagePROGRAF TM-serien består af 9 alfanumeriske tegn.

  Der er to steder på printeren, hvor serienummeret kan findes, enten på printerens kontrolpanel eller på en mærkat, der er placeret bag på printeren. Instruktioner til, hvordan du får adgang til printerens kontrolpanel og læser mærkaten på bagsiden af printeren, findes nedenfor.

  Adgang til printerens kontrolpanel

  1. På startskærmen skal du trykke på "tandhjulsikonet" (opsætning).

  2. Tryk på [Printer information] (Printeroplysninger).

  3. Tryk på [System information] (Systemoplysninger).

  4. Serienummeret vises som på nedenstående billede.


  Læsning af etiketten på bagsiden af printeren for at finde serienummeret

  Placering på maskinen:

  Serienummeret er trykt på en mærkat på bagsiden af maskinen.

  Fanen Billede

 • Serienummeret til din imagePRESS er en sekvens af 8 alfanumeriske tegn.

  Du kan finde serienummeret med knappen [123], eller det er trykt på en mærkat på maskinen som beskrevet i instruktionerne nedenfor.

  Brug af knappen [123]:

  Følg instruktionerne nedenfor for at finde serienummeret:

  1. Tænd for maskinen, og tryk på knappen [123] fremhævet i billedet nedenfor.

  2. Afhængigt af maskintypen vises serienummer på det første skærmbillede

   eller det vises, når du har valgt [Check Device Configuration] (Kontrollér enhedskonfiguration) og klikket på [OK].

  3. Placering på maskinen:

   Du finder serienummeret trykt på en mærkat bag på maskinen ved siden af strømkablet.

 • Serienummeret for imageFORMULA-scanner er på 8 tegn og består af 2 bogstaver efterfulgt af 6 tal, f.eks. XX000000. Dette vil være trykt på en mærkat, som du finder enten på bagsiden eller i bunden af scanneren.

  Se eksempler på placering af serienummer på billederne nedenfor:

 • Serienummeret er placeret i bunden af produktet i feltet "serienummer". Som vist på billedet nedenfor er serienummeret placeret, hvor den røde bjælke vises:


 • Serienummeret er placeret på en lodret metalplade på maskinens ramme, inde i en af papirbakkerne. Det består af de sidste 7 cifre.

  Se billedet nedenfor.

Du har måske også brug for ...

Undersøgelse