ARTIKEL

Når det gælder sikkerhed, skal I ikke lade jer nøje med mindre end det bedste

IDC MarketScape anerkender Canon som førende inden for verdensomspændende print- og dokumentsikkerhedsløsninger og -services

Håndtér sikkerhedsrisici på arbejdspladsen i en hybrid arbejdsverden

Læs Canons guide for at forstå strategierne til at opdage og forebygge sikkerhedstrusler i det skiftende arbejdsmiljø.

Hvad er phishing

I tider med international uro er virksomheder mere udsatte for cyberangreb. Nye arbejdsmetoder lægger et stigende pres på virksomheder om at skifte til cloud-aktiverede services, der styrker produktiviteten uanset hvor man befinder sig. Men cloud-aktiver er de hyppigste mål for cyberangreb. Stigningen i cloud-udnyttelse og -angreb skyldes direkte stigningen i arbejde, der flyttes til skyen, da flere følsomme data så gemmes på eksterne servere.

Faktisk forventes det, at fjernarbejde i mange lande bliver en del af arbejdsgangen, og cyberkriminelle finder nye måder at udnytte sårbarheden hos fjernarbejdere på. Menneskelige fejl og forkert konfiguration kan nemt føre til brud på datasikkerheden.

I dette miljø er en proaktiv, omfattende tilgang til sikkerhed hurtigt ved at blive en vigtig konkurrenceparameter. Denne tilgang kræver et mere holistisk overblik over, hvordan data bruges og lagres gennem dokumentets livscyklus, og hvordan sikkerheden af disse data fungerer i hele virksomheden.

Sikkerhedsekspertise er mere end digital

Driftsekspertise inden for sikkerhed handler om mere end blot at sikre digitale slutpunkter. Det kræver i højere grad fuld tilpasning mellem sikkerhed og virksomhedsdrift i hele virksomheden, fra infrastruktur til uddannelse af medarbejdere. Informationssikkerhed er en central del af dette mål; det gælder uanset, hvor informationen befinder sig i en virksomhed, og hvordan den håndteres. Det ultimative mål her er, som IDC beskriver det, at opbygge varig "digital tillid" til praksis i hele organisationen, hvor alle forretningsprocesser er baseret på stærke sikkerhedsforanstaltninger.

Mange virksomheder mener, at cybersikkerhed kun vedrører digitale operationer. Men eksterne trusler er ikke begrænset til den digitale verden, og for at beskytte information gennem hele dens livscyklus er det vigtigt at tænke holistisk. Virksomheder skal overveje alle aspekter af, hvordan og hvor data bruges, behandles og deles. Det betyder ikke kun interne digitale systemer, men også print og papirkopier, som alt for ofte kan udgøre det svage led - 59% af virksomhederne har oplevet mindst ét datatab i forbindelse med printede dokumenter.

Selv før de massivt decentraliserede arbejdsstyrker, vi oplever i dag, har dokumentets livscyklus været lang og ofte kompleks, hvilket betyder flere sårbarheder. De moderne og stadig mere automatiserede workflows betyder, at data, der oprettes eller indsamles digitalt, ofte lagres flere steder eller behandles flere gange. Usikker overførsel af data mellem brugerenheder, cloud-lagring og slutpunktsenheder, f.eks. printere, kan skabe flere sårbarheder sammen med risikoen for, at fysisk printede dokumenter falder i de forkerte hænder, enten ved uheld eller med overlæg.

Work professional preparing organisation for new risks

Perfektion fra start til slut

Potentielle svage punkter som disse er præcis, hvad driftsekspertise inden for sikkerhed er designet til at forudsige og forhindre. Efterhånden som den globale udvikling fører til, at flere mennesker arbejder hjemmefra, er det vigtigere end nogensinde før, at medarbejderne kan dele information sikkert mellem slutenheder og cloud-tjenester. Større sikkerhed gennem design i dokumenthåndteringsprocesser er en afgørende strategi for at bidrage til initiativer for driftsekspertise inden for sikkerhed i hele virksomheden. Virksomheder skal sikre ensartet datasikkerhed i hele informationslivscyklussen:

 • PRINT MANAGEMENT: Gør processen med at sende dokumenter til print sikker, indtil printet frigives på enheden – både på kontoret og fjernlokationer. Undgå databrud ved at beskytte printere, der er tilsluttet et netværk, og sikre alle brugeraktiviteter i forbindelse med print.
 • CAPTURE MANAGEMENT: Gør digitaliseringen af papirdokumenter og distributionen til den ønskede destination sikker. Øg dokumentsikkerheden ved at kontrollere adgangen til scanningsfunktioner og beskytte digitaliserede dokumenter med kryptering eller digitale signaturer.
 • ADMINISTRATION AF DOKUMENTER OG INDHOLD: Beskyt arkivering og behandling af dokumenter, uanset om det er på tværs af lokale applikationer eller i skyen. Sørg for, at reglerne for databeskyttelse overholdes, og styrk sikkerhedsforanstaltningerne for dokumenter og indhold.

For at sikre ensartet sikkerhed på tværs af disse faser af informationslivscyklussen skal virksomheder opbygge sikkerhed i de daglige strukturer, processer og arbejdsmetoder. Dette er en grundlæggende del af den digitale transformation.

En effektiv tilpasning af sikkerhed og virksomhedsdrift kræver ofte hjælp fra en partner, der har historisk, global ekspertise. En god partner vil sørge for, at jeres systemer og processer til dokument- og informationshåndtering understøtter den digitale transformation med sikkerhed i centrum i stedet for at udsætte jeres virksomhed for sikkerhedsrisici - selv når virksomheder forsøger at skifte til cloud-baserede arbejdsmetoder. Ved at levere digitale transformationstjenester, der er sikre i design og jævnligt gennemgås for at imødekomme det konstant skiftende teknologi-, lovgivnings- og cybersikkerhedslandskab, kan de give organisationer mulighed for at sikre, at dokumenter håndteres sikkert i hele deres livscyklus på tværs af virksomheden.

Førende inden for globale sikkerhedsløsninger

Canon er blevet anerkendt som markedsleder af både Quocirca* og IDC Marketscape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2022-2023 Vendor Assessment for at bruge netop denne tilgang til information management.

IDC Marketscape har fremhævet vores omfattende og holistiske tilgang til print- og dokumentsikkerhed og vores fokus på dokumentworkflows og informationshåndtering. IDC roste også vores bestræbelser på at hjælpe kunderne med at skabe et sikkert miljø, der ikke blot omfatter dokumentoutput, men også administration og flytning af information.

Organisationen fortsatte med at fremhæve fire specifikke styrkeområder, som vi demonstrerer inden for informationssikkerhedsområdet:

 • Secure by design: Vores "Secure by design"-filosofi informerer alt, hvad vi gør. Sikkerhed er kernen i produktdesign og produktion samt hele vores portefølje af løsninger og services. Samtidig muliggør vores enheder Device Hardening og de kan forblive fleksible til at håndtere cybersikkerhedstrusler under udvikling.
 • 360-graders visning: Vores "360 graders, Latest, Easiest" sikkerhedspolitik er designet til at hjælpe kunderne med at forsvare sig mod stadigt mere sofistikerede og regelmæssige cyberangreb. Denne tilgang omfatter enheder, software, netværk og cloud-baserede services. Vi overvåger også løbende hardware og løsninger med funktioner som f.eks. automatiske software- og firmwareopdateringer, konfiguration og bulk-konfiguration, sikkerhedsovervågning og automatisk gendannelse.
 • Sikker informationsstyring: Kernen i vores sikkerhedstilbud er at beskytte jeres vigtige oplysninger, uanset hvor de befinder sig i hvile eller under transit. Vi hjælper jer også med at kontrollere, hvordan I får adgang til disse oplysninger.
 • Løsninger og services: IDC fremhævede, hvordan omfanget af vores løsninger og services hjælper os med at beskytte kundeoplysninger i hele dokumentets livscyklus. IDC fremhævede især vores uniFLOW-platform til print- og scanningsadministration, herunder dens rolle som softwareløsning til informationssikkerhed til dokumentsporing og forebyggelse af datalækage.

Hvis I gerne vil vide mere om, hvordan man reducerer risikoen i nutidens skiftende arbejdsprocesser, og hvordan man markant forbedrer informations- og dokumentsikkerheden som en del af en bredere strategi for optimal sikkerhedsdrift, kan I udforske vores løsninger til informationssikkerhed.

*The Print Security Landscape, 2023.

Få mere at vide om strategierne til at opdage og forebygge sikkerhedstrusler mod arbejdspladsen.

Yderligere ressourcer

Arbejdspladsen er blevet omdefineret, men virksomhederne skal sikre, at de har givet deres arbejdsstyrke evnen til at fortsætte med at arbejde produktivt.

Relaterede løsninger

 • Therefore™-software

  Få adgang til, importér, integrér, gem, hent og sammenlign information.

 • uniFLOW Online

  Nedbring omkostningerne, mens produktiviteten og sikkerheden øges gennem en fuldt integreret virksomhedsløsning.

 • Informationssikkerhedsservices

  Beskyt jeres enheder og data i alle faser - fra evaluering af jeres sikkerhedssårbarheder til sikker bortskaffelse af data fra udtjente enheder.

Se mere

Få mere at vide om Canon Security