Tilbage til arbejdet

På denne side kan du finde tip til at løse nogle almindelige problemer med at bruge uniFLOW Online og dit printerudstyr, som du kan støde på, når du vender tilbage til arbejdet efter en længere periode, hvor brugen har været reduceret eller sat helt i stå.
Product security

Tilbage til arbejdet

uniFLOW

 • Hvis dit printerudstyr ikke har været tilsluttet uniFLOW Online i lang tid, skal linket muligvis genaktiveres. Se nedenstående link, der forklarer, hvordan du kan se, om linket skal gendannes, og hvordan du eller din IT-administrator kan gøre det.

  Du kan finde flere oplysninger om uniFLOW Online på følgende websider: Vejledning til igangsættelse af uniFLOW Online

imageRUNNER/imageRUNNER ADVANCE


Nedenfor er en række almindelige problemer, der kan opstå ved manglende brug, og mulige løsninger.

 • Papir er et naturligt produkt og er derfor følsomt over for udsving i luftfugtigheden. Især når centralvarmen slukkes og tændes, kan papiret blive fugtigt i maskinen, fordi omgivelsestemperaturen pludselig ændres. Dette kan resultere i papirstop.

  Følg disse trin:

  1. Fjern alt papir fra printeren.
  2. Tag en ny stak papir, der er akklimatiseret.
  3. Fjern papiret fra emballagen eller kassen, og løsn papiret.
  4. Fjern de første og sidste ark.
  5. Læg papiret i printeren med pilen på emballagen eller kassen pegende mod den side af papiret, der skal printes først.

 • Du kan få instruktioner ved at downloade din vejledning fra vores supportwebside.

 • Kvaliteten er muligvis ikke så god, som den burde være, når enheden tændes første gang. Der er risiko for, at der har ophobet sig kondensvand i en periode uden brug. Dette vil være mest ydeligt på farveenheder. Det kan være nødvendigt at lade enheden akklimatisere sig i løbet af nogle få timers normal brug for at løse dette problem.

  Hvis der stadig opstår problemer, kan du følge nedenstående trin:

  • Udskift papiret med nyt
  • Kør brugervedligeholdelsesmetoden "Rengøring inde i hovedenheden"
  • Juster indstillingerne, hvis printresultaterne ikke er tilfredsstillende

 • Genstart enheden, da den kan have mistet forbindelsen. Vent mellem 15 og 45 minutter for at sikre, at forbindelsen er fuldt etableret, og se, om dette løser problemet.

  1. Tryk på knappen [123] på kontrolpanelet
  2. Vælg [Monitoring Service] (Monitoreringstjeneste)
  3. Vælg [Communications Test] (Kommunikationstest)
  4. Vælg [Start test]

  Så skal der stå "Communications successful" (Kommunikation lykkedes), men hvis der er en fejlkode, skal du kontakte vores helpdesk.

  Du kan få yderligere hjælp på vores supportwebside.

 • Kontrollér og rengør dokumentfremføreren

  • Kontrollér, at strømforsyningen er tændt.
  • Kontrollér, at strømkablet er skubbet godt ind i enheden.
  • Kontrollér, at enhedens tænd/sluk-knap er TÆNDT
  • Lyser (energisparefunktion)? Hvis den lyser, skal du trykke på (energisparefunktion) for at annullere dvale.

  Hvis enheden stadig ikke tænder, skal du kontakte os.

  • Kontrollér brugernavn og adgangskode.
  • Kontrollér, om enheden er tilsluttet til netværket
  • Kontrollér, at enhedens ur er indstillet til det korrekte klokkeslæt og den korrekte dato

  • Kontrollér, om enheden er tilsluttet til netværket
  • Kontrollér, at fjernbetjeningssystemet er tilgængeligt
  • Kontroller, om der er foretaget ændringer i infrastrukturen, som kan kræve omkonfiguration af enhedsindstillingerne

 • For andre fejlkoder eller meddelelser, der vises, skal du gå til vores side med fejlkoder for at få hjælp.

imagePROGRAF

 • For andre fejlkoder eller meddelelser, der vises, skal du gå til vores side med fejlkoder for at få hjælp.

Dokumentscannere

  • For scannere med en prægningsenhed: Prægningskassetten kan være tørret ud. Løsningen er at prøve at tørre patronen af eller bestille nye
  • I nogle tilfælde kan fremføringsvalserne blive deforme og danne et fladt sted pga. tryk og manglende anvendelse, hvilket vil resultere i forkert indføring af papir. I dette tilfælde skal du bestille nye valsesæt.

  Du kan finde fejlkoder, drivere, firmware, manualer og software til andre modeller på vores supportwebside

Rensning

 • Som en del af vores standardsupportproces vil vores teknikere altid sikre, at en enhed rengøres grundigt bagefter i henhold til de nøjagtige standarder. Derefter anbefaler vi, at rengøringsvejledningerne i enhedens manual følges. (Kopier af manualer kan downloades fra vores supportwebside).

  I den nuværende situation har mange kunder bedt os om råd om bedste praksis med hensyn til rengøring af de fælles berøringsområder på enheder. Vi anbefaler, at du følger nedenstående instruktioner. Vær dog opmærksom på, at disse retningslinjer for rengøring ikke garanterer effektivitet mod coronavirus. Effektiviteten af alkoholbaserede rengøringsmidler skal tjekkes hos producenten af rengøringsmidlet.

  • Udfør den nødvendige nedlukningsprocedure, og tag enheden ud af kontakten før rengøring.
  • Brug en blød klud fugtet med et alkoholbaseret rengøringsmiddel til desinfektion. Aftør de dele, som brugerne kan røre ved, f.eks. de numeriske taster på betjeningspanelerne, berøringsskærme, dæksler og håndtag.
  • Sprøjt aldrig alkohol eller andre desinfektionsmidler direkte på områder, hvor væsker kan trænge ind, f.eks. kanterne på berøringsskærme eller numeriske taster. Sørg for ikke at dryppe væske på disse områder.
  • Afhængigt af typen af alkohol eller den anvendte aftørringsmetode kan printeren blive misfarvet eller miste farven udvendigt, men printerfunktionen vil ikke blive påvirket.
  • Bemærk, at nogle kommercielle produkter, f.eks. vådservietter, kan indeholde ikke-alkoholiske sammensætninger, og det anbefales derfor ikke at bruge dem.
  • Canon anbefaler ikke noget mærke eller nogen producent af alkoholbaserede rengøringsmidler. Det anbefales dog at bruge et rengøringsmiddel, som indeholder minimum 60 % alkohol. Bemærk, at alkohol er en brandfarlig væske, som derfor aldrig må bruges nær ild.

  Hvis der stadig er problemer, eller hvis du finder ud af, at din virksomheds behov har ændret sig, når du vender tilbage til arbejdet, bedes du kontakte os for at få yderligere support.

  På grund af øgede opkaldsmængder kan der være en lidt længere ventetid end normalt. Vi beder om forståelse for den måde, vi leverer vores tjenester på under disse ekstraordinære omstændigheder.

Du har måske også brug for ...

Undersøgelse