ARTIKEL

Sikkerhedsløsninger ­– lad jer ikke nøje med mindre end det bedste

IDC MarketScape anerkender Canon som førende inden for verdensomspændende print- og dokumentsikkerhedsløsninger og -services

DOWNLOAD GUIDEN

Håndtér sikkerhedsrisici på arbejdspladsen i den nye arbejdsverden

Læs Canons guide for at forstå strategierne til identificering og forebyggelse af sikkerhedstrusler på en dynamisk arbejdsplads

Download guiden

Security team

Selv i disse tider med global uro er virksomheder ikke sikret mod cyberangreb. Nye arbejdsmetoder lægger et stigende pres på virksomheder for at skifte til cloud-aktiverede tjenester, der styrker produktiviteten fra et hvilket som helst sted, samtidig med at eksisterende cloud-ressourcer belastes yderligere. Når fjernarbejde i mange lande bliver en standardpraksis for alle, der kan udnytte denne mulighed, finder cyberkriminelle nye måder at manipulere svagheder hos den udspredte arbejdsstyrke på.

I dette klima bliver en proaktiv og gennemtænkt tilgang til sikkerhed hurtigt et vigtigt konkurrenceparameter. Denne tilgang kræver et mere holistisk overblik over, hvordan data bruges og lagres gennem dokumentets livscyklus, og hvordan sikkerheden af disse data fungerer i hele virksomheden.

Spørgsmålet er, hvordan det skal se ud i praksis? IDC har anerkendt* bestræbelserne på driftsekspertise inden for sikkerhed som en prioritet i 2020. I mellemtiden ser 57,9 % af professionelle metodologierne for driftsekspertise som en voksende nødvendighed sammen med risikostyring. Det vil sige, at arbejdstagerne i stigende grad begynder at forstå, at en høj grad af sikkerhed er en forudsætning for, at alle organisationer kan fungere ordentligt.

Sikkerhedsekspertise er mere end digital

Driftsekspertise inden for sikkerhed handler om mere end blot at sikre digitale slutpunkter. Det kræver i højere grad fuld tilpasning mellem sikkerhed og virksomhedsdrift i hele virksomheden, fra infrastruktur til uddannelse af medarbejdere. Informationssikkerhed er en afgørende del af dette mål. Dette gælder, uanset hvor informationen befinder sig i en organisation, og hvordan den håndteres. Det ultimative mål her, som IDC skitserer det, er at opbygge en varig, "digital tillid" til praksisser i hele organisationen, hvor alle forretningsprocesser er underlagt stærke sikkerhedsforanstaltninger.

Mange virksomheder mener, at cybersikkerhed kun vedrører digitale operationer. Men eksterne trusler er ikke begrænset til den digitale verden, og for at beskytte information gennem hele dens livscyklus er det vigtigt at tænke holistisk. Virksomheder skal overveje alle aspekter af, hvordan og hvor data bruges, behandles og deles. Det betyder ikke kun interne, digitale systemer, men også i print og trykte kopier, som alt for ofte kan være det svage led – 59 % af virksomhederne har oplevet mindst ét datatab relateret til printede dokumenter.

Allerede længe inden arbejdsstyrker blev spredt mere og mere væk fra kontoret, har dokumentets livscyklus været lang og ofte kompleks, hvilket betyder flere sårbarheder. De moderne og stadig mere automatiserede workflows betyder, at data, der oprettes eller indsamles digitalt, ofte lagres flere steder eller behandles flere gange. Usikker overførsel af data mellem brugerenheder, cloud-lagring og slutpunktsenheder, f.eks. printere, kan skabe flere sårbarheder sammen med risikoen for, at fysisk printede dokumenter falder i de forkerte hænder, enten ved uheld eller med overlæg.

Information security

Perfektion fra start til slut

Potentielle svage punkter som disse er præcis, hvad driftsekspertise inden for sikkerhed er designet til at forudsige og forhindre. Efterhånden som den globale udvikling fører til, at flere mennesker arbejder hjemmefra, er det vigtigere end nogensinde før, at medarbejderne kan dele information sikkert mellem slutenheder og cloud-tjenester. Større sikkerhed gennem design i dokumenthåndteringsprocesser er en afgørende strategi for at bidrage til initiativer for driftsekspertise inden for sikkerhed i hele virksomheden. Virksomheder skal sikre ensartet datasikkerhed i hele informationslivscyklussen: 

  • PRINTADMINISTRATION: Gør processen med at sende dokumenter til print sikker, indtil printet frigives på enheden. Undgå databrud ved at beskytte printere, der er tilsluttet netværket, og ved at sikre alle brugeraktiviteter i forbindelse med print.
  • CAPTURE MANAGEMENT: Gør digitaliseringen af papirdokumenter og distributionen til den ønskede destination sikker. Øg dokumentsikkerheden ved at kontrollere adgangen til scanningsfunktioner og beskytte digitaliserede dokumenter.
  • ADMINISTRATION AF DOKUMENTER OG INDHOLD: Beskyt arkivering og behandling af dokumenter, uanset om det er på tværs af lokale programmer eller i cloud'en. Sørg for, at databeskyttelsesreglerne overholdes, og styrk dokument- og indholdssikkerhedsforanstaltninger.

For at sikre ensartet sikkerhed på tværs af disse faser af informationslivscyklussen skal virksomheder opbygge sikkerhed i de daglige strukturer, processer og arbejdsmetoder. Dette er en grundlæggende del af den digitale transformation.

En effektiv tilpasning af sikkerhed og virksomhedsdrift kræver ofte hjælp fra en partner, der har historisk, global ekspertise. En god partner vil sikre, at jeres systemer og processer til dokument- og informationshåndtering understøtter digital transformation med sikkerhed i centrum i stedet for at udsætte jeres organisation for sikkerhedsrisici – selv når virksomheder søger at skifte til cloud-baserede workflows. Ved at levere digitale transformationstjenester, der er sikre i design og jævnligt evalueres for at imødekomme det konstant skiftende teknologi-, lovgivnings- og cybersikkerhedslandskab, kan de give organisationer mulighed for at sikre, at dokumenter håndteres sikkert i hele deres livscyklus på tværs af virksomheden.

Førende inden for globale sikkerhedsløsninger

Canon er blevet anerkendt som førende leverandør i IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2019-2020 Vendor Assessment (Doc #US44811119, december 2019) for at bruge netop denne tilgang til information management. Vores holistiske forståelse af økosystemet for print-, scannings- og informationsadministration betyder, at vi er perfekt positioneret til at hjælpe virksomheder med at opnå deres afgørende dokumentsikkerhedsmål på vej mod driftsekspertise inden for sikkerhed. Uanset om I opretter et dokument, deler det, printer det eller gemmer det i cloud'en, gør vores end-to-end-løsning det muligt for virksomheder at administrere information sikkert og i overensstemmelse med interne politikker med funktioner som brugergodkendelse, kontrol af firmware-manipulation og kryptering af data på stedet, og når det overføres. Det hjælper os med at skille os ud som en partner med en omfattende, fremtidssikret tilgang til sikkerhed for at sikre virksomheder og deres kunder.

Specielt har IDC MarketScape anerkendt Canons globale rækkevidde kombineret med virksomhedens evne til at eksekvere løsninger lokalt som et stærkt fundament for den holistiske tilgang til at løse forretningsmæssige udfordringer, herunder behovet for at beskytte print- og dokumentinfrastrukturen. Canons tilgang er dog ikke kun begrænset til arbejdspladsen, men spænder over sikkerhedsløsninger og -tjenester, der løbende udvikler sig, herunder videoovervågning, mens Canons internationale eksperter aktivt hjælper kunderne med at håndtere sikkerhedsbekymringer og mindske risici på tværs af hele spektret af vertikale markeder, afdelinger og applikationer.

Uanset om I opretter et dokument, deler det, printer det eller gemmer det i cloud'en, giver Canons vidtspændende tilgang til informationssikkerhed organisationer mulighed for at administrere information sikkert og i overensstemmelse med interne politikker. Hvis I gerne vil vide mere om at reducere risici i processer på nutidens arbejdspladser, og hvordan I kan forbedre informations- og dokumentsikkerheden markant som en del af en bredere strategi for ekspertise inden for sikkerhed, kan I få mere at vide her, eller I kan udforske vores sikkerhedsløsninger til kontoret.

* IDC Security Roadshow: Elevating Security for Digital Trust and Risk Management, marts 2020.

Få mere at vide om strategierne til registrering og forebyggelse af sikkerhedstrusler på arbejdspladsen

Yderligere ressourcer

Arbejdspladsen er blevet omdefineret, men virksomhederne skal sikre, at de har givet deres arbejdsstyrke evnen til at fortsætte med at arbejde produktivt.

Relaterede løsninger

Se mere

Få mere at vide om Canon Security

TAL MED VORES TEAM