Canon imagePROGRAF-storformatprinter

Garantibetingelser for printhoveder
Work professional strengthening security and compliance

Garantibetingelser

Denne [insert the name of the NSO] ("Canon")-garanti dækker printhoved ("Printhoved") for Canon imagePROGRAF-printere med en bredde på 24" og derover ("Produkt"), der sælges i et af landene i EØS, Storbritannien og Schweiz i garantiperioden angivet nedenfor.
Denne garantiservice kan kun rekvireres af kunden og leveres af Canon i det land, hvor kunden befinder sig, og forudsat at kunden er bosiddende i et af EØS-landene, Storbritannien eller Schweiz. I tilfælde af, at et printhoved viser sig at være defekt inden for garantiperioden, leveres et printhoved i samme serie eller en kompatibel opfølgningsmodel gratis af Canon i henhold til disse garantibetingelser.

 • Denne garanti gælder i et år efter købet af printhovedet – købt sammen med produktet eller separat – eller så længe "Status Print" (Statusprint) viser et partinummer ved status "A" ("Head Info" ((Hovedinfo))-datafeltet), alt efter hvad der kommer først.
  "Statusprintet" læses af Canon, når det defekte printhoved returneres til Canon sammen med den påkrævede dokumentation som beskrevet i paragraf 2 nedenfor.
  [Garantiperioden for et erstatningsprinthoved kan ikke være længere end garantiperioden for det defekte Printhoved]. (Hvis denne definition ikke er håndterbar i dine lokale systemer og processer, gælder følgende erklæring [Garantiperioden for en eventuel udskiftning af printhovedet skal genstarte fra det øjeblik, installationen foretages].)

 • Klargør først printeren i overensstemmelse med instruktionerne i det vedlagte Bilag 1.
  Du kan foretage et garantikrav ved at sende

  (a) det defekte printhoved,
  (b) en kopi af købskvitteringen med dato (for Produktet eller Printhovedet, afhængig af forholdene), og
  (c) den udfyldte blanket for garantikravet (vedhæftet disse betingelser i Bilag 2) til den adresse, der er vist på garantikravblanketten.

  Canon anvender muligvis autoriserede servicecentre til at håndtere garantiprocessen på vegne af Canon.
  Ved modtagelsen af Printhovedet og den ovenfor beskrevne dokumentation vurderer Canon, om kunden er berettiget til en udskiftning uden beregning, og hvis dette er tilfældet, sender de et nyt Printhoved til kunden. Enhver udgift til sikker transport af Printhovedet til Canon dækkes af kunden, hvorimod Canon dækker udgiften til transporten af Printhovedet til kunden under forudsætning af, at kunden er bosat i EØS, Storbritannien og Nordirland eller Schweiz.
  Defekte Printhoveder overgår til Canons ejendom og returneres ikke.

 • Garantien dækker ikke situationer, hvor Printhovedet er beskadiget som følge af:

  • Misbrug, forsømmelse, forkert håndtering, forkert rensning, uautoriserede reparationer eller ændringer af Printhovedet eller et Produkt, som Printhovedet er integreret i, elektriske strømudsving eller uheld.
  • Forkert brug, herunder manglende efterlevelse af installations-, drifts- eller vedligeholdelsesinstruktioner eller miljømæssige betingelser, som er anvist i Canons brugervejledning eller anden dokumentation.
  • Brug af ikke-originale reservedele eller forbrugsvarer (f.eks. blæk og medier), hvis brugen af disse medfører fejl eller har en negativ indvirkning på Produktet og Printhovedet.
  • Desuden dækker denne garanti ikke Printhoveder, hvorpå de originale identifikationsmærker eller serienumre er blevet ødelagt, fjernet eller ændret.

 • Denne garanti påvirker ikke kundens lovmæssige rettigheder under den gældende lovgivning og heller ikke kundens rettigheder over for forhandleren i henhold til købskontrakten. Ved fravær af anden gyldig og gældende lovgivning vil denne garanti være kundens eneste retsmiddel, og Canon påtager sig intet erstatningsansvar for nogen former for hændelige skader eller følgeskader i forbindelse med nogen udtrykt eller underforstået garanti for Printhovedet.

Validering af garanti

Canon bestræber sig på at sikre, at kunderne får den allerbedste printoplevelse og output i høj kvalitet, ved at tilbyde et garantisystem til imagePROGRAF-printhoveder til storformatprintere.
For at drage fordel af ordningen finder du de trin, der skal udføres for at forberede en reklamation, hvis der er tekniske problemer i forbindelse med Printhovedet, nedenfor:
Før du fremsætter garantikrav hos din leverandør eller serviceudbyder, skal du følge nedenstående retningslinjer i nøjagtig samme rækkefølge.

  1. Rul ned på printerens kontrolpanel, og vælg "Printer Settings" (Printerindstillinger)

  2. Vælg "Test Print" (Testprint)

  3. Vælg "Nozzle Check" (Dysekontrol):

   1 Dette kontrolpanel ser måske lidt anderledes ud på din printer, men funktioner og justeringer følger den samme menustruktur på alle Canon imagePROGRAF-storformatprintere. Du kan finde flere oplysninger i Brugervejledningen til din printer.

  4. Vælg derefter "Yes" (Ja), så dysekontrolmønsteret kan printes

   Hvis printet af "Nozzle Check Pattern" (dysekontrolmønsteret) viser tegn på uregelmæssigheder, skal du fortsætte til trin 2.

 • Se onlinemanualen via dette link for at få oplysninger om rengøring af Printhovedet. Vælg det imagePROGRAF-produkt, du skal bruge vejledning til. Hvis du f.eks. vælger "PRO", får du adgang til alle de tilgængelige imagePROGRAF PRO-printere i produktserien, skal du vælge den nøjagtige printermodel. Onlinemanualen er klar til brug:

  • Se afsnittet "Maintenance and Consumables" (Vedligeholdelse og forbrugsvarer), og følg retningslinjerne for "Print Head" (Printhoved)
  • Når rengøringscyklussen er afsluttet, skal du køre trin 1 igen.

  Hvis printet af "Dysekontrolmønsteret" stadig viser tegn på uregelmæssigheder, skal du fortsætte til trin 3.

 • For at maksimere Printhovedets og printerens hardwares ydeevne anbefales det kraftigt at opdatere printeren til den nyeste firmwareversion. Opdatering af firmwaren til den nyeste version vil forbedre printerens ydeevne.

  For at opdatere firmwaren ved hjælp af "Firmwareopdateringsværktøjet" skal du bruge dette link

  Indtast printernavnet i søgelinjen på destinationssiden for Software Download Centre. Se eksemplet nedenfor:

  Vælg "Firmware", og download den relevante OS-version med den seneste "Release date" (Udgivelsesdato)

  Ved download kan værktøjet installeres på en understøttet pc eller Mac og kan sluttes til printeren via USB eller netværk. Der er to metoder til at opdatere printeren ved hjælp af "Firmware Update Tool" (Firmwareopdateringsværktøj):

  • Værktøjet kontrollerer den aktuelle version af printeren og kontrollerer, om den nyeste version er tilgængelig. Denne proces kræver en internetforbindelse.
  • Hvis der ikke er en tilgængelig internetforbindelse, er det muligt at downloade både "Firmware Update Tool" (Firmwareopdateringsværktøj) og den nyeste firmware direkte fra Software Download Center og oprette direkte forbindelse til printeren via USB.

  Hvis du vil opdatere firmwaren via printerens eksterne brugergrænseflade, skal du blot indtaste printerens IP-adresse i en internetbrowser og navigere i menustrukturen som vist i eksemplet nedenfor:

 • Problemer med printhovedets billedkvalitet er normalt relateret til den måde, dyserne opfører sig på. Fejlkoder vises derefter på kontrolpanelet for at give alle oplysninger om problemet. Canon imagePROGRAF-storformatprintere er udstyret med "Vedligeholdelses"-justeringer fra kontrolpanelet for at hjælpe med at bevare printhovedets ydeevne og løse nogle problemer med printhovedet.
  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du vedligeholder printhovedet, ved at se Onlinemanualen her link.

  Når du kommer til webstedet med Onlinemanualen, skal du vælge det imagePROGRAF-produkt, der kræver vejledning og kontrol. Hvis du f.eks. vælger "PRO", giver dette adgang til alle tilgængelige imagePROGRAF PRO-printere i serien. Vælg den nøjagtige printermodel, og så er onlinemanualen klar til brug

  • Når du skal justere printhovedet for at forbedre outputkvaliteten, skal du se afsnittet "Adjustments for Better Print Quality" (Justeringer for bedre printkvalitet) og følge retningslinjerne for "Adjusting the Print Head" (Justering af printhovedet)
  • Se afsnittet "Color Management" (Farvestyring) for oplysninger om kalibrering af printhoved, og vælg "Performing Color Calibration" (Udførelse af farvekalibrering)
  • Når justeringerne er udført, skal du printe den fil, der indledningsvis viste kvalitetsproblemer.

  Hvis det nye print stadig viser kvalitetsfejl, skal du fortsætte til trin 5.

  1. Rul ned på printerens kontrolpanel, og vælg "Printer Settings" (Printerindstillinger)

  2. Vælg "Test Print" (Testprint)

  3. Vælg "Status Print" (Statusprint)

  4. Ved prompten "Start Printing" (Begynd at printe) skal du vælge "Ja"

  Fra printet "Status Print" (Statusprint) skal du notere de oplysninger, der er fremhævet med gult: Printermodel (TM-200 i denne test), serienummer eller "S/N", firmwareversion eller "Firm" og status for hovedinformation, herunder bogstavet efter LOTNUMMERET ("Head Info"-datafeltet):

  Hvis bogstavet efter LOTNUMMERET er "A", og købsdatoen for printhovedet er mindre end 1 år, skal du udfylde "Warranty Claim Form" (Garantikravsblanket). Hvis nogen af disse betingelser ikke er opfyldt, er printhovedet ikke længere dækket af garantien.

  • Hvis printhovedet var beskadiget inden installationen, skal du kontakte forhandleren eller serviceudbyderen for at få yderligere hjælp.
  • Se brugervejledningen til printeren, og følg producentens retningslinjer for at optimere og vedligeholde printhovedets ydeevne.
  • Inden du justerer printhovedet, skal du sikre dig, at den nyeste firmware er installeret. Se trin 2, der er beskrevet ovenfor, for at kontrollere den nyeste firmware til din enhed.
  • Når du udskifter printhovedet, skal du udføre indstillingen "Udskift printhoved" i menuen på printerens kontrolpanel. Du kan få flere instruktioner i printerens brugervejledning.
  • Kontroller printkvaliteten, og følg brugervejledningen til printeren for at få vejledning i justering af printkvalitet, og hvordan du opretholder outputtet.

Du har måske også brug for ...